Verhalen van de partners

Sterk door Werk is een initiatief van het Convenant Samen werken aan wat werkt!. Het convenant is een samenwerkingsverband tussen GGZ Nederland, UWV, Cedris, Divosa, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente, Stichting Samen Sterk zonder Stigma, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en werkgeversvereniging AWVN.
Alle convenant-partners zetten zich vanuit hun eigen perspectief in om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam naar werk te begeleiden of aan het werk te houden. Hierover publiceren ze regelmatig artikelen. Elke maand brengen we deze verhalen voor het voetlicht. Klik hier voor meer informatie over het convenant en de aangesloten partijen

WEET WAT WERKT BIJ TOELEIDING NAAR WERK

Mensen met psychische kwetsbaarheid vinden hun kracht bij Brabantse ‘Kiemuren’

Dat werk bijdraagt aan het herstel van mensen met psychische klachten staat buiten kijf. Maar de manier waarop en gemeenten deze doelgroep aan de slag wil helpen is te lineair en te planmatig, stelt Paola Buitelaar van RIBW Brabant. Dat het anders kan bewijzen de Kiemuren, waarvan dit jaar het twintigste is geopend.

van Samen voor de Klant

PRAKTIJKVOORBEELD

Werkkracht biedt trajecten op maat

Om de samenwerking te versterken tekenden Inclusief Groep en GGz Centraal in mei 2018 een samenwerkings­ overeenkomst. Dankzij het project kunnen mensen met een psychische kwetsbaarheid beter begeleid worden richting de arbeidsmarkt.

van Cedris

VERHALEN VAN AMBASSADEURS

‘Meer naar elkaar luisteren, zonder oordeel’

De droom van Esther, als het gaat om psychische kwetsbaarheid in deze wereld, is dat je je er niet voor hoeft te schamen en het iets is waar je over kan praten. Zonder dat je bang hoeft te zijn dat mensen het verkeerd interpreteren. Dat je kan zijn wie je bent.

 

van Samen Sterk zonder Stigma

PRAKTIJKVERHALEN

“Niet de werknemer, maar het werk passen we aan”

Zo’n 150 medewerkers van U-Stal helpen dagelijks duizenden klanten in regio midden-Nederland bij het veilig stallen van hun fietsen. U-Stal is een stichting met als doelstelling om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Op de vraag hoeveel mensen met een psychische kwetsbaarheid er werken, kan Hans van Beek (controller) moeilijk antwoord geven. 

van de AWVN

Ervaringsverhalen

Het moment dat ik instortte

Het lijkt al weer een eeuwigheid geleden; Het moment dat ik instortte. Ik heb mijn verhaal eerder al beschreven op mijn eigen website, maar hoe langer het geleden is en hoe ouder ik word, hoe meer ik begrijp hoe het zover heeft kunnen komen.
van MIND
25%

PRAKTIJKVERHALEN

Binnen een jaar van dagbesteding naar werk

In Noordoost-Brabant ontwikkelden GGZ instelling Reinier van Arkel en de werkbedrijven WeenerXL en WSD een innovatieve aanpak om meer mensen met ggz-problematiek aan het werk te krijgen. Van de eerste lichting die voorheen dagbesteding volgden bij Reinier van Arkel was 25 procent binnen een jaar aan de slag, bij de tweede lichting ligt dit percentage al op 35 procent.
van Samen voor de Klant

Praktijkvoorbeeld

Sneller naar passend werk door samenwerking

Begin 2018 zijn Senzer en GGZ Oost Brabant een project gestart om de samenwerking tussen Senzer, GGZ, UWV en gemeente (uitvoering WMO) te vergroten. Doel van deze samenwerking is het bevorderen van de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische aandoening vanuit de gedachte dat passend werk ook een rol kan spelen in het herstel.

van Cedris

VERHALEN VAN AMBASSADEURS

‘Zoek iemand die je vertrouwt en vertel je verhaal’

‘Mijn werk als ervaringsdeskundige geeft mij kracht. Je ziet wat anderen meemaken. Om dan met je eigen ervaring mensen er doorheen te helpen, dat helpt mij ook. Ik vertel mijn verhaal en zie dat het mensen hoop geeft.’ Ambassadeur Jacqueline heeft een veelbewogen leven achter de rug. Nu zet ze zich nu in voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en ook jongeren wil ze graag ondersteunen. ‘Zoek iemand die je vertrouwt en vertel je verhaal. Ik heb dat nooit kunnen doen, terwijl het zo belangrijk is.’
van Samen Sterk zonder Stigma

PRAKTIJKVERHALEN

“Onderzoek waar de kracht van de werknemer ligt”

Tomeloos, een bureau voor marketingcommunicatie uit Abcoude, biedt regelmatig leer-werkplekken aan mensen die een psychose hebben gehad. De organisatie heeft in totaal veertien medewerkers en er is plek voor één à twee mensen uit de doelgroep. Het valt managing director José Boesten elke keer weer op dat werknemers met een beperking ongelofelijk gemotiveerd zijn. Dat maakt deze doelgroep volgens haar ook zo interessant voor werkgevers. “Mensen met een randje willen echt laten zien wat ze kunnen en gaan er helemaal voor! Daarnaast geloof ik dat elk bedrijf erbij gebaat is om een echte mix te zijn. Medewerkers met verschillende talenten en achtergronden kunnen ontzettend veel van elkaar leren. Dat maakt je bedrijf sterker.”

van AWVN

PRAKTIJKVOORBEELD

Samen Werken verbindt GGZ en werk & inkomen

Binnen de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord is in februari 2018 het project Samen Werken gestart om de werelden van werk & inkomen en GGZ dichter bij elkaar te brengen. Vanuit zowel WerkSaam Westfriesland als GGZ-instelling Leviaan werd een projectleider aangesteld om de verbinding te leggen tussen beide domeinen. Doel van het project is om mensen met een psychische aandoening beter te begeleiden naar werk door beter samen te werken.

van Cedris

Sterk door Werk Werk je mee?

DE CONVENANT PARTIJEN

van het Convenant
"Samen werken aan wat Werkt!"

DE CONVENANT PARTIJEN

van het Convenant
"Samen werken aan wat Werkt!"
Alle Partijen