Edities

Archief

Sterk door Werk

Edities

Iedere maand verschijnt op Sterk door Werk een nieuwe editie met actuele artikelen en films over de ervaringen van werkgevers, professionals en werknemers met een psychische kwetsbaarheid in relatie tot werk. Met deze verhalen komen thema’s aan bod als (zelf)stigma, bespreekbaarheid op de werkvloer, het voorkomen van uitval, werken ten tijde van corona en vele andere relevante onderwerpen.
Hieronder staan alle edities gearchiveerd.

Editie #5

JUNI 2021

Nieuw convenant met meer kansen op werk

We hebben veel te vieren deze editie!

Stilletjes gaan we over van het convenant Samenwerken aan wat werkt! 2018-2021 naar het nieuwe convenant Sterk door Werk 2021-2024. Tijdens het congres op 4 november zullen we hier officieel bij stilstaan, maar met het nieuws dat het kabinet 18 miljoen uittrekt om de baankansen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te vergroten, maakt het nieuwe convenant al een vliegende start. En daarmee weet Sterk door Werk meteen z’n grootste speerpunt in de roos te schieten, want zorgen dat meer mensen kans maken op duurzaam werk, staat met stip boven aan de agenda.

Met deze 18 miljoen kunnen in het komende jaar 2.300 IPS-trajecten (Individuele Plaatsing en Steun) worden gestart. Deze landelijke opschaling van re-integratie voor mensen met psychische aandoeningen wordt vormgegeven in het nieuwe project van Sterk door Werk Hoofdzaak } Werk. Lees meer over deze banenkansen op Hoofdzaak } Werk.

Bij Individuele Plaatsing en Steun (IPS) staat werk als medicijn centraal. Door de ggz-behandeling en begeleiding naar werk te combineren, kunnen mensen met psychische kwetsbaarheid sneller de eerste stappen richting werk maken. IPS blijkt bij 44% van de deelnemers binnen 30 maanden tot betaald werk te leiden, terwijl die uitkomst bij andere methodieken 25% is.

Een gloednieuw convenant met grootse plannen en doelen op het to do-lijstje. Coördinator Miranda van Soest legt in een interview uit wat het convenant Sterk door Werk de komende 3 jaar te doen staat. We praten met haar over haar persoonlijke drive en het belang van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Afgelopen zomer deelden de zorgverzekeraars hun gezamenlijke visie over de toekomst van de ggz: van behandelen en genezen, verschuift de focus naar werken aan een maatschappelijk herstel voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Met deze visie neemt branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) deel aan het convenant Sterk door Werk 2021-2024. Gerjan Prins legt uit wat dat op gaat leveren

Editie #4

MEI 2021

Samenwerken is net als leren fietsen, iedereen kan het, het kost alleen tijd

Van werken wordt vrijwel ieder mens gelukkiger, mentaal gezonder en het geeft zingeving aan het leven. Dat klinkt misschien zwaarwichtig, maar werk geeft gewoon een beetje richting aan je leven; je staat ervoor op, het zorgt voor contact met anderen, je doet iets nuttigs. En het vergroot je financiële draagkracht, zodat je na die harde werkdag lekker op zo’n heropend terrasje kan gaan zitten.

Maar wat als je kampt met een burn-out, last hebt van psychoses of een angststoornis? Dan is het hebben van werk niet van zelfsprekend. Sterker nog veel mensen met een psychische kwetsbaarheid staan vaak (lang) aan de zijlijn van de arbeidsmarkt. Terwijl een passende baan je herstel enorm kan bevorderen en dus juist belangrijk is. En je ondanks of misschien wel dankzij je psychische kwetsbaarheid ook een heleboel te bieden hebt.

Werkgever Paul Wymenga Wat een werkgever in de praktijk van deze samenwerking merkt, vragen we aan Paul Wymenga. Wymenga Diervoederstoffen is een familiebedrijf waar ze ondernemen vanuit de overtuiging dat je mensen die het wat moeilijker hebben in het leven, een handje helpt met het vinden van een baan. “De samenwerking in de regio wordt voor mij zichtbaar in de IPS-coach. Zij houdt alles bij elkaar. En heeft en houdt het overzicht. Zonder haar is het los zand”, aldus Paul Wymenga.

