De kracht van ervaringsdeskundigheid

De kracht van ervarings-deskundigheid

Verhalen deze maand #3

DE BLIK VAN
Beverley Rose
Op ervaringsdeskundigheid

In de blik van… geeft Beverley Rose, projectleider Ontwikkelen kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen haar visie op het vak ervaringsdeskundige.  Wat is de kracht van een ervaringsdeskundige? En waarom verdient dit beroep een professionaliseringsslag?

INTERVIEW
Amber Peskens
Ervaringsdeskundige

“In gesprek met anderen op mijn werk kan ik geraakt worden. En dat mag ook. Dat onderscheidt ons van andere zorgprofessionals, aldus ervaringsdeskundige Amber Peskens.  “Ik noem mezelf een hoopverlener. Ik wil graag laten zien dat het leven ook anders kan zijn. Dat er licht is aan het eind van de tunnel.”

In Jong Ongekend Talent, op weg naar werk volgen we jongeren in hun eerste stappen naar betaald werk. Voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid kan het veroveren van een passende baan ingewikkeld zijn. In  verschillende afleveringen zien we hoe Morgan Mae, Sanne en Fleur de komende maanden op zoek gaan naar hun plek op de arbeidsmarkt en hiermee hun leven opbouwen.

DE BLIK VAN
Beverley Rose
Op ervaringsdeskundigheid

In de blik van… geeft Beverley Rose, projectleider Ontwikkelen kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen, haar visie op het vak ervaringsdeskundige.  Wat is de kracht van een ervaringsdeskundige? En waarom verdient dit beroep een professionaliseringsslag?

INTERVIEW
Amber Peskens
Ervaringsdeskundige

“In gesprek met anderen op mijn werk kan ik geraakt worden. En dat mag ook. Dat onderscheidt ons van andere zorgprofessionals”, aldus ervaringsdeskundige Amber Peskens.  “Ik noem mezelf een hoopverlener. Ik wil graag laten zien dat het leven ook anders kan zijn. Dat er licht is aan het eind van de tunnel.”

In de serie Jong Ongekend Talent, op weg naar werk volgen we jongeren in hun eerste stappen naar betaald werk. Voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid kan het veroveren van een passende baan ingewikkeld zijn. In  verschillende afleveringen zien we hoe Morgan-Mae, Sanne en Fleur de komende maanden op zoek gaan naar hun plek op de arbeidsmarkt en hiermee hun leven opbouwen.

In deze editie

De kracht van ervaringsdeskundigheid

Het inzetten van een eigen ervaring in het herstelproces van een ander is een waardevolle manier van zorg, die al jaren wordt toegepast. De ervaring die je als ervaringsdeskundige hebt meegemaakt en professioneel benut voor anderen, zorgt voor herkenning, erkenning, gelijkwaardigheid, wederkerigheid en geeft de ander vaak hoop. Naar schatting zetten ruim 2.000 ervarings­deskundigen zich binnen de ggz in voor betere zorg door belangenbehartiging, voorlichting, onderzoek, lotgenotencontact en ondersteuning van cliënten.

De Blik van…

Ervaringsdeskundigheid als beroep is in opkomst, maar roept meteen ook een discussie op, want wanneer ben je een ervaringsdeskundige? Kan iedereen met ervaring een ervaringsdeskundige zijn? En zou een opleiding hiervoor verplicht moeten zijn? In opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport (VWS) heeft ZonMw geld vrijgemaakt voor het ontwikkelen van een nieuw kwaliteitssysteem voor ervarings­deskundigen. Doel hiervan is om de komende jaren ervarings­deskundigheid verder te professionaliseren. In de nieuwe serie De Blik van…. gaan we in gesprek met Beverley Rose, projectleider van de ontwikkeling van dit kwaliteits­systeem. Zij legt uit waarom de professionalisering van het beroep ervaringsdeskundige zo noodzakelijk is.

Ervaringsdeskundige Amber Peskens

Hoe kun je ervaringskennis inzetten om een ander te helpen? En wat doet dat met je eigen kwetsbaarheden? Amber Peskens werkt als ervaringsdeskundige bij het Respijthuis in Alphen aan de Rijn en zet haar ervaringen dagelijks in. “Als je mij op mijn 20e had verteld dat ik door mijn eigen ervaring in te zetten mensen kan inspireren, had ik je hard uitgelachen.”
Amber heeft veel ervaring om uit te putten. Zo groeide ze op in een lastige thuissituatie waardoor ze vanaf haar 11e verslaafd was aan drugs. Het inzetten van haar ervaring doet ze op intuïtie. Ze wil vooral inspireren. “Ik zeg liever dat ik mensen inspireer dan dat ik ze help. Ik kan het namelijk niet voor iemand anders doen, uiteindelijk moet je het zelf doen.”

