Workshops

Workshop ronde 1 van 10:00-11:00

Op het congres Sterk door Werk op 4 november waren 2 online workshoprondes. Hierin werd kennis en ervaring over werk als medicijn uitgewisseld. De 1e ronde was van 10:00 – 11:00, de 2e ronde van 12:50 – 13:50. Diverse aanbieders (van Movisie, het UMC Amsterdam, Han University, UWV tot voormalig schaatskampioen en ervaringsdeskundige Stefan Groothuis) boden de deelnemers handvatten, kennis en nieuwe inzichten met betrekking tot duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

De workshops zijn niet terug te kijken.

WORKSHOPS

ORGANISATIE

WIE & OMSCHRIJVING

2. WORKSHOP

Een nieuwe kijk op stress

Aanbevolen voor Werkgevers!

Aantal deelnemers: 30

Gegeven door: Desirée Mank en Irene Tol van het Servicepunt Psychische Gezondheid en Werk en Gastspreker Wendy Meerhof

Stressbehandeling kan veel meer zijn dan ‘verbeteren van de stresscoping’ en ‘snelle activatie richting het werk’. Met een samenhangende theorie over stress in relatie met cognitie, emotie, gedrag en de onderliggende neurobiologie kunnen prangende vragen worden beantwoord, zoals hoe stress bijdraagt aan, of kan leiden tot langdurige (of misschien wel permanente) gezondheidsproblemen.

3. WORKSHOP

De drempel over: er gebeurt veel meer dan wij denken!

Aantal deelnemers: 30

Gegeven door: Marjet van Houten en Ellen van Elswijk van Movisie

In 2020 is De drempel over verschenen, een publicatie die 14 voorbeelden uitlicht van initiatieven die gericht zijn op het mee laten doen van mensen met een psychische kwetsbaarheid en dak- en thuislozen in de maatschappij. In 2021 krijgt dit een vervolg  door in een aantal regio’s gemeenten en initiatieven aan elkaar te verbinden.

In deze workshop delen we de opgedane inzichten en geven handvatten hoe meer en beter samengewerkt kan worden met initiatieven die zich vanuit de herstel en krachtgedachte richten op deze groepen.

4. WORKSHOP

Meedoen Meedelen: hoe kom je tot shared savings afspraken voor arbeid als medicijn?

Aanbevolen voor bestuurders

beleidsmedewerkers

projectleiders

Aantal deelnemers: geen max

Gegeven door: Femke van Nassau, Astrid Bosma, Maaike Huijsmans en Yvonne Noteboom 

Tijdens deze workshop nemen we je mee in de stappen die in de deelnemende regio’s zijn gezet, we presenteren resultaten van de business case die laat zien waar de kosten en de baten liggen en gaan met het publiek de discussie aan over dilemma’s die er in de praktijk spelen.

Na deze workshop heb je inzicht in het komen tot gezamenlijke afspraken, de dilemma’s die hierbij een rol spelen en bij wie de kosten en de baten vallen. En bovendien weet je dan waarom investeren in Werk als Medicijn loont.

5. WORKSHOP

Sociale innovatie kwetsbare schoolverlaters

Gegeven door: Raoef Khadjé, CEO van Training of Greatnessprofessor Alexander Minnaert en Marianne Schimmel van het sociale innovatieteam UWV

 Raoef Khadjé, CEO van Training of Greatness, professor Alexander Minnaert, Hoogleraar Orthopedagogiek en Klinische Onderwijskunde / Projectleider onderzoekslijn Leer- en onderwijsproblemen van Rijksuniversiteit Groningen en Marianne Schimmel van het sociale innovatieteam UWV nemen je tijdens deze workshop mee in hun gezamenlijk aanpak.

6. WORKSHOP

De mentaal gezonde zaak: handreiking voor leiding­gevenden

Aanbevolen voor Werkgevers!

