Voor Werkenden & Werkzoekenden

Veel mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen en willen werken. maar het realiseren daarvan blijkt in de praktijk moeilijk, vooral voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. In dit deel van het kennisportal staat praktische informatie, tips en tools voor mensen met een psychsiche kwetsbaarheid die werken of graag willen werken. 

Categorieën

Werkgever
 • Vanwege het coronavirus is er de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen sinds 6 april een aanvraag doen. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen waardoor  zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract kunnen doorbetalen.

  Aanbieder:
  UWV
   
  UWV IN CORONATIJD

  NOW

  29/06/2020
 • IPS (Individuele Plaatsing en Steun) is dé methode om mensen met een ernstige psychische aandoening die graag willen werken,
  te helpen bij het verkrijgen en behouden van een betaalde baan.

  Aanbieder:
  Phrenos
   
  WERKEN MET IPS

  METHODE

  11/06/2020
 • Jij wilt psychische gezondheid op jouw werk bespreekbaar maken, voor iedereen. Misschien omdat je er zelf ervaring mee hebt of omdat je het simpelweg een belangrijk onderwerp vindt. Het oprichten van een netwerk kan je hierbij helpen. Dit handboek helpt je middels zes fasen door het proces van het oprichten van een netwerk heen.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  GEZAMELIJK
  IN-ZICHT

  HANDBOEK VOOR

  MEDEWERKERSNETWERKEN

  11/06/2020
 • Deze pagina bevat specifieke vragen over inclusief werkgeven en het coronavirus. Voor werkgevers dus die werknemers met een beperking / afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk hebben.

  Aanbieder:
  AWVN
  VRAGEN OVER
  INCLUSIEF WERKGEVEN EN HET CORONAVIRUS
  04/06/2020
 • De coronacrisis heeft voor velen het leven ingrijpend veranderd. Mensen staan onder psychische hoogspanning, bijvoorbeeld omdat ze werk- en zorgtaken moeten combineren. Welke psychische uitdagingen komen medewerkers op dit moment tegen en hoe kunt u hen helpen aan het werk te blijven? Op deze pagina vindt u – vanuit verschillende rollen bezien – concrete tips.

  Aanbieder:
  AWVN
   
  PREVENTIE
  UITVAL
  PSYCHISCHE KLACHTEN

  HANDREIKING

  29/05/2020
 • Tijdens onze uitwisselingssessies gaan inclusieve werkgevers met elkaar in gesprek over de uitdagingen die de ‘coronatijd’ met zich meebrengt. Door ervaringen en tips te delen zorgen we ervoor, dat we allemaal een stap verder komen.
  De eerstvolgende is op 8 juni, 15.00 – 16.00 uur
  (evt. uitloop tot 16.30 uur)

  Aanbieder:
  AWVN
   
  ONLINE
  UITWISSELINGS
  SESSIE

  INCLUSIEF WERKGEVEN IN CORONATIJD

  04/06/2020
 • In hoeverre ben jij je bewust van de mogelijkheden van anderen en luister je écht? Maak je wel eens gebruik van waarderend onderzoeken als leidinggevende? Werk je goed samen in de keten en benut je de kwaliteiten van andere professionals? De Film online training MMM biedt je een ander perspectief op je manier van werken.

  Aanbieder:
  Mensen met Mogelijkheden
   
  MENSEN MET MOGELIJKHEDEN

  Online training MMM

  07/05/2020
 • In het project ‘Mensen Met Mogelijkheden’ (MMM) hebben tientallen professionals uit 21 beroepsgroepen die betrokken zijn bij de begeleiding, ondersteuning en behandeling van mensen met psychische kwetsbaarheid hun dromen en de wegen naar verwezenlijking daarvan met elkaar gedeeld.

  Film werkgever

  Aanbieder:
  Mensen met Mogelijkheden
   
  MENSEN MET MOGELIJKHEDEN

  VOOR WERKGEVERS

  07/05/2020
 • Online magazine waarin werkgevers vertellen over hoe en waarom zij in hun organisatie ruimte maken voor medewerkers met een beperking. De praktijkvoorbeelden kunnen andere werkgevers/HR-managers etc. inspireren om ook bewust te kiezen voor het in dienst nemen van mensen met een beperking.

  Aanbieder:
  MIND
   
  MAGAZINE ­MEER WEGEN NAAR WERK’

  ONLINE MAGAZINE

  28/02/2020
 • Project waarin werkgevers kennis en ervaringen verzamelen en uitwisselen over het aannemen van werknemers met een psychische kwetsbaarheid. Het project bevindt zich inmiddels in fase 3: in 2020 wordt in totaal in 20 arbeidsmarktregio’s de pilot uitgevoerd.

   

  Aanbieder:
  AWVN
   
  WERKGEVERS-FOCUS OP MENSEN MET EEN PSYCHISCHE KWETSBAAR­HEID

  PROJECT

  28/02/2020
 • Verslag van onderzoek naar de ervaringen van bedrijven en organisaties met beleid gericht op psychische diversiteit.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  SUCCES­FACTOREN PSYCHISCH DIVERSITEITS­BELEID

  ONDERZOEK

  28/02/2020
 • Overzicht van praktijkvoorbeelden van innovatieve projecten gericht op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bedoeld om kennis en ervaring met elkaar te delen.

  Aanbieder:
  Cedris
   
  PRAKTIJK­VOORBEELDEN

  OVERZICHT

  28/02/2020
 • Overzicht van lopend en afgerond wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van interventies gericht op mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

  Aanbieder:
  ZonMw
   
  ONDERZOEKEN RE-INTEGRATIE

  OVERZICHT

  28/02/2020
 • Kennisprogramma dat onderzoek stimuleert naar vragen over werk en inkomen m.b.t. kwetsbare groepen. Wat werkt wel en wat werkt niet? Vragen en behoeften staan centraal bij het formuleren van de onderzoeksvragen. Onderzoeksresultaten staan op de site.

  Aanbieder:
  ZonMw
   
  VAKKUNDIG AAN HET WERK

  KENNISPROGRAMMA

  28/02/2020
 • Jaarlijks evenement waarbij geld wordt ingezameld voor initiatieven die de psychische gezondheid van jongeren bevorderen. Honderden deelnemers staan maximaal zes uur op een paal in het water om aandacht te vragen voor een aspect van psychische gezondheid(szorg) dat hen persoonlijk raakt.

