Nieuw convenant met meer kansen op werk

Nieuw convenant
met meer kansen op werk

Verhalen deze maand #5

INTERVIEW
Miranda van Soest
Projectleider UWV

Een gloednieuw convenant met grootse plannen en doelen op het to do-lijstje. Coördinator Miranda van Soest legt in een interview uit wat het convenant Sterk door Werk de komende 3 jaar te doen staat. We praten met haar over haar persoonlijke drive en het belang van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

INTERVIEW
Gerjan Prins
Zorgverzekeraar VGZ

Afgelopen zomer deelden de zorgverzekeraars hun gezamenlijke visie over de toekomst van de ggz: van behandelen en genezen, verschuift de focus naar werken aan een maatschappelijk herstel voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Met deze visie neemt branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) deel aan het convenant Sterk door Werk 2021-2024. Gerjan Prins legt uit wat dat op gaat leveren

In de serie Jong Ongekend Talent, op weg naar werk volgen we jongeren in hun eerste stappen naar betaald werk. Voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid kan het veroveren van een passende baan ingewikkeld zijn. In verschillende afleveringen zien we hoe Morgan-Mae en Fleur de komende maanden op zoek gaan naar hun plek op de arbeidsmarkt en hiermee hun leven opbouwen.

Kabinet maakt 18 miljoen vrij voor 2300 IPS-trajecten

We hebben veel te vieren deze editie!

Stilletjes gaan we over van het convenant Samenwerken aan wat werkt! 2018-2021 naar het nieuwe convenant Sterk door Werk 2021-2024. Tijdens het congres op 4 november zullen we hier officieel bij stilstaan, maar met het nieuws dat het kabinet 18 miljoen uittrekt om de baankansen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te vergroten, maakt het nieuwe convenant al een vliegende start. En daarmee weet Sterk door Werk meteen z’n grootste speerpunt in de roos te schieten, want zorgen dat meer mensen kans maken op duurzaam werk, staat met stip boven aan de agenda.

Hoofdzaak } Werk

Met deze 18 miljoen kunnen in het komende jaar 2.300 IPS-trajecten (Individuele Plaatsing en Steun) worden gestart. Deze landelijke opschaling van re-integratie voor mensen met psychische aandoeningen wordt vormgegeven in het nieuwe project van Sterk door Werk Hoofdzaak } Werk. Lees meer over deze banenkansen op Hoofdzaak } Werk.

Bij Individuele Plaatsing en Steun (IPS) staat werk als medicijn centraal. Door de ggz-behandeling en begeleiding naar werk te combineren, kunnen mensen met psychische kwetsbaarheid sneller de eerste stappen richting werk maken. IPS blijkt bij 44% van de deelnemers binnen 30 maanden tot betaald werk te leiden, terwijl die uitkomst bij andere methodieken 25% is.

Nieuwe partner Zorgverzekeraars Nederland

Wanneer mensen met een psychische kwetsbaarheid succesvol re-integreren levert dat een win-win-win op. Het betekent voor de persoon een waardevoller leven, maar het levert de maatschappij en de verschillende instanties die erbij betrokken zijn zoals UWV, gemeenten en zorginstellingen, ook veel op. Mensen worden gelukkiger, gaan uit de uitkering, hebben minder zorg nodig en het levert werkgevers gemotiveerde werknemers op.

Het valt of staat allemaal met een goede samenwerking tussen de verschillende instanties die bij een dergelijk traject betrokken zijn. Door de krachten te bundelen in het convenant Sterk door Werk zien we dat het z’n vruchten af begint te werpen.

Nieuwe partner in het geheel is Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de koepelorganisatie van de zorgverzekeraars. Met de aansluiting van ZN bij het convenant is de win-win-win completer. Hoe dit in het voordeel van de werkzoekende met een psychische kwetsbaarheid kan werken, lees je in het interview met Gerjan Prins, die namens de zorgverzekeraarsbranche tekst en uitleg geeft.

Interview Miranda van Soest

Spil in het web van dit convenant is coördinator Miranda van Soest. We praten met haar over de toekomst van Sterk door Werk, over haar persoonlijke drive en het belang van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Aflevering 2 Jong Ongekend Talent

In de tweede aflevering  van Jong Ongekend Talent volgen we Fleur en Morgan-Mae in hun weg naar werk.

Morgan-Mae (23) loopt voor haar studie Diermanagement stage bij een kinderopvang waar ook boerderijdieren zijn. Een hele fijne werkplek, al blijft ze het lastig vinden wat ze wel of niet vertelt over haar psychische kwetsbaarheid.

De 23-jarige Fleur besteedt meer tijd aan haar vrijwilligerswerk voor het platform #ikbenOpen. Ze zoekt steeds meer het podium op van sociale media om aandacht te vragen voor mentale gezondheid. En dat lukt, maar daarnaast heeft ze ook twee dagen per week therapie en de balans tussen werk en therapie valt haar soms zwaar.

Ga voor eerdere edities naar

Voor de losse artikelen naar

Voor de video’s naar

Sterk door Werk

De site Sterk door Werk is een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met de weg naar werk en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij valt te denken aan werkzoekenden/werknemers met een psychische kwetsbaarheid, werkgevers en professionals die mensen met psychische kwetsbaarheid ondersteunen.
De site is een kennisportal waar onderzoeken, kennis, praktische informatie, tips en tools over toeleiding naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te vinden is, maar daarnaast vooral ook een plek waar de kracht van werk letterlijk in verhalen zichtbaar wordt. 

Door te focussen op het talent van iemand, is werk vrijwel voor iedereen haalbaar. Sterk door Werk laat zien dat werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid heel goed mogelijk is en herstelbevorderend kan werken. 

Dit doen wij door persoonlijke verhalen in beeld te brengen. Inspirerende verhalen van werkgevers die mensen met psychische kwetsbaarheden aannemen, van professionals die zich voor (re)integratie en behoud van werk voor mensen met psychische aandoeningen inzetten en natuurlijk verhalen van mensen met psychische problemen die vertellen wat het hebben van werk voor hen betekent.
Iedere maand verschijnt op deze pagina een nieuwe editie met gloednieuwe, actuele artikelen en films over de ervaringen van werkgevers, professionals en mensen met een psychische kwetsbaarheid in relatie tot werk. Met deze verhalen komen thema’s aan bod als (zelf)stigma, bespreekbaarheid op de werkvloer, het voorkomen van uitval en vele andere relevante onderwerpen.


Kijk voor meer informatie over Sterk door Werk op over ons.

Het platform Sterk door Werk is een initiatief van het convenant Sterk door Werk 2021 – 2024. Het convenant is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse ggz, UWV, Cedris, Divosa, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente, Stichting Samen Sterk zonder Stigma, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, werkgeversvereniging AWVN en Zorgverzekeraars Nederland.
Klik hier voor meer informatie over het convenant en de aangesloten partijen.

Elke maand uitgelicht

Alle convenant-partijen zetten zich vanuit hun eigen perspectief in om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden of aan het werk te houden. Hierover publiceren ze regelmatig artikelen. Elke maand brengen we deze voor het voetlicht.

Blijf op de hoogte, meld je aan voor de nieuwsbrief van Sterk door Werk