Verhalen deze maand #7

Suïcide Preventie
Roman ‘Mistig’ maakt suïcidale gedachten onder jongeren bespreekbaar

Op zaterdag 10 september is het Wereld Suïcide Preventie Dag. Wereldwijd overlijdt iedere veertig seconden iemand door zelfdoding. Alleen al in Nederland zijn dat vijf mensen per dag, en het afgelopen jaar is het aantal onder jongvolwassenen tot dertig jaar met vijftien procent gestegen. Deze editie staat volledig in het teken van het bespreekbaar maken van suïcidale gedachten onder jongeren. En dat doen we met het autobiografische boek ‘Mistig’ van Morgan-Mae Bibo. In deze debuurtoman probeert hoofdpersoon Kim haar leven op de rails te krijgen na een suïcidepoging. Een aangrijpend verhaal waarin de moed verloren, maar ook weer opgepakt wordt.

Schrijfster Morgan-Mae Bibo

Vanaf haar 15e jaar kreeg Morgan-Mae zelf te maken met psychische problemen en suïcidale gedachten, en voelde zich daarmee heel eenzaam. Met haar autobiografische debuut wil zij het gesprek hierover aangaan. Niet alleen met jongeren zelf, maar ook met ouders, docenten en behandelaars. ‘Mistig’ is een toegankelijke roman waarin de schrijfster in heldere en humorvolle taal de maalstroom beschrijft waarin de hoofdpersoon terecht komt nadat zij wakker is geworden op de medisch-psychische afdeling van het ziekenhuis. Het doel is, om het thema herkenbaar én bespreekbaar te maken, zodat jongeren mensen in hun omgeving in vertrouwen durven nemen en gaan praten over hun negatieve gedachten.

Psychiater Floortje Scheepers

Hoogleraar innovatie in de ggz en psychiater in het UMC Utrecht Floortje Scheepers beklemtoont dat in het bespreekbaar maken van de psychische problemen, de sleutel ligt voor herstel van jongeren. Met leeftijdsgenoten, familie, vrienden, leraren. “De druk in de samenleving neemt toe, zeker op jongeren. Jongeren kunnen en mogen tegenwoordig niet mislukken”. Mede ten gevolge van de sociale media leven jongeren onder een vergrootglas, wat faalangst, eenzaamheid en depressie in de hand kan werken. Want wat als je leven niet ‘perfect’ is? Scheepers pleit ervoor dat wij – als samenleving- de verantwoordelijkheid nemen om jongeren op te voeden, te onderwijzen en te ondersteunen om met mentale ontregelingen om te kunnen gaan. En dat begint met het openen van het gesprek.

Het boek Mistig van Morgan-Mae Bibo wordt uitgegeven door Sterk door Werk omdat Sterk door Werk een mentaal veerkrachtige inclusieve samenleving nastreeft. Het gesprek aan gaan over psychische gezondheid is zeker voor jongeren belangrijk en heeft een essentiële preventieve werking. Via haar boek Mistig zal Morgan-Mae het komende jaar met jongeren in gesprek gaan.

Hoofdzaak Werk-Journaal 2

In het tweede Hoofdzaak Werk-Journaal is het laatste nieuws uit de regio te zien over dit landelijke project van Sterk door Werk dat als doel heeft meer kansen op de arbeidsmarkt te creëren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Dat werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid een belangrijke bijdrage kan leveren aan het herstel, is allang geen geheim meer. Ervaringen, wetenschappelijke onderzoeken en feiten genoeg vanuit de doelgroep zelf, de zorginstellingen, gemeenten en UWV om dat te onderschrijven. Maar ook bij werkgevers groeit dit besef gestaag. Steeds meer bedrijven vinden het daarom van belang om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Naast de maatschappelijke verantwoordelijkheid, zorgt ook de krapte op de arbeidsmarkt ervoor dat bedrijven hard op zoek zijn naar personeel. Betekenen al die openstaande  vacatures dan ook meer kansen op een baan voor mensen met een psychische kwetsbaarheid? Of is dat te kort door de bocht?