  Aanbieder:
  MIND
   
  LAST MAN STANDING

  EVENEMENT

  28/02/2020
 • Online kennisbibliotheek voor werkgevers, werknemers, zelfstandigen en professionals. Biedt handvatten om in gesprek te gaan over noodzakelijke stappen om aan het werk te blijven of te komen met een chronisch verminderde belastbaarheid.

  Aanbieder:
  Arbeidsdeskundig
  Kennis Centrum (AKC)
   
  CHRONISCH WERKT

  KENNISBIBLIOTHEEK

  28/02/2020
 • Website duurzame inzetbaarheid AWVN

  Website over duurzame inzetbaarheid met informatie en advies over de wijze waarop werkgevers eraan kunnen bijdragen dat hun werknemers zo lang mogelijk vitaal en gezond kunnen doorwerken.

  Aanbieder:
  AWVN
   
  CONTACT

  DUURZAME INZETBAARHEID

 • Toeleiding naar werk

  Online zoekhulp voor het vinden van een werkgeversservicepunt, dat werkgevers kan adviseren over diverse aspecten van de werving en selectie van personeel.

  Aanbieder:
  UWV
   
  CONTACT

  TOELEIDING NAAR WERK

 • Bijeenkomst (1 dagdeel) voor werkgevers en werkzoekenden over mogelijkheden in de huidige arbeidsmarkt. Deelnemers worden geïnspireerd om met een frisse blik te kijken naar de werving van personeel. Tevens krijgen werkgevers en werkzoekenden de gelegenheid met elkaar in contact te komen.

  Aanbieder:
  UWV
   
  UWV
  INSPIRATIEDAG

  BIJEENKOMST

  28/02/2020
 • Online magazine met 50 praktijkvoorbeelden van manieren waarop Cedris-leden bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Thema’s zijn o.a. het versterken van de verbinding tussen de GGZ/dagbesteding en de sociale werkbedrijven en projecten voor specifieke doelgroepen als jongeren en statushouders.

  Aanbieder:
  Cedris
   
  GLUREN ­BIJ DE BUREN

  INSPIRATIE MAGAZINE

  28/02/2020
 • Overzicht van divers aanbod van kennis en praktische ondersteuning voor beleidmakers en beslissers, professionals en experts en werknemers en werkzoekenden.

  Aanbieder:
  Kenniscentrum
  inclusieve en sociale
  werkgelegenheid
   
  DIVERS AANBOD

  WEBSITE M.B.T.

  MENSEN MET AFSTAND

  TOT DE ARBEIDSMARKT

  28/02/2020
 • Eendaagse training voor managers en leidinggevenden over het bespreekbaar maken en vergroten van de mentale gezondheid van werknemers. Training biedt effectieve toerusting op de complexe dynamiek van psychische diversiteit op de werkvloer.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  TRAINING PSYCHISCHE DIVERSITEIT

  MANAGEMENTTRAINING

  28/02/2020
 • HBO Master-opleiding van 8 maanden voor professionals in het sociaal domein die werken aan functiecreatie voor mensen met een arbeidsbeperking. Je leert een gedegen analyse maken van werkprocessen en arbeidsmogelijkheden en hierover te adviseren aan werkgevers.

  Aanbieder:
  Capabel Hogeschool
  i.s.m. UWV
  en Universiteit van Maastricht
   
  ADVISEUR INCLUSIEVE ARBEIDS­ORGANISATIE

  POST HBO-OPLEIDING

  28/02/2020
 • Praktijkgerichte HBO Master-opleiding van 4 maanden voor HRM’ers en professionals. Je leert een inclusieve arbeidsanalyse te maken, waardoor je voor werknemers met een arbeidsbeperking een functie kunt vinden waarin zij productief kunnen zijn en hun talenten kunnen benutten.

  Aanbieder:
  Capabel Hogeschool
  i.s.m. UWV
  en Universiteit van Maastricht
   
  INCLUSIEVE ARBEIDS­ANALYSE

  TRAINING

  28/02/2020
 • 1-daagse training waarin deelnemers leren succesvol ondersteuning te bieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid bij het vinden en behouden van passend werk.

  Aanbieder:
  MMM
  Mensen met
  mogelijkheden
  ARBEIDSPARTICIPATIE:
  MENSEN MET MOGELIJKHEDEN, VERSTERKT!

  1-DAAGSE MASTERCLASS

  28/02/2020
 • Training waarin deelnemers leren een actieve bijdrage te leren aan een wereld waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid op hun talenten worden ingezet. Na het doorlopen van de training mogen deelnemers zich gekwalificeerd MMM-professional noemen.

  Aanbieder:
  MMM
  Mensen met
  mogelijkheden
  ARBEIDSPARTICIPATIE:
  MENSEN MET MOGELIJKHEDEN, VERSTERKT!

  4-DAAGSE KERNTRAINING

  28/02/2020
 • Overzicht van breed aanbod van onderzoeksverslagen, rapportages, evaluaties etc. over vraagstukken rond werk en inkomen. M.b.v. een zoekprogrammaatje kan gericht gezocht worden op thema.

  Aanbieder:
  Kennisplatform
  Werk en Inkomen
   
  KENNIS
  DOCUMENTEN WERK EN INKOMEN

  OVERZICHT

  28/02/2020
 • Overzicht van door Instituut Gak gefinancierde (onderzoeks) projecten op het brede terrein van werkgelegenheid en sociale zekerheid.

  Aanbieder:
  Instituut Gak
   
  KENNISBANK
  INSTITUUT GAK

  OVERZICHT

  28/02/2020
 • Verslag van verkennend onderzoek naar de (mogelijke)) bijdrage van vakbonden en ondernemingsraden aan het bespreekbaar maken van psychische diversiteit op het werk.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
  BESPREEKBAAR MAKEN
  PSYCHISCHE DIVERSITEIT

  ONDERZOEK ROL
  VAKBONDEN EN
  ONDERNEMINGSRADEN

  28/02/2020
 • Online platform voor inspiratie, tips en oplossingen voor werkgevers onderwerpen over o.a. re-integratie, nieuwe wet- en regelgeving, verzekeringstechnische en administratieve onderwerpen.

