Verhalen van de partners

Sterk door Werk is een initiatief van het Convenant Samen werken aan wat werkt!. Het convenant is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse ggz, UWV, Cedris, Divosa, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente, Stichting Samen Sterk zonder Stigma, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en werkgeversvereniging AWVN.

Alle convenant-partners zetten zich vanuit hun eigen perspectief in om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam naar werk te begeleiden of aan het werk te houden. Hierover publiceren ze regelmatig artikelen. Elke maand brengen we deze verhalen voor het voetlicht. Klik hier voor meer informatie over het convenant en de aangesloten partijen

Meepuzzelen zonder iets op te dringen

Eigen regie is een moeilijk vatbaar begrip

Eigen regie houdt in dat een klant de vrijheid heeft om zijn eigen keuzes te maken. Klinkt simpel maar is in de praktijk vaak lastig voor iemand met een arbeidsbeperking. Daarom kan de steun van de arbeidsdeskundige erg waardevol zijn. “Je puzzelt als het ware mee, zonder iets op te dringen.”

van UWV

praktijkvoorbeelden

Hoe Apeldoorn mensen uit de Wmo in beweging krijgt

Hoe kun je mensen met een psychische kwetsbaarheid en een WMO-indicatie stappen laten maken op de Participatieladder?, vroegen ze zich in Apeldoorn af. Door je te verdiepen in hun problematiek, hun wensen en hun dromen en ze niet los te laten. En door intensief samen te werken met de zorginstellingen, zo ontdekten ze.

van Samen voor de Klant

We hebben elkaar nodig

Cedris op radio en TV met spotjes over de waarde van werk

Juist nú merken we hoe belangrijk wérk is. Dat geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking, werkzaam in het groen, in de schoonmaak of op andere plekken. In een serie radiospotjes en tv-reclames gaat Cedris daar komende maanden de aandacht op vestigen. Met als belangrijke boodschap: We hebben elkaar nodig.

van Cedris

PRAKTIJKVOORBEELD

Samen Werken verbindt GGZ en werk & inkomen

Binnen de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord is in februari 2018 het project Samen Werken gestart om de werelden van werk & inkomen en GGZ dichter bij elkaar te brengen. Vanuit zowel WerkSaam Westfriesland als GGZ-instelling Leviaan werd een projectleider aangesteld om de verbinding te leggen tussen beide domeinen. Doel van het project is om mensen met een psychische aandoening beter te begeleiden naar werk door beter samen te werken.

van Cedris

handreiking

Hoe voorkomt u uitval van medewerkers door psychische klachten?

De coronacrisis heeft voor velen het leven ingrijpend veranderd. Mensen staan onder psychische hoogspanning, bijvoorbeeld omdat ze werk- en zorgtaken moeten combineren. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat 40 procent van hen momenteel meer last van klachten heeft dan normaal gesproken het geval is. Naast het verliezen van een dagstructuur en een gebrek aan sociaal contact, leven er ook allerlei zorgen bij mensen. 

van Cedris

noodzaak

Cedris is blij met steunpakket sociale werkbedrijven

Voor de maanden maart tot en met mei ondersteunt het kabinet de sociale werkbedrijven met 90 miljoen euro. Cedris is hier content mee. Deze compensatie voor gederfde omzet is hard nodig om de dienstverlening aan de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te continueren. ‘Het is belangrijk dat de ondersteuning voor werknemers met een beperking ook in moeilijke tijden beschikbaar blijft. Dit steunpakket voor het omzetverlies over de afgelopen drie maanden zie ik als een eerste betekenisvolle stap. Ook voor de komende maanden zal er compensatie nodig zijn’, aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt.

van Cedris

Lancering

Werkinnovatie Prijs voor nieuwe werkgelegenheid

Start Foundation lanceert in samenwerking met Cedris de Werkinnovatie Prijs. Hiermee dagen zij de sociale werkbedrijven en sociaal ondernemers die lid zijn van Cedris, uit met ideeën te komen voor nieuwe betaalde banen voor mensen die nu vrijwel kansloos zijn op de arbeidsmarkt. In januari 2021 kiest een onafhankelijke jury drie winnaars, die elk tot één miljoen euro ontvangen om hun plan uit te voeren.

