TOOLBOX
 • IPS (Individuele Plaatsing en Steun) is dé methode om mensen met een ernstige psychische aandoening die graag willen werken,
  te helpen bij het verkrijgen en behouden van een betaalde baan.

  Aanbieder:
  Phrenos
   
  WERKEN MET IPS

  METHODE

  11/06/2020
 • Jij wilt psychische gezondheid op jouw werk bespreekbaar maken, voor iedereen. Misschien omdat je er zelf ervaring mee hebt of omdat je het simpelweg een belangrijk onderwerp vindt. Het oprichten van een netwerk kan je hierbij helpen. Dit handboek helpt je middels zes fasen door het proces van het oprichten van een netwerk heen.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  GEZAMELIJK
  IN-ZICHT

  HANDBOEK VOOR

  MEDEWERKERSNETWERKEN

  11/06/2020
 • Deze pagina bevat specifieke vragen over inclusief werkgeven en het coronavirus. Voor werkgevers dus die werknemers met een beperking / afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk hebben.

  Aanbieder:
  AWVN
  VRAGEN OVER
  INCLUSIEF WERKGEVEN EN HET CORONAVIRUS
  04/06/2020
 • De coronacrisis heeft voor velen het leven ingrijpend veranderd. Mensen staan onder psychische hoogspanning, bijvoorbeeld omdat ze werk- en zorgtaken moeten combineren. Welke psychische uitdagingen komen medewerkers op dit moment tegen en hoe kunt u hen helpen aan het werk te blijven? Op deze pagina vindt u – vanuit verschillende rollen bezien – concrete tips.

  Aanbieder:
  AWVN
   
  PREVENTIE
  UITVAL
  PSYCHISCHE KLACHTEN

  HANDREIKING

  29/05/2020
 • In het project ‘Mensen Met Mogelijkheden’ (MMM) hebben tientallen professionals uit 21 beroepsgroepen die betrokken zijn bij de begeleiding, ondersteuning en behandeling van mensen met psychische kwetsbaarheid hun dromen en de wegen naar verwezenlijking daarvan met elkaar gedeeld.

  Film werkgever

  Aanbieder:
  Mensen met Mogelijkheden
   
  MENSEN MET MOGELIJKHEDEN

  VOOR WERKGEVERS

  07/05/2020
 • Overzicht van lopend en afgerond wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van interventies gericht op mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

  Aanbieder:
  ZonMw
   
  ONDERZOEKEN RE-INTEGRATIE

  OVERZICHT

  28/02/2020
 • Kennisprogramma dat onderzoek stimuleert naar vragen over werk en inkomen m.b.t. kwetsbare groepen. Wat werkt wel en wat werkt niet? Vragen en behoeften staan centraal bij het formuleren van de onderzoeksvragen. Onderzoeksresultaten staan op de site.

  Aanbieder:
  ZonMw
   
  VAKKUNDIG AAN HET WERK

  KENNISPROGRAMMA

  28/02/2020
 • Online kennisbibliotheek voor werkgevers, werknemers, zelfstandigen en professionals. Biedt handvatten om in gesprek te gaan over noodzakelijke stappen om aan het werk te blijven of te komen met een chronisch verminderde belastbaarheid.

  Aanbieder:
  Arbeidsdeskundig
  Kennis Centrum (AKC)
   
  CHRONISCH WERKT

  KENNISBIBLIOTHEEK

  28/02/2020
 • Overzicht van divers aanbod van kennis en praktische ondersteuning voor beleidmakers en beslissers, professionals en experts en werknemers en werkzoekenden.

  Aanbieder:
  Kenniscentrum
  inclusieve en sociale
  werkgelegenheid
   
  DIVERS AANBOD

  WEBSITE M.B.T.

  MENSEN MET AFSTAND

  TOT DE ARBEIDSMARKT

  28/02/2020
 • Overzicht van breed aanbod van onderzoeksverslagen, rapportages, evaluaties etc. over vraagstukken rond werk en inkomen. M.b.v. een zoekprogrammaatje kan gericht gezocht worden op thema.

  Aanbieder:
  Kennisplatform
  Werk en Inkomen
   
  KENNIS
  DOCUMENTEN WERK EN INKOMEN

  OVERZICHT

  28/02/2020
 • Overzicht van door Instituut Gak gefinancierde (onderzoeks) projecten op het brede terrein van werkgelegenheid en sociale zekerheid.

  Aanbieder:
  Instituut Gak
   
  KENNISBANK
  INSTITUUT GAK

  OVERZICHT

  28/02/2020
 • Verslag van verkennend onderzoek naar de (mogelijke)) bijdrage van vakbonden en ondernemingsraden aan het bespreekbaar maken van psychische diversiteit op het werk.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
  BESPREEKBAAR MAKEN
  PSYCHISCHE DIVERSITEIT

  ONDERZOEK ROL
  VAKBONDEN EN
  ONDERNEMINGSRADEN

  28/02/2020
 • Online platform voor inspiratie, tips en oplossingen voor werkgevers onderwerpen over o.a. re-integratie, nieuwe wet- en regelgeving, verzekeringstechnische en administratieve onderwerpen.