  Aanbieder:
  UWV
   
  MAGAZINE NL WERKT

  ONLINE PLATFORM

  28/02/2020
 • Factsheet met informatie en advies over het bespreekbaar maken van psychische diversiteit op de werkvloer en de rol die vakbonden daarin kunnen spelen.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
  BESPREEKBAAR MAKEN
  PSYCHISCHE
  DIVERSITEIT WERKT!

  FACTSHEET
  VOOR VAKBONDEN

  28/02/2020
 • Verslag van literatuuronderzoek naar de rol van werkgevers in het bespreekbaar maken van psychische diversiteit.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  WERKGEVERS & PSYCHISCHE DIVERSITEIT

  LITERATUURONDERZOEK

  28/02/2020
 • Online magazine voor werknemers en werkzoekenden met een arbeidsbeidsbeperking. Ervaringsverhalen van mensen met een arbeidsongeschiktheids-uitkering, handige tips en links. Op UWV Perspectief kunnen lezers zelf hun eigen verhaal schrijven én reageren op verhalen van anderen.

  Aanbieder:
  UWV
   
  MAGAZINE PERSPECTIEF

  ONLINE MAGAZINE

  28/02/2020
 • Factsheet met informatie en advies over het bespreekbaar maken van psychische diversiteit op de werkvloer en de rol die ondernemingsraden daarin kunnen spelen.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
  BESPREEKBAAR MAKEN
  PSYCHISCHE
  DIVERSITEIT WERKT!

  FACTSHEET VOOR

  ONDERNEMINGSRADEN

  28/02/2020
 • Online overzicht van onderzoekscijfers m.b.t. psychische kwetsbaarheid en stigmatisering.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  CIJFERS SPREKEN

  ONLINE OVERZICHT

  28/02/2020
 • Advies voor werkgevers en leidinggevenden over het creëren van openheid over psychische aandoeningen tijdens sollicitatiegesprekken. Dat is een voorwaarde voor gelijke baankansen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  SOLLICITATIE-PROCEDURE & OPENHEID

  WEBSITE

  28/02/2020
 • Website met informatie voor werkgevers en leidinggevenden over psychische diversiteit op de werkvloer. Met verwijzingen naar relevante informatiebronnen.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  OPENHEID & DIVERSITEIT

  WEBSITE

  28/02/2020
 • Website met diverse actuele informatie over wet- en regelgeving m.b.t. werknemers met een uitkering.

  Aanbieder:
  UWV
   
  WERKNEMERS MET UITKERING

  ONLINE INFORMATIE

  28/02/2020
Professional
 • IPS (Individuele Plaatsing en Steun) is dé methode om mensen met een ernstige psychische aandoening die graag willen werken,
  te helpen bij het verkrijgen en behouden van een betaalde baan.

  Aanbieder:
  Phrenos
   
  WERKEN MET IPS

  METHODE

  11/06/2020
 • De modulaire leergang is zowel bedoeld voor geïnteresseerden als voor professionals die zich (verder) willen specialiseren als adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie of als consultant inclusief en duurzaam werken. Voor managers, HR-functionarissen, beleidsadviseurs en andere geïnteresseerden.

  Aanbieder:
  Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie
   
  MODULAIRE LEERGANG
  INCLUSIEVE
  ARBEIDS-ORGANISATIE

  MODULAIRE LEERGANGEN

  08/06/2020
 • Wat zijn de uitgangspunten voor zelfregie-initiatieven? Wat hebben mensen nodig om tijdens en na psychische ontwrichting vanuit eigen regie hun leven te leiden en weer op te bouwen? En wat is een kansrijke context voor participatie en herstel vanuit zelfregie?

  Aanbieder:
  MIND
   
  BOUWSTENEN VOOR
  PARTICIPATIE EN HERSTEL

  BROCHURE

  11/05/2020
 • Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk, midden in de maatschappij! Dat is het doel van de beweging “Mensen met Mogelijkheden‟ van 21 beroepsgroepen. Werk biedt mensen de kracht en de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. De beweging “MMM” biedt professionals in de keten zorg, onderwijs en werk een krachtige methode.

  Aanbieder:
  Mensen met Mogelijkheden
  BEWEGING
  MENSEN MET MOGELIJKHEDEN
  29/04/2020
 • Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk, midden in de maatschappij! Dat is het doel van de beweging “Mensen met Mogelijkheden‟ van 21 beroepsgroepen. Werk biedt mensen de kracht en de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. De beweging “MMM” biedt professionals in de keten zorg, onderwijs en werk een krachtige methode.

  Aanbieder:
  Mensen met Mogelijkheden
  BEWEGING
  MENSEN MET MOGELIJKHEDEN
  29/04/2020
 • De online training MMM biedt je in acht weken in vier tot vijf uur vanaf kantoor of thuis een ander perspectief op je manier van werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid en werkgevers. De training leert je op een leuke manier te reflecteren op basis van films en opdrachten.

  Promofilm Online training MMM

  Aanbieder:
  Mensen met Mogelijkheden
   
  MENSEN MET MOGELIJKHEDEN

  ONLINE TRAINING MMM

  29/04/2020
 • De beweging MMM daagt professionals uit om samen met ervaringsdeskundigen en werkgevers in actie te komen. De gezamenlijk ontwikkelde producten binnen de beweging MMM – inspiratieboek, magazine, online training, Masterclass, workshop, Platform SamenWerken – stellen iedereen in staat de stappen van het project MMM te doorlopen.

  Aanbieder:
  Mensen met Mogelijkheden
  BEWEGING
  MENSEN MET MOGELIJKHEDEN

  PROJECT MMM

  29/04/2020
 • Het inspiratieboek ‘Mensen met Mogelijkheden’ biedt een krachtige methode in ondersteuning van mensen met psychische kwetsbaarheid naar arbeidsparticipatie en geeft voorbeelden in de regio. Het doel is om het handelen van de professionals meer te richten op betaald werk als onderdeel van interventies en behandeling.

  Aanbieder:
  Mensen met Mogelijkheden
  INSPIRATIEBOEK
  MENSEN MET MOGELIJKHEDEN

  DOCUMENT

  29/04/2020
 • Website Onbeperkt aan de slag

  Website van de organisatie Onbeperkt aan de slag, die als missie heeft bij te dragen aan een genormaliseerde arbeidsmarkt waar werkzoekenden met een arbeidsbeperking voor vol worden aangezien.