Aantal deelnemers: geen max

Gegeven door: Suzanne van Hees, Shirley Oomens en Bouwine Carlie

Werk is belangrijk voor mensen. Werk kan psychische problemen verminderen. Het punt is dat werkgevers hun medewerkers vaak wel willen behouden voor de organisatie, maar dat ze ook een zekere ‘handelingsverlegenheid’ ervaren. Leidinggevenden weten niet goed wat ze moeten doen om medewerkers te ondersteunen. Het project ‘De mentaal gezonde zaak’ helpt de leidinggevende bij het ondersteunen van medewerkers. Het doel is dat medewerkers ondanks hun psychische klachten aan het werk kunnen blijven. Er is hiervoor door het lectoraat arbeidsdeskundigheid van de HAN, samen met arbeidsdeskundigen, een handreiking voor leidinggevenden ontwikkeld. Tijdens de workshop vertellen Shirley Oomens, lector arbeidsdeskundigheid en Bouwine Carlier en Suzanne van Hees (onderzoekers, kennisontwikkelaars) over de handreiking en delen hun ervaringen.

7. WORKSHOP

Behoud van werk voor mensen met cognitieve belemmeringen

Aantal deelnemers: geen max

Gegeven door: Dr. Gabe de Vries projectmanager Cordaan

Toch lukt het veel van hen om werk te vinden en te behouden. Wat is voor hen nu nodig om dit voor elkaar te krijgen?

Ingegaan wordt op de eerste drie jaar van ervaringen die binnen Cordaan zijn opgedaan met IPS voor deze groep cliënten.

8. WORKSHOP

Ervaringsdeskundigen bij UWV, wat kunnen we ermee?

Aantal deelnemers: geen max

Gegeven door: Joep Vesters en Marieke van Keeken

Zomer 2017 begon men in Nijmegen voor het eerst met de inzet van ervaringsdeskundigen bij het UWV Werkbedrijf (AIDEE’en). Ruim 4 jaar later zijn betrokken mensen ((niet-)klanten, collega’s en het netwerk aan organisaties om klanten heen) in toenemende mate enthousiast.Hoe komt dit? Wat springt eruit?

Hoewel er 3 rapporten zijn geschreven, is er niet een eenduidige succesfactor te noemen. Zou het de methodiek van ervaringsdeskundigheid zelf zijn? Of het samenspel van verschillende factoren? Is het de menselijke maat?

In deze workshop gaan we middels een vragenvuur een stap dichter bij een antwoord proberen te komen. Zie het als reverse Dragon’s Den: welke kenmerken/voordelen van dit project gaven volgens jou de doorslag voor dit succes?

Groot voordeel is dat betrokkenen de inzichten uit deze workshop weer mee kunnen nemen, om toe te passen in de toekomstige inzet van ‘de’ AIDEE.

9. THEATER WORKSHOP

50 tinten openheid

Aanbevolen voor Werkgevers!

Aantal deelnemers: 50

Gegeven door: Dames die Raken: Carla Kalhorn en Dieuwke Tazelaar

Dames die Raken zijn beiden ervaringsdeskundig op het gebied van psychische kwetsbaarheid en de impact daarvan op werk. Dit vormt de basis van het theaterstuk De kracht van kwetsbaarheid.

Wie zijn Dames die Raken! ?

Carla Kalhorn
Ervarend leren, leren door te doen en te reflecteren is een rode draad in haar leven en loopbaan. Vanuit verschillende rollen (trainer, trainingsacteur, organisatieadviseur, en manager) én in diverse sectoren heeft Carla bijgedragen aan leren en ontwikkelen van volwassenen.

Dieuwke Tazelaar
Haar loopbaan heeft zich altijd gericht op hulpverlening, zorg, coaching, lesgeven en trainen. Alles in het teken van persoonlijke ontwikkeling, communicatie, sociale vaardigheden en ondersteuning.
Theater is hun gezamenlijke passie en een prachtig middel om stigma bespreekbaar te maken!

10. WORKSHOP

Kansrijke technologie voor mensen met een psycho­sociale kwetsbaarheid?

Aantal deelnemers: 20

Gegeven door: Sjoerd de Vries, Saxion en Thomas Krikken, Lucrato

Het overzicht wordt geïllustreerd met enkele praktijkvoorbeelden uit de TINT waar de ervaringen om te starten met inclusieve technologie voor mensen met een psychosociale kwetsbaarheid worden gedeeld.

