Artikelen

Archief

Sterk door Werk

Artikelen

Sterk door Werk laat zien dat werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid heel goed mogelijk is en herstelbevorderend kan werken.  Dit doen wij door mensen aan het woord te laten die hier persoonlijk ervaring mee hebben. Onderstaande artikelen zijn inspirerende verhalen van werkgevers e werknemers met psychische kwetsbaarheden aannemen, van professionals die zich voor (re)integratie en behoud van werk voor mensen met psychische aandoeningen inzetten en verhalen van werknemers met psychische problemen die vertellen wat het hebben van werk voor hen betekent. 

Artikelen

Editie #2 FEBRUARI 2021

De deur naar zorg moet altijd open staan

voor een goede overgang naar een zelfredzaam volwassen leven

Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, vertelt wat jongeren volgens hem nodig hebben om zich goed voor te bereiden op het werkende, volwassen leven. Basisingrediënten volgens Spigt: zelfredzaamheid, eigen regie en een open deur van instanties die kunnen helpen in hun weg naar volwassenheid

Spigt pleit voor een op de persoon toegesneden aanpak die doorloopt tot het 23e levensjaar, waarbij jongeren door middel van een integrale ondersteuning vanuit de zorg, huisvesting, opleiding, werk en inkomen, een op hem of haar toegepaste route uitstippelt om de overgang naar volwassenheid en zelfredzaamheid zo soepel mogelijk te laten verlopen. De expertise die Jeugdzorg Nederland meeneemt in de de Projectgroep Jongeren van het convenant ‘Samenwerken aan wat werkt!’ zorgt ervoor dat vroeg in de ontwikkeling van jongeren met een psychische kwetsbaarheid het vinden van passende scholing of passend werk op de radar komt.

Op weg naar je eerste baan

Wat heb je nodig als je een psychische kwetsbaarheid hebt?

Bij Stichting Studeren en Werken op Maat (SWOM) zijn ze voorstander van een integrale begeleiding. Zowel de jongere als de werkgever wordt vanuit SWOM begeleid door een jobcoach om de kans van slagen op een duurzame arbeidsrelatie te vergroten. Oprichter Bart de Bart vertelt hoe effectief deze aanpak is. Nadya van der Sluis, nu jurist Ministerie van Justitie en Veiligheid spreekt over haar ervaring met SWOM als werkzoekende. Werkgever Harvey Enklaar geeft aan dat de deur van zijn restaurant -ondanks dat deze nu nog gesloten is- wagenwijd open staat voor een nieuwe medewerker met een psychische kwetsbaarheid en Fleur Jaspers beschrijft wat de start als vrijwilliger bij #IkBenOpen met haar doet.

Artikelen

Editie #1 JANUARI 2021

De samenwerking tussen GGZ, UWV en gemeenten is als het bereiden van een goede vinaigrette

Blijven roeren, roeren, roeren, roeren, roeren, roeren

Vers van de pers is het definitieve rapport van ZINZIZ ‘Hoe houd je regionale samenwerking tussen Werk & Inkomen en GGZ levend?’ vanmiddag haar mailbox ingerold. In het vorige rapport uit 2017, werd verslag gedaan van het onderzoek naar samenwerkingsverbanden binnen het publieke domein om mensen met een psychische kwetsbaarheid te helpen bij het vinden en behouden van een baan. In het nieuwe rapport ligt de nadruk op het in stand houden en uitbreiden van het samenwerkingsverband. “En dat is hard nodig, want de samenwerking in de regio’s komt niet overal even goed van de grond terwijl dat van groot belang is voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die aan het werk willen. Juist nu!”, aldus Pearl Hartgers vanaf de andere kant van het zoomscherm.

