Regelgekte

IN HET DOOLHOF VAN DE REGELS IS EEN BAAN VÉR ZOEK

Verhalen deze maand #6

DE BLIK VAN...
Erik Dannenberg
op regelgekte

In De Blik van… geeft Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa, zijn visie op de regelgekte in ons land. Waarom is de wet-en regelgeving in het sociaal domein zo complex? Hoe kan het dat 6 op de 10 mensen die vanuit een bijstandsuitkering parttime gaan werken er financieel op achteruit gaan? Dat werkgevers zich door een wirwar van regels moeten worstelen om iemand met een psychische kwetsbaarheid vanuit een uitkering aan te kunnen nemen en dat de overheid één van de grootste schuldeisers van ons land is geworden? 

In de serie Jong Ongekend Talent, op weg naar werk volgen we jongeren in hun eerste stappen naar betaald werk. Voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid kan het veroveren van een passende baan ingewikkeld zijn. In verschillende afleveringen zien we hoe Morgan-Mae en Fleur de komende maanden op zoek gaan naar hun plek op de arbeidsmarkt en hiermee hun leven opbouwen.

Een gekmakend systeem dat banen kost

We hebben een doolhof aan regels en wetgeving in het sociaal domein gecreëerd in Nederland. Het is zo complex geworden dat bijna niemand het overzicht nog heeft en zonder hulp van een financieel specialist loop je compleet vast in dit doolhof. Wet- en regelgeving is zo ingewikkeld geworden doordat alles in elkaar grijpt: zorg, jeugd, wonen, uitkeringen en werk. Als je in het ene systeem iets wijzigt, heeft dat consequenties voor een ander systeem.

Uit het recente onderzoek ‘Als verrekenen een beperking is’ dat is gemaakt in opdracht van UWV wordt bijvoorbeeld pijnlijk duidelijk dat door die complexe wetgeving mensen financieel behoorlijk in de knel kunnen komen wanneer zij vanuit een bijstandsuitkering willen gaan werken. Op het moment dat je parttime gaat werken naast je uitkering, is de kans groot dat je er netto op achteruit gaat. Je zou denken dat werken loont, maar niets is minder waar. Wanneer door loon je inkomsten hoger worden, heeft dat invloed op andere inkomsten zoals zorg- en huurtoeslag. Uit een enquête onder 800 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijkt dat maar liefst 61% in de financiële problemen is gekomen toen zij vanuit een uitkering parttime gingen werken. En 92% krijgt stress van de financiële onzekerheid die werken vanuit een uitkering oplevert. Daarom zegt 1 op de 3 niet te willen gaan werken, maar te kiezen voor de zekerheid van de uitkering. Hoe zonde is dat! Werk is immers zoveel meer dan alleen geld verdienen. Het biedt zingeving, zorgt ervoor dat je onder de mensen komt en je hoort ergens bij. Maar nu zorgt het systeem alleen maar voor meer afstand tot de arbeidsmarkt. Om gek van te worden!

De Blik van.... Erik Dannenberg

In een nieuwe aflevering van de video-serie De Blik van… praten wij met Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa, over deze regelgekte. Volgens Dannenberg is het systeem één grote draak geworden waarvan nog maar weinig mensen het overzicht hebben en waar werknemers én werkgevers in vastlopen. Dannenberg zou het liefst een nieuw systeem willen bouwen dat de burger snapt en waarbij de overheid zich weer als één overheid presenteert aan de inwoner.

Werknemer Gerard Sangers

In deze aflevering van De Blik van.. vertelt Gerard Sangers over zijn ervaringen met het systeem wanneer hij naast zijn bijstandsuitkering verschillende nul uren-contracten heeft. Uiteindelijk blijkt het flexwerk hem geld te kosten in plaats van op te leveren terwijl volgens Gerard parttime werk toch een opstapje zou moeten zijn om uit de uitkering te komen. Hij voelt zich door het systeem gevangen in de bijstand.

Werkgever Evelien van den Bosch

Werkgever Evelien van den Bosch heeft altijd plek in haar team voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Evelien vindt dat iedereen mee moet kunnen doen in deze maatschappij, maar het wordt werkgevers veel te moeilijk gemaakt met alle verschillende regelingen en constructies. Zij pleit voor één loket waar de werkgever alles kan regelen zodat het minder tijd en energie kost om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen.

Benefit councelor Daniëlle Beevendorp

In de gemeente Haarlem kunnen mensen die vanuit een uitkering gaan werken een financieel onafhankelijk advies krijgen van benefit councelor Daniëlle Beevendorp.  En dat is hard nodig want de wet- en regelgeving is te ingewikkeld. Verschillende instanties hebben verschillende regels.  Wat de financiële consequenties zijn als je vanuit een uitkering gaat werken, is daarom moeilijk in te schatten voor een leek. Daniëlle kan mensen overzicht geven, zodat ze voordat ze beginnen met werken, weten wat hun nieuwe financiële situatie wordt. En die zekerheid helpt mensen om de stap naar werk te durven zetten.

Ga voor eerdere edities naar

Voor de losse artikelen naar

Voor de video’s naar

Sterk door Werk

De site Sterk door Werk is een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met de weg naar werk en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij valt te denken aan werkzoekenden/werknemers met een psychische kwetsbaarheid, werkgevers en professionals die mensen met psychische kwetsbaarheid ondersteunen.
De site bestaat uit een kennisportal waar onderzoeken, kennis, praktische informatie, tips en tools over toeleiding naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te vinden is, maar daarnaast is de site Sterk door Werk vooral ook een plek waar de kracht van werk letterlijk in verhalen zichtbaar wordt. 

Door te focussen op het talent van iemand, is werk vrijwel voor iedereen haalbaar. Sterk door Werk laat zien dat werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid heel goed mogelijk is en herstelbevorderend kan werken. 

Dit doen wij door persoonlijke verhalen in beeld te brengen. Inspirerende verhalen van werkgevers die mensen met psychische kwetsbaarheden aannemen, van professionals die zich voor (re)integratie en behoud van werk voor mensen met psychische aandoeningen inzetten en natuurlijk verhalen van mensen met psychische problemen die vertellen wat het hebben van werk voor hen betekent. Iedere maand verschijnt op deze pagina een nieuwe editie met gloednieuwe, actuele artikelen en films over de ervaringen van werkgevers, professionals en mensen met een psychische kwetsbaarheid in relatie tot werk. Met deze verhalen komen thema’s aan bod als (zelf)stigma, bespreekbaarheid op de werkvloer, het voorkomen van uitval, werken ten tijde van corona en vele andere relevante onderwerpen.

Kijk voor meer informatie over Sterk door Werk op over ons.

Deze site is een initiatief van het convenant Sterk door Werk 2021-2024 Het convenant is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse ggz, UWV, Cedris, Divosa, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente, Stichting Samen Sterk zonder Stigma, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, werkgeversvereniging AWVN en Zorgverzekeraars Nederland Klik hier voor meer informatie over het convenant en de aangesloten partijen.

Elke maand uitgelicht

Alle convenant-partijen zetten zich vanuit hun eigen perspectief in om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden of aan het werk te houden. Hierover publiceren ze regelmatig artikelen. Elke maand brengen we deze voor het voetlicht.

Blijf op de hoogte, meld je aan voor de nieuwsbrief van Sterk door Werk