  Aanbieder:
  Onbeperkt aan de slag
   
  CONTACT

  DUURZAME INZETBAARHEID

  28/02/2020
 • E-learning voor werknemers, werkgevers en andere belangstellenden over psychische aandoeningen. Vanuit de visie dat openheid over psychische aandoeningen bijdraagt aan het welzijn en de productiviteit van werknemers. Met theorie, praktische tips en herkenbare casussen.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  ONLINE CURSUS PSYCHISCHE DIVERSITEIT

  E-LEARNING

  28/02/2020
 • Online module van twee uur voor medewerkers in de ggz die meer willen weten over de impact van stigma op het herstel van een cliënt en over de vraag hoe zij kunnen bijdragen aan destigmatisering.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  E-LEARNING­MODULE DESTIGMA­TISEREND WERKEN

  ONLINE MODULE

  28/02/2020
 • Overzicht van de verschillende modules behorende tot de Masterclass Banenafspraak. De modules worden kosteloos aangeboden in de eigen arbeidsmarktregio en hebben een duur van 1-1,5 uur.

  Aanbieder:
  UWV
   
  MASTERCLASS BANEN­AFSPRAAK

  MODULES

  28/02/2020
 • In-company training van 2-3 werkdagen voor gemeenteconsulenten, re-integratiecoaches en klantmanagers in het effectief begeleiden van Wajongers bij het zoeken en vinden van werk.

  Aanbieder:
  RadarVertige
   
  NIEUWE
  WAJONGERS BEGELEIDEN

  TRAINING

  28/02/2020
 • Training waarin deelnemers leren een actieve bijdrage te leren aan een wereld waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid op hun talenten worden ingezet. Na het doorlopen van de training mogen deelnemers zich gekwalificeerd MMM-professional noemen.

  Aanbieder:
  MMM
  Mensen met Mogelijkheden
  i.s.m. NSPOH
   
  MENSEN MET MOGELIJK-
  HEDEN
  VERSTERKT!

  4-DAAGSE KERNTRAINING

  ARBEIDSPARTICIPATIE

  28/02/2020
 • Document dat patiënten en hulpverleners helpt om tijdens de intake en behandeling aandacht te hebben voor de rol van arbeid in de psychische problematiek. Document bestaat uit vragenlijsten, achtergrondinformatie en verwijzingen naar andere websites/instanties.

  Aanbieder:
  GGZ Standaarden
  GESPREKSLEIDRAAD
  ARBEID
  ALS MEDICIJN
  DOOR GGZ STANDAARDEN

  DOCUMENT

  28/02/2020
 • Online training van 4-5 uur voor professionals in het sociaal domein die een nieuw perspectief biedt op je manier van werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun werkgevers.

  Aanbieder:
  MMM-mensen met
  mogelijkheden
   
  ONLINE
  TRAINING
  MMM

  ONLINE TRAINING

  28/02/2020
 • Evaluatieblad voor het evalueren van gesprekken met klanten met psychische aandoeningen of lichte verstandelijke beperkingen. Kan ook samen met de klant worden ingevuld.

  Aanbieder:
  Divosa
   
  KLANTGESPREK

  EVALUTIEBLAD

  28/02/2020
 • 1-daagse training waarin deelnemers leren succesvol ondersteuning te bieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid bij het vinden en behouden van passend werk.

  Aanbieder:
  MMM
  Mensen met Mogelijkheden
   
  MENSEN MET MOGELIJK-
  HEDEN
  VERSTERKT!

  1-DAAGSE MASTERCLASS

  ARBEIDSPARTICIPATIE

  28/02/2020
 • Omvangrijk online document dat klantmanagers die werken met klanten met psychische aandoeningen en lichte verstandelijke beperkingen informeert en adviseert. Centraal staat de vraag hoe deze doelgroep zo effectief mogelijk kan worden begeleid naar werk.

  Aanbieder:
  Divosa
  WERKWIJZER
  PSYCHISCHE AANDOENINGEN & LICHTE VERSTANDELIJKE BEPERKINGEN

  DOCUMENT

  28/02/2020
 • E-learning over psychische aandoeningen voor professionals die zich bezighouden met het begeleiden van werknemers die door psychische problemen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De e-learning bestaat uit drie programmaonderdelen, totale tijdsinvestering +/- 5 uur.

  Aanbieder:
  Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid
   
  MENSEN MET PSYCHISCHE AANDOENINGEN

  E-LEARNING

  28/02/2020
 • Verslag van 31 projecten op het gebied van betere samenwerking tussen geestelijke gezondheidszorg en de sector Werk en Inkomen. Welke keuzes zijn gemaakt en welke ervaringen zijn opgedaan?

  Aanbieder:
  Programmaraad
  Regionale Arbeidsmarkt
  PRAKTIJKVOORBEELDEN
  SAMENWERKING GGZ EN SECTOR WERK & INKOMEN

  VERSLAG

 • Driedaagse training voor professionals in het sociaal domein over het vergroten van de zelfsturing en motivatie van klanten door middel van effectieve(re) gespreksvoering. Drie bewezen effectieve begeleidingsmethodes en de bijbehorende basishouding komen aan bod en worden vertaald naar de dagelijkse praktijk van de deelnemer.

  Aanbieder:
  Divosa
   
  GESPREKS­VOERING

  INCOMPANY

  TRAINING

  28/02/2020
 • Online werkwijzer voor medewerkers van gemeenten die zich willen informeren over verschillende diagnose-instrumenten om een weloverwogen keuze te kunnen maken voor een voor hun gemeente geschikt instrument.

  Aanbieder:
  Divosa
   
  WERKWIJZER DIAGNOSE-INSTRUMENTEN

  WERKWIJZER

  28/02/2020
 • Deze module biedt een leidraad voor het verminderen van stigmatisering in de behandeling, begeleiding en ondersteuning van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen. Implementatie van deze module in de zorginstelling kan plaatsvinden tijdens een Dialoogdag van Samen Sterk zonder Stigma.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  GENIERIEKE MODULE DESTIGMA­TISERING

  MODULE

 • Verdiepende training voor professionals in het sociaal domein die reeds over algemene basiskennis over psychische aandoeningen beschikken en meer willen weten over specifieke psychische aandoeningen. In overleg samen te stellen afhankelijk van de betreffende cliëntengroep. Maximaal 6 deelnemers (heeft de voorkeur), tijdsinvestering één dagdeel per aandoening.