Onderlinge afstemming en begrip voor elkaars (on)vermogen

Dat is de sleutel van de succesvolle samenwerking UWV en SGGZ Reinier van Arkel

Met elkaar samenwerken om zo meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar duurzaam werk te begeleiden. Dat is de achterliggende gedachte geweest van het convenant dat UWV en de Nederlandse ggz beiden ondertekenden in 2012. Het goede nieuws is dat nu, bijna 9 jaar later, veel meer partijen betrokken zijn bij deze samenwerking en de kans op werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is toegenomen. Maar ook is duidelijk geworden dat het samenwerken van partijen met ieder een eigen bloedgroep makkelijker gezegd is dan gedaan. Toch zijn er ook voorbeelden waar die samenwerking inmiddels wel goed van de grond is gekomen en waar één plus één drie wordt. Zoals de samenwerking tussen UWV Den Bosch en Reinier van Arkel, een instelling voor Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) in dezelfde stad. Hoe doen ze dat? Wat is er nodig voor zo’n vruchtbare samenwerking? In gesprek met arbeidsdeskundige Eric Groenendaal die hier vanaf het begin bij betrokken is.

Artikelen

Editie #9 DECEMBER 2020

Veerkracht

Tips & Tricks voor Werknemers

Na na negen maanden thuiswerken gaan we zoomend het jaar uit. En ondanks meer zicht op een vaccin blijven we ook in 2021 nog wel even thuiswerken. Het is de grote vraag hoe het ons vergaat achter ons eenzame bureautje? Houden we het fysiek en mentaal nog vol? Alles draait om onze veerkracht. Veerkracht is het vermogen om je aan te passen aan stress en tegenslag en daar soms misschien zelfs sterker uit te komen.
Wat moet je nu eigenlijk doen om mentaal fit en veerkrachtig te blijven? Is praten over je mentale gezondheid met je leidinggevende of werkgever goed of juist niet? Wat doen anderen om mentaal fit te blijven? Welke lessen kunnen we uit de topsport trekken? Op deze pagina vind je allerlei tips, tricks, uitkomsten van onderzoeken èn persoonlijke tips van de kandidaten uit de serie Achter het Raam.
Pik er uit wat voor jou werkt om ook in 2021 nog even door te kunnen zoomen, teamen en skypen!

Werkgeluk

Tips & Tricks voor Werkgevers

Thuiswerken. Het klinkt zo simpel. Aan de keukentafel met je eigen koffie en je warme sloffen aan, je werk doen. Je laptop als verbinding met de buitenwereld. Prima toch?
Nee dus, want nu thuiswerken al bijna 9 maanden de norm is, blijkt dit meer invloed op onze mentale en fysieke gezondheid dan gedacht. Acht uur lang alleen achter een beeldscherm zitten is zwaar en de collega’s en de praatjes bij het koffieapparaat worden enorm gemist. Door de coronamaatregelen is het werkgeluk in Nederland afgenomen. Werknemers missen het plezier en de verbinding met hun werk. Het wordt voor werknemers steeds lastiger om de motivatie te vinden om hun werk goed te doen omdat ze in hun eigen huis het grotere geheel waar ze het allemaal voor doen, niet meer zien. Het is nu aan werkgevers en leidinggevenden om hun teams toch bij elkaar te houden en per werknemer te kijken wat hij of zij nodig heeft om zowel fysiek als mentaal aan het werk te kunnen blijven. Ook dat is niet eenvoudig en daarom deze bonte verzameling tips en inzichten van deskundigen omdat we ook dit samen moeten doen!

Artikelen

Editie #8 NOVEMBER 2020

Meedoen | Meedelen
Femke van Nassau en Yvonne Noteboom van Amsterdam UMC

over verdeling baten en kosten

In het project Meedoen | Meedelen vertellen onderzoekers Femke van Nassau en Yvonne Noteboom van het Amsterdam UMC over het belang om de kosten en baten van het naar werk begeleiden van mensen met een psychische kwetsbaarheid eerlijk te verdelen onder de betrokken organisaties gemeente, UWV, GGZ en de zorgverzekeraars. Uiteindelijk gaat dit meer werk opleveren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Deze projecten benadrukken het belang dat ook de zorgverzekeraars aan boord stappen. Meedoen in het proces, maar ook meedelen in de kosten en de opbrengsten.