Regiocoördinator Maaike Borgman “Samenwerken kost tijd. Je kunt het vergelijken met een kind dat leert fietsen, waarbij je de zijwieltjes van het fietsje afhaalt. Ik denk dat we nu één zijwieltje verwijderd hebben, maar het tweede wieltje moet er ook nog af”, aldus Maaike Borgman, regiocoördinator project Werkgeversfocus in regio Friesland.

Zij vertelt wat haar rol als aanjager inhoudt en wat er voor nodig is om meer mensen duurzaam naar werk te begeleiden. “Vanuit het perspectief van werkgevers is deze samenwerking interessant omdat er meer potentiële werknemers en daarmee onbenut talent in beeld komen”, aldus Maaike Borgman.

Editie #3

MAART 2021

De kracht van ervaringsdeskundigheid

Het inzetten van een eigen ervaring in het herstelproces van een ander is een waardevolle manier van zorg, die al jaren wordt toegepast. De ervaring die je als ervaringsdeskundige hebt meegemaakt en professioneel benut voor anderen, zorgt voor herkenning, erkenning, gelijkwaardigheid, wederkerigheid en geeft de ander vaak hoop. Naar schatting zetten ruim 2.000 ervarings­deskundigen zich binnen de ggz in voor betere zorg door belangenbehartiging, voorlichting, onderzoek, lotgenotencontact en ondersteuning van cliënten.

De Blik van… Beverley Rose Ervaringsdeskundigheid als beroep is in opkomst, maar roept meteen ook een discussie op, want wanneer ben je een ervaringsdeskundige? Kan iedereen met ervaring een ervaringsdeskundige zijn? En zou een opleiding hiervoor verplicht moeten zijn?
In opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport (VWS) heeft ZonMw geld vrijgemaakt voor het ontwikkelen van een nieuw kwaliteitssysteem voor ervarings­deskundigen. Doel hiervan is om de komende jaren ervarings­deskundigheid verder te professionaliseren.
In de nieuwe serie De Blik van…. gaan we in gesprek met Beverley Rose, projectleider van de ontwikkeling van dit kwaliteits­systeem. Zij legt uit waarom de professionalisering van het beroep ervaringsdeskundige zo noodzakelijk is.

Ervaringsdeskundige Amber Peskens vertelt hoe kun je ervaringskennis inzetten om een ander te helpen? En wat doet dat met je eigen kwetsbaarheden? Amber Peskens werkt als ervaringsdeskundige bij het Respijthuis in Alphen aan de Rijn en zet haar ervaringen dagelijks in. “Als je mij op mijn 20e had verteld dat ik door mijn eigen ervaring in te zetten mensen kan inspireren, had ik je hard uitgelachen.”
Amber heeft veel ervaring om uit te putten. Zo groeide ze op in een lastige thuissituatie waardoor ze vanaf haar 11e verslaafd was aan drugs. Het inzetten van haar ervaring doet ze op intuïtie. Ze wil vooral inspireren. “Ik zeg liever dat ik mensen inspireer dan dat ik ze help. Ik kan het namelijk niet voor iemand anders doen, uiteindelijk moet je het zelf doen.”

Editie #2

FEBRUARI 2021

Vrees voor groeiende kloof van leren naar het werkend leven voor kwetsbare jongeren

Jongeren hebben het momenteel mentaal zwaar. Ze missen hun sociale leven, hebben nu al bijna een jaar online les en bijbaantjes zijn gestopt. Door de coronacrisis is de werkloosheid onder jongeren naar recordhoogte gestegen. Ook de jongerenafdeling van de Sociaal Economische Raad geeft aan dat de coronacrisis jongeren onevenredig hard raakt. Zij roepen de regering op meer werkplekken en werkervaringsplekken voor starters op de arbeidsmarkt te stimuleren omdat ze zien dat veel jongeren nu vastlopen in de overgang van onderwijs naar werk. Het zijn vooral de (psychisch) kwetsbare jongeren voor wie nu gevreesd wordt dat de kloof van leren naar het werkende leven te groot wordt, waardoor ze een goede start naar een volwassen, zelfredzaam leven missen.

Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, vertelt wat jongeren volgens hem nodig hebben om zich goed voor te bereiden op het werkende, volwassen leven. Basisingrediënten volgens Spigt: zelfredzaamheid, eigen regie en een open deur van instanties die kunnen helpen in hun weg naar volwassenheid.

Sterk door Werk gaat het komend half jaar een aantal jongeren volgen en filmen in de transitie van onderwijs naar werk. In de serie Jong Ongekend Talent, op weg naar werk laten we zien wat zij nodig hebben om hun plek op de arbeidsmarkt te verwerven. De eerste aflevering is te zien in editie #3.  

In aanloop naar deze nieuwe serie vertellen betrokkenen in een artikel wat er nodig is voor een goede, duurzame start op de arbeidsmarkt.

Editie #1

JANUARI 2021

Samenwerking in de regio's nog niet verankerd

Het is voor mensen met een psychische kwetsbaarheid belangrijk dat het onderwerp werk al in de vroegste behandeling besproken wordt. En dus is een goede samenwerking tussen de uitvoeringsorganisaties UWV/gemeenten en de zorgsector noodzakelijk. Dit is één van de belangrijkste redenen waarom de Nederlandse ggz en UWV in 2012 de voorloper van het huidige convenant Samen werken aan wat Werkt! zijn gestart. De werelden van Werk en Inkomen en zorg lagen zo ver uit elkaar dat het deelname aan werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid eerder in de weg stond dan bevorderde. Inmiddels zijn op dit gebied al heel wat stappen gezet. Maar we zijn er nog niet, blijkt uit het gloednieuwe rapport van ZINZIZ  ‘Hoe houd je regionale samenwerking tussen Werk & Inkomen en GGZ levend?’ 

“De samenwerking in de regio’s komt niet overal even goed van de grond terwijl dat van groot belang is voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die aan het werk willen. Juist nu!”, legt Pearl Hartgers, projectleider Programmaraad,  in een interview uit. 

Toch zijn er ook voorbeelden waar de samenwerking in een regio goed van de grond komt en waar één plus één drie wordt. Zoals de samenwerking tussen UWV Den Bosch en Reinier van Arkel, een instelling voor Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) in dezelfde stad. Hoe doen ze dat? Wat is er nodig voor zo’n vruchtbare samenwerking? Arbeidsdeskundige Eric Groenendaal (UWV)  legt het uit.

Editie #9

DECEMBER 2020

Veerkracht & Werkgeluk

Na na negen maanden thuiswerken gaan we zoomend het jaar uit. En ondanks meer zicht op een vaccin blijven we ook in 2021 nog wel even thuiswerken. Het is de grote vraag hoe het ons vergaat achter ons eenzame bureautje? Houden we het fysiek en mentaal nog vol? Alles draait om onze veerkracht. Veerkracht is het vermogen om je aan te passen aan stress en tegenslag en daar soms misschien zelfs sterker uit te komen.
Wat moet je nu eigenlijk doen om mentaal fit en veerkrachtig te blijven? Is praten over je mentale gezondheid met je leidinggevende of werkgever goed of juist niet? Wat doen anderen om mentaal fit te blijven? Welke lessen kunnen we uit de topsport trekken? Op deze pagina vind je allerlei tips, tricks, uitkomsten van onderzoeken èn persoonlijke tips van de kandidaten uit de serie Achter het Raam.
Pik er uit wat voor jou werkt om ook in 2021 nog even door te kunnen zoomen, teamen en skypen!

Thuiswerken. Het klinkt zo simpel. Aan de keukentafel met je eigen koffie en je warme sloffen aan, je werk doen. Je laptop als verbinding met de buitenwereld. Prima toch?
Nee dus, want nu thuiswerken al bijna 9 maanden de norm is, blijkt dit meer invloed op onze mentale en fysieke gezondheid dan gedacht. Acht uur lang alleen achter een beeldscherm zitten is zwaar en de collega’s en de praatjes bij het koffieapparaat worden enorm gemist. Door de coronamaatregelen is het werkgeluk in Nederland afgenomen. Werknemers missen het plezier en de verbinding met hun werk. Het wordt voor werknemers steeds lastiger om de motivatie te vinden om hun werk goed te doen omdat ze in hun eigen huis het grotere geheel waar ze het allemaal voor doen, niet meer zien. Het is nu aan werkgevers en leidinggevenden om hun teams toch bij elkaar te houden en per werknemer te kijken wat hij of zij nodig heeft om zowel fysiek als mentaal aan het werk te kunnen blijven. Ook dat is niet eenvoudig en daarom deze bonte verzameling tips en inzichten van deskundigen omdat we ook dit samen moeten doen!

