JONGEREN OP DE HELLING

VAN STUDEREN NAAR WERK

Verhalen deze maand #2

Interview
met Hans Spigt
Voorzitter Jeugdzorg Nederland

“Mijn grootste taak is om te zorgen dat alle deuren naar jeugdhulp wagenwijd openstaan en open blijven staan, ook al zijn jongeren de leeftijdsgrens van 18 jaar gepasseerd. Dat we door middel van een samenwerking tussen organisaties uit de verschillende leefdomeinen met elkaar de ondersteuning bieden die de jongere nodig heeft, zodat zelfredzaamheid binnen handbereik komt”.

Artikel
Over de transitie
van onderwijs naar werk
Fleur krijgt meer zelfvertrouwen door  haar vrijwilligerswerk bij #IkBenOpen. “Ik merk dat het me nu lukt om ook in contact te blijven als het niet goed met me gaat. Voorheen zou ik dan direct gestopt zijn met vrijwilligerswerk. Dit zijn de eerste stappen richting een betaalde baan en daar wil ik mee door!” 
Lees in het artikel ook de ervaringen van andere werknemers, werkgevers en begeleiders
Play Video

Vanaf 6 april te zien op Sterk door Werk de nieuwe serie Ongekend Jong Talent, op weg naar werk!

In deze serie volgen we jongeren in hun eerste stappen naar betaald werk. We zien wat zij nodig hebben om hun plek op de arbeidsmarkt te verwerven en te behouden.

Bekijk nu alvast de trailer

Wat hebben jongeren nodig op hun weg naar werk?

Vrees voor groeiende kloof van leren naar het werkend leven voor kwetsbare jongeren

Jongeren hebben het momenteel mentaal zwaar. Ze missen hun sociale leven, hebben nu al bijna een jaar online les en bijbaantjes zijn gestopt. Door de coronacrisis is de werkloosheid onder jongeren naar recordhoogte gestegen. Ook de jongerenafdeling van de Sociaal Economische Raad geeft aan dat de coronacrisis jongeren onevenredig hard raakt. Zij roepen de regering op meer werkplekken en werkervaringsplekken voor starters op de arbeidsmarkt te stimuleren omdat ze zien dat veel jongeren nu vastlopen in de overgang van onderwijs naar werk. Het zijn vooral de (psychisch) kwetsbare jongeren voor wie nu gevreesd wordt dat de kloof van leren naar het werkende leven te groot wordt, waardoor ze een goede start naar een volwassen, zelfredzaam leven missen.

Het gaat hierbij om leerlingen uit alle lagen van het onderwijs. Veel van de jongeren zijn tijdens hun opleiding aangewezen op extra ondersteuning en hebben die hulp ook nodig in de overgang naar werk.

Interview Hans Spigt

Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, vertelt wat jongeren volgens hem nodig hebben om zich goed voor te bereiden op het werkende, volwassen leven. Basisingrediënten volgens Spigt: zelfredzaamheid, eigen regie en een open deur van instanties die kunnen helpen in hun weg naar volwassenheid

Spigt pleit voor een op de persoon toegesneden aanpak die doorloopt tot het 23e levensjaar, waarbij jongeren door middel van een integrale ondersteuning vanuit de zorg, huisvesting, opleiding, werk en inkomen, een op hem of haar toegepaste route uitstippelt. Zo is het mogelijk de overgang naar volwassenheid en zelfredzaamheid zo soepel mogelijk te laten verlopen. De expertise die Jeugdzorg Nederland meeneemt in de de Projectgroep Jongeren van het convenant ‘Samenwerken aan wat werkt!’ zorgt ervoor dat vroeg in de ontwikkeling van jongeren met een psychische kwetsbaarheid het vinden van passende scholing of passend werk op de radar komt.

Jong Ongekend Talent

Sterk door Werk gaat het komend half jaar een aantal jongeren volgen en filmen in de transitie van onderwijs naar werk. In de serie Jong Ongekend Talent, op weg naar werk laten we zien wat zij nodig hebben om hun plek op de arbeidsmarkt te verwerven. De eerste aflevering is te zien in editie #3.

