In het Hoofdzaak Werk-Journaal is het laatste nieuws uit de regio te zien over het project Hoofdzaak } Werk, dat meer baankansen realiseert voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. In het journaal ontvangen we gasten in de studio en zijn er filmpjes vanuit de verschillende arbeidsmarktregio’s, zodat regio’s bij elkaar een kijkje in de keuken kunnen nemen en van elkaars ervaringen kunnen leren. Bedoeld voor iedereen die bij dit project betrokken is en zich hard maakt voor meer duurzame banen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Wanneer mensen met een psychische kwetsbaarheid succesvol re-integreren, levert dat een win-win-win op. Het betekent voor de persoon een waardevoller leven, maar het levert de maatschappij en de verschillende instanties die erbij betrokken zijn zoals UWV, gemeenten en zorginstellingen ook veel op. Mensen worden gelukkiger, kunnen in hun eigen onderhoud voorzien, hebben minder zorg nodig en het levert werkgevers gemotiveerde werknemers op.

Het valt of staat allemaal met een goede samenwerking tussen de verschillende instanties die bij een dergelijk traject betrokken zijn. Vanuit het convenant Sterk door Werk wordt al sinds 2012 gewerkt aan een samenwerking tussen ggz, UWV en gemeente om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar duurzaam werk toe te leiden. Steeds meer partijen hebben zich bij Sterk door Werk aangesloten en dankzij financiële steun van het kabinet is het moment nu daar dat het convenantproject Hoofdzaak } Werk concrete trajecten kan uitvoeren met als doel duurzame plaatsingen.

In het eerste Hoofdzaak Werk-Journaal is Maureen Oude Oosterik te gast in de studio. Maureen is procesregisseur van arbeids­marktregio Twente en werkt sinds 2018 mee om de samenwerking tussen ggz en Werk & Inkomen vorm te geven. Inmiddels is deze regio een champions league-regio en dat houdt in dat hier intensief wordt samengewerkt door ggz en Werk& Inkomen en dat meer en meer mensen met een psychische kwetsbaarheid een fijne baan vinden. Vanuit de studio deelt Maureen de ervaringen en geleerde lessen uit de regio Twente. En we zien korte filmpjes uit verschillende regio’s die het verhaal van Maureen ondersteunen.

Play Video
Play Video

Kijk hier de fragmenten uit het Hoofdzaak Werk-Journaal

Play Video

Wat levert werk op?

Werknemers met een psychische kwetsbaarheid vertellen wat werk voor hen oplevert. Daarnaast geven werkgevers aan wat voor hen de meerwaarde is van inclusief ondernemen. Kijk hier het filmpje. 

Wat houdt het project Hoofdzaak } Werk precies in?

Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam en betaald aan het werk. Dat is het doel van het project Hoofdzaak } Werk van het convenant Sterk door Werk. In de animatiefilm over het project is te zien hoe gemeenten, zorgverzekeraars, UWV, ggz en werkgevers met arbeidsmarktregio’s samenwerken om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar een baan te begeleiden.

Bekijk hier de volledige versie van de animatie.

Play Video
Play Video

Ken je klant (Samen voor de Klant)

Kijk hier de volledige versie van het filmpje en meer informatie over het tot stand brengen van een goede match tussen werkgever en werknemer.
Om mensen op de arbeidsmarkt (nieuwe) kansen te geven, is het belangrijk hen goed en eenduidig in beeld te hebben. Inzicht in hun arbeids- en ontwikkelpotentieel staat hierbij centraal. Deze transparantie van de arbeidsmarkt vergroot de mogelijkheden van mensen op werk. Informatie over het arbeids- en ontwikkelpotentieel van kandidaten vormt ook het fundament van een goede dienstverlening aan werkgevers. Hiermee kan de toeleider naar werk op de mogelijkheden van kandidaten wijzen én een reëel beeld van het aanbod schetsen. Dit bevordert de match tussen werkgever en werkzoekende.
Goede informatie over werkzoekenden vormt het fundament van een goede dienstverlening aan werkgevers, zowel om hen te wijzen op de mogelijkheden van kandidaten als om een reëel beeld van het aanbod te schetsen. Voor meer informatie kan je contact opnemen met:
Gerlinde Scheper |  gscheper@samenvoordeklant.nl |  06 5263 9506 | 
Samen voor de klant | Ken je klant

Werk als Herstel (Samen voor de Klant)

Kijk hier de volledige versie van het filmpje van arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond over Rianne, die erin geslaagd is met inzet van een IPS-traject een betaalde baan te vinden.

De bedoeling van het filmpje is om alle betrokken disciplines (behandelaren, klantmanagers, arbeidsdeskundigen, werkgevers etc.) te inspireren. Het filmpje wordt in deze regio gebruikt bij multi-disciplinaire workshops, waarbij de insteek is dat de verschillende organisaties en disciplines elkaar beter weten te vinden en het onderwerp uit de taboesfeer kan worden gehaald. We hopen dat dit filmpje in meer regio’s voor dit doel gebruikt gaat worden en nodigen jullie uit om hier gebruik van te maken.

Ben je geïnteresseerd in de aanpak rondom de workshop, neem dan contact op met
Peter Donpeter.don1955@gmail.com

Play Video
Play Video

Oproep Ambassadeur Stefan Groothuis aan werkgevers

Eén op de 3 mensen krijgt in zijn leven te maken met psychische klachten. En dat betekent niet dat je niet kan werken of kan blijven werken. Het belang van goede mentale gezondheid speelt op iedere werkvloer. Sterk door Werk-ambassadeur Stefan Groothuis zet zich in voor een mentaal gezonde, inclusieve arbeidsmarkt. In samenwerking met Hoofdzaak } Werk geeft hij een workshop voor werkgevers die mee willen doen aan het project Hoofdzaak } Werk. In deze workshop wordt uitgelegd wat het project inhoudt, wat de verwachting is van de werkgever en hoe hij of zij ondersteund wordt in het traject. Ben jij een werkgever en ken je een collega werkgever die graag aan deze gratis workshop mee wil doen?

Meld je dan samen aan op info@sterkdoorwerk.nl

Lees alles over het project hoofdzaak werk hier. https://sterkdoorwerk.nl/hoofdzaakwerk/

Van Q & A tot achtergrond informatie voor professionals die betrokken zijn bij het project Hoofdzaak } Werk

WIST JE DAT?

 Re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) leidt bij 44% van de deelnemers binnen 30 maanden tot betaald werk

Lees alles over het project hoofdzaak werk hier. https://sterkdoorwerk.nl/hoofdzaakwerk/

Van Q & A tot achtergrond informatie voor professionals die betrokken zijn bij het project Hoofdzaak } Werk

Meer lezen over dit onderwerp

Meer Sterk door Werk