Portret van
Lisa
Poelstra

Over een leven na suïcidale gedachten

In de film ‘De weg naar werk’ vertelt de 33-jarige Lisa over haar moeilijke jeugd en de lastige weg die ze heeft afgelegd om na meerdere zelfmoordpogingen op het juiste spoor te komen.

In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 100 jongeren onder 23 jaar aan zelfmoord. Het grootste risico op suïcide lopen jongeren met depressieve klachten. Relatief vaak raken onzekere, perfectionistisch ingestelde meisjes in de problemen. Een andere risicogroep zijn jongeren met stoornissen als autisme, ADHD, anorexia of dyslexie. Ook is bekend dat wanneer zelfmoord is gepleegd binnen een familie, de kans op suïcide voor de andere familieleden verdubbelt. Aanleg tot zelfdoding zit dus deels in de genen.

Ook bij Lisa is dat het geval. Toen Lisa 10 jaar was, pleegde haar oma zelfmoord. Daarmee was het zaadje bij haar geplant en dat resulteerde na de zelfmoordpoging van haar moeder, in haar eigen pogingen. Toch heeft zij een nieuwe weg weten in te slaan en staat ze nu krachtig en positief in het leven. Het hebben van werk heeft hierbij een grote rol gespeeld. Haar baan betekent voor Lisa vrijheid en onafhankelijkheid.

Play Video
Denk je aan zelfmoord?

Heb je nu hulp nodig?
Chat of bel 113 of gratis 0800-0113
Doe de zelfhulpcursus
Volg onze onlinetherapie of coaching

Werken met IPS
Individuele Plaatsing en Steun

Dé methode om mensen met een psychische aandoening die graag willen werken, te helpen bij het verkrijgen en behouden van een betaalde baan.