Aflevering 2

Hoofdzaak Werk Journaal 2

Verhalen deze maand #6

Hoofdzaak Werk-Journaal 2
Hoe kan Hoofdzaak } Werk profiteren van krappe arbeidsmarkt?

In het tweede Hoofdzaak Werk-Journaal is het laatste nieuws uit de regio te zien over dit landelijke project van Sterk door Werk dat als doel heeft meer kansen op de arbeidsmarkt te creëren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Dat werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid een belangrijke bijdrage kan leveren aan het herstel, is allang geen geheim meer. Ervaringen, wetenschappelijke onderzoeken en feiten genoeg vanuit de doelgroep zelf, de zorginstellingen, gemeenten en UWV om dat te onderschrijven. Maar ook bij werkgevers groeit dit besef gestaag. Steeds meer bedrijven vinden het daarom van belang om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Naast de maatschappelijke verantwoordelijkheid, zorgt ook de krapte op de arbeidsmarkt ervoor dat bedrijven hard op zoek zijn naar personeel. Betekenen al die openstaande  vacatures dan ook meer kansen op een baan voor mensen met een psychische kwetsbaarheid? Of is dat te kort door de bocht?

Kristel Kepers van arbeidsmarkt Midden-Brabant in de studio

In dit Hoofdzaak Werk-Journaal is Kristel Kepers te gast in de studio. Zij is vanuit de gemeente Tilburg procesregisseur Hoofdzaak } Werk en werkt als Senior Adviseur in de werkgeversdienstverlening. Dat laatste doet zij bij UWV en in die hoedanigheid is zij ook verbonden aan het WerkgeversServicepunt. Kristel legt uit dat in deze tijd van arbeidskrapte ‘even snel een paar extra handjes regelen’ absoluut niet het uitgangspunt kan zijn voor bedrijven om mensen met een psychische kwetsbaarheid in dienst te nemen. “Een goed matchingsproces is essentieel om de plaatsing van een werkzoekende succesvol te maken.” Ze vertelt hoe de matchingsprocedure in haar regio verloopt,  wat het WerkgeversServicepunt kan doen om bedrijven daarin te ondersteunen en waar oplossingen gevonden zijn in Midden-Brabant om de remmende werking van de wet AVG bij de matching van werkzoekende en werkgever te omzeilen.

Reportages bij werkgever Portaal

Een mooi voorbeeld van een werkgever die inclusiviteit en diversiteit van het personeelsbestand hoog in het vaandel heeft staan, is Marscha Ammerlaan, adviseur Human Resource Development bij woningcorporatie Portaal. Bij Portaal worden alle recepties van de kantoren bemenst door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dat ervoor is gekozen dat dé gezichten van het bedrijf werknemers zijn uit deze doelgroep, is onder andere aan Marscha te danken. En aan de inclusieve mindset die in alle gelederen van het bedrijf (van bestuurder tot de koffiedame) terug te vinden is.

Hoofdzaak Werk-Journaal 1

In het eerste Hoofdzaak Werk-Journaal is Maureen Oude Oosterik te gast in de studio. Maureen is procesregisseur van arbeids­marktregio Twente en werkt sinds 2018 mee om de samenwerking tussen ggz en Werk & Inkomen vorm te geven. Inmiddels is deze regio een champions league-regio en dat houdt in dat hier intensief wordt samengewerkt door ggz en Werk& Inkomen en dat meer en meer mensen met een psychische kwetsbaarheid een fijne baan vinden. Vanuit de studio deelt Maureen de ervaringen en geleerde lessen uit de regio Twente. En we zien korte filmpjes uit verschillende regio’s die het verhaal van Maureen ondersteunen.

Play Video

Agenda Sterk door Werk

Dit jaar organiseren AWVN en De Normaalste Zaak opnieuw een reeks sessies over werk bieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Vorig jaar lag de focus op de vier fases van verzuimpreventie, dit jaar gaan we het hebben over de employee journey voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en waar je als werkgever zoal rekening mee kunt houden.Deze reeks is onderdeel van Hoofdzaak Werk: een samenwerkingsverband dat mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk begeleidt.
Voor meer informatie en aanmelding klik hier


Dit jaar organiseren AWVN en De Normaalste Zaak opnieuw een reeks sessies over werk bieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Vorig jaar lag de focus op de vier fases van verzuimpreventie, dit jaar gaan we het hebben over de employee journey voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en waar je als werkgever zoal rekening mee kunt houden. Deze reeks is onderdeel van Hoofdzaak Werk: een samenwerkingsverband dat mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk begeleidt. De reeks ‘Employee journey psychische klachten en werk’ ziet er als volgt uit:
Voor meer informatie en aanmelding klik hier

Ga voor eerdere edities naar

Voor de losse artikelen naar

Voor de video’s naar

Sterk door Werk

De site Sterk door Werk is een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met de weg naar werk en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij valt te denken aan werkzoekenden/­werknemers met een psychische kwetsbaarheid, werkgevers en professionals die mensen met psychische kwetsbaarheid ondersteunen.
De site bestaat uit een kennisportal waar onderzoeken, kennis, praktische informatie, tips en tools over toeleiding naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te vinden is, maar daarnaast is de site Sterk door Werk vooral ook een plek waar de kracht van werk letterlijk in verhalen zichtbaar wordt.
Door te focussen op het talent van iemand, is werk vrijwel voor iedereen haalbaar. Sterk door Werk laat zien dat werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid heel goed mogelijk is en herstelbevorderend kan werken.

Dit doen wij door persoonlijke verhalen in beeld te brengen. Inspirerende verhalen van werkgevers die mensen met psychische kwetsbaarheden aannemen, van professionals die zich voor (re)integratie en behoud van werk voor mensen met psychische aandoeningen inzetten en natuurlijk verhalen van mensen met psychische problemen die vertellen wat het hebben van werk voor hen betekent.
Iedere maand verschijnt op deze pagina een nieuwe editie met gloednieuwe, actuele artikelen en films over de ervaringen van werkgevers, professionals en mensen met een psychische kwetsbaarheid in relatie tot werk. Met deze verhalen komen thema’s aan bod als (zelf)stigma, bespreekbaarheid op de werkvloer, het voorkomen van uitval, werken ten tijde van corona en vele andere relevante onderwerpen.

Kijk voor meer informatie over Sterk door Werk op over ons.

Deze site is een initiatief van het convenant Sterk door Werk 2021-2024 Het convenant is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse ggz, UWV, Cedris, Divosa, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, werkgeversvereniging AWVN en Zorgverzekeraars Nederland Klik hier voor meer informatie over het convenant en de aangesloten partijen.

Elke maand uitgelicht

Alle convenant-partijen zetten zich vanuit hun eigen perspectief in om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden of aan het werk te houden. Hierover publiceren ze regelmatig artikelen. Elke maand brengen we deze voor het voetlicht.

Blijf op de hoogte, meld je aan voor de nieuwsbrief van Sterk door Werk