Workshops

Ronde 1 (van 10:00-11:00)

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Een nieuwe kijk op stress

Gegeven door: Desirée Mank en Irene Tol van het Servicepunt Psychische Gezondheid en Werk en Gastspreker Wendy Meerhof

Hieraan liggen niet alleen psychologische problemen, maar ook neurofysiologische veranderingen ten grondslag. Door langdurige overbelasting/stress raken mensen ernstig vermoeid, veranderen gedrag, stemming en emoties, en gaan fysiologische regelsystemen en organen disfunctioneren. In de huidige behandelrichtlijnen voor zorgprofessionals wordt hoofdzakelijk gefocust op de psychische klachten en wordt geen rekening gehouden met de biologische veranderingen en disfuncties. Dit lijkt de belangrijkste reden waarom stressklachten niet effectiever worden behandeld dan een halve eeuw geleden.
Stressbehandeling kan veel meer zijn dan ‘verbeteren van de stresscoping’ en ‘snelle activatie richting het werk’, zoals de behandelrichtlijnen voor zorgprofessionals nu hoofdzakelijk voorschrijven. Een eenzijdige, psychologische visie kan leiden tot een foutieve inschatting van de aard en ernst van de klachten, wat stresserend is en herstel tegenwerkt. Met een samenhangende theorie over stress in relatie met cognitie, emotie, gedrag en de onderliggende neurobiologie kunnen prangende vragen worden beantwoord, zoals hoe stress bijdraagt aan, of kan leiden tot langdurige (of misschien wel permanente) gezondheidsproblemen.

De drempel over; er gebeurt veel meer dan wij denken!

Gegeven door: Marjet van Houten en Ellen van elswijk

In 2020 is De drempel over verschenen, een publicatie die 14 voorbeelden uitlicht van initiatieven die mensen met een psychische kwetsbaarheid en dak- en thuislozen. In 2021 krijgt dit een vervolg door in een aantal regio’s gemeenten en initiatieven aan elkaar te verbinden.In deze workshop delen we de opgedane inzichten en geven handvatten hoe meer en beter samengewerkt kan worden met initiatieven die zich vanuit de herstel en krachtgedachte richten op deze groepen.
De drempel over

Meedoen Meedelen: hoe kom je tot shared savings afspraken voor arbeid als medicijn?

Gegeven door: Femke van Nassau, Astrid Bosma, Maaike Huijsmans en Yvonne Noteboom 

Tijdens deze workshop nemen we je mee in de stappen die in de deelnemende regio’s zijn gezet, we presenteren resultaten van de business case die laat zien waar de kosten en de baten liggen en gaan met het publiek de discussie aan over dilemma’s die er in de praktijk spelen.

Na deze workshop heb je inzicht in het komen tot gezamenlijke afspraken, de dilemma’s die hierbij een rol spelen en bij wie de kosten en de baten vallen. En bovendien weet je dan waarom investeren in Werk als Medicijn loont.

4.

Meedoen Meedelen:

hoe kom je tot shared savings afspraken voor arbeid als medicijn?

Aantal deelnemers: geen max

Gegeven door: Femke van Nassau, Astrid Bosma, Maaike Huijsmans en Yvonne Noteboom 

Tijdens deze workshop nemen we je mee in de stappen die in de deelnemende regio’s zijn gezet, we presenteren resultaten van de business case die laat zien waar de kosten en de baten liggen en gaan met het publiek de discussie aan over dilemma’s die er in de praktijk spelen.

Na deze workshop heb je inzicht in het komen tot gezamenlijke afspraken, de dilemma’s die hierbij een rol spelen en bij wie de kosten en de baten vallen. En bovendien weet je dan waarom investeren in Werk als Medicijn loont.