  Aanbieder:
  UWV
   
  MAGAZINE NL WERKT

  ONLINE PLATFORM

  28/02/2020
 • Factsheet met informatie en advies over het bespreekbaar maken van psychische diversiteit op de werkvloer en de rol die vakbonden daarin kunnen spelen.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
  BESPREEKBAAR MAKEN
  PSYCHISCHE
  DIVERSITEIT WERKT!

  FACTSHEET
  VOOR VAKBONDEN

  28/02/2020
 • Verslag van literatuuronderzoek naar de rol van werkgevers in het bespreekbaar maken van psychische diversiteit.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  WERKGEVERS & PSYCHISCHE DIVERSITEIT

  LITERATUURONDERZOEK

  28/02/2020
 • Online magazine voor werknemers en werkzoekenden met een arbeidsbeidsbeperking. Ervaringsverhalen van mensen met een arbeidsongeschiktheids-uitkering, handige tips en links. Op UWV Perspectief kunnen lezers zelf hun eigen verhaal schrijven én reageren op verhalen van anderen.

  Aanbieder:
  UWV
   
  MAGAZINE PERSPECTIEF

  ONLINE MAGAZINE

  28/02/2020
 • Factsheet met informatie en advies over het bespreekbaar maken van psychische diversiteit op de werkvloer en de rol die ondernemingsraden daarin kunnen spelen.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
  BESPREEKBAAR MAKEN
  PSYCHISCHE
  DIVERSITEIT WERKT!

  FACTSHEET VOOR

  ONDERNEMINGSRADEN

  28/02/2020
 • Online overzicht van onderzoekscijfers m.b.t. psychische kwetsbaarheid en stigmatisering.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  CIJFERS SPREKEN

  ONLINE OVERZICHT

  28/02/2020
 • Advies voor werkgevers en leidinggevenden over het creëren van openheid over psychische aandoeningen tijdens sollicitatiegesprekken. Dat is een voorwaarde voor gelijke baankansen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  SOLLICITATIE-PROCEDURE & OPENHEID

  WEBSITE

  28/02/2020
 • Website met informatie voor werkgevers en leidinggevenden over psychische diversiteit op de werkvloer. Met verwijzingen naar relevante informatiebronnen.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  OPENHEID & DIVERSITEIT

  WEBSITE

  28/02/2020
WET- EN REGELGEVING & SUBSIDIES
 • Vanwege het coronavirus is er de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen sinds 6 april een aanvraag doen. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen waardoor  zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract kunnen doorbetalen.

  Aanbieder:
  UWV
   
  UWV IN CORONATIJD

  NOW

  29/06/2020
 • Website met diverse actuele informatie over wet- en regelgeving m.b.t. werknemers met een uitkering.

  Aanbieder:
  UWV
   
  WERKNEMERS MET UITKERING

  ONLINE INFORMATIE

  28/02/2020
TRAININGEN
 • In hoeverre ben jij je bewust van de mogelijkheden van anderen en luister je écht? Maak je wel eens gebruik van waarderend onderzoeken als leidinggevende? Werk je goed samen in de keten en benut je de kwaliteiten van andere professionals? De Film online training MMM biedt je een ander perspectief op je manier van werken.

  Aanbieder:
  Mensen met Mogelijkheden
   
  MENSEN MET MOGELIJKHEDEN

  Online training MMM

  07/05/2020
 • Eendaagse training voor managers en leidinggevenden over het bespreekbaar maken en vergroten van de mentale gezondheid van werknemers. Training biedt effectieve toerusting op de complexe dynamiek van psychische diversiteit op de werkvloer.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  TRAINING PSYCHISCHE DIVERSITEIT

  MANAGEMENTTRAINING

  28/02/2020
 • HBO Master-opleiding van 8 maanden voor professionals in het sociaal domein die werken aan functiecreatie voor mensen met een arbeidsbeperking. Je leert een gedegen analyse maken van werkprocessen en arbeidsmogelijkheden en hierover te adviseren aan werkgevers.

  Aanbieder:
  Capabel Hogeschool
  i.s.m. UWV
  en Universiteit van Maastricht
   
  ADVISEUR INCLUSIEVE ARBEIDS­ORGANISATIE

  POST HBO-OPLEIDING

  28/02/2020
 • Praktijkgerichte HBO Master-opleiding van 4 maanden voor HRM’ers en professionals. Je leert een inclusieve arbeidsanalyse te maken, waardoor je voor werknemers met een arbeidsbeperking een functie kunt vinden waarin zij productief kunnen zijn en hun talenten kunnen benutten.

  Aanbieder:
  Capabel Hogeschool
  i.s.m. UWV
  en Universiteit van Maastricht
   
  INCLUSIEVE ARBEIDS­ANALYSE

  TRAINING

  28/02/2020
 • 1-daagse training waarin deelnemers leren succesvol ondersteuning te bieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid bij het vinden en behouden van passend werk.

