Verhalen deze maand #10

Werk als herstelmiddel
Martin Hoes & Laura van Voorst
Martin is ambulant psychiatrisch verpleegkundige bij Antes en Laura is arbeidsspecialist en herstelcoach verbonden aan Reakt

Bij zorginstelling Antes weten ze al jaren dat het inzetten van werk als herstelmiddel heel goed werkt. Helaas gebeurt dit naar schatting nog maar bij de helft van de ggz-instellingen in Nederland. In het interview delen arbeidsspecialist en herstelcoach Laura van Voorst en ambulant psychiatrisch verpleegkundige Martin Hoes hun ervaringen. 

Werken is belangrijk
Interview Denison Mendes Lopes
Ervaringsdeskundige en werkzaam bij DHL

Voor Denison Mendes Lopes werkt werk tijdens zijn behandeling heel goed. Vijf jaar geleden klopte de nu 31-jarige Denison aan bij Antes, een vestiging van Parnassia Groep in Rotterdam en omstreken. Nu, vijf jaar verder, is hij voor 25 uur in de week werkzaam bij een depot van DHL en is zijn specialistische ggz-behandeling recent afgesloten.

Werk als onderdeel van ggz-behandeling werkt!

Op het congres Sterk door Werk op 4 november 2021 maakte Ruth Peetoom, voorzitter van de Nederlandse ggz zich er hard voor dat werk in elke ggz-intake aan de orde moet komen. Gebeurt dat dan niet op grote schaal, vroegen wij ons af? En wat blijkt: Bij ongeveer 50% van de ggz-instellingen wordt werk (nog) niet meegenomen in het behandelplan, zo stelt de Nederlandse ggz. En dat is een gemiste kans, want het is inmiddels alom bewezen dat het hebben van werk een belangrijke bijdrage kan leveren aan het herstel van mensen met psychische problemen.

Reken maar uit: Mensen met een uitkering maken over het algemeen meer gebruik van geestelijke zorg. De zorgkosten liggen gemiddeld 9 keer hoger dan voor mensen die werk hebben. Zij zijn zelfs verantwoordelijk voor 60% van de kosten die gemaakt worden in de geestelijke gezondheidzorg. En nu komt het mooie: wanneer iemand vanuit een uitkering weer gaat werken, nemen de zorgkosten over het algemeen met 45% af. Mensen voelen zich dus mentaal gezonder en doen minder een beroep op de zorg.  En eenmaal aan het werk, verlaat 95% van de mensen de uitkering. Het hebben van werk leidt dus tot minder psychische problemen, lagere uitkeringskosten EN de zorgkosten nemen aanzienlijk af!

Hoe kan het dan dat de weg (terug) naar werk niet standaard meegenomen wordt in het behandelplan? Tijdsgebrek speelt hierbij een rol. Behandelaars hebben slechts een uur voor een intakegesprek. Maar er zijn meer redenen: de focus ligt nog te veel op de behandeling en de klachten en niet op wat mensen wel kunnen. De angst dat mensen van werk minder stabiel kunnen worden speelt soms ook een rol. En werk als onderdeel van het behandelplan wordt bij ggz-instellingen nog te weinig opgenomen in hun visie/missie en in het beleid. Dat is belangrijk want dan kan het zich doorvertalen naar operationeel niveau.

In deze editie een voorbeeld van een ggz-instelling waar werk als herstelmiddel al jaren onderdeel uitmaakt van het beleid. Want hoe werkt dat dan precies in de praktijk? Wat moet je als instelling doen om mensen de kans op herstel via werk aan te bieden?

Interview praktijk zorginstelling Antes

In een interview leggen arbeidsspecialist en herstelcoach Laura van Voorst en ambulant psychiatrisch verpleegkundige Martin Hoes van zorginstelling Antes, (onderdeel van de Parnassia Groep) heel praktisch uit hoe het bij hen werkt. Specialistische begeleiding is key voor het slagen, maar goede samenwerking tussen de specialisten, het nemen van mini-stapjes en het hebben van een lange adem zijn ook cruciaal.

Denison Mendes Lopez is bij Antes onder behandeling en heeft tijdens zijn behandeling gebruik mogen maken van de weg naar werk. En met succes want inmiddels werkt hij met veel plezier bij het depot van DHL en is zijn zorgbehoefte afgeschaald. In zijn interview legt hij uit wat hij nodig had om daar te komen.

Ga voor eerdere edities naar

Voor de losse artikelen naar

Voor de video’s naar

Sterk door Werk
De site Sterk door Werk is een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met de weg naar werk en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij valt te denken aan werkzoekenden/­werknemers met een psychische kwetsbaarheid, werkgevers en professionals die mensen met psychische kwetsbaarheid ondersteunen. De site bestaat uit een kennisportal waar onderzoeken, kennis, praktische informatie, tips en tools over toeleiding naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te vinden is, maar daarnaast is de site Sterk door Werk vooral ook een plek waar de kracht van werk letterlijk in verhalen zichtbaar wordt. Door te focussen op het talent van iemand, is werk vrijwel voor iedereen haalbaar. Sterk door Werk laat zien dat werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid heel goed mogelijk is en herstelbevorderend kan werken.
Dit doen wij door persoonlijke verhalen in beeld te brengen. Inspirerende verhalen van werkgevers die mensen met psychische kwetsbaarheden aannemen, van professionals die zich voor (re)integratie en behoud van werk voor mensen met psychische aandoeningen inzetten en natuurlijk verhalen van mensen met psychische problemen die vertellen wat het hebben van werk voor hen betekent. Iedere maand verschijnt op deze pagina een nieuwe editie met gloednieuwe, actuele artikelen en films over de ervaringen van werkgevers, professionals en mensen met een psychische kwetsbaarheid in relatie tot werk. Met deze verhalen komen thema’s aan bod als (zelf)stigma, bespreekbaarheid op de werkvloer, het voorkomen van uitval, werken ten tijde van corona en vele andere relevante onderwerpen.

Kijk voor meer informatie over Sterk door Werk op over ons.

Deze site is een initiatief van het convenant Sterk door Werk 2021-2024 Het convenant is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse ggz, UWV, Cedris, Divosa, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente, Stichting Samen Sterk zonder Stigma, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, werkgeversvereniging AWVN en Zorgverzekeraars Nederland Klik hier voor meer informatie over het convenant en de aangesloten partijen.

Elke maand uitgelicht

Alle convenant-partijen zetten zich vanuit hun eigen perspectief in om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden of aan het werk te houden. Hierover publiceren ze regelmatig artikelen. Elke maand brengen we deze voor het voetlicht.

Kennis Portal

voor drie doelgroepen

Sterk door Werk bestaat uit een kennisportal waarop alle kennis, onderzoeken, praktische informatie, tips en tools van alle aangesloten convenant-partners vrij toegankelijk is voor werkgevers, professionals (binnen de sector werk en inkomen en zorg) en voor werkzoekenden / werkenden met een psychische kwetsbaarheid.

Blijf op de hoogte, meld je aan voor de nieuwsbrief van Sterk door Werk