Samenwerken is net als leren fietsen

Iedereen kan het, het kost alleen tijd

Verhalen deze maand #4

Interview
met Paul Wymenga
Werkgever van Wymenga Diervoederstoffen

Met het project ‘Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid’ proberen UWV, gemeenten, ggz en werkgeversvereniging AWVN in kaart te brengen wat de barrières zijn die werkgevers ervaren wanneer zij werknemers met een psychische kwetsbaarheid in dienst nemen. Wat een werkgever in de praktijk van deze samenwerking merkt, vragen we aan Paul Wymenga van Wymenga Diervoederstoffen.

Interview
met Maaike Borgman
regiocoördinator
project werkgeversfocus in regio Friesland

Maaike Borgman, regiocoördinator ‘Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid’ in Friesland zet zich met hart en ziel in om vanuit het werkgeversperspectief de samenwerking tussen ggz, gemeenten en UWV aan te jagen.  En dat bestaat voor een belangrijk deel uit het samenbrengen van de wereld van de werkgevers en die van de overheid 

Samenwerken aan werk Friesland in het vizier

Van werken wordt vrijwel ieder mens gelukkiger, mentaal gezonder en het geeft zingeving aan het leven. Dat klinkt misschien zwaarwichtig, maar werk geeft gewoon een beetje richting aan je leven; je staat ervoor op, het zorgt voor contact met anderen, je doet iets nuttigs. En het vergroot je financiële draagkracht, zodat je na die harde werkdag lekker op zo’n heropend terrasje kan gaan zitten.

Maar wat als je kampt met een burn-out, last hebt van psychoses of een angststoornis? Dan is het hebben van werk niet van zelfsprekend. Sterker nog veel mensen met een psychische kwetsbaarheid staan vaak (lang) aan de zijlijn van de arbeidsmarkt. Terwijl een passende baan je herstel enorm kan bevorderen en dus juist belangrijk is. En je ondanks of misschien wel dankzij je psychische kwetsbaarheid ook een heleboel te bieden hebt.

Als we van die individuele werkplek uitzoomen naar de arbeidsmarkt, dan zie je mensen in groten getale niet meedoen aan het arbeidsproces omdat ze een psychische kwetsbaarheid hebben (gehad). Is dat wat we willen als samenleving? En dat terwijl één op de drie mensen in zijn leven ooit te maken krijgt met psychische problemen. Eigenlijk kan het ons dus allemaal overkomen. Passend werk als medicijn, zou een goed adagium voor ons allen zijn.

Wanneer een coach (jobcoach, IPS-coach etc.) helpt bij het vinden van een baan, het passend maken van werk of het behouden van werk, vergroot dat de slagingskansen van de werkzoekende op de arbeidsmarkt.

Natuurlijk speelt de werkgever in dit proces ook een belangrijke rol. We weten dat veel werkgevers koudwatervrees hebben en vooral niet goed weten wat ze moeten doen om iemand met een psychische kwetsbaarheid een duurzame plek op zijn of haar werkvloer te bieden. Potentiële werknemers blijven zo (onbedoeld) buiten het zicht. Ook de werkgever kan dus wat hulp gebruiken in dit proces.

De afgelopen twee jaar is in 31 arbeidsmarktregio’s hard gewerkt aan het intensiveren van de samenwerking tussen ggz, gemeente en UWV om met elkaar meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk te helpen en te houden. Daarbij is werkgeversvereniging AWVN, in samenwerking met Stichting De Normaalste Zaak, sinds 2019 in verschillende arbeidsmarktregio’s actief met het project ‘Werkgeversfocus op psychische kwetsbaarheid’. Doel van het project is inzicht te krijgen in wat werkgevers nodig hebben om tot (meer) duurzame plaatsingen van mensen met een psychische kwetsbaarheid te komen. We lichten deze editie de samenwerking in de deelnemende arbeidsmarktregio Friesland eruit.

Interview Maaike Borgman

“Samenwerken kost tijd. Je kunt het vergelijken met een kind dat leert fietsen, waarbij je de zijwieltjes van het fietsje afhaalt. Ik denk dat we nu één zijwieltje verwijderd hebben, maar het tweede wieltje moet er ook nog af”, aldus Maaike Borgman, regiocoördinator project Werkgeversfocus in regio Friesland.

