Dé handreiking preventie

VOOR WERKGEVERS EN ARBO-PROFESSIONALS OM UITVAL DOOR PSYCHISCHE KLACHTEN TE VOORKOMEN

Verhalen deze maand #1

Dé handreiking
Interview Suzanne van Hees
Onderzoeker De Mentaal Gezonde Zaak van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

Onderzoeker Suzanne van Hees van het lectoraat Arbeidsdeskundigheid van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) legt kort en bondig uit welk voordeel werkgevers en arbo-professionals met de handreiking ‘blijven werken bij psychische klachten’ kunnen doen. “In feite moeten we tegen werkgevers met deze handreiking kunnen zeggen ‘als dit aan de hand is, kun je dat doen’.”

Goede preventie-gesprekken zijn goud waard
Janneke Boverhuis en Olga ter Hedde
Arbeidsdeskundige adviesbureau Triptiek & HR-manager gemeente Gouda

Janneke Boverhuis is één van de arbeidsdeskundigen die  de handreiking in de praktijk test. Dit doet ze samen met Olga ter Hedde, HR-manager bij de gemeente Gouda. Janneke: “Het is een tool waarmee je bij werkgevers het gesprek over dit onderwerp op gang kan brengen. Het is een hele logische handreiking en juist door de logica en eenvoud kan het goed werken.”

Handvatten om te blijven werken met psychische klachten 

Wanneer je als leidinggevende ziet dat het niet goed gaat met een medewerker, is het vaak lastig om dat bespreekbaar te maken. Terwijl uit groeiende literatuur blijkt dat je als werkgever in een vroeg stadium een cruciale rol kunt spelen in het voorkomen van uitval van werknemers met (milde) psychische klachten. Maar hoe? Veel leidinggevenden en werkgevers willen wel, maar weten niet goed wat ze moeten doen om medewerkers te ondersteunen. De onlangs uitgekomen handreiking ‘Blijven werken bij psychische klachten’ van het onderzoeksproject De Mentaal Gezonde Zaak van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, biedt werkgevers en leidinggevenden een helpende hand.

Vijf praktische handvatten om met een werknemer met mentale klachten het gesprek aan te gaan en samen te kijken wat nodig is om aan het werk te blijven. Zeker wanneer de leidinggevende hierbij geholpen wordt door een arbeidsdeskundige, zijn de resultaten voor zowel de leidinggevende als de medewerker zeer positief. Voor de werknemer betekent het behoud van werk, structuur, zingeving en sociale contacten. Dus liever tijdelijk ander werk of minder werk dan geen werk. En voor een werkgever scheelt het hoge verzuimkosten als een werknemer aan het werk blijft.

In deze editie een voorbeeld van een organisatie waar de handreiking onder begeleiding van een arbeidsdeskundige met succes is ingezet. Want wat moet je doen en laten om werknemers met mentale problemen te ondersteunen en aan het werk te houden? En wat levert dat op?

In het tweede interview vertelt onderzoeker Suzanne van Hees van de HAN alles wat je als werkgever en leidinggevende wilt weten over deze handreiking. Ga voor haar tips, de handreiking en meer naar het artikel. Want wat kan jij als werkgever doen om medewerkers gezond in het zadel te houden? Uiteindelijk wil toch iedere werkgever ziekteverzuim en hoge kosten voorkomen en daarnaast optimaal gebruik maken van de talenten en vermogens van de medewerkers.

 

 

INHOUD

Prof. Han Anema (VUmc) ‘Iedereen wint met samen investeren in arbeidsrevalidatie’
Factsheet arbeids(re-)integratie Samenvatting van internationale wetenschappelijke overzichtsstudies
Fred Paling, voorzitter Raad van Bestuur GGZ Ingeest ‘Het bestuurlijke commitment is er wel’
Cases voor het voetlicht ‘Kijk je naar de baten, dan is het een no-brainer’
Video Meedoen | Meedelen Andricke van Uden vertelt openhartig over over haar traject naar werk
Podcast Zaaigoed #17 Werk als medicijn
Samenhang Hoofdzaak Werk en Meedoen | Meedelen

IPS IN BEWEGING | 14 APRIL AMERSFOORT

Ga voor eerdere edities naar

Voor de losse artikelen naar

Voor de video’s naar

Sterk door Werk
De site Sterk door Werk is een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met de weg naar werk en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij valt te denken aan werkzoekenden/­werknemers met een psychische kwetsbaarheid, werkgevers en professionals die mensen met psychische kwetsbaarheid ondersteunen. De site bestaat uit een kennisportal waar onderzoeken, kennis, praktische informatie, tips en tools over toeleiding naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te vinden is, maar daarnaast is de site Sterk door Werk vooral ook een plek waar de kracht van werk letterlijk in verhalen zichtbaar wordt. Door te focussen op het talent van iemand, is werk vrijwel voor iedereen haalbaar. Sterk door Werk laat zien dat werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid heel goed mogelijk is en herstelbevorderend kan werken.
Dit doen wij door persoonlijke verhalen in beeld te brengen. Inspirerende verhalen van werkgevers die mensen met psychische kwetsbaarheden aannemen, van professionals die zich voor (re)integratie en behoud van werk voor mensen met psychische aandoeningen inzetten en natuurlijk verhalen van mensen met psychische problemen die vertellen wat het hebben van werk voor hen betekent. Iedere maand verschijnt op deze pagina een nieuwe editie met gloednieuwe, actuele artikelen en films over de ervaringen van werkgevers, professionals en mensen met een psychische kwetsbaarheid in relatie tot werk. Met deze verhalen komen thema’s aan bod als (zelf)stigma, bespreekbaarheid op de werkvloer, het voorkomen van uitval, werken ten tijde van corona en vele andere relevante onderwerpen.

Kijk voor meer informatie over Sterk door Werk op over ons.

Deze site is een initiatief van het convenant Sterk door Werk 2021-2024 Het convenant is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse ggz, UWV, Cedris, Divosa, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, werkgeversvereniging AWVN en Zorgverzekeraars Nederland Klik hier voor meer informatie over het convenant en de aangesloten partijen.

Blijf op de hoogte, meld je aan voor de nieuwsbrief van Sterk door Werk