Arrow zwart

ALL ABOARD!

Verhalen deze maand #8

Meedoen | Meedelen
Interview met Femke van Nassau
en Yvonne Noteboom
Onderzoekers van het Amsterdam UMC

In het project Meedoen | Meedelen werken UWV, gemeenten, de GGZ en zorgverzekeraars samen om de verschillende, bestaande geldstromen samen te voegen tot één geldstroom die bestemd is om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de kosten en de baten onderling verdeeld worden.

Werk als beste Zorg
Een schoolvoorbeeld van wat succesvol samenwerken kan opleveren

Sociale Dienst Drechtsteden, GGZ-instelling Yulius en zorgverzekeraar VGZ hebben in de pilot ‘Werk als beste Zorg’ de handen ineengeslagen om GGZ-cliënten naar werk te begeleiden met als prachtige uitkomst een hogere kwaliteit van leven voor de GGZ-cliënt en 45% lagere zorgkosten voor de maatschappij.

Werk als beste Zorg & Meedoen | Meedelen

In deze editie van Sterk door Werk staat de zorgverzekeraar centraal

Om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden of aan het werk te houden is samenwerking van de verschillende betrokken instanties het sleutelwoord. Wanneer professionals uit de geestelijke gezondheidzorg, professionals aan de kant van uitkeringsverstrekkers zoals UWV en gemeenten samen met werkgevers doordrongen zijn van de herstellende kracht die passend werk kan hebben en de handen ineenslaan, leidt dat tot mooie successen. Het levert werk en meer kwaliteit van leven voor de werkzoekende op, maar ook dalende uitkeringskosten en dalende zorgkosten. Een mooie win-win-win. Deze samenwerking heeft zich inmiddels wel bewezen. Zorgverzekeraars zijn nog niet structureel betrokken bij deze samenwerking, maar vinden wel dat de functie van de GGZ verandert van behandelen en genezen naar werken aan maatschappelijk herstel voor mensen met psychische kwetsbaarheden. Wanneer zorgverzekeraars meedoen in de samenwerking zijn de resultaten veelbelovend. Dat bewijzen de twee projecten Meedoen | Meedelen en ‘Werk als beste Zorg’, waar we in deze editie aandacht aan besteden.

‘Werk als beste Zorg’

‘Werk als beste Zorg’ is zo’n mooi praktijkvoorbeeld, waarbij zorgverzekeraar VGZ vanaf het eerste moment betrokken is bij de weg naar werk in de regio Dordrecht. Wat dat de verschillende betrokken organisaties oplevert, vertellen Gerjan Prins van zorgverzekeraar VGZ, Lenne van de Merwe van Sociale Dienst Drechtsteden en Manon van Bommel van Baanbrekend Drechtsteden. Werkneemster Jaqueline geeft aan hoe zij de vruchten plukt van ‘Werk als beste Zorg’ en ook Steven Hubeek van werkgeversvereniging AWVN ziet voordelen in deze nieuwe werkwijze.

Meedoen | Meedelen

In het project Meedoen | Meedelen vertellen onderzoekers Femke van Nassau en Yvonne Noteboom van het Amsterdam UMC over het belang om de kosten en baten van het naar werk begeleiden van mensen met een psychische kwetsbaarheid eerlijk te verdelen onder de betrokken organisaties gemeente, UWV, GGZ en de zorgverzekeraars. Uiteindelijk gaat dit meer werk opleveren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Deze projecten benadrukken het belang dat ook de zorgverzekeraars aan boord stappen. Meedoen in het proces, maar ook meedelen in de kosten en de opbrengsten.

Ga voor eerdere edities naar

Voor de losse artikelen naar

Voor de video’s naar

Elke maand uitgelicht

Alle convenant-partijen zetten zich vanuit hun eigen perspectief in om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden of aan het werk te houden. Hierover publiceren ze regelmatig artikelen. Elke maand brengen we deze voor het voetlicht.

Blijf op de hoogte, meld je aan voor de nieuwsbrief van Sterk door Werk