  Aanbieder:
  Divosa
   
  PSYCHISCHE AANDOENINGEN & LVB

  INCOMPANY

  VERDIEPINGSTRAINING

  28/02/2020
 • Verslag van vernieuwende vorm van samenwerking tussen GGZ-organisatie Yulius, de gemeente Drechtsteden en zorgverzekeraar VGZ. De samenwerking is, onder het motto ‘werk is de beste zorg’ gericht op het koppelen van werk en behandeling.

  Aanbieder:
  Programmaraad
  Regionale Arbeidsmarkt
  NIEUWE AANPAK
  SAMENWERKING GGZ-GEMEENTE

  VERSLAG

  28/02/2020
 • Driedaagse training voor klantmanagers en andere uitvoerende professionals in het sociaal domein. Over het herkennen/signaleren van verschillende psychische aandoeningen en/of van een lichte verstandelijke beperking, de betekenis daarvan voor het contact met de cliënt en de basishouding- en vaardigheden die nodig zijn om deze mensen goed te kunnen begeleiden naar (betaald) werk.

  Aanbieder:
  Divosa
   
  PSYCHISCHE AANDOENINGEN & LVB

  INCOMPANY

  BASISTRAINING

  28/02/2020
 • Overzicht van praktijkvoorbeelden van innovatieve projecten gericht op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bedoeld om kennis en ervaring met elkaar te delen.

  Aanbieder:
  Cedris
   
  PRAKTIJK­VOORBEELDEN

  OVERZICHT

  28/02/2020
 • Verslag van onderzoek naar de positie van psychisch kwetsbare kinderen (10-14 jaar) in het onderwijs. Over het bespreekbaar maken van psychische klachten en (het voorkomen van) stigmatisering door leraren en medeleerlingen.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  STIGMA­TISERING BIJ ­PSYCHISCHE KWETSBARE KINDEREN IN HET ONDERWIJS

  ONDERZOEK

  28/02/2020
 • Online magazine met 50 praktijkvoorbeelden van manieren waarop Cedris-leden bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Thema’s zijn o.a. het versterken van de verbinding tussen de GGZ/dagbesteding en de sociale werkbedrijven en projecten voor specifieke doelgroepen als jongeren en statushouders.

  Aanbieder:
  Cedris
  INSPIRATIEMAGAZINE
  GLUREN BIJ DE BUREN

  ONLINE MAGAZINE

  28/02/2020
 • Beschrijving van 15 zelfregie- en herstelinitiatieven in het hele land. De beschreven projecten kunnen inspireren en stimuleren bij het opzetten van nieuwe initiatieven.

  Aanbieder:
  MIND
  COULEUR LOCALE
  ZELFREGIE- EN HERSTEL­INITIATIEVEN

  INSPIRATIEBOEKJE

  28/02/2020
 • Wetenschappelijk artikel over onderzoek door de Tilburg University naar de vraag wanneer het voor een werkende of werkzoekende wel of niet verstandig is om openheid te geven over psychische problematiek.

  Aanbieder:
  Journal of
  Occupational Rehabilitation
   
  OPENHEID OP HET WERK

  ONDERZOEK

  28/02/2020
 • Wetenschappelijk onderzoek naar de vraag of de implementatie van IPS succesvoller kan worden door een betere samenwerking tussen de betrokken organisaties en door een duurzame vorm van financiering.

  Aanbieder:
  Tijdschrift BMC Psychiatry
   
  ERVARINGEN MET IPS VOOR MENSEN MET­ ERNSTIGE PSYCHISCHE PROBLEMATIEK

  ONDERZOEK

  28/02/2020
 • Evaluatie van pilot van UWV WERKbedrijf Rijk van Nijmegen. Pilot bestond uit de inzet van twee adviseurs met ervaringsdeskundige expertise met als doel de dienstverlening aan klanten met een psychische kwetsbaarheid te verbeteren.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  INZET ERVARINGS­DESKUNDIGE EXPERTISE

  EVALUATIE

  28/02/2020
 • Digitale brochure waarin de verschillende bouwstenen worden beschreven waarover gemeenten en regio’s moeten beschikken om mensen met een psychische kwetsbaarheid in de gelegenheid te stellen hun leven vanuit eigen regie op te bouwen.

  Aanbieder:
  MIND
   
  BOUWSTENEN
  VOOR
  PARTICIPATIE & HERSTEL

  BROCHURE

  28/02/2020
 • Onderzoek door het Amsterdam UMC in opdracht van Middin en Cordaan naar de begeleiding naar werk van mensen met een lichte verstandelijke beperking en bijkomende complexe problemen (LVB+). Onderzoek loopt en wordt afgerond in het tweede kwartaal van 2020.

  Aanbieder:
  Middin/Cordaan
  JOBWISE:
  ONDERZOEK BEGELEIDING NAAR WERK LVB+ERS

  ONDERZOEK

  28/02/2020
 • Online kennisbibliotheek voor werkgevers, werknemers, zelfstandigen en professionals. Biedt handvatten om in gesprek te gaan over noodzakelijke stappen om aan het werk te blijven of te komen met een chronisch verminderde belastbaarheid.

  Aanbieder:
  Arbeidsdeskundig
  Kennis Centrum (AKC)
   
  CHRONISCH WERKT

  KENNISBIBLIOTHEEK

  28/02/2020
 • Overzicht van breed aanbod van onderzoeksverslagen, rapportages, evaluaties etc. over vraagstukken rond werk en inkomen. M.b.v. een zoekprogrammaatje kan gericht gezocht worden op thema.

  Aanbieder:
  Kennisplatform Werk en Inkomen
   
  KENNIS
  DOCUMENTEN WERK EN INKOMEN

  OVERZICHT

  28/02/2020
 • Eindverslag van evaluatieonderzoek naar IPS-pilot in Den Haag. Onderscheidende pilot vanwege de doelgroep: mensen met ernstige psychische problematiek in de bijstand.

  Aanbieder:
  Trimbos-Instituut
  ONDERZOEK IPS
  INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN DEN HAAG

  ONDERZOEK

  28/02/2020
 • Overzicht van divers aanbod van kennis en praktische ondersteuning voor beleidmakers en beslissers, professionals en experts en werknemers en werkzoekenden.