12. WORKSHOP

Regionale Cliënten Organisaties maken het verschil bij UWV trajecten

Aantal deelnemers: 30

Gegeven door: Roel van Suidgeest, Directeur Stichting Focus, Sandra van de Belt, Re-integratieconsulent en trajectbegeleider Stichting Focus, en Marja de Kinderen, Projectleider Kansen op werk en Bertolt, client UWV traject via Stichting Focus

Stichting Focus en Kansen op werk verzorgen voor UWV re-integratietrajecten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zij delen hun ervaring als van Regionale Cliënten Organisatie (RCO) waarbij het clienten perspectief centraal staat. De pijlers van RCO’s UWV trajecten zijn:

  • kennis van psychische kwetsbaarheid
  • uitgaan van de eigen kracht van mensen
  • tijdens de training lotgenotencontact bieden
  • inzet van professionele ervaringsdeskundigen trainers in de training en coaching.

13. WORKSHOP

HRV en biofeedback als instrument voor vitaliteit en bevlogenheid

Aanbevolen voor Werkgevers!

Aantal deelnemers: geen max

Gegeven door: Lieke van Opdorp en Brent Maarsingh

In deze workshop wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

– Wat is biofeedback en hoe werkt het?

– Wat is HRV?

– Wat is de impact van HRV en biofeedback op vitaliteit en bevlogenheid?

– Hoe werkt dat in de praktijkpraktijk en welke voorbeelden zijn er al?

– Hoe kun je (tijdens je werk) snel ontspanning en focus vinden (praktijkoefening)

14. WORKSHOP

Wat als het perspectief ontbreekt

Aantal deelnemers: 15

Gegeven door: Ceelina Janmaat – van Vliet van 113 zelfmoord preventie

Het verlies van werk en/of het maar niet mee kunnen doen op de arbeidsmarkt kan heel ingrijpend voor iemand zijn. Bij mensen met een psychische kwetsbaarheid liggen eenzaamheid en uitzichtloosheid op de loer. De wil om te werken kan omslaan naar wanhoop en naar suïcidale gedachten. Wat helpt is het gesprek aan gaan en vragen naar die gedachten. Door er over te praten krijgt iemand meer ruimte in zijn hoofd. Maar hoe doe je dat? Wat kun je wel vragen en wat beter niet? Hoe kun je de deur naar de hulpverlening zichtbaar maken? En wat heb jij nodig om iemand te begeleiden richting werk?  Daar gaan we het over hebben in de workshop Wat als het perspectief ontbreekt?

15. WORKSHOP

Roads: Arbeidsre-integratie dmv IPS en regionale samenwerking vanuit ggz-perspectief

Aantal deelnemers: 20

Gegeven door: Lia Kloes en Rian Temmen van Roads

Hoe kunnen methodes als IPS ingezet worden om meer cliënten te begeleiden naar werk? Roads (onderdeel van Arkin) vertelt in deze workshop over hun ervaringen met arbeidsbegeleiding. Waar lopen zij tegenaan én hoe wordt hier mee omgegaan?

Workshop ronde 2 van 12:50-13:50

Ook in deze 2e ronde workshops wordt veel kennis, kunde en ervaring gedeeld over werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Deelname aan workshops is alleen mogelijk wanneer je je inschrijft voor het online congres Sterk door Werk. Klik hier voor inschrijving. Neem deel aan het hele congres of kies de onderdelen uit die voor jou interessant zijn. Alleen op de dag zelf kan je intekenen voor de workshops. 

17. WORKSHOP

Een nieuwe kijk op stress

Aanbevolen voor Werkgevers!

Aantal deelnemers: 30

Gegeven door: Desirée Mank en Irene Tol van het Servicepunt Psychische Gezondheid en Werk en Gastspreker Wendy Meerhof

Stressbehandeling kan veel meer zijn dan ‘verbeteren van de stresscoping’ en ‘snelle activatie richting het werk’. Met een samenhangende theorie over stress in relatie met cognitie, emotie, gedrag en de onderliggende neurobiologie kunnen prangende vragen worden beantwoord, zoals hoe stress bijdraagt aan, of kan leiden tot langdurige (of misschien wel permanente) gezondheidsproblemen.

18. WORKSHOP

De mentaal gezonde zaak: handreiking voor leiding­gevenden

Aanbevolen voor Werkgevers!

