Aflevering 2

Hoofdzaak Werk Journaal 3

Landelijke top van project Hoofdzaak } Werk maakt de balans op

Verhalen deze maand #9

Hoofdzaak Werk Journaal 3

Landelijke top van project Hoofdzaak } Werk maakt de balans op

In het derde Hoofdzaak Werk Journaal zijn programmamanager Jan Markerink en programmacoördinator Cris Bergman -beiden sinds enkele maanden verbonden aan het project Hoofdzaak } Werk- te gast om de doelen en resultaten van Hoofdzaak } Werk op een rijtje te zetten.

Waar bij de aftrap van het project eind 2017 de focus lag op het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen professionals van de ggz en de diensten werk & inkomen, zijn diezelfde professionals momenteel vooral bezig met het opschalen van het aantal re-integratietrajecten die mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam naar betaald werk leiden. In dit Hoofdzaak } Werk Journaal spreken Markerink en Bergmans -als aanvoerders verantwoordelijk voor de landelijke aansturing van de 35 arbeidsmarktregio’s- over de financiering, monitoring en borging van deze trajecten. Hoe staan de verschillende arbeidsmarktregio’s ervoor, welke resultaten zijn er inmiddels behaald, waar liggen de knelpunten en wat is nodig om die op te lossen? En tenslotte: wat zijn de vooruitzichten voor de nabije en verdere toekomst?

Dat het hebben van (betaald) werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid belangrijk is voor hun herstel, is inmiddels gemeengoed. En aan de stelling dat het voor werkzoekende mensen uit deze doelgroep belangrijk is dat er tijdens de behandeling al actie wordt ondernomen om weer terug te keren in het arbeidsproces, wordt ook niet meer getwijfeld. In dit journaal zijn twee reportages opgenomen waarin te zien is hoe en waarom werk wérkt.

Twan van Hannen raakt door privéomstandigheden in een depressie, die uitmondt in een burn-out. Hij raakt zijn baan kwijt en zit twee jaar thuis. Via de ggz-zorg die hij ontvangt, komt hij in aanmerking voor een IPS traject. Bij Rema Kunststoftechniek krijgt hij de kans om opnieuw aan de slag te gaan, waardoor hij stukje bij beetje zijn leven weer op de rit krijgt.
Ook Björn Bouwmans komt, nadat hij een half jaar moedeloos thuis met een burn-out op de bank heeft doorgebracht, via zijn behandelaar in contact met een nieuwe werkgever. Betonbedrijf Mebin biedt Björn de kans om zijn chauffeursdiploma te halen om daarna op één van de vrachtwagens te gaan rijden. De rest is geschiedenis.

Tussenkop

Agenda Sterk door Werk

43% van de Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken met psychische klachten. Helaas komen mensen die psychisch kwetsbaar zijn moeilijker aan een baan. Dat gegeven zorgt er weer voor dat mensen minder snel openhartig over hun klachten en behoeften willen vertellen. Het gevolg: de drempel naar de arbeidsmarkt is te hoog en organisaties lopen veel potentiële medewerkers mis.

De hoge gasprijzen en stijgende inflatie brengen voor veel Nederlandse huishoudens flinke financiële zorgen. Nieuwe groepen ervaren (de dreiging van) armoede en de mentale gezondheidsimpact hiervan. De waardenetwerken Internationaal verbinden en Mentale gezondheid organiseren de komende maanden twee webinars over Armoede en Mentale gezondheid, om met elkaar dieper in te zoomen op de relatie tussen financiële onzekerheid, maatschappelijke positie en mentale gezondheid.
Voor meer informatie en aanmelding klik hier

De training gaat over jouw rol als leidinggevende / HR-medewerker en hoe jij om kan gaan met de mensen in jouw team / binnen jouw organisatie die psychische klachten hebben.

Welk beeld heb je van mensen met een psychische kwetsbaarheid? Wat zou je kunnen doen als je merkt dat iemand in jouw team niet lekker in zijn of haar vel zit? Hoe maak je afwijkend gedrag bespreekbaar? Wat zeg je wel of niet, hoe maak je afspraken over het werk en wat hebben medewerkers met psychische klachten nodig van hun leidinggevende?