  Aanbieder:
  Kenniscentrum
  inclusieve en sociale werkgelegenheid
   
  DIVERS AANBOD

  WEBSITE

  M.B.T. MENSEN MET AFSTAND

  TOT DE ARBEIDSMARKT

  28/02/2020
 • Digitale kennisdocumenten en interactieve trainingen die zelfstandig of in groepsverband (online) gevolgd kunnen worden. Voor professionals in het sociaal domein. Registeren of inloggen is verplicht.

  Aanbieder:
  Participatiecampus
  (Divosa, SBCM, Cedris)
   
  DOCUMENTEN & TRAININGEN

  KENNISWIJZER

  28/02/2020
 • Bijeenkomsten over de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI. Doel is onder meer om via praktijkvoorbeelden de uitvoering van deze wetten te ondersteunen. Tijdens de Praktijkdagen is veel gelegenheid om contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen.

  Aanbieder:
  Programmaraad
  Regionale Arbeidsmarkt
   
  PROGRAMMARAAD
  REGIONALE
  ARBEIDSMARKT

  PRAKTIJKDAGEN

  28/02/2020
 • Regionale voor leden van Divosa over regionaal arbeidsmarktbeleid, gezamenlijke dienstverlening aan klanten op Werkpleinen en diverse actuele thema’s. Tevens gelegenheid voor actieve uitwisseling en voor netwerken.

  Aanbieder:
  Divosa
   
  REGIO
  BIJEEN­KOMSTEN DIVOSA

  BIJEENKOMST

  28/02/2020
 • Website over schulden en schuldhulpverlening. Tips, informatie en verwijzingen voor professionals en cliënten in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

  Aanbieder:
  Federatie Opvang
  SCHULDENPROBLEMATIEK IN
  MAAT­SCHAPPE­LIJKE OPVANG ­& BESCHERMD WONEN

  WEBSITE

  28/02/2020
 • Bijeenkomsten voor leden van Divosa en andere belangstellenden over actuele ontwikkelingen in het sociaal domein en de gevolgen daarvan voor gemeenten.

  Aanbieder:
  Divosa
   
  DIVOSA VRIJDAGEN

  BIJEENKOMST

  28/02/2020
 • Jaarlijkse bijeenkomst voor leden van Divosa en andere belangstellenden over de veranderingen in het sociaal domein en de gevolgen daarvan voor gemeenten.

  Aanbieder:
  Divosa
   
  NAJAARS
  CONGRES
  DIVOSA

  BIJEENKOMST

  28/02/2020
 • Samenvatting van de meest essentiële kennis rond psychische aandoeningen en werk vanuit de gedachte dat het voor samenwerking belangrijk is dat alle partners beschikken over dezelfde kennis.

  Aanbieder:
  Kennis & Participatie Festival
   
  PSYCHISCHE KWETSBAARHEID & WERK

  FACTSHEET

  28/02/2020
 • Infographic die de ministeriële regeling IPS-CMD overzichtelijk in beeld brengt.

  Aanbieder:
  Programmaraad
  Regionale Arbeidsmarkt
   
  MINISTERIËLE
  IPS-CMD

  INFOGRAPHIC

  28/02/2020
 • Maandelijkse nieuwsbrief over de samenwerking tussen GGZ en W&I en het (beter) afstemmen van behandeling en re-integratie. Elke maand staat een ander thema centraal.

  Aanbieder:
  Programmaraad
  Regionale Arbeidsmarkt
   
  SAMENWERKING GGZ & W&I

  NIEUWSBRIEF

  28/02/2020
 • Toolkit om zorgprofessionals bewust te maken van hun eigen (voor)oordelen en daarmee het stigma in de behandeling en de relatie tussen zorgprofessional en cliënt te verminderen. Bevat 14 werkvormen die een open dialoog tussen collega’s over stigmatisering stimuleren.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
  BEYOND THE LABEL:
  TOOLKIT
  VOOR
  ZORG­PROFESSIONALS

  TOOLKIT

  28/02/2020
 • Online overzicht van onderzoekscijfers m.b.t. psychische kwetsbaarheid en stigmatisering.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  CIJFERS SPREKEN

  ONLINE OVERZICHT

  28/02/2020
 • Website met informatie over tools en instrumenten die scholen kunnen inzetten voor het bespreekbaar maken van psychische problemen bij leerlingen en het verminderen van stigma.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  TIPS & TOOLS VOOR HET ONDERWIJS

  WEBSITE

  28/02/2020
 • Overzicht van informatie over de mogelijke bijdrage van journalisten aan het verminderen van stigmatisering rond psychische aandoeningen. De wijze waarop in de media wordt bericht over psychische problematiek heeft veel invloed op de beeldvorming.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  ROL VOOR JOURNALISTEN BIJ STIGMA­TISERING

  WEBSITE

  28/02/2020
 • Overzicht van lopend en afgerond wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van interventies gericht op mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

  Aanbieder:
  ZonMw
   
  ONDERZOEKEN RE-INTEGRATIE

  OVERZICHT

  28/02/2020
 • Hulpmiddelen en inspiratiebronnen voor gemeenten die iets willen doen aan de stigmatisering van inwoners met psychische aandoeningen. O.a. te downloaden draaiboek voor het organiseren van bewustwordings-bijeenkomsten over psychische kwetsbaarheid met bewoners.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  TIPS & TOOLS VOOR GEMEENTEN

  HULPMIDDELEN
  VOOR GEMEENTEN

  28/02/2020
 • Kennisprogramma dat onderzoek stimuleert naar vragen over werk en inkomen m.b.t. kwetsbare groepen. Wat werkt wel en wat werkt niet? Vragen en behoeften staan centraal bij het formuleren van de onderzoeksvragen. Onderzoeksresultaten staan op de site.

  Aanbieder:
  ZonMw
   
  VAKKUNDIG AAN HET WERK

  KENNISPROGRAMMA

  28/02/2020
 • Handleiding voor professionals bij de online beslishulp Coral 2.0. Deze beslishulp helpt werkenden en werkzoekenden bewust te kiezen of zij wel of niet open willen zijn over psychische problematiek tijdens een sollicitatie of in de werkomgeving (en zo ja, hoe zij dat het beste kunnen doen).