Zij vertelt wat haar rol als aanjager inhoudt en wat er voor nodig is om meer mensen duurzaam naar werk te begeleiden. “Vanuit het perspectief van werkgevers is deze samenwerking interessant omdat er meer potentiële werknemers en daarmee onbenut talent in beeld komen”, aldus Maaike Borgman.

Interview Paul Wymenga

Wat een werkgever in de praktijk van deze samenwerking merkt, vragen we aan Paul Wymenga. Wymenga Diervoederstoffen is een familiebedrijf waar ze ondernemen vanuit de overtuiging dat je mensen die het wat moeilijker hebben in het leven, een handje helpt met het vinden van een baan. “De samenwerking in de regio wordt voor mij zichtbaar in de IPS-coach. Zij houdt alles bij elkaar. En heeft en houdt het overzicht. Zonder haar is het los zand”, aldus Paul Wymenga.

Ga voor eerdere edities naar

Voor de losse artikelen naar

Voor de video’s naar

Sterk door Werk

Sterk door Werk is een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met de weg naar werk en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij valt te denken aan werkzoekenden/werknemers met een psychische kwetsbaarheid, werkgevers en professionals die mensen met psychische kwetsbaarheid ondersteunen.
Sterk door Werk is een kennisportal waar onderzoeken, kennis, praktische informatie, tips en tools over toeleiding naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te vinden is, maar daarnaast vooral ook een plek waar de kracht van werk letterlijk in verhalen zichtbaar wordt. 

Door te focussen op het talent van iemand, is werk vrijwel voor iedereen haalbaar. Sterk door Werk laat zien dat werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid heel goed mogelijk is en herstelbevorderend kan werken. 

Dit doen wij door persoonlijke verhalen in beeld te brengen. Inspirerende verhalen van werkgevers die mensen met psychische kwetsbaarheden aannemen, van professionals die zich voor (re)integratie en behoud van werk voor mensen met psychische aandoeningen inzetten en natuurlijk verhalen van mensen met psychische problemen die vertellen wat het hebben van werk voor hen betekent. Iedere maand verschijnt op deze pagina een nieuwe editie met gloednieuwe, actuele artikelen en films over de ervaringen van werkgevers, professionals en mensen met een psychische kwetsbaarheid in relatie tot werk. Met deze verhalen komen thema’s aan bod als (zelf)stigma, bespreekbaarheid op de werkvloer, het voorkomen van uitval, werken ten tijde van corona en vele andere relevante onderwerpen.

Kijk voor meer informatie over Sterk door Werk op over ons.

Sterk door Werk is een initiatief van het convenant Samen werken aan wat werkt!. Het convenant is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse GGZ, UWV, Cedris, Divosa, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente, Stichting Samen Sterk zonder Stigma, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en werkgeversvereniging AWVN.
Klik hier voor meer informatie over het convenant en de aangesloten partijen.

Elke maand uitgelicht

Alle convenant-partijen zetten zich vanuit hun eigen perspectief in om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden of aan het werk te houden. Hierover publiceren ze regelmatig artikelen. Elke maand brengen we deze voor het voetlicht.

Kennis Portal

voor drie doelgroepen

Sterk door Werk bestaat uit een kennisportal waarop alle kennis, onderzoeken, praktische informatie, tips en tools van alle aangesloten convenant-partners vrij toegankelijk is voor werkgevers, professionals (binnen de sector werk en inkomen en zorg) en voor werkzoekenden / werkenden met een psychische kwetsbaarheid.

Corona 
& Werk

De hele wereld is in de ban van het coronavirus. De pandemie heeft grote gevolgen voor het dagelijkse leven en werk van vrijwel iedereen.
Ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die willen werken of aan het werk willen blijven, hun werkgevers en de professionals is de impact groot. Voor meer feiten en achtergrondinformatie over werk tijdens de coronacrisis.

Blijf op de hoogte, meld je aan voor de nieuwsbrief van Sterk door Werk