  Aanbieder:
  MMM
  Mensen met
  mogelijkheden
  ARBEIDSPARTICIPATIE:
  MENSEN MET MOGELIJKHEDEN, VERSTERKT!

  1-DAAGSE MASTERCLASS

  28/02/2020
 • Training waarin deelnemers leren een actieve bijdrage te leren aan een wereld waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid op hun talenten worden ingezet. Na het doorlopen van de training mogen deelnemers zich gekwalificeerd MMM-professional noemen.

  Aanbieder:
  MMM
  Mensen met
  mogelijkheden
  ARBEIDSPARTICIPATIE:
  MENSEN MET MOGELIJKHEDEN, VERSTERKT!

  4-DAAGSE KERNTRAINING

  28/02/2020
PRAKTIJK VOORBEELDEN
 • Online magazine waarin werkgevers vertellen over hoe en waarom zij in hun organisatie ruimte maken voor medewerkers met een beperking. De praktijkvoorbeelden kunnen andere werkgevers/HR-managers etc. inspireren om ook bewust te kiezen voor het in dienst nemen van mensen met een beperking.

  Aanbieder:
  MIND
   
  MAGAZINE ­MEER WEGEN NAAR WERK’

  ONLINE MAGAZINE

  28/02/2020
 • Project waarin werkgevers kennis en ervaringen verzamelen en uitwisselen over het aannemen van werknemers met een psychische kwetsbaarheid. Het project bevindt zich inmiddels in fase 3: in 2020 wordt in totaal in 20 arbeidsmarktregio’s de pilot uitgevoerd.

   

  Aanbieder:
  AWVN
   
  WERKGEVERS-FOCUS OP MENSEN MET EEN PSYCHISCHE KWETSBAAR­HEID

  PROJECT

  28/02/2020
 • Verslag van onderzoek naar de ervaringen van bedrijven en organisaties met beleid gericht op psychische diversiteit.

  Aanbieder:
  Samen Sterk zonder Stigma
   
  SUCCES­FACTOREN PSYCHISCH DIVERSITEITS­BELEID

  ONDERZOEK

  28/02/2020
 • Overzicht van praktijkvoorbeelden van innovatieve projecten gericht op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bedoeld om kennis en ervaring met elkaar te delen.

  Aanbieder:
  Cedris
   
  PRAKTIJK­VOORBEELDEN

  OVERZICHT

  28/02/2020
 • Online magazine met 50 praktijkvoorbeelden van manieren waarop Cedris-leden bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Thema’s zijn o.a. het versterken van de verbinding tussen de GGZ/dagbesteding en de sociale werkbedrijven en projecten voor specifieke doelgroepen als jongeren en statushouders.

  Aanbieder:
  Cedris
   
  GLUREN ­BIJ DE BUREN

  INSPIRATIE MAGAZINE

  28/02/2020
BIJEENKOMSTEN / CONGRESSEN
 • Tijdens onze uitwisselingssessies gaan inclusieve werkgevers met elkaar in gesprek over de uitdagingen die de ‘coronatijd’ met zich meebrengt. Door ervaringen en tips te delen zorgen we ervoor, dat we allemaal een stap verder komen.
  De eerstvolgende is op 8 juni, 15.00 – 16.00 uur
  (evt. uitloop tot 16.30 uur)

  Aanbieder:
  AWVN
   
  ONLINE
  UITWISSELINGS
  SESSIE

  INCLUSIEF WERKGEVEN IN CORONATIJD

  04/06/2020
 • Jaarlijks evenement waarbij geld wordt ingezameld voor initiatieven die de psychische gezondheid van jongeren bevorderen. Honderden deelnemers staan maximaal zes uur op een paal in het water om aandacht te vragen voor een aspect van psychische gezondheid(szorg) dat hen persoonlijk raakt.

  Aanbieder:
  MIND
   
  LAST MAN STANDING

  EVENEMENT

  28/02/2020
 • Bijeenkomst (1 dagdeel) voor werkgevers en werkzoekenden over mogelijkheden in de huidige arbeidsmarkt. Deelnemers worden geïnspireerd om met een frisse blik te kijken naar de werving van personeel. Tevens krijgen werkgevers en werkzoekenden de gelegenheid met elkaar in contact te komen.

  Aanbieder:
  UWV
   
  UWV
  INSPIRATIEDAG

  BIJEENKOMST

  28/02/2020
CONTACT
 • Website duurzame inzetbaarheid AWVN

  Website over duurzame inzetbaarheid met informatie en advies over de wijze waarop werkgevers eraan kunnen bijdragen dat hun werknemers zo lang mogelijk vitaal en gezond kunnen doorwerken.

  Aanbieder:
  AWVN
   
  CONTACT

  DUURZAME INZETBAARHEID

 • Toeleiding naar werk

  Online zoekhulp voor het vinden van een werkgeversservicepunt, dat werkgevers kan adviseren over diverse aspecten van de werving en selectie van personeel.

  Aanbieder:
  UWV
   
  CONTACT

  TOELEIDING NAAR WERK