Arbeidsmarkt krapte
Play Video about Arbeidsmarkt krapte

Agenda Sterk door Werk

Dit najaar organiseert Kenniscentrum Phrenos een lunchwebinarreeks over destigmatisering in de ggz. Tijdens de webinars geven we podium aan inspirerende sprekers op het gebied van stigma, bijvoorbeeld good pratices, wetenschappers-aan-het-woord, destigmatool in de spotlight, de rol van taal.

Woensdag 14 september 12.00 tot 13.00 uur
Prof. dr. Floortje Scheepers, directeur wetenschap Phrenos, hoogleraar Innovatie bij UMCU staat in haar presentatie stil bij verschillende perspectieven op psychische kwetsbaarheid.

Voor meer informatie en aanmelding klik hier

Op vrijdag 16 september 2022 om 13.30 uur zal Kim Janssens haar proefschrift ‘Decisions on disclosure of mental illness in the workplace’ verdedigen tijdens een openbare zitting in de aula van Tilburg University. Voorafgaand aan de promotie wordt er het ochtendsymposium ‘Vertel ik het wel of niet? Solliciteren en het openheidsdilemma’ georganiseerd over de arbeidsparticipatie van mensen met psychische problemen.

Voor meer informatie en aanmelding klik hier

De Praktijkdag van de Programmaraad biedt kennis, inspiratie en resultaat over de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, en Wet SUWI. Het doel van de praktijkdag is, mensen ondersteunen bij de uitvoering van de wetgeving. Dat doen we met praktijkvoorbeelden, interactieve kennissessies en met het delen van effectieve methoden. Met als uiteindelijk doel, meer mensen met een arbeidsbeperking, duurzaam aan het werk.

Laat je gegevens achter en ontvang als eerste bericht zodra het programma bekend is.

 

Ga voor eerdere edities naar

Voor de losse artikelen naar

Voor de video’s naar

Sterk door Werk

De site Sterk door Werk is een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met de weg naar werk en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij valt te denken aan werkzoekenden/­werknemers met een psychische kwetsbaarheid, werkgevers en professionals die mensen met psychische kwetsbaarheid ondersteunen.
De site bestaat uit een kennisportal waar onderzoeken, kennis, praktische informatie, tips en tools over toeleiding naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te vinden is, maar daarnaast is de site Sterk door Werk vooral ook een plek waar de kracht van werk letterlijk in verhalen zichtbaar wordt.
Door te focussen op het talent van iemand, is werk vrijwel voor iedereen haalbaar. Sterk door Werk laat zien dat werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid heel goed mogelijk is en herstelbevorderend kan werken.

Dit doen wij door persoonlijke verhalen in beeld te brengen. Inspirerende verhalen van werkgevers die mensen met psychische kwetsbaarheden aannemen, van professionals die zich voor (re)integratie en behoud van werk voor mensen met psychische aandoeningen inzetten en natuurlijk verhalen van mensen met psychische problemen die vertellen wat het hebben van werk voor hen betekent.
Iedere maand verschijnt op deze pagina een nieuwe editie met gloednieuwe, actuele artikelen en films over de ervaringen van werkgevers, professionals en mensen met een psychische kwetsbaarheid in relatie tot werk. Met deze verhalen komen thema’s aan bod als (zelf)stigma, bespreekbaarheid op de werkvloer, het voorkomen van uitval, werken ten tijde van corona en vele andere relevante onderwerpen.

Kijk voor meer informatie over Sterk door Werk op over ons.

Deze site is een initiatief van het convenant Sterk door Werk 2021-2024 Het convenant is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse ggz, UWV, Cedris, Divosa, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, werkgeversvereniging AWVN en Zorgverzekeraars Nederland Klik hier voor meer informatie over het convenant en de aangesloten partijen.

Elke maand uitgelicht

Alle convenant-partijen zetten zich vanuit hun eigen perspectief in om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden of aan het werk te houden. Hierover publiceren ze regelmatig artikelen. Elke maand brengen we deze voor het voetlicht.

Blijf op de hoogte, meld je aan voor de nieuwsbrief van Sterk door Werk