Werk als beste zorg

Praktijkvoorbeeld betrokkenheid zorgverzekeraar VGZ​

‘Werk als beste Zorg’ is zo’n mooi praktijkvoorbeeld, waarbij zorgverzekeraar VGZ vanaf het eerste moment betrokken is bij de weg naar werk in de regio Dordrecht. Wat dat de verschillende betrokken organisaties oplevert, vertellen Gerjan Prins van zorgverzekeraar VGZ, Lenne van de Merwe van Sociale Dienst Drechtsteden en Manon van Bommel van Baanbrekend Drechtsteden. Werkneemster Jaqueline geeft aan hoe zij de vruchten plukt van ‘Werk als beste Zorg’ en ook Steven Hubeek van werkgeversvereniging AWVN ziet voordelen in deze nieuwe werkwijze.

Artikelen

Editie #7 SEPTEMBER 2020

Interview met Marianne Minks,
Harm van der Werf en Henk Oldenbeuving

over suïcide preventie en werk

De cijfers rondom zelfdoding liegen er niet om. Elke dag overlijden vijf mensen in Nederland aan suïcide. Twee van de drie zelfdodingen vinden plaats onder mannen en meer dan de helft van die mannen is tussen de 40 en 65 jaar oud. Het wel of niet hebben van een baan speelt hierbij een grote rol. Uit onderzoek blijkt dat uitkeringsgerechtigden vijf keer vaker door zelfdoding overlijden dan mensen die geen uitkering ontvangen. Hoe komt dit? En vooral, hoe kunnen deze cijfers naar beneden?

Artikelen

Editie #6 AUGUSTUS 2020

Interview met Jeroen Molenaar

Van dakloos naar eigen bedrijf

Jeroen Molenaar vertelt in dit interview hoe hij zijn eigen visuele vormgevingsbedrijf Imagi is gestart onder de vleugels van de sociale coöperatie Saens Tois. Saens Tois (‘Zaans thuis’ in dialect) is een coöperatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die hun eigen onderneming willen starten met behoud van uitkering en vrijstelling van sollicitatieplicht. Het is opgericht om mensen samen te brengen die door ondernemerschap in hun eigen inkomen willen voorzien en zelfstandigheid nastreven. Jeroen doet in zijn leven vele pogingen om aan werk te komen. “Ik heb geen diploma’s, heb alleen ongeschoold werk gedaan, hield baantjes nooit langer dan een paar maanden vol en schaamde me als ik geen werk had”, vertelt de 40-jarige Jeroen in het interview. Inmiddels heeft hij met Saens Tois de weg naar zijn eigen onderneming gevonden en is gelukkig in zijn werk.

Interview over Open Hiring bij Chain Logistics

Zonder solliciteren een baan

Door een standaard sollicitatieprocedure heen komen, is vaak lastig voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt: een curriculum vitae met een gat in het arbeidsverleden, een niet-westerse achternaam of 55-plus en al even werkloos zijn vaak al redenen om iemand af te wijzen. En als je op gesprek komt wat vertel je dan wel en wat niet, praat je bijvoorbeeld over je psychische kwetsbaarheid in zo’n eerste gesprek? Drempels die soms onoverkomelijk zijn.
Met Open Hiring kan iedereen aan de slag, want dit Amerikaanse concept werkt anders dan anders: je hoeft geen sollicitatiebrief te sturen en geen sollicitatiegesprek te voeren. Je plaatst jezelf op een wachtlijst en zodra je aan de beurt bent, is de baan voor jou. Niemand wordt uitgesloten en iedereen krijgt een kans. Het klinkt als een sprookje, maar het gebeurt toch echt in Nederland. Directeur Rob Jansen van Chain Logistics noemt Open Hiring in het interview met hem en 2 enthousiaste medewerkers ‘het meest eerlijke systeem dat er bestaat’.

Artikelen

Editie #5 JUNI 2020

Interview met Rowena van Manen

Werkneemster a.s.r.

Rowena van Manen heeft al haar hele werkende leven ‘baantjes’. Meestal gaat het werk haar goed af, maar de communicatie met haar collega’s en leidinggevende verloopt vaak stroef, waardoor ze nooit lang ergens zit. “Mijn gedrag is anders. Ik kan niet zo goed aangeven hoe anders, maar ik loop er wel op vast. Dat begon al op school. Ik werd veel gepest. Ik ben veel opleidingen gestart, zoals de kunstacademie in Breda, een opleiding museologie in Amsterdam en het grafisch lyceum in Utrecht, maar maakte ze niet af.”

