1. Algemeen

Dit eerste onderdeel gaat over de algemene aspecten van het uitvoeringsplan en de regionale samenwerking: van de redenen om dit plan te maken tot en met de stip op de horizon bij wat u wilt bereiken. Hiermee zet u de basis van de samenwerking neer. Vervolgens gaat u bij de andere onderdelen verder de diepte in en behandelt u wat er binnen de regio is afgesproken en geregeld. Elk onderdeel wordt afgesloten met de planning van de uit te voeren acties. Hier beschrijft u concreet het hoe: welke acties neemt u wanneer?

Les inhoud
0% Voltooid 0/1 Stappen