Jongeren met psychische klachten in het onderwijs en de voorbereiding op de arbeidsmarkt

Gegeven door: Marianne Schimmel en Len Heezemans

De mentaal gezonde zaak: handreiking voor leidinggevenden

Gegeven door: Suzanne van Hees en Bouwine Carlie

Werk is belangrijk voor mensen. Werk kan psychische problemen verminderen. Het punt is dat werkgevers hun medewerkers vaak wel willen behouden voor de organisatie, maar dat ze ook een zekere ‘handelingsverlegenheid’ ervaren. Leidinggevenden weten niet goed wat ze moeten doen om medewerkers te ondersteunen. Het project ‘De mentaal gezonde zaak’ helpt de leidinggevende bij het ondersteunen van medewerkers. Het doel is dat medewerkers ondanks hun psychische klachten aan het werk kunnen blijven. Er is hiervoor door het lectoraat arbeidsdeskundigheid van de HAN, samen met arbeidsdeskundigen, een handreiking voor leidinggevenden ontwikkeld. Tijdens de workshop vertellen Shirley Oomens, lector arbeidsdeskundigheid en Bouwine Carlier en Suzanne van Hees (onderzoekers, kennisontwikkelaars) over de handreiking en delen hun ervaringen.

Behoud van werk voor mensen met cognitieve belemmeringen

Gegeven door: Dr. Gabe de Vries

Toch lukt het veel van hen om werk te vinden en te behouden. Wat is voor hen nu nodig om dit voor elkaar te krijgen?

Ingegaan wordt op de eerste drie jaar van ervaringen die binnen Cordaan zijn opgedaan met IPS voor deze groep cliënten.

Ervaringsdeskundigen bij UWV, wat kunnen we ermee?

Gegeven door: Joep Vesters en Marieke van Keeken

Zomer 2017 begon men in Nijmegen voor het eerst met de inzet van Ervaringsdeskundigen bij het UWV Werkbedrijf (AIDEE’en). Ruim 4 jaar later zijn betrokken mensen ((niet-)klanten, collega’s en het netwerk aan organisaties om klanten heen) in toenemende mate enthousiast.Hoe komt dit? Wat springt eruit?

Hoewel er 3 rapporten zijn geschreven, is er niet een eenduidige succesfactor te noemen. Zou het de methodiek van Ervaringsdeskundigheid zelf zijn? Of het samenspel van verschillende factoren? Is het de menselijke maat?

In deze workshop gaan we middels een vragenvuur een stap dichter bij een antwoord proberen te komen. Zie het als reverse Dragon’s Den: welke kenmerken/voordelen van dit project gaven volgens jou de doorslag voor dit succes?

Groot voordeel is dat betrokkenen de inzichten uit deze workshop weer mee kunnen nemen, om toe te passen in de toekomstige inzet van ‘de’ AIDEE.

Theater workshop

Kansrijke technologie voor mensen met een psychosociale kwetsbaarheid?

Gegeven door: Sjoerd de Vries en Thomas Krikken

Het overzicht wordt geïllustreerd met enkele praktijkvoorbeelden uit de TINT waar de ervaringen om te starten met inclusieve technologie voor mensen met een psychosociale kwetsbaarheid worden gedeeld.

Regionale Cliënten Organisaties maken het verschil bij UWV trajecten

Gegeven door: Roel van Suidgeest, Sandra van de Belt en Marja de Kinderen 

Stichting Focus en Kansen op werk verzorgen voor UWV re-integratietrajecten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zij delen hun ervaring als van Regionale Cliënten Organisatie (RCO) waarbij clienten perspectief centraal staat. De pijlers van RCO’s UWV trajecten zijn:

  • kennis van psychische kwetsbaarheid
  • uitgaan van de eigen kracht van mensen
  • tijdens de training lotgenotencontact bieden
  • inzet van professionele ervaringsdeskundigen trainers in de training en coaching.

HRV en biofeedback als instrument voor vitaliteit en bevlogenheid

Gegeven door: Lieke van Opdorp en Brent Maarsingh

Workshop waarin de volgende vragen worden beantwoord;

– Wat is biofeedback en hoe werkt het?

– Wat is HRV?

– Wat is de impact van HRV en biofeedback op vitaliteit en bevlogenheid?

