TOOLBOX
 • De webinars van UWV helpen u bij het zoeken naar werk, solliciteren of netwerken. Een webinar is een online cursus waarbij u via chat direct uw vragen kunt stellen.

  Aanbieder:
  UWV
   
  OP WEG NAAR WERK

  WEBINARS VAN UWV

  29/06/2020
 • Adviezen, tips en hulpmiddelen voor het vinden van een baan. En leer meer over bijvoorbeeld vacatures zoeken, cv maken, sollicitatiebrieven schrijven, netwerken en sollicitatiegesprekken voorbereiden.

  Aanbieder:
  UWV
   
  MEER OVER WERK

  TIPS

  29/06/2020
 • IPS (Individuele Plaatsing en Steun) is dé methode om mensen met een ernstige psychische aandoening die graag willen werken,
  te helpen bij het verkrijgen en behouden van een betaalde baan.

  Aanbieder:
  Phrenos
   
  WERKEN MET IPS

  METHODE

  11/06/2020
 • Jij wilt psychische gezondheid op jouw werk bespreekbaar maken, voor iedereen. Misschien omdat je er zelf ervaring mee hebt of omdat je het simpelweg een belangrijk onderwerp vindt. Het oprichten van een netwerk kan je hierbij helpen. Dit handboek helpt je middels zes fasen door het proces van het oprichten van een netwerk heen.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  GEZAMELIJK
  IN-ZICHT

  HANDBOEK VOOR

  MEDEWERKERSNETWERKEN

  11/06/2020
 • In het project ‘Mensen Met Mogelijkheden’ (MMM) hebben tientallen professionals uit 21 beroepsgroepen die betrokken zijn bij de begeleiding, ondersteuning en behandeling van mensen met een psychische kwetsbaarheid hun participatiedromen en de wegen naar verwezenlijking daarvan met elkaar gedeeld.

  Film Martin

  Aanbieder:
  Mensen met Mogelijkheden
   
  MENSEN MET MOGELIJKHEDEN

  INSPIRATIEBOEK

  07/05/2020
 • Infographic die werkenden en werkzoekenden helpt te beslissen over eventuele openheid over psychische problematiek. Wanneer geef je geen openheid, wanneer wel, en hoe dan?

  Aanbieder:
  Samen sterk Zonder Stigma
  i.s.m. Tilburg University
   
  OPENHEID ­OP HET WERK

  INFOGRAPHIC

  28/02/2020
 • Website met informatie over de mogelijkheid om, met behoud van uitkering, parttime te ondernemen binnen een sociale coöperatie. 

  Aanbieder:
  Parttime coöperatief ondernemen
  met behoud van uitkering
   
  ONDERNEMEN MET EEN UITKERING

  WEBSITE

  28/02/2020
 • Online kennisbibliotheek voor werkgevers, werknemers, zelfstandigen en professionals. Biedt handvatten om in gesprek te gaan over noodzakelijke stappen om aan het werk te blijven of te komen met een chronisch verminderde belastbaarheid.

  Aanbieder:
  Arbeidsdeskundig
  Kennis Centrum (AKC)
   
  CHRONISCH WERKT

  KENNISBIBLIOTHEEK

  28/02/2020
 • Document dat patiënten en hulpverleners helpt om tijdens de intake en behandeling aandacht te hebben voor de rol van arbeid in de psychische problematiek. Document bestaat uit vragenlijsten, achtergrondinformatie en verwijzingen naar andere websites/instanties.

  Aanbieder:
  GGZ Standaarden
  GESPREKSLEIDRAAD
  ARBEID ­ALS MEDICIJN DOOR GGZ STANDAARDEN

  DOCUMENT

  28/02/2020
 • Overzicht van divers aanbod van kennis en praktische ondersteuning t.a.v. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor beleidmakers en beslissers, professionals en experts en werknemers en werkzoekenden.

  Aanbieder:
  Kenniscentrum
  inclusieve en sociale werkgelegenheid
   
  DIVERS AANBOD

  WEBSITE

  M.B.T.

  MENSEN MET AFSTAND

  TOT DE ARBEIDSMARKT

  28/02/2020
 • Website over schulden en schuldhulpverlening. Tips, informatie en verwijzingen voor professionals en cliënten in maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

  Aanbieder:
  Federatie Opvang
  SCHULDENPROBLEMATIEK IN
  MAAT­SCHAPPE­LIJKE OPVANG & BESCHERMD WONEN

  WEBSITE

  28/02/2020
 • Online beslishulp voor werkenden en werkzoekenden over het al dan niet open zijn over psychische problematiek tijdens een sollicitatie of in de werkomgeving. Wanneer is dat wel en wanneer niet verstandig en hoe kun je het beste open zijn?