Jong Ongekend Talent

In de nieuwe serie Jong ongekend Talent, op weg naar werk volgen we het komende half jaar verschillende jongeren met een psychische kwetsbaarheid in hun eerste stappen naar een betaalde baan.
In deze eerste aflevering maken we kennis met Fleur, Morgan-Mae en Sanne.

Morgan-Mae (23 jaar) zit in haar laatste maanden van de opleiding diermanagement. Het komende half jaar wil ze haar stage afronden en een werkplek vinden waar ze zich veilig voelt en zichzelf kan zijn.
De eerste stap naar werk voor Fleur (23) is het doen van vrijwilligerswerk bij #ikbenOpen. Ze start met het bloggen over haar eigen ervaringen. Dit gaat zo goed dat ze al snel open staat voor meer werk. Met haar begeleidster Leonie bespreekt ze hoe ze haar taken kan uitbreiden zonder haar ‘mentale balans’ te verliezen.

De 27-jarige Sanne is afgestudeerd als psycholoog en is het laatste jaar fanatiek op zoek gegaan naar werk. Op het moment dat ze bijna moedeloos werd van alle afwijzingen op haar sollicitatiebrieven, komt er een baan in de IT-branche op haar pad. Ze kan hier over een aantal weken aan de slag, maar gaat ze meteen vertellen dat ze een psychische kwetsbaarheid heeft? Je ziet het in de nieuwe serie Jong Ongekend Talent.

Ga voor eerdere edities naar

Voor de losse artikelen naar

Voor de video’s naar

Sterk door Werk

Sterk door Werk is een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met de weg naar werk en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij valt te denken aan werkzoekenden/werknemers met een psychische kwetsbaarheid, werkgevers en professionals die mensen met psychische kwetsbaarheid ondersteunen.
Sterk door Werk is een kennisportal waar onderzoeken, kennis, praktische informatie, tips en tools over toeleiding naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te vinden is, maar daarnaast vooral ook een plek waar de kracht van werk letterlijk in verhalen zichtbaar wordt. 

Door te focussen op het talent van iemand, is werk vrijwel voor iedereen haalbaar. Sterk door Werk laat zien dat werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid heel goed mogelijk is en herstelbevorderend kan werken. 

Dit doen wij door persoonlijke verhalen in beeld te brengen. Inspirerende verhalen van werkgevers die mensen met psychische kwetsbaarheden aannemen, van professionals die zich voor (re)integratie en behoud van werk voor mensen met psychische aandoeningen inzetten en natuurlijk verhalen van mensen met psychische problemen die vertellen wat het hebben van werk voor hen betekent. Iedere maand verschijnt op deze pagina een nieuwe editie met gloednieuwe, actuele artikelen en films over de ervaringen van werkgevers, professionals en mensen met een psychische kwetsbaarheid in relatie tot werk. Met deze verhalen komen thema’s aan bod als (zelf)stigma, bespreekbaarheid op de werkvloer, het voorkomen van uitval, werken ten tijde van corona en vele andere relevante onderwerpen.

Kijk voor meer informatie over Sterk door Werk op over ons.

Sterk door Werk is een initiatief van het convenant Samen werken aan wat werkt!. Het convenant is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse GGZ, UWV, Cedris, Divosa, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente, Stichting Samen Sterk zonder Stigma, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en werkgeversvereniging AWVN.
Klik hier voor meer informatie over het convenant en de aangesloten partijen.

Elke maand uitgelicht

Alle convenant-partijen zetten zich vanuit hun eigen perspectief in om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden of aan het werk te houden. Hierover publiceren ze regelmatig artikelen. Elke maand brengen we deze voor het voetlicht.

Kennis Portal

voor drie doelgroepen

Sterk door Werk bestaat uit een kennisportal waarop alle kennis, onderzoeken, praktische informatie, tips en tools van alle aangesloten convenant-partners vrij toegankelijk is voor werkgevers, professionals (binnen de sector werk en inkomen en zorg) en voor werkzoekenden / werkenden met een psychische kwetsbaarheid.

Corona 
& Werk

De hele wereld is in de ban van het coronavirus. De pandemie heeft grote gevolgen voor het dagelijkse leven en werk van vrijwel iedereen.
Ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die willen werken of aan het werk willen blijven, hun werkgevers en de professionals is de impact groot. Voor meer feiten en achtergrondinformatie over werk tijdens de coronacrisis.

Blijf op de hoogte, meld je aan voor de nieuwsbrief van Sterk door Werk