van Cedris

PERSPECTIEF ARTIKELEN

Samen de crisis door: Inkomen

Herken je dat? Een gevoel van onzekerheid en onrust door de crisis? Met de serie ‘Samen de crisis door’ helpen wij je om die onzekerheid kleiner te maken. In deze aflevering behandelen ervaringsdeskundige Marieke en pyschiater Ard, het onderwerp: inkomen. Als je duidelijkheid wil over je inkomen, wat kun je dan het beste doen?

van UWVPERSPECTIEF

PERSPECTIEF ARTIKELEN

Hulp op internet bij psychische klachten

De zelfhulpwebsites van Stichting mirro kunnen je helpen als je tegen uiteenlopende psychische problemen aanloopt. Bijvoorbeeld bij rouwverwerking, een gameverslaving of als de zorg voor een familielid te zwaar wordt.

van UWVPERSPECTIEF

PERSPECTIEF DOCU

Collega's met Karakter

Op het speciaal ontwikkelde online platform Collega’s met karakter vind je onder andere de 2 minidocumentaires over Bart en Sophia. Ben je op zoek naar meer kennis, dan kun je ook het Boekje voor bazen bestellen, geschikt voor werkgevers én werknemers.

van UWVPERSPECTIEF

PERSPECTIEF ARTIKELEN

Werken als een gek

Veel werkgevers zijn terughoudend in het aannemen van werkzoekenden met een psychische aandoening. Onderzoeksbureau Panteia onderzocht hoe hun twijfel kan worden verminderd.
Er zijn veel mensen met een psychische stoornis die graag willen en ook kunnen werken. Toch komen ze maar moeilijk aan de slag. Om de beeldvorming rond werknemers met een psychische aandoening positief te beïnvloeden, startte Instituut Gak een tijd geleden de campagne Collega’s met karakter.

van UWVPERSPECTIEF

PERSPECTIEF ARTIKELEN

Psychische klachten

Een verzameling artikelen over psychische klachten

van UWVPERSPECTIEF

PERSPECTIEF ARTIKELEN

Wat is een psychische aandoening?

Van 23 tot en met 29 maart is de week van de psychiatrie. Deze week is opgedragen aan iedereen, met of zonder psychiatrische achtergrond, die zich inzet voor mensen met psychische en psychiatrische problemen. 

Een psychisch probleem wordt ook wel psychische aandoening genoemd. Of psychische of psychiatrische stoornis. UWV spreekt over psychische kwetsbaarheid. Het zijn allemaal verschillende termen voor een aandoening waarbij je dingen anders ervaart dan psychisch gezonde mensen. En/of waarbij je je anders gedraagt. 75% van de psychische klachten begint voor iemands 25e jaar. 

van UWVPERSPECTIEF

PRATEN OVER DEPRESSIE

Aflevering 8: UWV (Feico Zwerver & Ard van Oosten)

In deze aflevering praten we over werk. Wanneer is het beter om te stoppen met werken en wanneer kan werk juist bijdragen aan je herstel? Maarten en Anneleen hebben beide een vervelende ervaring gehad met het UWV en daarom gaan ze verhaal nu halen. Daarvoor gaan ze in gesprek met verzekeringsarts Feico Zwerver en psychiater Ard van Oosten; een goedlachs duo met jarenlange ervaring bij het UWV. Over arbeid als medicijn, koekjes in doosjes stoppen en hele dagen Netflixen. Moeten Maarten en Anneleen hun beeld van het UWV misschien herzien?

van PRATEN OVER DEPRESSIE

Ervaringskennis

Als alle houvast wegvalt en niets meer veilig lijkt

Paola Buitelaar heeft lang geworsteld met psychoses en klinische opnames daarvoor. Deze ervaringskennis zet ze nu in als ervaringsdeskundig beleidsadviseur bij Valente, en bij RIBW Brabant. Ze schreef deze blog over mentaal stabiel blijven tijdens de coronacrisis.

van RIBW ALLIANTIE

SPRANK 02.2020

Over oude pijn en ongevraagd advies

Over aandacht hebben ze niet te klagen. De geestelijke gezondheidszorg heeft ze al omarmd en er gaat geen congres voorbij zonder het verhaal van een ervaringsdeskundige. Maar betaalde ervaringswerkers in het sociaal domein? Die zijn er verrassend genoeg nog nauwelijks. Haarlem en Zwolle pionieren.
van Divosa

PRAKTIJKVERHALEN

“Openheid is een kernelement”