Editie #8

NOVEMBER 2020

Meedoen | Medelen & Werk als beste Zorg

 Om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden of aan het werk te houden is samenwerking van de verschillende betrokken instanties het sleutelwoord. Wanneer professionals uit de geestelijke gezondheidzorg, professionals aan de kant van uitkeringsverstrekkers zoals UWV en gemeenten samen met werkgevers doordrongen zijn van de herstellende kracht die passend werk kan hebben en de handen ineenslaan, leidt dat tot mooie successen. Het levert werk en meer kwaliteit van leven voor de werkzoekende op, maar ook dalende uitkeringskosten en dalende zorgkosten. Een mooie win-win-win.

Deze samenwerking heeft zich inmiddels wel bewezen. Zorgverzekeraars zijn nog niet structureel betrokken bij deze samenwerking, maar vinden wel dat de functie van de GGZ verandert van behandelen en genezen naar werken aan maatschappelijk herstel voor mensen met psychische kwetsbaarheden. Wanneer zorgverzekeraars meedoen in de samenwerking zijn de resultaten veelbelovend. Dat bewijzen de twee projecten Meedoen | Meedelen en ‘Werk als beste Zorg’, waar we in deze editie aandacht aan besteden.

Editie #7

SEPTEMBER 2020

Suïcide preventie & Werk

Deze editie van Sterk door Werk staat in het teken van suïcide preventie. Zelfmoord is het trieste eindpunt van een eenzame weg. Elke dag overlijden vijf mensen door zelfdoding. Vaak spelen er meerdere problemen bij mensen die zelfmoord plegen of eraan denken. Mensen proberen meestal zo lang mogelijk zelf hun problemen op te lossen en wachten tot het laatste moment met het vragen om hulp. Naarmate ze meer en meer klem komen te zitten, neemt de chaos en wanhoop in hun hoofd toe en komen ze in een vicieuze cirkel van kwetsbaarheid en stress.
Praten helpt. Door over zelfmoordgedachten te praten ontstaat er in iemands hoofd rust en ruimte voor ordening en wordt het mogelijk om hulp te zoeken. De meeste mensen die aan zelfmoord denken, willen uiteindelijk geen zelfmoord plegen.

Editie #6

AUGUSTUS 2020

Meerdere wegen naar werk

Een opleiding volgen en daarna solliciteren naar een baan, is voor veel mensen de gebruikelijke weg naar betaald werk. Die weg is niet voor iedereen, op ieder moment in zijn of haar leven, weggelegd. Gelukkig zijn er meerdere (nieuwe) wegen die tot werk kunnen leiden, want het is belangrijk dat iedereen de weg kan kiezen die bij zijn of haar kwaliteiten, persoonlijke omstandigheden, wensen en levensfase past.

In deze editie lichten we twee succesvolle, alternatieve wegen naar werk uit. Zo vertelt Jeroen Molenaar hoe hij zijn eigen visuele vormgevingsbedrijf Imagi is gestart onder de vleugels van de sociale coöperatie Saens Tois. Met Open Hiring kan iedereen aan de slag. Directeur Rob Jansen van Chain Logistics noemt Open Hiring in het interview met hem en 2 enthousiaste medewerkers ‘het meest eerlijke systeem dat er bestaat’.

Editie #5

JUNI 2020

Midden in coronatijd een baan

Verzekeraar a.s.r. neemt midden in de coronacrisis vier mensen met een psychische kwetsbaarheid aan. HR-manager Dries van der Jagt legt samen met Paul van Belzen, coördinator van de Participatiedesk, in deze editie uit hoe a.s.r. het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verankerd heeft in hun organisatie én hoe het mogelijk is om ook nu mensen met een psychische kwetsbaarheid aan te nemen.

