Werken in tijden van

wat is ons baken?

De Staats-secretarissen
Paul Blokhuis VWS
& Tamara van Ark SZW
aan het woord
Onderzoeker
Suzanne van Hees
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
ACHTER
HET RAAM 2
Mark, Wesley, Asuerus, Debby en Lisa
5 VIDEOPORTRETTEN
Verhalen deze maand

Al zijn de eerste versoepelingen van de coronamaatregelen ingegaan, voorlopig blijft het virus voor een groot deel onze manier van leven en werken bepalen. In deze editie geven staatssecretarissen Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) richting aan hoe de capaciteiten van werknemers met een psychische kwetsbaarheid ook tijdens deze coronacrisis kunnen worden ingezet.

Wat betreft het thuiswerken zullen we een lange adem moeten hebben. Dat kan gevolgen hebben voor de mentale gezondheid van alle werknemers. En voor medewerkers die al vóór de crisis een psychische kwetsbaarheid hadden, kan deze onzekere tijd een extra trigger zijn waardoor hun kwetsbaarheid groter wordt. Onderzoeker Suzanne van Hees van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen geeft werkgevers handvatten om uitval van deze werknemers te voorkomen: “Explicieter omgaan met motiveren en stimuleren, maar ook explicieter contact zoeken als de werknemer zich terugtrekt.”

In de nieuwe afleveringen van de videoportret-serie Achter het Raam is te zien wat ruim twee maanden ‘social distancing’ en thuiswerken doet met Wesley, Debby, Mark, Asuerus en Lisa. Deze werknemers met een psychische kwetsbaarheid geven in hun vlogs een eerlijk inkijkje in hun huidige leven thuis.

Corona 
& Werk

De hele wereld is in de ban van het coronavirus. De pandemie heeft grote gevolgen voor het dagelijkse leven en werk van vrijwel iedereen.
Ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die willen werken of aan het werk willen blijven, hun werkgevers en de professionals is de impact groot. Voor meer feiten en achtergrondinformatie over werk tijdens de coronacrisis.

Elke maand uitgelicht

Alle convenant-partijen zetten zich vanuit hun eigen perspectief in om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden of aan het werk te houden. Hierover publiceren ze regelmatig artikelen. Elke maand brengen we deze voor het voetlicht.

Verhalen Editie #3

Verhalen Editie #2

Verhalen Editie #1

Blijf op de hoogte, meld je aan voor de nieuwsbrief van Sterk door Werk