Zo’n drie jaar geleden stelde een trajectbegeleider van het voormalige VIP-team (Vroege Interventie Psychose) een mogelijk nieuwe werknemer voor. De vrouw in kwestie wilde na uitval door psychische kwetsbaarheid graag re-integreren. Martin Affourtit heeft dit als hoofdverpleegkundige op de afdeling kinderoncologie opgepakt en mogelijk gemaakt. Toen de afdeling na ongeveer twee jaar werd verkleind, is de werknemer via een reguliere sollicitatieprocedure op een andere afdeling terecht gekomen.
van de AWVN

PRAKTIJKVERHALEN

“Nu we één jobcoach hebben, loopt alles weer soepel”

Het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) is de archiefdienst voor de Gelderse gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel. Het RAR is verantwoordelijk voor het aanbieden van historische informatie aan een zo breed mogelijk publiek. Als professionele collectiebeheerder verwerven en bewaren ze archieven en collecties en maken deze toegankelijk voor het publiek. De organisatie neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en biedt mensen met een arbeidsbeperking sinds 2012 actief arbeidsplekken aan.
van de AWVN

SPRANK 02.2020

Van zorg naar werk [en weer terug]

Gemeenten willen voorkomen dat kwetsbare jonge mensen ontmoedigd raken en uitvallen door de schotten tussen (jeugd)zorg, werk en inkomen. Sociale ondernemingen laten zien dat creatieve overgangen van zorg naar werk mogelijk zijn. Doetinchem, Alkmaar en Oss vertellen hoe je dit als gemeente kunt oppakken.
van Divosa

VERHALEN VAN AMBASSADEURS

‘Langzaam komt er een omslag’

Toen hij als 19-jarige bij de politie begon, wist hij niet wat hem te wachten stond en dat het werk behoorlijk heftig kon zijn. “Wist ik toen maar wat ik nu weet.” Met die kennis had hij een hoop leed kunnen voorkomen. We hebben het hier over Joeri, die nu zo’n anderhalf jaar ambassadeur is bij Samen Sterk zonder Stigma. Door zijn werk heeft Joeri nu al tien jaar PTSS. Hij is blijven werken, met tussenpozen waarin hij in therapie ging.
van Samen Sterk zonder Stigma

PRAKTIJKVERHALEN

In Haarlem rekent de benefits counselor het allemaal voor

Wat verandert er in de toeslagen? Ga ik er financieel op voor- of achteruit? Wat als het niet lukt en ik weer in een uitkering kom? Mensen met een uitkering die aan de slag gaan zijn vaak huiverig om hun vragen over de financiële gevolgen voor te leggen bij UWV of gemeente. Maar in Haarlem kunnen ze hiervoor terecht bij de benefits counselor.
van Samen voor de Klant

SPRANK 02.2020

‘Bouw een relatie op, sluit aan bij het leven’

De mens is psychisch broos en in de geestelijke gezondheids- zorg gelden niet de normale wetten van vraag en aanbod. Het ‘leven leven’ is uiteindelijk vaak de weg tot herstel. Daarom is samenvoeging van Wmo- en Zvw-zorg noodzakelijk. ‘Je kunt mensen niet splitsen in een leven- en een ziektedeel’, zegt psychiater Jim van Os.
van Divosa

WEET WAT WERKT BIJ TOELEIDING NAAR WERK

Mensen met psychische kwetsbaarheid vinden hun kracht bij Brabantse ‘Kiemuren’

Dat werk bijdraagt aan het herstel van mensen met psychische klachten staat buiten kijf. Maar de manier waarop en gemeenten deze doelgroep aan de slag wil helpen is te lineair en te planmatig, stelt Paola Buitelaar van RIBW Brabant. Dat het anders kan bewijzen de Kiemuren, waarvan dit jaar het twintigste is geopend.

van Samen voor de Klant

PRAKTIJKVOORBEELD

Werkkracht biedt trajecten op maat

Om de samenwerking te versterken tekenden Inclusief Groep en GGz Centraal in mei 2018 een samenwerkings­ overeenkomst. Dankzij het project kunnen mensen met een psychische kwetsbaarheid beter begeleid worden richting de arbeidsmarkt.

van Cedris

VERHALEN VAN AMBASSADEURS

‘Meer naar elkaar luisteren, zonder oordeel’

De droom van Esther, als het gaat om psychische kwetsbaarheid in deze wereld, is dat je je er niet voor hoeft te schamen en het iets is waar je over kan praten. Zonder dat je bang hoeft te zijn dat mensen het verkeerd interpreteren. Dat je kan zijn wie je bent.

