Verhalen van de partners

Sterk door Werk is een initiatief van het Convenant Samen werken aan wat werkt!. Het convenant is een samenwerkingsverband tussen GGZ Nederland, UWV, Cedris, Divosa, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente, Stichting Samen Sterk zonder Stigma, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en werkgeversvereniging AWVN.
Alle convenant-partners zetten zich vanuit hun eigen perspectief in om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam naar werk te begeleiden of aan het werk te houden. Hierover publiceren ze regelmatig artikelen. Elke maand brengen we deze verhalen voor het voetlicht. Klik hier voor meer informatie over het convenant en de aangesloten partijen

SPRANK 02.2020

Over oude pijn en ongevraagd advies

Over aandacht hebben ze niet te klagen. De geestelijke gezondheidszorg heeft ze al omarmd en er gaat geen congres voorbij zonder het verhaal van een ervaringsdeskundige. Maar betaalde ervaringswerkers in het sociaal domein? Die zijn er verrassend genoeg nog nauwelijks. Haarlem en Zwolle pionieren.
van Divosa

PRAKTIJKVERHALEN

“Openheid is een kernelement”

Zo’n drie jaar geleden stelde een trajectbegeleider van het voormalige VIP-team (Vroege Interventie Psychose) een mogelijk nieuwe werknemer voor. De vrouw in kwestie wilde na uitval door psychische kwetsbaarheid graag re-integreren. Martin Affourtit heeft dit als hoofdverpleegkundige op de afdeling kinderoncologie opgepakt en mogelijk gemaakt. Toen de afdeling na ongeveer twee jaar werd verkleind, is de werknemer via een reguliere sollicitatieprocedure op een andere afdeling terecht gekomen.
van de AWVN

PRAKTIJKVERHALEN

“Nu we één jobcoach hebben, loopt alles weer soepel”

Het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) is de archiefdienst voor de Gelderse gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel. Het RAR is verantwoordelijk voor het aanbieden van historische informatie aan een zo breed mogelijk publiek. Als professionele collectiebeheerder verwerven en bewaren ze archieven en collecties en maken deze toegankelijk voor het publiek. De organisatie neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en biedt mensen met een arbeidsbeperking sinds 2012 actief arbeidsplekken aan.
van de AWVN

SPRANK 02.2020

Van zorg naar werk [en weer terug]

Gemeenten willen voorkomen dat kwetsbare jonge mensen ontmoedigd raken en uitvallen door de schotten tussen (jeugd)zorg, werk en inkomen. Sociale ondernemingen laten zien dat creatieve overgangen van zorg naar werk mogelijk zijn. Doetinchem, Alkmaar en Oss vertellen hoe je dit als gemeente kunt oppakken.
van Divosa

VERHALEN VAN AMBASSADEURS

‘Langzaam komt er een omslag’

Toen hij als 19-jarige bij de politie begon, wist hij niet wat hem te wachten stond en dat het werk behoorlijk heftig kon zijn. “Wist ik toen maar wat ik nu weet.” Met die kennis had hij een hoop leed kunnen voorkomen. We hebben het hier over Joeri, die nu zo’n anderhalf jaar ambassadeur is bij Samen Sterk zonder Stigma. Door zijn werk heeft Joeri nu al tien jaar PTSS. Hij is blijven werken, met tussenpozen waarin hij in therapie ging.
van Samen Sterk zonder Stigma

PRAKTIJKVERHALEN

In Haarlem rekent de benefits counselor het allemaal voor

Wat verandert er in de toeslagen? Ga ik er financieel op voor- of achteruit? Wat als het niet lukt en ik weer in een uitkering kom? Mensen met een uitkering die aan de slag gaan zijn vaak huiverig om hun vragen over de financiële gevolgen voor te leggen bij UWV of gemeente. Maar in Haarlem kunnen ze hiervoor terecht bij de benefits counselor.
van Samen voor de Klant

SPRANK 02.2020

‘Bouw een relatie op, sluit aan bij het leven’

De mens is psychisch broos en in de geestelijke gezondheids- zorg gelden niet de normale wetten van vraag en aanbod. Het ‘leven leven’ is uiteindelijk vaak de weg tot herstel. Daarom is samenvoeging van Wmo- en Zvw-zorg noodzakelijk. ‘Je kunt mensen niet splitsen in een leven- en een ziektedeel’, zegt psychiater Jim van Os.
van Divosa

WEET WAT WERKT BIJ TOELEIDING NAAR WERK

Mensen met psychische kwetsbaarheid vinden hun kracht bij Brabantse ‘Kiemuren’

Dat werk bijdraagt aan het herstel van mensen met psychische klachten staat buiten kijf. Maar de manier waarop en gemeenten deze doelgroep aan de slag wil helpen is te lineair en te planmatig, stelt Paola Buitelaar van RIBW Brabant. Dat het anders kan bewijzen de Kiemuren, waarvan dit jaar het twintigste is geopend.

van Samen voor de Klant

PRAKTIJKVOORBEELD

Werkkracht biedt trajecten op maat

Om de samenwerking te versterken tekenden Inclusief Groep en GGz Centraal in mei 2018 een samenwerkings­ overeenkomst. Dankzij het project kunnen mensen met een psychische kwetsbaarheid beter begeleid worden richting de arbeidsmarkt.

van Cedris

VERHALEN VAN AMBASSADEURS

‘Meer naar elkaar luisteren, zonder oordeel’

De droom van Esther, als het gaat om psychische kwetsbaarheid in deze wereld, is dat je je er niet voor hoeft te schamen en het iets is waar je over kan praten. Zonder dat je bang hoeft te zijn dat mensen het verkeerd interpreteren. Dat je kan zijn wie je bent.

