Deze maand

Cirkel #6-2

in editie

Meerdere wegen naar Werk

Arrow zwart

Verhalen deze maand #6

Van dakloos naar eigen bedrijf
Interview Jeroen Molenaar
Eigenaar IMAGI
Open Hiring
Interview
bij Chain Logistics
ACHTER
HET RAAM 3
Mark, Wesley, Asuerus, Debby en Lisa
5 VIDEOPORTRETTEN

Meerdere wegen naar Werk

Een opleiding volgen en daarna solliciteren naar een baan, is voor veel mensen de gebruikelijke weg naar betaald werk. Die weg is niet voor iedereen, op ieder moment in zijn of haar leven, weggelegd. Nu door de coronacrisis het aantal werklozen fors toeneemt, zal het voor veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeilijker worden om aan een baan te komen. Gelukkig zijn er meerdere (nieuwe) wegen die tot werk kunnen leiden, want het is belangrijk dat iedereen de weg kan kiezen die bij zijn of haar kwaliteiten, persoonlijke omstandigheden, wensen en levensfase past.

In deze editie lichten we twee succesvolle, alternatieve wegen naar werk uit. Zo vertelt Jeroen Molenaar hoe hij zijn eigen visuele vormgevingsbedrijf Imagi is gestart onder de vleugels van de sociale coöperatie Saens Tois. Saens Tois (‘Zaans thuis’ in dialect) is een coöperatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die hun eigen onderneming willen starten met behoud van uitkering en vrijstelling van sollicitatieplicht. Het is opgericht om mensen samen te brengen die door ondernemerschap in hun eigen inkomen willen voorzien en zelfstandigheid nastreven. Jeroen doet in zijn leven vele pogingen om aan werk te komen. “Ik heb geen diploma’s, heb alleen ongeschoold werk gedaan, hield baantjes nooit langer dan een paar maanden vol en schaamde me als ik geen werk had”, vertelt de 40-jarige Jeroen in het interview. Inmiddels heeft hij met Saens Tois de weg naar zijn eigen onderneming gevonden en is gelukkig in zijn werk.

Door een standaard sollicitatieprocedure heen komen, is vaak lastig voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt: een curriculum vitae met een gat in het arbeidsverleden, een niet-westerse achternaam of 55-plus en al even werkloos zijn vaak al redenen om iemand af te wijzen. En als je op gesprek komt wat vertel je dan wel en wat niet, praat je bijvoorbeeld over je psychische kwetsbaarheid in zo’n eerste gesprek? Drempels die soms onoverkomelijk zijn.
Met Open Hiring kan iedereen aan de slag, want dit Amerikaanse concept werkt anders dan anders: je hoeft geen sollicitatiebrief te sturen en geen sollicitatiegesprek te voeren. Je plaatst jezelf op een wachtlijst en zodra je aan de beurt bent, is de baan voor jou. Niemand wordt uitgesloten en iedereen krijgt een kans. Het klinkt als een sprookje, maar het gebeurt toch echt in Nederland. Directeur Rob Jansen van Chain Logistics noemt Open Hiring in het interview met hem en 2 enthousiaste medewerkers ‘het meest eerlijke systeem dat er bestaat’.

Maatschappelijk ontwikkelaar Start Foundation heeft Open Hiring naar Nederland gehaald. Samen met Cedris heeft Start Foundation onlangs ook de Werkinnovatie Prijs gelanceerd. Het gaat hierbij niet om nieuwe wegen naar werk, maar om het creëren van nieuwe waardevolle banen. Ze dagen de sociale werkbedrijven en sociaal ondernemers die lid zijn van Cedris uit met ideeën te komen voor nieuwe betaalde banen voor mensen die nu vrijwel kansloos zijn op de arbeidsmarkt. In januari 2021 kiest een onafhankelijke jury drie winnaars, die elk tot één miljoen euro ontvangen om hun plan uit te voeren. Het plan moet bestaan uit een businessmodel voor banen die een oplossing bieden voor maatschappelijke vraagstukken die in de reguliere economie nu niet te bekostigen zijn en die geen bestaande banen verdringen. Te denken valt aan banen in het onderwijs, het klimaat, de zorg of die aansluiten bij de uitdagingen waar de coronacrisis ons voor stelt. Zo ontstaan er nieuwe waardevolle banen voor mens en maatschappij. Herstel komt uit innovatie!

Ga voor eerdere edities naar

Voor de losse artikelen naar

Voor de video’s naar

Elke maand uitgelicht

Alle convenant-partijen zetten zich vanuit hun eigen perspectief in om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden of aan het werk te houden. Hierover publiceren ze regelmatig artikelen. Elke maand brengen we deze voor het voetlicht.