Samenwerking in de regio's nog niet verankerd

Verhalen deze maand #1

Interview
met Pearl Hartgers
Projectleider Programmaraad

“We zitten nu op het punt dat het samenwerkingsvuur net is aangewakkerd. En zoals iedereen die weleens een vuurtje maakt weet, moet zo’n beginnend vlammetje met beleid tot een stevig vuur worden opgestookt. Met andere woorden: het smeden van samenwerkingsverbanden kost tijd en geduld. Dat is een investering die bestuurders moeten willen doen”, aldus Pearl Hartgers over de samenwerking in de regio.

Interview
met Eric Groenendaal
Arbeidsdeskundige UWV

Een mooi voorbeeld van  goede samenwerking in de regio is die tussen UWV Den Bosch en Reinier van Arkel, een instelling voor Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ). Arbeidsdeskundige Eric Groenendaal is hier vanaf het begin bij betrokken. Hij legt uit hoe het succes tot stand is gekomen en waarom het een voorbeeld wordt voor andere regio’s. 

Een goede samenwerking levert meer banen op!

In deze editie van Sterk door Werk staat het belang van een goede samenwerking tussen GGZ, UWV en gemeenten centraal

Het is voor mensen met een psychische kwetsbaarheid belangrijk dat het onderwerp werk al in de vroegste behandeling besproken wordt. En dus is een goede samenwerking tussen de uitvoeringsorganisaties UWV/gemeenten en de zorgsector noodzakelijk. Dit is één van de belangrijkste redenen waarom de Nederlandse ggz en UWV in 2012 de voorloper van het huidige convenant Samen werken aan wat Werkt! zijn gestart. De werelden van Werk en Inkomen en zorg lagen zo ver uit elkaar dat het deelname aan werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid eerder in de weg stond dan bevorderde. Inmiddels zijn op dit gebied al heel wat stappen gezet. Maar we zijn er nog niet, blijkt uit het gloednieuwe rapport van ZINZIZ  ‘Hoe houd je regionale samenwerking tussen Werk & Inkomen en GGZ levend?’

“De samenwerking in de regio’s komt niet overal even goed van de grond terwijl dat van groot belang is voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die aan het werk willen. Juist nu!”, legt Pearl Hartgers, projectleider Programmaraad,  in een interview uit. Zo spreekt zij haar zorg uit over de aflopende ministeriele financiële impuls van €3,5 miljoen. “De samenwerking tussen GGZ, UWV en gemeenten is net als het bereiden van een goede vinaigrette: het is moeilijk om de ingrediënten zo goed te mengen dat ze door elkaar worden opgenomen, maar het kan wel! Het is gewoon hard werken. Te vroeg stoppen betekent dat je weer twee losse bestanddelen in je kom hebt liggen.”

Goede voorbeeld

Toch zijn er ook voorbeelden waar de samenwerking in een regio goed van de grond komt en waar één plus één drie wordt. Zoals de samenwerking tussen UWV Den Bosch en Reinier van Arkel, een instelling voor Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) in dezelfde stad. Hoe doen ze dat? Wat is er nodig voor zo’n vruchtbare samenwerking? Arbeidsdeskundige Eric Groenendaal (UWV) is vanaf het begin bij deze samenwerking betrokken. Hij legt uit dat de sleutel van deze succesvolle samenwerking de verbinding tussen de betrokken professionals op basis van onderlinge afstemming en begrip voor elkaars (on)mogelijkheden is.

En niet geheel onbelangrijk: het levert meer banen op voor mensen met een psychische kwetsbaarheid! “Als je kijkt naar de cijfers heeft een flink percentage cliënten een behoorlijke verbetering en positieve verandering doorgemaakt en een aanzienlijke groep is blijvend aan het werk.” Inmiddels is de start gemaakt om deze succesvol gebleken methode en samenwerking op meer plekken in het land in te zetten.

Ga voor eerdere edities naar

Voor de losse artikelen naar

Voor de video’s naar

Sterk door Werk

Sterk door Werk is een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met de weg naar werk en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij valt te denken aan werkzoekenden/werknemers met een psychische kwetsbaarheid, werkgevers en professionals die mensen met psychische kwetsbaarheid ondersteunen.
Sterk door Werk is een kennisportal waar onderzoeken, kennis, praktische informatie, tips en tools over toeleiding naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te vinden is, maar daarnaast vooral ook een plek waar de kracht van werk letterlijk in verhalen zichtbaar wordt. 

Door te focussen op het talent van iemand, is werk vrijwel voor iedereen haalbaar. Sterk door Werk laat zien dat werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid heel goed mogelijk is en herstelbevorderend kan werken. 

Dit doen wij door persoonlijke verhalen in beeld te brengen. Inspirerende verhalen van werkgevers die mensen met psychische kwetsbaarheden aannemen, van professionals die zich voor (re)integratie en behoud van werk voor mensen met psychische aandoeningen inzetten en natuurlijk verhalen van mensen met psychische problemen die vertellen wat het hebben van werk voor hen betekent. Iedere maand verschijnt op deze pagina een nieuwe editie met gloednieuwe, actuele artikelen en films over de ervaringen van werkgevers, professionals en mensen met een psychische kwetsbaarheid in relatie tot werk. Met deze verhalen komen thema’s aan bod als (zelf)stigma, bespreekbaarheid op de werkvloer, het voorkomen van uitval, werken ten tijde van corona en vele andere relevante onderwerpen.

Kijk voor meer informatie over Sterk door Werk op over ons.

Sterk door Werk is een initiatief van het convenant Samen werken aan wat werkt!. Het convenant is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse GGZ, UWV, Cedris, Divosa, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente, Stichting Samen Sterk zonder Stigma, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en werkgeversvereniging AWVN.
Klik hier voor meer informatie over het convenant en de aangesloten partijen.

Elke maand uitgelicht

Alle convenant-partijen zetten zich vanuit hun eigen perspectief in om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden of aan het werk te houden. Hierover publiceren ze regelmatig artikelen. Elke maand brengen we deze voor het voetlicht.

Kennis Portal

voor drie doelgroepen

Sterk door Werk bestaat uit een kennisportal waarop alle kennis, onderzoeken, praktische informatie, tips en tools van alle aangesloten convenant-partners vrij toegankelijk is voor werkgevers, professionals (binnen de sector werk en inkomen en zorg) en voor werkzoekenden / werkenden met een psychische kwetsbaarheid.

Corona 
& Werk

De hele wereld is in de ban van het coronavirus. De pandemie heeft grote gevolgen voor het dagelijkse leven en werk van vrijwel iedereen.
Ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die willen werken of aan het werk willen blijven, hun werkgevers en de professionals is de impact groot. Voor meer feiten en achtergrondinformatie over werk tijdens de coronacrisis.

Blijf op de hoogte, meld je aan voor de nieuwsbrief van Sterk door Werk