Destigmatisering

Van mensen met een psychische kwetsbaarheid

Verhalen deze maand #8

Destigmatisering

Oordeelvrij zijn over mensen met een psychische kwetsbaarheid 

Dat psychische klachten van grote invloed kunnen zijn bij het vinden van (betaald) werk, is geen nieuws. Dat 70% van mensen met een psychische kwetsbaarheid stigma ervaart en daardoor activiteiten -waaronder werk!- staakt, is minder bekend. Het gaat om stigmatisering door de directe omgeving, maar ook door de ggz-professional, de begeleider vanuit de uitkeringsinstantie (zoals UWV of gemeente) of door de werkgever. Hoewel vaak onbedoeld, kan stigmatisering leiden tot verlies van motivatie, geloof of zelfvertrouwen bij de toeleiding naar een baan. En als het sollicitatietraject is ingezet of wanneer de werkzoekende is aangenomen, dient de volgende vraag zich aan: Vertel ik het mijn werkgever en nieuwe collega’s? Openheid op de werkvloer over psychische kwetsbaarheid is en blijft een moeilijke kwestie. In deze editie vertelt Sterk door Werk ambassadeur Stefan Groothuis wat zijn afwegingen hierover waren toen hij startte bij zijn nieuwe werkgever.

Tips & Tools Destigmatisering; “Stigmaar niet!”

Over het uitbannen van stigma hebben ervaringsdeskundigen Thomas Pruijsen (MIND) en Nathalie Borgers afgelopen maand een bijeenkomst voor professionals gehost met als thema destigmatisering. In de zaal zitten ggz-medewerkers, jobcoaches, klantmanagers, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, accountmanagers en projectleiders van UWV en gemeenten. In de reportage een verslag van de ochtend, waarin het de deelnemers duidelijk wordt dat het stigmatiseren van mensen met een psychische kwetsbaarheid vaker voorkomt dan algemeen aangenomen werd. Zelfs binnen hun eigen beroepsgroepen. Dat heeft te maken met de inrichting van ons zorgsysteem dat ‘labeling’ van mensen in de hand werkt. Maar ook met onzorgvuldig taalgebruik en ‘blinde vlekken’. Aan Thomas en Nathalie de taak om de professionals handvatten aan te reiken zodat zij hulp aan en ondersteuning van cliënten in hun toeleiding naar werk kunnen bieden, zonder daarbij te stigmatiseren.

Sterk door Werk Ambassadeur Stefan Groothuis over openheid op de werkvloer

Voormalig wereld-en Olympisch schaatskampioen Stefan Groothuis werkt alweer een aantal jaren in de bouwsector. In februari dit jaar is hij begonnen als werkvoorbereider bij een gerenomeerd bouwbedrijf.  Hoewel hij daar een vliegende start kende, staken mentale kwetsbaarheden na een aantal maanden de kop op. Zijn fanatieke streven binnen no time als volleerd werknemer volledig mee te kunnen draaien in het bedrijf, brachten hem dichtbij de afgrond die hij kende uit het verleden. Ambitie als veroorzaker van uitval. Zover kwam het deze keer niet; Stefan bleef aan het werk, dat wilde hij boven alles. Al was het maar, omdat hij tijdens zijn sollicitatie zijn mentale gezondheid niet aan de orde had gebracht. Over zijn afwegingen daarover, en zijn bevindingen daarna, leest u in dit artikel.

Agenda Sterk door Werk

De World Federation for Mental Health heeft jaren geleden 10 oktober uitgeroepen tot een dag om wereldwijd aandacht te besteden aan de psychische gezondheid. Meer dan honderd landen doen hieraan mee. Inmiddels is dit in Nederland uitgegroeid tot de week van de Mentale Gezondheid. In deze week worden diverse activiteiten in het hele land georganiseerd rond het thema mentale gezondheid.
Kijk voor meer informatie oa op www.wijzijnmind.nl

De Praktijkdag van de Programmaraad biedt kennis, inspiratie en resultaat over de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, en Wet SUWI. Het doel van de praktijkdag is, mensen ondersteunen bij de uitvoering van de wetgeving. Dat doen we met praktijkvoorbeelden, interactieve kennissessies en met het delen van effectieve methoden. Met als uiteindelijk doel, meer mensen met een arbeidsbeperking, duurzaam aan het werk.

Laat je gegevens achter en ontvang als eerste bericht zodra het programma bekend is.

 

Dit jaar organiseren AWVN en De Normaalste Zaak opnieuw een reeks sessies over werk bieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Vorig jaar lag de focus op de vier fases van verzuimpreventie, dit jaar gaan we het hebben over de employee journey voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en waar je als werkgever zoal rekening mee kunt houden.
Voor meer informatie en aanmelding klik hier

Eén op de vijf werkenden heeft last van psychische klachten. Dit kan een serieuze belemmering vormen om aan het werk te blijven. Aan jou als arbo- of HR-professional de taak werkgevers te ondersteunen in het behouden van hun medewerkers. Onze tweedaagse training Blijven werken met psychische klachten richt zich op leiderschap, preventie van verzuim en psychische gezondheid op de werkvloer. We starten op 16 november, er zijn nog plekken beschikbaar!

In het Nieuws

Mistig in het Nieuws

Ga voor eerdere edities naar

Voor de losse artikelen naar

Voor de video’s naar

Sterk door Werk

De site Sterk door Werk is een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met de weg naar werk en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij valt te denken aan werkzoekenden/­werknemers met een psychische kwetsbaarheid, werkgevers en professionals die mensen met psychische kwetsbaarheid ondersteunen.
De site bestaat uit een kennisportal waar onderzoeken, kennis, praktische informatie, tips en tools over toeleiding naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te vinden is, maar daarnaast is de site Sterk door Werk vooral ook een plek waar de kracht van werk letterlijk in verhalen zichtbaar wordt.
Door te focussen op het talent van iemand, is werk vrijwel voor iedereen haalbaar. Sterk door Werk laat zien dat werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid heel goed mogelijk is en herstelbevorderend kan werken.

Dit doen wij door persoonlijke verhalen in beeld te brengen. Inspirerende verhalen van werkgevers die mensen met psychische kwetsbaarheden aannemen, van professionals die zich voor (re)integratie en behoud van werk voor mensen met psychische aandoeningen inzetten en natuurlijk verhalen van mensen met psychische problemen die vertellen wat het hebben van werk voor hen betekent.
Iedere maand verschijnt op deze pagina een nieuwe editie met gloednieuwe, actuele artikelen en films over de ervaringen van werkgevers, professionals en mensen met een psychische kwetsbaarheid in relatie tot werk. Met deze verhalen komen thema’s aan bod als (zelf)stigma, bespreekbaarheid op de werkvloer, het voorkomen van uitval, werken ten tijde van corona en vele andere relevante onderwerpen.

Kijk voor meer informatie over Sterk door Werk op over ons.

Deze site is een initiatief van het convenant Sterk door Werk 2021-2024 Het convenant is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse ggz, UWV, Cedris, Divosa, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, werkgeversvereniging AWVN en Zorgverzekeraars Nederland Klik hier voor meer informatie over het convenant en de aangesloten partijen.

Elke maand uitgelicht

Alle convenant-partijen zetten zich vanuit hun eigen perspectief in om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden of aan het werk te houden. Hierover publiceren ze regelmatig artikelen. Elke maand brengen we deze voor het voetlicht.

Blijf op de hoogte, meld je aan voor de nieuwsbrief van Sterk door Werk