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
  en partners
   
  HANDLEIDING BESLISHULP
  CORAL 2.0

  HANDLEIDING
  VOOR PROFESSIONALS

 • Infosheet over ministeriële regeling (per 1-5-2019) die Individuele Plaatsing en Steun (IPS) ook voor mensen met Common Mental Disorders (CMD) beschikbaar te maken. Voor 200 trajecten wordt subsidie beschikbaar gesteld.

  Aanbieder:
  Programmaraad
  Regionale Arbeidsmarkt
   
  MINSTERIËLE REGELING
  IPS-CMD

  INFOSHEET

  28/02/2020
 • Online hulpmiddel voor het vinden van +/- 300 cliënten- en familieorganisaties in heel Nederland, zowel landelijk als regionaal. Zoeken kan met behulp van een kaart, op plaatsnaam of op thema.

  Aanbieder:
  MIND
   
  MIND ATLAS

  ONLINE HULPMIDDEL

  28/02/2020
 • Online routekaart ter bevordering van kennisdeling- en opbouw over de relatie tussen werk en herstel van psychische aandoeningen. Bevat links naar diverse andere websites met betrouwbare informatie.

  Aanbieder:
  Programmaraad
  Regionale Arbeidsmarkt
   
  PSYCHISCHE AANDOENINGEN ­& WERK

  ONLINE ROUTEKAART

  28/02/2020
 • Gestructureerde dialoog voor hulpverleners, cliënten en familieleden over de invloed van stigmatiserend gedrag op het herstel van de cliënt. Samen Sterk zonder Stigma ondersteunt de voorbereiding van deze dag in de betreffende zorginstelling en is aanwezig met een aantal ervaringsdeskundigen en een gespreksleider.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  DE DIALOOGDAG

  DIALOOG

  28/02/2020
 • Jaarlijks evenement waarbij geld wordt ingezameld voor initiatieven die de psychische gezondheid van jongeren bevorderen. Honderden deelnemers staan maximaal zes uur op een paal in het water om aandacht te vragen voor een aspect van psychische gezondheid(szorg) dat hen persoonlijk raakt.

  Aanbieder:
  MIND
   
  LAST MAN STANDING

  EVENEMENT

  28/02/2020
 • Factsheet voor gemeenten met informatie over de doelgroep ‘mensen met een psychische kwetsbaarheid’ en over de verantwoordelijkheid van gemeenten t.a.v. deze groep. Ook geven ze adviezen voor het invullen van deze verantwoordelijkheid en de rol die cliënten- en familieorganisaties daarin kunnen spelen.

  Aanbieder:
  MIND
   
  PSYCHISCHE KWETS­BAARHEID

  FACTSHEET
  VOOR GEMEENTEN

  28/02/2020
 • Verslag van onderzoek uit 2018 door Het Instituut voor Publieke Waarden naar de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven. MIND gaf opdracht voor dit onderzoek om die waarde expliciet te maken en het daarmee voor de diverse initiatieven eenvoudiger te maken duurzame financiering te organiseren.

  Aanbieder:
  MIND
   
  TOEGEVOEGDE
  WAARDE
  ZELFREGIE-
  EN HERSTEL­INITIATIEVEN

  ONDERZOEK

  28/02/2020
Client
 • De webinars van UWV helpen u bij het zoeken naar werk, solliciteren of netwerken. Een webinar is een online cursus waarbij u via chat direct uw vragen kunt stellen.

  Aanbieder:
  UWV
   
  OP WEG NAAR WERK

  WEBINARS VAN UWV

  29/06/2020
 • Adviezen, tips en hulpmiddelen voor het vinden van een baan. En leer meer over bijvoorbeeld vacatures zoeken, cv maken, sollicitatiebrieven schrijven, netwerken en sollicitatiegesprekken voorbereiden.

  Aanbieder:
  UWV
   
  MEER OVER WERK

  TIPS

  29/06/2020
 • IPS (Individuele Plaatsing en Steun) is dé methode om mensen met een ernstige psychische aandoening die graag willen werken,
  te helpen bij het verkrijgen en behouden van een betaalde baan.

  Aanbieder:
  Phrenos
   
  WERKEN MET IPS

  METHODE

  11/06/2020
 • Jij wilt psychische gezondheid op jouw werk bespreekbaar maken, voor iedereen. Misschien omdat je er zelf ervaring mee hebt of omdat je het simpelweg een belangrijk onderwerp vindt. Het oprichten van een netwerk kan je hierbij helpen. Dit handboek helpt je middels zes fasen door het proces van het oprichten van een netwerk heen.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  GEZAMELIJK
  IN-ZICHT

  HANDBOEK VOOR

  MEDEWERKERSNETWERKEN

  11/06/2020
 • In het project ‘Mensen Met Mogelijkheden’ (MMM) hebben tientallen professionals uit 21 beroepsgroepen die betrokken zijn bij de begeleiding, ondersteuning en behandeling van mensen met een psychische kwetsbaarheid hun participatiedromen en de wegen naar verwezenlijking daarvan met elkaar gedeeld.

  Film Martin

  Aanbieder:
  Mensen met Mogelijkheden
   
  MENSEN MET MOGELIJKHEDEN

  INSPIRATIEBOEK

  07/05/2020
 • Nog aan te maken contact!

   
  CONTACT

  NOG AAN TE MAKEN

 • Infographic die werkenden en werkzoekenden helpt te beslissen over eventuele openheid over psychische problematiek. Wanneer geef je geen openheid, wanneer wel, en hoe dan?

  Aanbieder:
  Samen sterk Zonder Stigma
  i.s.m. Tilburg University
   
  OPENHEID ­OP HET WERK

  INFOGRAPHIC

  28/02/2020
 • Gestructureerde dialoog voor hulpverleners, cliënten en familieleden over de invloed van stigmatiserend gedrag op het herstel van de cliënt. Samen Sterk zonder Stigma ondersteunt de voorbereiding van deze dag in de betreffende zorginstelling en is aanwezig met een aantal ervaringsdeskundigen en een gespreksleider.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  DE DIALOOGDAG

  DIALOOG

  28/02/2020
 • Jaarlijks evenement waarbij geld wordt ingezameld voor initiatieven die de psychische gezondheid van jongeren bevorderen. Honderden deelnemers staan maximaal zes uur op een paal in het water om aandacht te vragen voor een aspect van psychische gezondheid(szorg) dat hen persoonlijk raakt.

