PREVENTIE

Hoe voorkom je uitval op de werkvloer
door mentale klachten?

Verhalen deze maand #7

Uitval voorkomen
Sjoerd Wiersma & Yannick Diederen
Werkgevers

Hoe ga je als werkgever of leidinggevende om met medewerkers met mentale klachten? Leidinggevenden Yannick Diederen van ICT-adviesbureau Conclusion Zuyd uit Heerlen en Sjoerd Wiersma van UWV in Rotterdam vertellen hoe zij het doen. Een open gesprek voeren, geïnteresseerd zijn in wat mensen bezighoudt en problemen serieus nemen blijken essentieel. 

Stress & Burn-out
Filmportret van Myrthe
Ervaringsdeskundige

Myrthe (33) vertelt in haar filmportret over de burn-out die ze een aantal jaar geleden gehad heeft en wat het haar gebracht heeft. “Er werd altijd tegen mij gezegd, dat je na een burn-out nooit meer zo wordt als daarvoor, maar nu weet ik dat dat niet zo is. Eigenlijk ben je sterker omdat je beter weet wat je nodig hebt, je eigen signalen kent en beter kan anticiperen op je eigen behoeften.”

Hoe voorkom je uitval op de werkvloer door mentale klachten?

Burn-out, depressie, angst of een ander mentaal probleem: 43 procent van de Nederlanders heeft er ooit in zijn of haar leven mee te maken. Van de Nederlandse beroepsbevolking heeft 1 op de 6 burn-out klachten (1,3 miljoen mensen) én als we zo doorgaan staat in 2030 de teller op 1 op de 4.

Hoe ga je als werkgever of leidinggevende om met medewerkers met mentale klachten? En wat kan je bijdragen om mensen gezond aan het werk te houden? Werkgevers vinden dit over het algemeen lastig. Dat is voor een deel verlegenheid om te handelen. Uit onderzoek van bijzonder hoogleraar Evelien Brouwers van Tilburg University blijkt dat bijna 40 procent van de leidinggevenden niet te weten hoe ze een werknemer met psychische gezondheidsklachten zouden moeten helpen. Een vijfde deel zegt daarnaast niet te weten hoe ze met iemand met psychische gezondheidsklachten om moeten gaan. 

Dat kan bij leidinggevenden tijdens een selectieproces de voorkeur bevorderen voor iemand die ‘niets’ heeft. Maar hoe realistisch is dat, want wie heeft er niets? Immers van alle Nederlanders krijgt driekwart in de loop van zijn of haar leven ooit weleens mentale klachten. Mensen kunnen ook te maken krijgen met moeilijke persoonlijke omstandigheden die het werk kunnen belemmeren, zoals een scheiding. En ook lichamelijke ziekte of beperkingen kunnen werk beïnvloeden.

Als leidinggevende adequaat omgaan met deze situaties, is dus heel waardevol en ook nog eens kostenbesparend. Zo kost werkstress gerelateerd verzuim werkgevers zo’n € 300 per werknemer per dag.

Werknemers krijgen nu vaak te maken met vooroordelen en onbegrip. Veel mensen zouden open willen zijn over hun klachten, maar zijn bang dat openheid naast positieve ook negatieve gevolgen voor hun carrière kan hebben. Zo denkt 70 procent van de Nederlandse werkenden dat open zijn over psychische problemen bij een tijdelijk dienstverband de kans op een contractverlenging in gevaar brengt.

Werkgevers Yannick Diederen en Sjoerd Wiersma

In deze editie vertellen leidinggevenden Yannick Diederen van ICT-adviesbureau Conclusion Zuyd uit Heerlen en Sjoerd Wiersma van UWV in Rotterdam wat zij doen om de werkvloer mentaal gezond te houden voor iedereen. En openheid speelt daar een hele belangrijke rol in! Ze komen met hele praktische tips zoals:
Houdt contact met de medewerkers, weet wat er echt speelt bij mensen, neem het serieus en handel daar adequaat naar.  
“Ik denk dat je als leidinggevende goed moet weten waar jij invloed op hebt en waar niet. Ik probeer niet met de oplossing voor de mentale problemen te komen, want dat moet iemand zelf doen, maar ik vraag wel wat ik kan wegnemen qua werk”, aldus Yannick Diederen in het interview.
Ook kan het managen van de werkbelasting verlichting geven.
Sjoerd Wiersma: “Ik ben ervan overtuigd dat overzicht op je werk hebben heel belangrijk is. Als je niet weet hoeveel je moet doen of wanneer het werk klaar is, word je daar gespannen van.”

