Deze maand

Cirkel #6-2

in editie

Suïcide preventie & Werk

Verhalen deze maand #7

Suïcide preventie
& Werk
Interview met Marianne Minks,
Harm van der Werf
en Henk Oldenbeuving
Arbeidsdeskundige en ervaringsdeskundigen

Twee van de drie zelfdodingen vinden plaats onder mannen en meer dan de helft van die mannen is tussen de 40 en 65 jaar oud. Verlies van werk, arbeidsongeschiktheid en schulden zijn hierbij belangrijke risicofactoren. Wat kunnen (zorg)professionals, werkgevers en naasten in dit geval doen?

De weg naar Werk
Filmportret Lisa Poelstra
Over een leven na suïcidale gedachten

In de film ‘De weg naar werk’ vertelt de 33-jarige Lisa over haar moeilijke jeugd en de lastige weg die ze heeft afgelegd om na meerdere zelfmoordpogingen op het juiste spoor te komen. Het hebben van werk heeft hierbij een grote rol gespeeld. Haar baan betekent voor Lisa vrijheid en onafhankelijkheid.

Suïcide preventie & Werk

Deze editie van Sterk door Werk staat in het teken van suïcide preventie. Zelfmoord is het trieste eindpunt van een eenzame weg. Elke dag overlijden vijf mensen door zelfdoding. Vaak spelen er meerdere problemen bij mensen die zelfmoord plegen of eraan denken. Mensen proberen meestal zo lang mogelijk zelf hun problemen op te lossen en wachten tot het laatste moment met het vragen om hulp. Naarmate ze meer en meer klem komen te zitten, neemt de chaos en wanhoop in hun hoofd maar toe en komen ze in een vicieuze cirkel van kwetsbaarheid en stress.
Praten helpt. Door over zelfmoordgedachten te praten ontstaat er in iemands hoofd rust en ruimte voor ordening en wordt het mogelijk om hulp te zoeken. De meeste mensen die aan zelfmoord denken, willen uiteindelijk geen zelfmoord plegen.

Zelfmoord komt in Nederland bijna 2 keer vaker voor onder mannen dan onder vrouwen. En het meest onder mannen van middelbare leeftijd. Hoe komt dit? Verlies van werk, arbeidsongeschiktheid en schulden zijn hierbij belangrijke risicofactoren. Wat kunnen (zorg)professionals, werkgevers en naasten in dit geval doen? Wat moet je juist wel doen en wat niet? Hierover vertellen Harm van der Werf en Henk Oldenbeuving vanuit hun eigen ervaring met suïcidale gedachten of verlies van werk en Marianne Minks, arbeidsdeskundige van UWV, vanuit haar ervaring als professional.

Ook onder jongeren is sterfte aan zelfdoding relatief hoog. Jaarlijks overlijden ongeveer 100 jongeren onder 23 jaar aan zelfmoord. Veel van deze jongeren waren bij overlijden in beeld bij de zorg. Vaak is er sprake van één of meerdere psychiatrische diagnose(n). Ook een complexe problematiek, schulden, depressie of verslaving spelen een rol.

Dit is ook het geval bij Lisa Poelstra. In de film ‘De weg naar werk’ vertelt de 33-jarige Lisa over haar roerige jeugd, haar verslaving, maar vooral ook over de weg terug naar het leven.
“Er kan echt een leven zijn na zulke chaos”, aldus Lisa. Voor de weg naar herstel is structuur en het hebben van werk een goede basis geweest. Vrijheid en onafhankelijkheid, dat is waar werk voor haar voor staat.

Per jaar denken maar liefst 500.000 mensen na over het plegen van zelfmoord. Voor verreweg de meeste van hen geldt: praten helpt. Het is dus belangrijk de signalen te herkennen, er over te praten, een luisterend oor te bieden en waar nodig door te verwijzen naar geschikte hulp.

Ga voor eerdere edities naar

Voor de losse artikelen naar

Voor de video’s naar

Sterk door Werk

Sterk door Werk is een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met de weg naar werk en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij valt te denken aan werkzoekenden/werknemers met een psychische kwetsbaarheid, werkgevers en professionals die mensen met psychische kwetsbaarheid ondersteunen.
Sterk door Werk is een kennisportal waar onderzoeken, kennis, praktische informatie, tips en tools over toeleiding naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te vinden is, maar daarnaast vooral ook een plek waar de kracht van werk letterlijk in verhalen zichtbaar wordt. 

Door te focussen op het talent van iemand, is werk vrijwel voor iedereen haalbaar. Sterk door Werk laat zien dat werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid heel goed mogelijk is en herstelbevorderend kan werken. 

Dit doen wij door persoonlijke verhalen in beeld te brengen. Inspirerende verhalen van werkgevers die mensen met psychische kwetsbaarheden aannemen, van professionals die zich voor (re)integratie en behoud van werk voor mensen met psychische aandoeningen inzetten en natuurlijk verhalen van mensen met psychische problemen die vertellen wat het hebben van werk voor hen betekent. Iedere maand verschijnt op deze pagina een nieuwe editie met gloednieuwe, actuele artikelen en films over de ervaringen van werkgevers, professionals en mensen met een psychische kwetsbaarheid in relatie tot werk. Met deze verhalen komen thema’s aan bod als (zelf)stigma, bespreekbaarheid op de werkvloer, het voorkomen van uitval, werken ten tijde van corona en vele andere relevante onderwerpen.

Kijk voor meer informatie over Sterk door Werk op over ons.

Sterk door Werk is een initiatief van het convenant Samen werken aan wat werkt!. Het convenant is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse GGZ, UWV, Cedris, Divosa, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente, Stichting Samen Sterk zonder Stigma, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en werkgeversvereniging AWVN.
Klik hier voor meer informatie over het convenant en de aangesloten partijen.

Elke maand uitgelicht

Alle convenant-partijen zetten zich vanuit hun eigen perspectief in om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden of aan het werk te houden. Hierover publiceren ze regelmatig artikelen. Elke maand brengen we deze voor het voetlicht.

Kennis Portal

voor drie doelgroepen

Sterk door Werk bestaat uit een kennisportal waarop alle kennis, onderzoeken, praktische informatie, tips en tools van alle aangesloten convenant-partners vrij toegankelijk is voor werkgevers, professionals (binnen de sector werk en inkomen en zorg) en voor werkzoekenden / werkenden met een psychische kwetsbaarheid.

Corona 
& Werk

De hele wereld is in de ban van het coronavirus. De pandemie heeft grote gevolgen voor het dagelijkse leven en werk van vrijwel iedereen.
Ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die willen werken of aan het werk willen blijven, hun werkgevers en de professionals is de impact groot. Voor meer feiten en achtergrondinformatie over werk tijdens de coronacrisis.

Blijf op de hoogte, meld je aan voor de nieuwsbrief van Sterk door Werk