wat is

STERK
DOOR
WERK

Sterk door Werk is een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met toeleiding en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Hierbij valt te denken aan werkzoekenden/werknemers met een psychische kwetsbaarheid, werkgevers en professionals die de mensen met psychische kwetsbaarheid ondersteunen.

Bijna driekwart van alle Nederlanders krijgt ooit te maken met psychische klachten en wordt hierdoor gehinderd in het vinden/behouden van werk. Hoewel veel mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen en willen werken, is het realiseren daarvan in de praktijk moeilijk.

wie is

STERK
DOOR
WERK

Sterk door Werk is een initiatief van het convenant Samen werken aan wat werkt!. Het convenant is een samenwerkingsverband tussen GGZ Nederland, UWV, Cedris, Divosa, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente, Stichting Samen Sterk zonder Stigma, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en werkgeversvereniging AWVN. Klik hier voor meer informatie over het convenant en de aangesloten partijen.

wie is

STERK
DOOR
WERK

VERHALEN deze maand in editie #5

Werkgever a.s.r.
Dries van der Jagt
& Paul van Belzen

Dries van der Jagt en Paul van Belzen van a.s.r. over het aannemen van werknemers met een psychische kwetsbaarheid in crisistijd.

“De veranderende arbeidsmarkt betekent hetzelfde voor mensen met een psychische kwetsbaarheid als voor reguliere medewerkers”

Werkneemster
Rowena van Manen

Midden in de coronacrisis gaan vier mensen met een psychische kwetsbaarheid bij a.s.r. aan de slag. Rowena van Manen is één van hen.

“Werk betekent veel voor me. Ik ben veel banger voor de mentale gevolgen van het verlies van mijn baan dan voor het wegvallen van de baan zelf.”

Door te focussen op de kracht, het talent van iemand, is werk vrijwel voor iedereen haalbaar. Sterk door Werk laat zien dat werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid heel goed mogelijk is en herstelbevorderend werkt. Dit doen wij door persoonlijke verhalen in beeld te brengen. Inspirerende verhalen van werkgevers die mensen met psychische kwetsbaarheden aannemen, van professionals die zich voor (re)integratie en behoud van werk voor mensen met psychische aandoeningen inzetten en natuurlijk verhalen van mensen met psychische problemen die vertellen wat het hebben van werk voor hen betekent.

Vaak is het stigma op psychische kwetsbaarheid nog een grotere belemmering om aan werk te komen dan de psychische kwetsbaarheid zelf. Het taboe op het hebben van een psychische kwetsbaarheid is groot. 70% van de mensen ervaart vooroordelen of heeft last van discriminatie. De oorzaak is meestal onwetendheid. Met de verhalen willen we de impact van (zelf)stigma zichtbaar en bespreekbaar maken.

Ook gebrek aan kennis over psychische kwetsbaarheid en handelingsverlegenheid kunnen belemmerend werken bij het krijgen of behouden van werk. Door heel praktisch te laten zien wat er voor nodig is om te werken met een psychische kwetsbaarheid groeit het wederzijds begrip, wat kan bijdragen aan een maatschappij waarin iedereen gelijke kansen heeft, ook mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Kennis Portal

voor drie doelgroepen

Sterk door Werk bestaat uit een kennisportal waarop alle kennis, onderzoeken, praktische informatie, tips en tools van alle aangesloten convenant-partners vrij toegankelijk is voor werkgevers, professionals (binnen de sector werk en inkomen en zorg) en voor werkzoekenden / werkenden met een psychische kwetsbaarheid.

Wist je dat?

1 %
Minder kans

Mensen met ernstige psychische aandoeningen 30% minder kans hebben op een betaalde baan en drie tot vier keer vaker werkloos zijn dan mensen zonder psychische aandoeningen.

10 %
Minder kans

Mensen met lichte tot milde psychische aandoeningen 10 tot 15% minder kans op een betaalde baan hebben en twee keer zo vaak werkloos zijn.

1
Miljoen

Stress op het werk inmiddels beroepsziekte nummer één is. Uit een onderzoek van TNO en CBS blijkt dat in 2018 bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers burn-outklachten hadden. De kosten van werkstress gerelateerd verzuim zijn in 2018 opgelopen tot 2,8 miljard euro per jaar.

1 %
mate van geluk

De mate van geluk bij mensen met een ernstige psychische aandoeningen over een periode van twee jaar met 47% toenam, wanneer ze meer dan 32 uur gingen werken. Bij een baan van minder dan 32 uur is de toename 32%.(onderzoek Fit4Work, Hoogleraar Burdorf)

1 %
GGZ-zorgkosten

60% van de GGZ-zorgkosten naar mensen met een uitkering gaat. En 30% van de mensen met een uitkering ook GGZ-problematiek heeft.

DE CONVENANT-PARTNERS AAN HET WOORD

Zet de mens centraal
in plaats van het werk

De meeste mensen met psychische problemen willen graag werken en sectoren als de zorg en het onderwijs zitten om personeel te springen. Eén plus één is twee, zou je denken. Wat staat er in de weg? Verschillende partners van het Convenant Samenwerken aan wat werkt!, debatteren over deze uitdaging.

Sterk door Werk is voor Werkgevers is voor Professionals is voor Werk(zoek)enden Werk je mee?

DE CONVENANT PARTIJEN

van het Convenant
"Samen werken aan wat Werkt!"

DE CONVENANT PARTIJEN

van het Convenant
"Samen werken aan wat Werkt!"
Alle Partijen

Blijf op de hoogte, meld je aan voor de nieuwsbrief van Sterk door Werk