Filmportret van Myrthe

In 2016 werkt Myrthe als docent in het speciaal onderwijs. Ze heeft een druk leven: drie dagen per week werken met een pittige groep kinderen in het autismespectrum, ze is bezig met een studie, sport drie keer per week en heeft thuis nog twee kinderen van 3,5 en 1,5 jaar oud.
Ze is moe, heel moe en geeft in de voorjaarvakantie van 2016 aan haar man aan dat ze zich slecht voelt en denkt dat ze misschien wel overspannen is. Ze probeert alle ballen in de lucht te houden, maar na de meivakantie gaat het echt niet meer en meldt ze zich ziek: het blijkt een burn-out. In het filmportret vertelt Myrthe over deze periode en hoe ze hieruit kwam en inmiddels heel gelukkig is met de balans die ze in haar privéleven en werk gevonden heeft.

Ga voor eerdere edities naar

Voor de losse artikelen naar

Voor de video’s naar

Sterk door Werk

De site Sterk door Werk is een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met de weg naar werk en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij valt te denken aan werkzoekenden/werknemers met een psychische kwetsbaarheid, werkgevers en professionals die mensen met psychische kwetsbaarheid ondersteunen.
De site bestaat uit een kennisportal waar onderzoeken, kennis, praktische informatie, tips en tools over toeleiding naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te vinden is, maar daarnaast is de site Sterk door Werk vooral ook een plek waar de kracht van werk letterlijk in verhalen zichtbaar wordt. 

Door te focussen op het talent van iemand, is werk vrijwel voor iedereen haalbaar. Sterk door Werk laat zien dat werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid heel goed mogelijk is en herstelbevorderend kan werken. 

Dit doen wij door persoonlijke verhalen in beeld te brengen. Inspirerende verhalen van werkgevers die mensen met psychische kwetsbaarheden aannemen, van professionals die zich voor (re)integratie en behoud van werk voor mensen met psychische aandoeningen inzetten en natuurlijk verhalen van mensen met psychische problemen die vertellen wat het hebben van werk voor hen betekent. Iedere maand verschijnt op deze pagina een nieuwe editie met gloednieuwe, actuele artikelen en films over de ervaringen van werkgevers, professionals en mensen met een psychische kwetsbaarheid in relatie tot werk. Met deze verhalen komen thema’s aan bod als (zelf)stigma, bespreekbaarheid op de werkvloer, het voorkomen van uitval, werken ten tijde van corona en vele andere relevante onderwerpen.

Kijk voor meer informatie over Sterk door Werk op over ons.

Deze site is een initiatief van het convenant Sterk door Werk 2021-2024 Het convenant is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse ggz, UWV, Cedris, Divosa, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente, Stichting Samen Sterk zonder Stigma, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, werkgeversvereniging AWVN en Zorgverzekeraars Nederland Klik hier voor meer informatie over het convenant en de aangesloten partijen.

Elke maand uitgelicht

Alle convenant-partijen zetten zich vanuit hun eigen perspectief in om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden of aan het werk te houden. Hierover publiceren ze regelmatig artikelen. Elke maand brengen we deze voor het voetlicht.

Kennis Portal

voor drie doelgroepen

Sterk door Werk bestaat uit een kennisportal waarop alle kennis, onderzoeken, praktische informatie, tips en tools van alle aangesloten convenant-partners vrij toegankelijk is voor werkgevers, professionals (binnen de sector werk en inkomen en zorg) en voor werkzoekenden / werkenden met een psychische kwetsbaarheid.

Corona 
& Werk

De hele wereld is in de ban van het coronavirus. De pandemie heeft grote gevolgen voor het dagelijkse leven en werk van vrijwel iedereen.
Ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die willen werken of aan het werk willen blijven, hun werkgevers en de professionals is de impact groot. Voor meer feiten en achtergrondinformatie over werk tijdens de coronacrisis.

Blijf op de hoogte, meld je aan voor de nieuwsbrief van Sterk door Werk