Woensdag 21 december (inloop 9.00, start 9.30, afloop: 17.00)

De training gaat over jouw rol als leidinggevende / HR-medewerker en hoe jij om kan gaan met de mensen in jouw team / binnen jouw organisatie die psychische klachten hebben.

Welk beeld heb je van mensen met een psychische kwetsbaarheid? Wat zou je kunnen doen als je merkt dat iemand in jouw team niet lekker in zijn of haar vel zit? Hoe maak je afwijkend gedrag bespreekbaar? Wat zeg je wel of niet, hoe maak je afspraken over het werk en wat hebben medewerkers met psychische klachten nodig van hun leidinggevende?

Maandag 16 januari  (inloop 9.00, start 9.30, afloop: 17.00)

De training gaat over jouw rol als leidinggevende / HR-medewerker en hoe jij om kan gaan met de mensen in jouw team / binnen jouw organisatie die psychische klachten hebben.

Welk beeld heb je van mensen met een psychische kwetsbaarheid? Wat zou je kunnen doen als je merkt dat iemand in jouw team niet lekker in zijn of haar vel zit? Hoe maak je afwijkend gedrag bespreekbaar? Wat zeg je wel of niet, hoe maak je afspraken over het werk en wat hebben medewerkers met psychische klachten nodig van hun leidinggevende?

Dinsdag 14 februari  (inloop 9.00, start 9.30, afloop: 17.00)

In het Nieuws

Mistig in het Nieuws

Ga voor eerdere edities naar

Voor de losse artikelen naar

Voor de video’s naar

Sterk door Werk

De site Sterk door Werk is een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met de weg naar werk en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij valt te denken aan werkzoekenden/­werknemers met een psychische kwetsbaarheid, werkgevers en professionals die mensen met psychische kwetsbaarheid ondersteunen.
De site bestaat uit een kennisportal waar onderzoeken, kennis, praktische informatie, tips en tools over toeleiding naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te vinden is, maar daarnaast is de site Sterk door Werk vooral ook een plek waar de kracht van werk letterlijk in verhalen zichtbaar wordt.
Door te focussen op het talent van iemand, is werk vrijwel voor iedereen haalbaar. Sterk door Werk laat zien dat werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid heel goed mogelijk is en herstelbevorderend kan werken.

Dit doen wij door persoonlijke verhalen in beeld te brengen. Inspirerende verhalen van werkgevers die mensen met psychische kwetsbaarheden aannemen, van professionals die zich voor (re)integratie en behoud van werk voor mensen met psychische aandoeningen inzetten en natuurlijk verhalen van mensen met psychische problemen die vertellen wat het hebben van werk voor hen betekent.
Iedere maand verschijnt op deze pagina een nieuwe editie met gloednieuwe, actuele artikelen en films over de ervaringen van werkgevers, professionals en mensen met een psychische kwetsbaarheid in relatie tot werk. Met deze verhalen komen thema’s aan bod als (zelf)stigma, bespreekbaarheid op de werkvloer, het voorkomen van uitval, werken ten tijde van corona en vele andere relevante onderwerpen.

Kijk voor meer informatie over Sterk door Werk op over ons.

Deze site is een initiatief van het convenant Sterk door Werk 2021-2024 Het convenant is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse ggz, UWV, Cedris, Divosa, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, werkgeversvereniging AWVN en Zorgverzekeraars Nederland Klik hier voor meer informatie over het convenant en de aangesloten partijen.

Elke maand uitgelicht

Alle convenant-partijen zetten zich vanuit hun eigen perspectief in om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden of aan het werk te houden. Hierover publiceren ze regelmatig artikelen. Elke maand brengen we deze voor het voetlicht.

Kennis Portal

voor drie doelgroepen

Sterk door Werk bestaat uit een kennisportal waarop alle kennis, onderzoeken, praktische informatie, tips en tools van alle aangesloten convenant-partners vrij toegankelijk is voor werkgevers, professionals (binnen de sector werk en inkomen en zorg) en voor werkzoekenden / werkenden met een psychische kwetsbaarheid.

Blijf op de hoogte, meld je aan voor de nieuwsbrief van Sterk door Werk