Deze maand

Cirkel #6-2

in editie

Suïcide preventie & Werk

Verhalen deze maand #7

Suïcide preventie
& Werk
Interview met Marianne Minks,
Harm van der Werf
en Henk Oldenbeuving
Arbeidsdeskundige en ervaringsdeskundigen

Twee van de drie zelfdodingen vinden plaats onder mannen en meer dan de helft van die mannen is tussen de 40 en 65 jaar oud. Verlies van werk, arbeidsongeschiktheid en schulden zijn hierbij belangrijke risicofactoren. Wat kunnen (zorg)professionals, werkgevers en naasten in dit geval doen?

De weg naar Werk
Filmportret Lisa Poelstra
Over een leven na suïcidale gedachten

In de film ‘De weg naar werk’ vertelt de 33-jarige Lisa over haar moeilijke jeugd en de lastige weg die ze heeft afgelegd om na meerdere zelfmoordpogingen op het juiste spoor te komen. Het hebben van werk heeft hierbij een grote rol gespeeld. Haar baan betekent voor Lisa vrijheid en onafhankelijkheid.

Suïcide preventie & Werk

Deze editie van Sterk door Werk staat in het teken van suïcide preventie. Zelfmoord is het trieste eindpunt van een eenzame weg. Elke dag overlijden vijf mensen door zelfdoding. Vaak spelen er meerdere problemen bij mensen die zelfmoord plegen of eraan denken. Mensen proberen meestal zo lang mogelijk zelf hun problemen op te lossen en wachten tot het laatste moment met het vragen om hulp. Naarmate ze meer en meer klem komen te zitten, neemt de chaos en wanhoop in hun hoofd toe en komen ze in een vicieuze cirkel van kwetsbaarheid en stress.
Praten helpt. Door over zelfmoordgedachten te praten ontstaat er in iemands hoofd rust en ruimte voor ordening en wordt het mogelijk om hulp te zoeken. De meeste mensen die aan zelfmoord denken, willen uiteindelijk geen zelfmoord plegen.

Zelfmoord komt in Nederland bijna 2 keer vaker voor onder mannen dan onder vrouwen. En het meest onder mannen van middelbare leeftijd. Hoe komt dit? Verlies van werk, arbeidsongeschiktheid en schulden zijn hierbij belangrijke risicofactoren. Wat kunnen (zorg)professionals, werkgevers en naasten in dit geval doen? Wat moet je juist wel doen en wat niet? Hierover vertellen Harm van der Werf en Henk Oldenbeuving vanuit hun eigen ervaring met suïcidale gedachten of verlies van werk en Marianne Minks, arbeidsdeskundige van UWV, vanuit haar ervaring als professional.

Ook onder jongeren is sterfte aan zelfdoding relatief hoog. Jaarlijks overlijden ongeveer 100 jongeren onder 23 jaar aan zelfmoord. Veel van deze jongeren waren bij overlijden in beeld bij de zorg. Vaak is er sprake van één of meerdere psychiatrische diagnose(n). Ook een complexe problematiek, schulden, depressie of verslaving spelen een rol.

Dit is ook het geval bij Lisa Poelstra. In de film ‘De weg naar werk’ vertelt de 33-jarige Lisa over haar roerige jeugd, haar verslaving, de zelfmoordpogingen, maar vooral ook over de weg terug naar het leven.
“Er kan echt een leven zijn na zulke chaos”, aldus Lisa. Voor de weg naar herstel is structuur en het hebben van werk een goede basis geweest. Vrijheid en onafhankelijkheid, dat is waar werk voor haar voor staat.

Per jaar denken maar liefst 500.000 mensen na over het plegen van zelfmoord. Voor verreweg de meeste van hen geldt: praten helpt. Het is dus belangrijk de signalen te herkennen, er over te praten, een luisterend oor te bieden en waar nodig door te verwijzen naar geschikte hulp.

Ga voor eerdere edities naar

Voor de losse artikelen naar

Voor de video’s naar

Elke maand uitgelicht

Alle convenant-partijen zetten zich vanuit hun eigen perspectief in om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden of aan het werk te houden. Hierover publiceren ze regelmatig artikelen. Elke maand brengen we deze voor het voetlicht.

Blijf op de hoogte, meld je aan voor de nieuwsbrief van Sterk door Werk