In aanloop naar deze nieuwe serie vertellen betrokkenen in een artikel wat er nodig is voor een goede, duurzame start op de arbeidsmarkt.

Bij Stichting Studeren en Werken op Maat (SWOM) zijn ze net als Hans Spigt voorstander van een integrale begeleiding. Zowel de jongere als de werkgever wordt vanuit SWOM begeleid door een jobcoach om de kans van slagen op een duurzame arbeidsrelatie te vergroten. Oprichter Bart de Bart vertelt hoe effectief deze aanpak is. Nadya van der Sluis, nu jurist bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, spreekt over haar ervaring met SWOM als werkzoekende. Werkgever Harvey Enklaar geeft aan dat de deur van zijn restaurant -ondanks dat deze nu nog gesloten is- wagenwijd open staat voor een nieuwe medewerker met een psychische kwetsbaarheid en Fleur Jaspers beschrijft wat de start als vrijwilliger bij #IkBenOpen met haar doet.

Ga voor eerdere edities naar

Voor de losse artikelen naar

Voor de video’s naar

Sterk door Werk

Sterk door Werk is een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met de weg naar werk en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij valt te denken aan werkzoekenden/werknemers met een psychische kwetsbaarheid, werkgevers en professionals die mensen met psychische kwetsbaarheid ondersteunen.
Sterk door Werk is een kennisportal waar onderzoeken, kennis, praktische informatie, tips en tools over toeleiding naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te vinden is, maar daarnaast vooral ook een plek waar de kracht van werk letterlijk in verhalen zichtbaar wordt. 

Door te focussen op het talent van iemand, is werk vrijwel voor iedereen haalbaar. Sterk door Werk laat zien dat werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid heel goed mogelijk is en herstelbevorderend kan werken. 

Dit doen wij door persoonlijke verhalen in beeld te brengen. Inspirerende verhalen van werkgevers die mensen met psychische kwetsbaarheden aannemen, van professionals die zich voor (re)integratie en behoud van werk voor mensen met psychische aandoeningen inzetten en natuurlijk verhalen van mensen met psychische problemen die vertellen wat het hebben van werk voor hen betekent. Iedere maand verschijnt op deze pagina een nieuwe editie met gloednieuwe, actuele artikelen en films over de ervaringen van werkgevers, professionals en mensen met een psychische kwetsbaarheid in relatie tot werk. Met deze verhalen komen thema’s aan bod als (zelf)stigma, bespreekbaarheid op de werkvloer, het voorkomen van uitval, werken ten tijde van corona en vele andere relevante onderwerpen.

Kijk voor meer informatie over Sterk door Werk op over ons.

Sterk door Werk is een initiatief van het convenant Samen werken aan wat werkt!. Het convenant is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse GGZ, UWV, Cedris, Divosa, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente, Stichting Samen Sterk zonder Stigma, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en werkgeversvereniging AWVN.
Klik hier voor meer informatie over het convenant en de aangesloten partijen.

Elke maand uitgelicht

Alle convenant-partijen zetten zich vanuit hun eigen perspectief in om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden of aan het werk te houden. Hierover publiceren ze regelmatig artikelen. Elke maand brengen we deze voor het voetlicht.

Kennis Portal

voor drie doelgroepen

Sterk door Werk bestaat uit een kennisportal waarop alle kennis, onderzoeken, praktische informatie, tips en tools van alle aangesloten convenant-partners vrij toegankelijk is voor werkgevers, professionals (binnen de sector werk en inkomen en zorg) en voor werkzoekenden / werkenden met een psychische kwetsbaarheid.

Corona 
& Werk

De hele wereld is in de ban van het coronavirus. De pandemie heeft grote gevolgen voor het dagelijkse leven en werk van vrijwel iedereen.
Ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die willen werken of aan het werk willen blijven, hun werkgevers en de professionals is de impact groot. Voor meer feiten en achtergrondinformatie over werk tijdens de coronacrisis.

Blijf op de hoogte, meld je aan voor de nieuwsbrief van Sterk door Werk