Interview met Dries van der Jagt en Paul van Belzen van a.s.r.

HR-manager en coördinator van de Participatiedesk bij a.s.r

De coronacrisis zorgt ervoor dat de arbeidsmarkt gaat veranderen. Veel bedrijven hebben moeite om het hoofd boven water te houden, hele sectoren worden hard geraakt. Zodra je een krant openslaat, lees je over de naderende economische crisis. Wat betekent deze veranderende arbeidsmarkt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid? Als het aan Dries van der Jagt, HR-manager bij verzekeraar a.s.r. ligt, hetzelfde als voor reguliere medewerkers: “Zolang er werk is, is er plek voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.” En er is werk bij de verzekeraar, want in deze crisistijd zijn bij a.s.r. vier mensen met een psychische kwetsbaarheid aangenomen.

Artikelen

Editie #4 MEI 2020

Interview met Suzanne van Hees

Onderzoeker HAN

Wat betreft thuiswerken zullen we allemaal een lange adem moeten hebben. Al zijn de eerste versoepelingen van de coronamaatregelen van start gegaan, zoveel mogelijk vanuit huis werken blijft de rest van dit jaar de norm. Technisch gezien is dat in de meeste gevallen goed uitvoerbaar, maar voor de mentale gezondheid kan fulltime thuiswerken wel degelijk risico’s met zich meebrengen. De scheiding tussen werk en privé kan vervagen en de dagelijkse structuur is minder vanzelfsprekend. Hier kunnen alle medewerkers last van krijgen. En voor werknemers die al voor de coronacrisis een psychische kwetsbaarheid hadden, kan deze crisis een extra trigger zijn waardoor hun kwetsbaarheid groter wordt.
Wat kan een werkgever doen om te voorkomen dat juist deze medewerkers door de onzekerheden rondom de coronacrisis en het vele thuiswerken gaan uitvallen?  Hiervoor belden wij met onderzoeker Suzanne van Hees van de HAN (Hogeschool Arnhem en Nijmegen). Ze werkt mee aan het onderzoeksproject De mentaal gezonde zaak, waarin een arbeidsdeskundige handreiking voor werkgevers wordt ontwikkeld.

Artikelen

Editie #3 APRIL 2020

Interview met Sjoerd van het Erve

Directeur van Weener XL in ‘s-Hertogenbosch

Weener XL komt voort uit een samenvoeging van de afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken van de gemeente en SW-bedrijf Weener Groep. Een bedrijf met meer dan tweeduizend medewerkers, waaronder vele die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben of hadden. Ze werken bijvoorbeeld in het lokale postbedrijf, voeren vouw- en strijkwerk van textiel uit voor verzorgingshuizen of werken in de groenvoorziening. Aan directeur Sjoerd van het Erve de vraag wat de gevolgen zijn van de corona-uitbraak voor zijn werknemers en hoe hij daarmee omgaat, vooral als het kwetsbare werknemers betreft.

Interview met Harmen Kasper

IPS-trajectleider

Op welke manier kan een professional in deze tijden mensen met een psychische kwetsbaarheid toch bijstaan? Vrijwel alle ambulante zorg is stopgezet. Wat betekent dit voor de begeleiding van mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk of bij behoud van werk? Harmen Kasper, IPS (Individuele Plaatsing en Steun)-trajectbegeleider vertelt hoe hij nu vanaf huis contact blijft houden met ‘zijn mensen’. Voor de coronacrisis bestond het werk van Harmen voor 80% uit face to face contact. Zijn werk begint met vertrouwen. “Vaak zijn het mensen met een psychische aandoening die al jaren niet hebben gewerkt. Dan zijn mensen een beetje onzeker en soms zelfs mensenschuw.” Hoe bouwt hij nu aan de vertrouwensband?