– Hoe werkt dat in de praktijk + praktijkvoorbeelden

– Hoe kun je (tijdens je werk) snel ontspanning en focus vinden (praktijkoefening)

Ronde 2 (van 12:50-13:50)

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Een nieuwe kijk op stress

Gegeven door: Desirée Mank en Irene Tol van het Servicepunt Psychische Gezondheid en Werk en Gastspreker Wendy Meerhof

Hieraan liggen niet alleen psychologische problemen, maar ook neurofysiologische veranderingen ten grondslag. Door langdurige overbelasting/stress raken mensen ernstig vermoeid, veranderen gedrag, stemming en emoties, en gaan fysiologische regelsystemen en organen disfunctioneren. In de huidige behandelrichtlijnen voor zorgprofessionals wordt hoofdzakelijk gefocust op de psychische klachten en wordt geen rekening gehouden met de biologische veranderingen en disfuncties. Dit lijkt de belangrijkste reden waarom stressklachten niet effectiever worden behandeld dan een halve eeuw geleden.
Stressbehandeling kan veel meer zijn dan ‘verbeteren van de stresscoping’ en ‘snelle activatie richting het werk’, zoals de behandelrichtlijnen voor zorgprofessionals nu hoofdzakelijk voorschrijven. Een eenzijdige, psychologische visie kan leiden tot een foutieve inschatting van de aard en ernst van de klachten, wat stresserend is en herstel tegenwerkt. Met een samenhangende theorie over stress in relatie met cognitie, emotie, gedrag en de onderliggende neurobiologie kunnen prangende vragen worden beantwoord, zoals hoe stress bijdraagt aan, of kan leiden tot langdurige (of misschien wel permanente) gezondheidsproblemen.

De mentaal gezonde zaak: handreiking voor leidinggevenden

Gegeven door: Shirley Oomens en Bouwine Carlier

Werk is belangrijk voor mensen. Werk kan psychische problemen verminderen. Het punt is dat werkgevers hun medewerkers vaak wel willen behouden voor de organisatie, maar dat ze ook een zekere ‘handelingsverlegenheid’ ervaren. Leidinggevenden weten niet goed wat ze moeten doen om medewerkers te ondersteunen. Het project ‘De mentaal gezonde zaak’ helpt de leidinggevende bij het ondersteunen van medewerkers. Het doel is dat medewerkers ondanks hun psychische klachten aan het werk kunnen blijven. Er is hiervoor door het lectoraat arbeidsdeskundigheid van de HAN, samen met arbeidsdeskundigen, een handreiking voor leidinggevenden ontwikkeld. Tijdens de workshop vertellen Shirley Oomens, lector arbeidsdeskundigheid en Bouwine Carlier en Suzanne van Hees (onderzoekers, kennisontwikkelaars) over de handreiking en delen hun ervaringen.

Blijf sterk aan het werk en de rol van de werkgever

Gegeven door: Anne Achten, MSc  en Suzanne van Hees, MSc

Eén op de vijf werkenden heeft last van psychische klachten, zoals spannings-, angst- of stemmingsklachten. Werkenden met psychische klachten hebben een verhoogd risico op verminderd werkvermogen en kort- of langdurig verzuim.
Vanuit het onderzoek naar ervaren werkvermogen van werkenden met psychische klachten en de kans om te blijven werken, bespreken we wat de rol hierin is van de werkgever. Met name van ervaren steun op de werkvloer en werkaanpassingen op het werk. We delen de ervaringen van werkenden met psychische klachten, maar zijn extra benieuwd naar uw ervaringen over de rol van de werkgever. Ook delen we tips voor leidinggevenden.

Werken aan ‘het’ bespreekbaar maken

Gegeven door: Sander Slootmaker en Thomas Pruijssen

Stress, burn-out, depressie, autisme of een andere stoornis. Ofwel, psychische gezondheid. Het gaat iedereen aan in een organisatie. De werkomgeving speelt dan ook een belangrijke rol bij de psychische gezondheid van alle medewerkers. Wat weer effect heeft op de tevredenheid, motivatie en productiviteit. Maar hoe maak je dit bespreekbaar met elkaar en hoe doe je dat niet stigmatiserend?

