Het allereerste Hoofdzaak Werk-Journaal

Verhalen deze maand #3

Aflevering 1

Bekijk hier het allereerste Hoofdzaak Werk Journaal! Met Maureen Oude Oosterik, procesregisseur van arbeidsmarktregio Twente in de studio en filmpjes vanuit de verschillende arbeidsmarktregio’s. Hoofdzaak } Werk is een project van het convenant Sterk door Werk en heeft als doel om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar duurzaam werk toe te leiden. En dan gaat het specifiek om potentiële werknemers die nu nog een uitkering van de gemeente of UWV ontvangen én daarnaast een traject binnen de ggz volgen. 

Zonder vertrouwen
ben je nergens
Interview Maureen Oude Oosterik
Procesregisseur van de arbeidsmarktregio Twente

Arbeidsmarkt Twente zit inmiddels ruim een jaar in de uitvoerende fase van het project Hoofdzaak } Werk. Op dit moment lopen er 70 begeleidingstrajecten en er zijn 17 mensen via een traject aan het werk. Veelbelovende eerste resultaten. Maureen Oude Oosterik, procesregisseur van arbeidsmarktregio Twente, deelt hun ervaringen in dit interview. Vertrouwen hebben in elkaar en de samenwerking én de cliënt centraal stellen, zijn belangrijk in het proces. Ga voor alle tips naar het interview. 

Een speciale Hoofdzaak } Werk editie 

Het laatste nieuws over baankansen in de regio

Ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt blijkt uit onderzoek dat werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid tot zeven keer moeilijker aan een baan komen. En dat is voor zowel de werkzoekende als de werkgever die op zoek is naar gemotiveerd personeel een gemiste kans. Want uit onderzoek blijkt ook dat wanneer mensen met een psychische kwetsbaarheid wel succesvol een baan vinden en behouden dat veel oplevert: een gelukkiger leven voor de persoon zelf, maar ook minder kosten voor zorg- en uitkeringsinstanties. Een win-win situatie dus en reden te meer voor de 35 arbeidsmarktregio’s in ons land om aan de slag te gaan met het project Hoofdzaak } Werk van het convenant Sterk door Werk om zo meer baankansen te  creëren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Concreet doel is om per regio 100 begeleidings­trajecten te realiseren waarbij zowel de kandidaat als de werkgever passende begeleiding en ondersteuning krijgt om deze werknemers aan te nemen en aan het werk te houden. Een goede samenwerking tussen ggz en de sociale domeinen Werk & Inkomen is hierbij essentieel; deze instanties werken met dezelfde kandidaten en het werk grijpt als het ware in elkaar. Nog niet in elke arbeidsmarktregio is deze samenwerking al van de grond gekomen en om te kunnen leren van de verschillende ervaringen in de arbeidsmarktregio’s, bundelen we de opgedane kennis in het spiksplinternieuwe Hoofdzaak Werk-Journaal! We hebben gasten in de studio en filmpjes vanuit de verschillende arbeidsmarktregio’s waarmee we iedereen die bij dit project betrokken is, willen informeren en vooral enthousiasmeren!

Hoofdzaak Werk-Journaal

In het eerste Hoofdzaak Werk-Journaal is Maureen Oude Oosterik te gast in de studio. Maureen is procesregisseur van arbeidsmarktregio Twente en werkt sinds 2018 mee om de samenwerking tussen ggz en Werk & Inkomen vorm te geven. Inmiddels is deze regio binnen het project Hoofdzaak } Werk een Champions League-regio. Dit houdt in dat hier intensief wordt samengewerkt door de verschillende betrokken instanties en dat meer en meer mensen met een psychische kwetsbaarheid onder begeleiding een fijne baan vinden. “De eerste resultaten zijn heel mooi, maar goede onderlinge werkafspraken over wie doet wat zijn hard nodig,” aldus Maureen. In deze speciale Hoofdzaak } Werk- editie deelt Maureen de ervaringen en geleerde lessen uit de regio Twente. Haar verhaal wordt geïllustreerd door diverse filmpjes uit allerlei arbeidsmarktregio’s. In een los interview gaat Maureen nog wat dieper in op de samenwerking in Twente. Lees haar tips hier.

