Van diploma naar baan

Wat heb je met een psychische kwetsbaarheid nodig om die overgang te maken?

Verhalen deze maand #2

Werken met een psychische kwetsbaarheid
Interview Romy Migo
Aanjager Jongerenparticipatie MIND young

Romy Migo (21 jaar) is zelfstandig ondernemer én werkzaam bij convenantpartner MIND. Als vertegenwoordiger van MIND Young is zij expert op het gebied van jongerenparticipatie. Deelname van kwetsbare jongeren aan de arbeidsmarkt is een regelmatig terugkerend thema binnen haar werkgroep. In dit interview bespreekt Romy (vanuit haar expertise en haar ervaringsdeskundigheid) een aantal do’s en don’ts voor jonge werkzoekenden die hun eerste stappen gaan zetten op de professionele werkvloer.

In de vierde aflevering van Jong Ongekend Talent zetten zowel Fleur als Morgan-Mae serieuze stappen richting de arbeidsmarkt. Morgan-Mae geeft daarnaast samen met haar therapeut voorlichting over psychische kwetsbaarheid aan studenten. Voor Fleur is het een lastige tijd geweest. Ze heeft haar oma, met wie ze altijd een goede band had, plotseling verloren. Desondanks heeft ze zich staande weten te houden, schrijft ze haar eerste sollicitatiebrief en wordt meteen op gesprek uitgenodigd. 

Van opleiding naar werkvloer. Wat werkt?

Veilige werkomgeving, structurele begeleiding en focus op talent

Het aantal jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid dat doorstroomt naar mbo-niveau 4 en naar het hoger onderwijs is de afgelopen vijftien jaar sterk gestegen. De participatie van deze jongeren op de arbeidsmarkt blijft echter achter. “Kenmerkend voor deze groep jongvolwassenen is dat ze ondanks een gedegen startkwalificatie een zeer moeizame transitie naar de arbeidsmarkt kennen”, aldus de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. En dan zijn jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid die beschikken over een diploma op mbo-niveau 1, 2 of 3, of jongeren zonder startkwalificatie nog niet meegeteld.
Waarom verloopt de overgang van opleiding naar de werkvloer voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid vaak zo moeizaam?

MIND Young

Bij Convenantpartner MIND is de entree op de arbeidsmarkt van jonge werkzoekenden een regelmatig onderwerp van gesprek en wordt er steeds gekeken hoe MIND de jongeren hierin kan bijstaan. Sinds een aantal jaar kunnen kwetsbare jongeren solliciteren naar een betaalde werkervaringsplek bij de MIND Academy en de MIND Young Studio. Sander Slootmaker, manager partnership en zakelijke markt van MIND, zegt hierover: “Op deze manier bieden wij de jongeren een tijdelijke en veilige werkplek om de eerste meters op werkgebied op te pakken”.

Romy Migo heeft een jaar gewerkt bij MIND Young Studio voordat zij binnen de organisatie MIND een vaste betaalde aanstelling kreeg. Als, aanjager jongerenparticipatie en ervaringsdeskundige weet ze als geen ander wat de struikelblokken zijn in de transitie van diploma naar baan, maar ook wat kwetsbare jongeren zelf kunnen doen om die struikelblokken te omzeilen. Lees de do’s en don’ts voor jonge werknemers en voor werkgevers in het artikel.

Jong Ongekend Talent

Daarnaast keren we in deze editie terug naar onze Jong Ongekend Talent-jongeren Fleur en Morgan-Mae. Precies een jaar geleden hebben we kennis gemaakt met deze jonge vrouwen in onze JOT-documentaireserie. In de vierde aflevering zien we de vorderingen in hun zoektocht naar werk; zowel Morgan als Fleur zijn actief aan het solliciteren.  