Rowena van Manen is één van die vier nieuwe medewerkers die de afgelopen maanden bij a.s.r. aan de slag is gegaan. In een interview vertelt zij wat dat voor haar betekent.

Editie #4

MEI 2020

Werken in tijden van corona. Wat is ons baken?

In deze editie geven staatssecretarissen Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in een filmpje richting aan hoe de capaciteiten van werknemers met een psychische kwetsbaarheid ook tijdens deze coronacrisis kunnen worden ingezet.

Wat betreft het thuiswerken zullen we een lange adem moeten hebben. Dat kan gevolgen hebben voor de mentale gezondheid van alle werknemers. En voor medewerkers die al vóór de crisis een psychische kwetsbaarheid hadden, kan deze onzekere tijd een extra trigger zijn waardoor hun kwetsbaarheid groter wordt. Onderzoeker Suzanne van Hees van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen geeft werkgevers handvatten om uitval van deze werknemers te voorkomen.

In de nieuwe afleveringen van de videoportret-serie Achter het Raam is te zien wat ruim twee maanden ‘social distancing’ en thuiswerken doet met Wesley, Debby, Mark, Asuerus en Lisa. Deze werknemers met een psychische kwetsbaarheid geven in hun vlogs een eerlijk inkijkje in hun huidige leven thuis.

Editie #3

APRIL 2020

Leven en werken in de schaduw van corona

Het coronavirus overschaduwt momenteel het leven van eenieder, maar wat doet ‘social distancing’, thuiswerken, het wegvallen van het vertrouwde dagritme en (financiële) onzekerheid met werknemers met een psychische kwetsbaarheid? Wesley, Debby, Mark, Asuerus en Lisa geven in deze eerste aflevering van de videoportret-serie Achter het Raam een inkijkje in hun leven.

Op welke manier kan een professional in deze tijden mensen met een psychische kwetsbaarheid toch bijstaan? Harmen Kasper, IPS (Individuele Plaatsing en Steun)-trajectbegeleider vertelt hoe hij nu vanaf huis contact blijft houden met ‘zijn mensen’.

Weener XL uit ‘s-Hertogenboschbedrijf telt meer dan tweeduizend medewerkers, waaronder vele die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben of hadden. Directeur Sjoerd van het Erve vertelt wat de gevolgen van de corona-uitbraak zijn voor zijn werknemers en hoe hij daarmee omgaat.

Editie #2

MAART 2020

Twee ervaringsverhalen van werkgevers die geloven in de kracht van inclusief werkgeven

Vestigingsmanager Theo Kamps van familiebedrijf Koskamp, een groothandel in auto-onderdelen, legt uit hoe het gehele bedrijf – van hoog tot laag – een aantal jaar geleden besloot ‘maatschappelijk te gaan ondernemen’.  “Machtig mooi werk”, vindt Theo. Voor hem is de sleutel tot succes gelijkheid op de werkvloer en samen sterk staan.

Rita Grootendorst van Rabobank is vanaf het eerste uur als projectleider betrokken bij Rabo Inclusief en kan als geen ander aangeven wat de werkvloer bij de bank nodig heeft om werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking duurzaam te maken. Het talent van een medewerker is leidend voor de functie.

Editie #1

FEBRUARI 2020

Succesvol IPS-Traject op Schiphol 

Sascha Koekkoek werkt sinds een half jaar als passagiers-assistente op Schiphol. Via een IPS-traject heeft ze een baan gevonden bij Axxicom Airport Caddy. IPS, individuele plaatsing en steun, is een beproefde methode om mensen met een psychische kwetsbaarheid te helpen bij het vinden en behouden van een betaalde baan.

Astrid van der Hoogen (Actenz) is nu ruim een jaar de IPS-coach van Sascha. Astrid legt in haar interview uit hoe ze samen met Sascha op zoek is gegaan naar een geschikte werkplek.

Werkgever Petra Ruwaard (Axxicom Airport Caddy) geeft in haar interview aan hoe waardevol de ondersteuning van een IPS-coach voor de werkgever is.

Blijf op de hoogte, meld je aan voor de nieuwsbrief van Sterk door Werk