Sociale afstand

tot de arbeidsmarkt

Feiten en achtergrondinformatie over werk tijdens de coronacrisis

Corona & Werk

De hele wereld wordt in greep gehouden van het coronavirus. De pandemie heeft grote gevolgen voor het dagelijkse leven en werk van vrijwel iedereen.
Ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die willen werken of aan het werk willen blijven, hun werkgevers en de professionals is de impact groot. Via deze pagina informeert Sterk door Werk hen over de gevolgen van het coronavirus in relatie tot werk.

Corona icon 600

Verhalen komende edities

Komende edities zullen in het teken staan van de coronacrisis. Wat zijn de gevolgen van deze crisis voor werknemers met een psychische kwetsbaarheid, hun werkgevers en de mensen die hen naar werk begeleiden?  Op welke manier kan een professional in deze tijden mensen met een psychische kwetsbaarheid toch bijstaan? Wat betekent de coronacrisis voor werkgevers die werknemers met psychische kwetsbaarheden in dienst hebben? Wat doet ‘social distancing’ met je? Structuur en dagritme vallen weg, eenzaamheid en (financiële) onzekerheid, kunnen op de loer liggen. Verschillende medewerkers met een psychische kwetsbaarheid die nu noodgedwongen zonder werk thuis zitten of thuiswerken, vertellen de komende maanden wat dat voor hen betekent.