  Aanbieder:
  Samen sterk Zonder Stigma
  en partners
   
  BESLISHULP ­CORAL 2.0

  WEBSITE

  28/02/2020
 • Online overzicht van onderzoekscijfers m.b.t. psychische kwetsbaarheid en stigmatisering.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  CIJFERS SPREKEN

  WEBSITE

  ONDERZOEKCIJFERS

  28/02/2020
 • Online hulpmiddel voor het vinden van +/- 300 cliënten- en familieorganisaties in heel Nederland, zowel landelijk als regionaal. Zoeken kan met behulp van een kaart, op plaatsnaam of op thema.

  Aanbieder:
  MIND
   
  MIND ATLAS

  WEBSITE

  28/02/2020
 • Website met informatie en tips voor mensen met psychische klachten die een baan zoeken of zich binnen hun huidige baan verder willen ontwikkelen.

  Aanbieder:
  MIND
   
  ROUTEWIJZER NAARWERK.NL

  WEBSITE

  28/02/2020
PUBLICATIES
 • Verslag van onderzoek uit 2018 door Het Instituut voor Publieke Waarden naar de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven. MIND gaf opdracht voor dit onderzoek om die waarde expliciet te maken en het daarmee voor de diverse initiatieven eenvoudiger te maken duurzame financiering te organiseren.

  Aanbieder:
  MIND
   
  TOEGEVOEGDE
  WAARDE
  ZELFREGIE-
  EN HERSTEL­INITIATIEVEN

  ONDERZOEK

  28/02/2020
TRAININGEN
 • E-learning voor werknemers, werkgevers en andere belangstellenden over psychische aandoeningen. Vanuit de visie dat openheid over psychische aandoeningen bijdraagt aan het welzijn en de productiviteit van werknemers. Met theorie, praktische tips en herkenbare casussen.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  E-LEARNING PSYCHISCHE DIVERSITEIT

  TRAINING

  28/02/2020
 • Evidence based training voor mensen met een psychische aandoening gericht op empowerment en het verminderen van zelfstigma. Bestaat uit drie bijeenkomsten van 2,5-3 uur en thuisopdrachten.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  HONEST, OPEN AND PROUD (HOP)

  TRAINING

  28/02/2020
 • Programma van 9 maanden bestaande uit groepstraining en individuele coaching voor vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Doel van het programma is het krijgen van controle over het eigen leven en van perspectief op economische zelfstandigheid

  Aanbieder:
  Movisie
   
  GROEPSTRAINING COACHINGS­TRAJECT VOOR VROUWEN

  GROEPSTRAINING

  28/02/2020
 • Online informatie over het project ‘Kansen op werk’ van de Angst, Dwang en Fobiestichting.  Deelnemers aan dit project worden begeleid bij het nemen van de stap naar betaalde arbeid.

  Aanbieder:
  Angst Dwang en Fobiestichting
   
  PROJECT
  KANSEN OP WERK

  ONLINE INFORMATIE

  28/02/2020
PRAKTIJK VOORBEELDEN
 • Beschrijving van 15 zelfregie- en herstelinitiatieven in het hele land. De beschreven projecten kunnen inspireren en stimuleren bij het opzetten van nieuwe initiatieven. 

  Aanbieder:
  MIND
  COULEUR LOCALE
  ZELFREGIE-
  EN HERSTEL­INITIATIEVEN

  INSPIRATIEBOEKJE

  28/02/2020
BIJEENKOMSTEN
 • Gestructureerde dialoog voor hulpverleners, cliënten en familieleden over de invloed van stigmatiserend gedrag op het herstel van de cliënt. Samen Sterk zonder Stigma ondersteunt de voorbereiding van deze dag in de betreffende zorginstelling en is aanwezig met een aantal ervaringsdeskundigen en een gespreksleider.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  DE DIALOOGDAG

  DIALOOG

  28/02/2020
 • Jaarlijks evenement waarbij geld wordt ingezameld voor initiatieven die de psychische gezondheid van jongeren bevorderen. Honderden deelnemers staan maximaal zes uur op een paal in het water om aandacht te vragen voor een aspect van psychische gezondheid(szorg) dat hen persoonlijk raakt.

  Aanbieder:
  MIND
   
  LAST MAN STANDING

  EVENEMENT

  28/02/2020
 • Bijeenkomst (1 dagdeel) voor werkgevers en werkzoekenden over mogelijkheden in de huidige arbeidsmarkt. Deelnemers worden geïnspireerd om met een frisse blik te kijken naar de werving van personeel. Tevens krijgen werkgevers en werkzoekenden de gelegenheid met elkaar in contact te komen.

  Aanbieder:
  UWV
   
  UWV INSPIRATIEDAG

  BIJEENKOMST

  28/02/2020
CONTACT
 • Nog aan te maken contact!

   
  CONTACT

  NOG AAN TE MAKEN