 

van Samen Sterk zonder Stigma

PRAKTIJKVERHALEN

“Niet de werknemer, maar het werk passen we aan”

Zo’n 150 medewerkers van U-Stal helpen dagelijks duizenden klanten in regio midden-Nederland bij het veilig stallen van hun fietsen. U-Stal is een stichting met als doelstelling om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Op de vraag hoeveel mensen met een psychische kwetsbaarheid er werken, kan Hans van Beek (controller) moeilijk antwoord geven. 

van de AWVN

Ervaringsverhalen

Het moment dat ik instortte

Het lijkt al weer een eeuwigheid geleden; Het moment dat ik instortte. Ik heb mijn verhaal eerder al beschreven op mijn eigen website, maar hoe langer het geleden is en hoe ouder ik word, hoe meer ik begrijp hoe het zover heeft kunnen komen.
van MIND
25%

PRAKTIJKVERHALEN

Binnen een jaar van dagbesteding naar werk

In Noordoost-Brabant ontwikkelden GGZ instelling Reinier van Arkel en de werkbedrijven WeenerXL en WSD een innovatieve aanpak om meer mensen met ggz-problematiek aan het werk te krijgen. Van de eerste lichting die voorheen dagbesteding volgden bij Reinier van Arkel was 25 procent binnen een jaar aan de slag, bij de tweede lichting ligt dit percentage al op 35 procent.
van Samen voor de Klant

Praktijkvoorbeeld

Sneller naar passend werk door samenwerking

Begin 2018 zijn Senzer en GGZ Oost Brabant een project gestart om de samenwerking tussen Senzer, GGZ, UWV en gemeente (uitvoering WMO) te vergroten. Doel van deze samenwerking is het bevorderen van de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische aandoening vanuit de gedachte dat passend werk ook een rol kan spelen in het herstel.

van Cedris

VERHALEN VAN AMBASSADEURS

‘Zoek iemand die je vertrouwt en vertel je verhaal’

‘Mijn werk als ervaringsdeskundige geeft mij kracht. Je ziet wat anderen meemaken. Om dan met je eigen ervaring mensen er doorheen te helpen, dat helpt mij ook. Ik vertel mijn verhaal en zie dat het mensen hoop geeft.’ Ambassadeur Jacqueline heeft een veelbewogen leven achter de rug. Nu zet ze zich nu in voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en ook jongeren wil ze graag ondersteunen. ‘Zoek iemand die je vertrouwt en vertel je verhaal. Ik heb dat nooit kunnen doen, terwijl het zo belangrijk is.’
van Samen Sterk zonder Stigma

PRAKTIJKVERHALEN

“Onderzoek waar de kracht van de werknemer ligt”

Tomeloos, een bureau voor marketingcommunicatie uit Abcoude, biedt regelmatig leer-werkplekken aan mensen die een psychose hebben gehad. De organisatie heeft in totaal veertien medewerkers en er is plek voor één à twee mensen uit de doelgroep. Het valt managing director José Boesten elke keer weer op dat werknemers met een beperking ongelofelijk gemotiveerd zijn. Dat maakt deze doelgroep volgens haar ook zo interessant voor werkgevers. “Mensen met een randje willen echt laten zien wat ze kunnen en gaan er helemaal voor! Daarnaast geloof ik dat elk bedrijf erbij gebaat is om een echte mix te zijn. Medewerkers met verschillende talenten en achtergronden kunnen ontzettend veel van elkaar leren. Dat maakt je bedrijf sterker.”

van AWVN

PRAKTIJKVOORBEELD

Samen Werken verbindt GGZ en werk & inkomen

Binnen de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord is in februari 2018 het project Samen Werken gestart om de werelden van werk & inkomen en GGZ dichter bij elkaar te brengen. Vanuit zowel WerkSaam Westfriesland als GGZ-instelling Leviaan werd een projectleider aangesteld om de verbinding te leggen tussen beide domeinen. Doel van het project is om mensen met een psychische aandoening beter te begeleiden naar werk door beter samen te werken.

van Cedris

Sterk door Werk is voor Werkgevers is voor Professionals is voor Werk(zoek)enden Werk je mee?

DE CONVENANT PARTIJEN

van het Convenant
"Samen werken aan wat Werkt!"

DE CONVENANT PARTIJEN

van het Convenant
"Samen werken aan wat Werkt!"
Alle Partijen