Stefan Groothuis

Verder roept Sterk door Werk-ambassadeur Stefan Groothuis werkgevers op om deel te nemen aan zijn workshop.  Samen met Hoofdzaak } Werk gaat hij in deze workshop in op de voordelen van het meedoen aan dit project voor werkgevers. Alle informatie, filmpjes en tips uit deze editie over het project Hoofdzaak } Werk kunnen in de verschillende arbeidsmarktregio’s ingezet worden om de samenwerking te bevorderen.

IPS IN BEWEGING | 14 APRIL AMERSFOORT

Koningin Máxima lanceert stichting MIND Us

De mentale gezondheid van jongeren in Nederland staat onder druk. Uit onderzoek blijkt onder meer dat 1 op de 7 jongeren depressieve klachten heeft, 1 op de 3 prestatiedruk ervaart en dat het stigma omtrent mentale problemen ook onder jongeren nog groot is. 75% van de psychische problemen ontstaat vóór het 25e levensjaar.   

KOM IN ACTIE

Ga voor eerdere edities naar

Voor de losse artikelen naar

Voor de video’s naar

Sterk door Werk
De site Sterk door Werk is een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met de weg naar werk en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij valt te denken aan werkzoekenden/­werknemers met een psychische kwetsbaarheid, werkgevers en professionals die mensen met psychische kwetsbaarheid ondersteunen. De site bestaat uit een kennisportal waar onderzoeken, kennis, praktische informatie, tips en tools over toeleiding naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te vinden is, maar daarnaast is de site Sterk door Werk vooral ook een plek waar de kracht van werk letterlijk in verhalen zichtbaar wordt. Door te focussen op het talent van iemand, is werk vrijwel voor iedereen haalbaar. Sterk door Werk laat zien dat werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid heel goed mogelijk is en herstelbevorderend kan werken.
Dit doen wij door persoonlijke verhalen in beeld te brengen. Inspirerende verhalen van werkgevers die mensen met psychische kwetsbaarheden aannemen, van professionals die zich voor (re)integratie en behoud van werk voor mensen met psychische aandoeningen inzetten en natuurlijk verhalen van mensen met psychische problemen die vertellen wat het hebben van werk voor hen betekent. Iedere maand verschijnt op deze pagina een nieuwe editie met gloednieuwe, actuele artikelen en films over de ervaringen van werkgevers, professionals en mensen met een psychische kwetsbaarheid in relatie tot werk. Met deze verhalen komen thema’s aan bod als (zelf)stigma, bespreekbaarheid op de werkvloer, het voorkomen van uitval, werken ten tijde van corona en vele andere relevante onderwerpen.

Kijk voor meer informatie over Sterk door Werk op over ons.

Deze site is een initiatief van het convenant Sterk door Werk 2021-2024 Het convenant is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse ggz, UWV, Cedris, Divosa, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, werkgeversvereniging AWVN en Zorgverzekeraars Nederland Klik hier voor meer informatie over het convenant en de aangesloten partijen.

Elke maand uitgelicht

Alle convenant-partijen zetten zich vanuit hun eigen perspectief in om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden of aan het werk te houden. Hierover publiceren ze regelmatig artikelen. Elke maand brengen we deze voor het voetlicht.

Kennis Portal

voor drie doelgroepen

Sterk door Werk bestaat uit een kennisportal waarop alle kennis, onderzoeken, praktische informatie, tips en tools van alle aangesloten convenant-partners vrij toegankelijk is voor werkgevers, professionals (binnen de sector werk en inkomen en zorg) en voor werkzoekenden / werkenden met een psychische kwetsbaarheid.

Blijf op de hoogte, meld je aan voor de nieuwsbrief van Sterk door Werk