Nu Morgan-Mae haar studie Diermanagement heeft afgerond, heeft ze tijd om eigen plannen uit te werken. Eén van die plannen is voorlichting geven over mentale gezondheid aan studenten, omdat ze dat zelf tijdens haar studie heeft gemist. Dit doet ze met haar therapeut Herma Betten. Samen geven ze een presentatie aan eerstejaars studenten. Haar ervaring beroepsmatig inzetten, zou ze graag vaker doen. Verder mag Morgan op sollicitatiegesprek komen, maar dat loopt minder goed af. Gelukkig heeft Morgan ook nog het schrijven van haar boek waar ze zich op kan concentreren.

Fleur heeft een verdrietige tijd achter de rug. Haar oma is onverwachts overleden. Dat valt haar zwaar want oma heeft altijd een belangrijke rol in het leven van Fleur gespeeld. Na het overlijden van haar oma zet Fleur haar vrijwilligerswerkzaamheden voor #ikbenOpen en Levvel tijdelijk op een laag pitje. Maar gelukkig merkt ze al na een paar weken dat ze weer zin heeft om te werken. En er komt zelfs eerder dan verwacht een vacature op haar pad. Al snel krijgt Fleur goed nieuws en levert haar allereerste sollicitatiebrief gelijk een eerste gesprek op. Weten hoe dit afloopt? Ontdek het in aflevering 4 van Jong Ongekend Talent.

Praktijkdag Programmaraad | 10 maart 2022

IPS IN BEWEGING | 14 APRIL AMERSFOORT

Ga voor eerdere edities naar

Voor de losse artikelen naar

Voor de video’s naar

Sterk door Werk
De site Sterk door Werk is een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met de weg naar werk en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij valt te denken aan werkzoekenden/­werknemers met een psychische kwetsbaarheid, werkgevers en professionals die mensen met psychische kwetsbaarheid ondersteunen. De site bestaat uit een kennisportal waar onderzoeken, kennis, praktische informatie, tips en tools over toeleiding naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te vinden is, maar daarnaast is de site Sterk door Werk vooral ook een plek waar de kracht van werk letterlijk in verhalen zichtbaar wordt. Door te focussen op het talent van iemand, is werk vrijwel voor iedereen haalbaar. Sterk door Werk laat zien dat werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid heel goed mogelijk is en herstelbevorderend kan werken.
Dit doen wij door persoonlijke verhalen in beeld te brengen. Inspirerende verhalen van werkgevers die mensen met psychische kwetsbaarheden aannemen, van professionals die zich voor (re)integratie en behoud van werk voor mensen met psychische aandoeningen inzetten en natuurlijk verhalen van mensen met psychische problemen die vertellen wat het hebben van werk voor hen betekent. Iedere maand verschijnt op deze pagina een nieuwe editie met gloednieuwe, actuele artikelen en films over de ervaringen van werkgevers, professionals en mensen met een psychische kwetsbaarheid in relatie tot werk. Met deze verhalen komen thema’s aan bod als (zelf)stigma, bespreekbaarheid op de werkvloer, het voorkomen van uitval, werken ten tijde van corona en vele andere relevante onderwerpen.

Kijk voor meer informatie over Sterk door Werk op over ons.

Deze site is een initiatief van het convenant Sterk door Werk 2021-2024 Het convenant is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse ggz, UWV, Cedris, Divosa, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, werkgeversvereniging AWVN en Zorgverzekeraars Nederland Klik hier voor meer informatie over het convenant en de aangesloten partijen.

Elke maand uitgelicht

Alle convenant-partijen zetten zich vanuit hun eigen perspectief in om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden of aan het werk te houden. Hierover publiceren ze regelmatig artikelen. Elke maand brengen we deze voor het voetlicht.

Kennis Portal

voor drie doelgroepen

Sterk door Werk bestaat uit een kennisportal waarop alle kennis, onderzoeken, praktische informatie, tips en tools van alle aangesloten convenant-partners vrij toegankelijk is voor werkgevers, professionals (binnen de sector werk en inkomen en zorg) en voor werkzoekenden / werkenden met een psychische kwetsbaarheid.

Blijf op de hoogte, meld je aan voor de nieuwsbrief van Sterk door Werk