  Aanbieder:
  MIND
   
  LAST MAN STANDING

  EVENEMENT

  28/02/2020
 • Bijeenkomst (1 dagdeel) voor werkgevers en werkzoekenden over mogelijkheden in de huidige arbeidsmarkt. Deelnemers worden geïnspireerd om met een frisse blik te kijken naar de werving van personeel. Tevens krijgen werkgevers en werkzoekenden de gelegenheid met elkaar in contact te komen.

  Aanbieder:
  UWV
   
  UWV INSPIRATIEDAG

  BIJEENKOMST

  28/02/2020
 • Beschrijving van 15 zelfregie- en herstelinitiatieven in het hele land. De beschreven projecten kunnen inspireren en stimuleren bij het opzetten van nieuwe initiatieven. 

  Aanbieder:
  MIND
  COULEUR LOCALE
  ZELFREGIE-
  EN HERSTEL­INITIATIEVEN

  INSPIRATIEBOEKJE

  28/02/2020
 • E-learning voor werknemers, werkgevers en andere belangstellenden over psychische aandoeningen. Vanuit de visie dat openheid over psychische aandoeningen bijdraagt aan het welzijn en de productiviteit van werknemers. Met theorie, praktische tips en herkenbare casussen.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  E-LEARNING PSYCHISCHE DIVERSITEIT

  TRAINING

  28/02/2020
 • Evidence based training voor mensen met een psychische aandoening gericht op empowerment en het verminderen van zelfstigma. Bestaat uit drie bijeenkomsten van 2,5-3 uur en thuisopdrachten.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  HONEST, OPEN AND PROUD (HOP)

  TRAINING

  28/02/2020
 • Programma van 9 maanden bestaande uit groepstraining en individuele coaching voor vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Doel van het programma is het krijgen van controle over het eigen leven en van perspectief op economische zelfstandigheid

  Aanbieder:
  Movisie
   
  GROEPSTRAINING COACHINGS­TRAJECT VOOR VROUWEN

  GROEPSTRAINING

  28/02/2020
 • Online informatie over het project ‘Kansen op werk’ van de Angst, Dwang en Fobiestichting.  Deelnemers aan dit project worden begeleid bij het nemen van de stap naar betaalde arbeid.

  Aanbieder:
  Angst Dwang en Fobiestichting
   
  PROJECT
  KANSEN OP WERK

  ONLINE INFORMATIE

  28/02/2020
 • Verslag van onderzoek uit 2018 door Het Instituut voor Publieke Waarden naar de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven. MIND gaf opdracht voor dit onderzoek om die waarde expliciet te maken en het daarmee voor de diverse initiatieven eenvoudiger te maken duurzame financiering te organiseren.

  Aanbieder:
  MIND
   
  TOEGEVOEGDE
  WAARDE
  ZELFREGIE-
  EN HERSTEL­INITIATIEVEN

  ONDERZOEK

  28/02/2020
 • Website met informatie over de mogelijkheid om, met behoud van uitkering, parttime te ondernemen binnen een sociale coöperatie. 

  Aanbieder:
  Parttime coöperatief ondernemen
  met behoud van uitkering
   
  ONDERNEMEN MET EEN UITKERING

  WEBSITE

  28/02/2020
 • Online kennisbibliotheek voor werkgevers, werknemers, zelfstandigen en professionals. Biedt handvatten om in gesprek te gaan over noodzakelijke stappen om aan het werk te blijven of te komen met een chronisch verminderde belastbaarheid.

  Aanbieder:
  Arbeidsdeskundig
  Kennis Centrum (AKC)
   
  CHRONISCH WERKT

  KENNISBIBLIOTHEEK

  28/02/2020
 • Document dat patiënten en hulpverleners helpt om tijdens de intake en behandeling aandacht te hebben voor de rol van arbeid in de psychische problematiek. Document bestaat uit vragenlijsten, achtergrondinformatie en verwijzingen naar andere websites/instanties.

  Aanbieder:
  GGZ Standaarden
  GESPREKSLEIDRAAD
  ARBEID ­ALS MEDICIJN DOOR GGZ STANDAARDEN

  DOCUMENT

  28/02/2020
 • Overzicht van divers aanbod van kennis en praktische ondersteuning t.a.v. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor beleidmakers en beslissers, professionals en experts en werknemers en werkzoekenden.

  Aanbieder:
  Kenniscentrum
  inclusieve en sociale werkgelegenheid
   
  DIVERS AANBOD

  WEBSITE

  M.B.T.

  MENSEN MET AFSTAND

  TOT DE ARBEIDSMARKT

  28/02/2020
 • Website over schulden en schuldhulpverlening. Tips, informatie en verwijzingen voor professionals en cliënten in maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

  Aanbieder:
  Federatie Opvang
  SCHULDENPROBLEMATIEK IN
  MAAT­SCHAPPE­LIJKE OPVANG & BESCHERMD WONEN

  WEBSITE

  28/02/2020
 • Online beslishulp voor werkenden en werkzoekenden over het al dan niet open zijn over psychische problematiek tijdens een sollicitatie of in de werkomgeving. Wanneer is dat wel en wanneer niet verstandig en hoe kun je het beste open zijn?

  Aanbieder:
  Samen sterk Zonder Stigma
  en partners
   
  BESLISHULP ­CORAL 2.0

  WEBSITE

  28/02/2020
 • Online overzicht van onderzoekscijfers m.b.t. psychische kwetsbaarheid en stigmatisering.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  CIJFERS SPREKEN

  WEBSITE

  ONDERZOEKCIJFERS

  28/02/2020
 • Online hulpmiddel voor het vinden van +/- 300 cliënten- en familieorganisaties in heel Nederland, zowel landelijk als regionaal. Zoeken kan met behulp van een kaart, op plaatsnaam of op thema.

  Aanbieder:
  MIND
   
  MIND ATLAS

  WEBSITE

  28/02/2020
 • Website met informatie en tips voor mensen met psychische klachten die een baan zoeken of zich binnen hun huidige baan verder willen ontwikkelen.

  Aanbieder:
  MIND
   
  ROUTEWIJZER NAARWERK.NL

  WEBSITE

  28/02/2020