 

van Samen Sterk zonder Stigma

PRAKTIJKVERHALEN

“Niet de werknemer, maar het werk passen we aan”

Zo’n 150 medewerkers van U-Stal helpen dagelijks duizenden klanten in regio midden-Nederland bij het veilig stallen van hun fietsen. U-Stal is een stichting met als doelstelling om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Op de vraag hoeveel mensen met een psychische kwetsbaarheid er werken, kan Hans van Beek (controller) moeilijk antwoord geven. 

van de AWVN

Ervaringsverhalen

Het moment dat ik instortte

Het lijkt al weer een eeuwigheid geleden; Het moment dat ik instortte. Ik heb mijn verhaal eerder al beschreven op mijn eigen website, maar hoe langer het geleden is en hoe ouder ik word, hoe meer ik begrijp hoe het zover heeft kunnen komen.
van MIND
25%

PRAKTIJKVERHALEN

Binnen een jaar van dagbesteding naar werk

In Noordoost-Brabant ontwikkelden GGZ instelling Reinier van Arkel en de werkbedrijven WeenerXL en WSD een innovatieve aanpak om meer mensen met ggz-problematiek aan het werk te krijgen. Van de eerste lichting die voorheen dagbesteding volgden bij Reinier van Arkel was 25 procent binnen een jaar aan de slag, bij de tweede lichting ligt dit percentage al op 35 procent.
van Samen voor de Klant

Praktijkvoorbeeld

Sneller naar passend werk door samenwerking

Begin 2018 zijn Senzer en GGZ Oost Brabant een project gestart om de samenwerking tussen Senzer, GGZ, UWV en gemeente (uitvoering WMO) te vergroten. Doel van deze samenwerking is het bevorderen van de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische aandoening vanuit de gedachte dat passend werk ook een rol kan spelen in het herstel.

van Cedris

VERHALEN VAN AMBASSADEURS

‘Zoek iemand die je vertrouwt en vertel je verhaal’

‘Mijn werk als ervaringsdeskundige geeft mij kracht. Je ziet wat anderen meemaken. Om dan met je eigen ervaring mensen er doorheen te helpen, dat helpt mij ook. Ik vertel mijn verhaal en zie dat het mensen hoop geeft.’ Ambassadeur Jacqueline heeft een veelbewogen leven achter de rug. Nu zet ze zich nu in voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en ook jongeren wil ze graag ondersteunen. ‘Zoek iemand die je vertrouwt en vertel je verhaal. Ik heb dat nooit kunnen doen, terwijl het zo belangrijk is.’
van Samen Sterk zonder Stigma

PRAKTIJKVERHALEN

“Onderzoek waar de kracht van de werknemer ligt”

Tomeloos, een bureau voor marketingcommunicatie uit Abcoude, biedt regelmatig leer-werkplekken aan mensen die een psychose hebben gehad. De organisatie heeft in totaal veertien medewerkers en er is plek voor één à twee mensen uit de doelgroep. Het valt managing director José Boesten elke keer weer op dat werknemers met een beperking ongelofelijk gemotiveerd zijn. Dat maakt deze doelgroep volgens haar ook zo interessant voor werkgevers. “Mensen met een randje willen echt laten zien wat ze kunnen en gaan er helemaal voor! Daarnaast geloof ik dat elk bedrijf erbij gebaat is om een echte mix te zijn. Medewerkers met verschillende talenten en achtergronden kunnen ontzettend veel van elkaar leren. Dat maakt je bedrijf sterker.”

van AWVN

PRAKTIJKVOORBEELD

Samen Werken verbindt GGZ en werk & inkomen

Binnen de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord is in februari 2018 het project Samen Werken gestart om de werelden van werk & inkomen en GGZ dichter bij elkaar te brengen. Vanuit zowel WerkSaam Westfriesland als GGZ-instelling Leviaan werd een projectleider aangesteld om de verbinding te leggen tussen beide domeinen. Doel van het project is om mensen met een psychische aandoening beter te begeleiden naar werk door beter samen te werken.

van Cedris

Sterk door Werk Werk je mee?

DE CONVENANT PARTIJEN

van het Convenant
"Samen werken aan wat Werkt!"

DE CONVENANT PARTIJEN

van het Convenant
"Samen werken aan wat Werkt!"
Alle Partijen