Artikelen

Editie #2 MAART 2020

Interview met Rita Grootendorst

Projectleider Rabo Inclusief

“Growing a better world together” is de slogan van Rabobank. En volgens Rabobank is het creëren van kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen die wil werken, een manier om bij te dragen aan een betere wereld. 1,7 miljoen mensen met een arbeidsbeperking geeft aan moeite te hebben met het vinden van werk. Rabobank vindt het belangrijk dat iedereen die wil werken, mee kan doen op de arbeidsmarkt en dus startte Rabobank in mei 2017 Rabo Inclusief. Daarmee biedt de bank werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking zoals een psychische kwetsbaarheid.
Rita Grootendorst is vanaf het eerste uur betrokken bij Rabo Inclusief als projectleider en kan als geen ander aangeven wat de werkvloer nodig heeft om deze werkplekken duurzaam te maken.

Interview met Theo Kamps

Vestigingsmanager in Nijmegen bij familiebedrijf Koskamp

Theo Kamps is vestigingsmanager in Nijmegen bij familiebedrijf Koskamp, een groothandel in auto-onderdelen met 12 filialen in het noorden en het oosten van het land. Een aantal jaar geleden besloot de directie van Koskamp te starten met ‘maatschappelijk ondernemen’. Inmiddels heeft 60 tot 70% van de medewerkers in het filiaal in Nijmegen een afstand tot de arbeidsmarkt, hieronder vallen ook mensen met een psychische kwetsbaarheid. Theo: “Ik vind het een hele interessante manier van werken, waarvoor we gekozen hebben. Door iemand goed te begeleiden, kom je samen heel ver.”

Artikelen

Editie #1 FEBRUARI 2020

Interview met Sascha Koekkoek

Passagiers-assistent op Schiphol

Sascha Koekkoek werkt sinds een half jaar als passagiers-assistente op Schiphol. Via een IPS-traject heeft ze een baan gevonden bij Axxicom Airport Caddy. IPS, individuele plaatsing en steun, is een beproefde methode om mensen met een psychische kwetsbaarheid te helpen bij het vinden en behouden van een betaalde baan. Hiervoor zat Sascha drie jaar ziek thuis met een zware depressie. In haar interview vertelt ze: “Ik had nooit durven dromen dat ik hier nu ben. Dat ik weer een baan heb en mijn eigen geld verdien. Drie jaar geleden voelde het als het einde van de wereld. Nu loop ik als een blij ei over de terminal.”

Interview met Astrid van der Hoogen

IPS-coach

Astrid van der Hoogen (Actenz) is nu ruim een jaar de IPS-coach van Sascha. Astrid legt in haar interview uit hoe ze samen met Sascha op zoek is gegaan naar een geschikte werkplek. “Dat is het mooie van deze reis die je samen maakt. Ik zet de kandidaat helemaal centraal: ‘Wat is het dat jij wilt? Waar heb je behoefte aan? En wat heb je nodig om het tot een succes te maken?’ Daar sluit je op aan en ga je samen mee aan de slag. En als iemand dan enthousiast en blij wordt van een baan, weer contact heeft met collega’s en een zinvolle dag heeft, dan is dat mooi om te zien. Ik heb al heel wat ervaring binnen de psychiatrie, maar dit is echt mijn leukste baan ooit.”

Interview met Werkgever Petra Ruwaard

Teammanager Axxicom Airport Caddy

Petra Ruwaard (teammanager Axxicom Airport Caddy) is sinds een half jaar de werkgever van Sascha Koekkoek, die drie jaar ziek thuis zat met een zware depressie. Ruwaard geeft in haar interview aan dat zij regelmatig contact onderhoudt met IPS-coach Astrid. Axxicom is een bedrijf waar meerdere werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk zijn, toch is de ondersteuning van IPS-coach Astrid heel waardevol voor werkgever Petra: “De administratieve kant is vaak heel ingewikkeld. Met allerlei documenten en aanvragen. Ik ben heel blij dat Astrid dat doet. Dat zou voor mij bijna abacadabra zijn. Tuurlijk kun je je daar als bedrijf in verdiepen, maar dat is best veel werk.”

Blijf op de hoogte, meld je aan voor de nieuwsbrief van Sterk door Werk