MIND laat zien dat er vele mogelijkheden zijn om psychische klachten bespreekbaar te maken op de werkvloer. Krijg tips en hulpmiddelen voor het praten over psychische klachten op de werkvloer te bevorderen.

Theater workshop

113

Onbekend ochtend en of middag

HRV en biofeedback als instrument voor vitaliteit en bevlogenheid

Gegeven door: Lieke van Opdorp en Brent Maarsingh

Workshop waarin de volgende vragen worden beantwoord;

– Wat is biofeedback en hoe werkt het?

– Wat is HRV?

– Wat is de impact van HRV en biofeedback op vitaliteit en bevlogenheid?

– Hoe werkt dat in de praktijk + praktijkvoorbeelden

– Hoe kun je (tijdens je werk) snel ontspanning en focus vinden (praktijkoefening)

Regionale Cliënten Organisaties maken het verschil bij UWV trajecten

Gegeven door: Roel van Suidgeest, Sandra van de Belt en Marja de Kinderen 

Stichting Focus en Kansen op werk verzorgen voor UWV re-integratietrajecten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zij delen hun ervaring als van Regionale Cliënten Organisatie (RCO) waarbij clienten perspectief centraal staat.

De pijlers van RCO’s UWV trajecten zijn:

  • kennis van psychische kwetsbaarheid
  • uitgaan van de eigen kracht van mensen
  • tijdens de training lotgenotencontact bieden
  • inzet van professionele ervaringsdeskundigen trainers in de training en coaching.

Netwerkintake: het verhaal centraal

Gegeven door: Karin Hagoort

Hoe verleg je de focus van klachten en diagnoses naar een brede holistische blik? Hoe ondersteun je herstel op basis van iemands behoeften en de mensen die hierbij betrokken zijn?De Netwerkintake biedt een praktisch handvat om deze vragen te beantwoorden door te starten vanuit het verhaal van de patiënt en daarop aan te sluiten. Met deze narratieve gespreksmethode maakt de professional samen met de patiënt een brede analyse van thema’s die van belang zijn (negatief én positief) in een tekening. De professional kan een psychiater of psycholoog zijn, maar ook een bedrijfsarts of een POH-GGZ kan deze analyse maken.

De patiënt geeft zelf aan waar hij aan wil werken en wat hij hierin zelf kan doen, waar het informeel netwerk kan helpen en wat nog nodig is van professionele hulpverleners. Door vervolgens het netwerk van zorg en ondersteuning met elkaar te verbinden en op vaste momenten te evalueren wat goed gaat en waar actie nodig is, ontstaat een solide basis voor netwerkzorg.

Meer info:
Netwerk intake: een herstelondersteunende probleemanalyse – UMC Utrecht

IPS in de praktijk!

Aantal deelnemers: 30

Aantal deelnemers: geen max

Gegeven door: Cris Bergmans en Debby Kamstra 

IPS is een bewezen effectieve methodiek voor mensen met een (ernstige) psychische aandoening die een reguliere baan willen krijgen én behouden. In deze workshop geven we kort inzicht in de principes van IPS. Daarna zullen deelnemers een IPS aanpak verkennen aan de hand van een casus. Op deze manier krijgt de deelnemer inzicht in de manier waarop IPS wordt uitgevoerd en wat hierbij komt kijken. 

15. WORKSHOP

Roads: Arbeidsre-integratie dmv IPS en regionale samenwerking vanuit ggz-perspectief

Aantal deelnemers: 20

Gegeven door: Lisa Kloes en Rian Temmen van Roads

Hoe kunnen methodes als IPS ingezet worden om meer cliënten te begeleiden naar werk? Roads (onderdeel van Arkin) vertelt in deze workshop over hun ervaringen met arbeidsbegeleiding. Waar lopen zij tegenaan én hoe wordt hier mee omgegaan?