Aantal deelnemers: geen max

Gegeven door: Suzanne van Hees, Shirley Oomens en Bouwine Carlie

Werk is belangrijk voor mensen. Werk kan psychische problemen verminderen. Het punt is dat werkgevers hun medewerkers vaak wel willen behouden voor de organisatie, maar dat ze ook een zekere ‘handelingsverlegenheid’ ervaren. Leidinggevenden weten niet goed wat ze moeten doen om medewerkers te ondersteunen. Het project ‘De mentaal gezonde zaak’ helpt de leidinggevende bij het ondersteunen van medewerkers. Het doel is dat medewerkers ondanks hun psychische klachten aan het werk kunnen blijven. Er is hiervoor door het lectoraat arbeidsdeskundigheid van de HAN, samen met arbeidsdeskundigen, een handreiking voor leidinggevenden ontwikkeld. Tijdens de workshop vertellen Shirley Oomens, lector arbeidsdeskundigheid en Bouwine Carlier en Suzanne van Hees (onderzoekers, kennisontwikkelaars) over de handreiking en delen hun ervaringen.

19. WORKSHOP

Blijf sterk aan het werk en de rol van de werkgever

Aanbevolen voor Werkgevers!

Aantal deelnemers: geen max

Gegeven door: Anne Achten, MSc  en Suzanne van Hees, MSc

Eén op de vijf werkenden heeft last van psychische klachten, zoals spannings-, angst- of stemmingsklachten.
Vanuit het onderzoek naar ervaren werkvermogen van werkenden met psychische klachten en de kans om te blijven werken, bespreken we wat de rol hierin is van de werkgever. Met name van ervaren steun op de werkvloer en werkaanpassingen op het werk. We delen de ervaringen van werkenden met psychische klachten, maar zijn extra benieuwd naar uw ervaringen over de rol van de werkgever. Ook delen we tips voor leidinggevenden.

20. WORKSHOP

Sociale innovatie kwetsbare schoolverlaters

Gegeven door: Len Heezemans en Marianne Schimmel van het sociale innovatieteam UWV

Len Heezemans en Marianne Schimmel van het sociale innovatieteam UWV nemen je tijdens deze workshop mee hoe een sociale innovatie aanpak helpt om buiten de grenzen van je organisatie om duurzame oplossingen te bedenken.

21. WORKSHOP

Werken aan ‘het’ bespreekbaar maken

Aanbevolen voor Werkgevers!

Aantal deelnemers: 30

Gegeven door: Sander Slootmaker en Thomas Pruijssen

Psychische gezondheid: het gaat iedereen aan in een organisatie. De werkomgeving speelt dan ook een belangrijke rol bij de psychische gezondheid van alle medewerkers. Wat weer effect heeft op de tevredenheid, motivatie en productiviteit. Maar hoe maak je dit bespreekbaar met elkaar en hoe doe je dat niet stigmatiserend?

MIND laat zien dat er vele mogelijkheden zijn om psychische klachten bespreekbaar te maken op de werkvloer. Krijg tips en hulpmiddelen voor het praten over psychische klachten op de werkvloer te bevorderen.

23. THEATER WORKSHOP

50 tinten openheid

Aanbevolen voor Werkgevers!

Aantal deelnemers: 50

Gegeven door: Dames die Raken: Carla Kalhorn en Dieuwke Tazelaar

Dames die Raken zijn beiden ervaringsdeskundig op het gebied van psychische kwetsbaarheid en de impact daarvan op werk. Dit vormt de basis van het theaterstuk De kracht van kwetsbaarheid.

Wie zijn Dames die Raken! ?

Carla Kalhorn
Ervarend leren, leren door te doen en te reflecteren is een rode draad in haar leven en loopbaan. Vanuit verschillende rollen (trainer, trainingsacteur, organisatieadviseur, en manager) én in diverse sectoren heeft Carla bijgedragen aan leren en ontwikkelen van volwassenen.

Dieuwke Tazelaar
Haar loopbaan heeft zich altijd gericht op hulpverlening, zorg, coaching, lesgeven en trainen. Alles in het teken van persoonlijke ontwikkeling, communicatie, sociale vaardigheden en ondersteuning.
Theater is hun gezamenlijke passie en een prachtig middel om stigma bespreekbaar te maken!

25. WORKSHOP

Wat als het perspectief ontbreekt

Aantal deelnemers: 15

Gegeven door: Ceelina Janmaat – van Vliet van 113 zelfmoord preventie

Het verlies van werk en/of het maar niet mee kunnen doen op de arbeidsmarkt kan heel ingrijpend voor iemand zijn. Bij mensen met een psychische kwetsbaarheid liggen eenzaamheid en uitzichtloosheid op de loer. De wil om te werken kan omslaan naar wanhoop en naar suïcidale gedachten. Wat helpt is het gesprek aan gaan en vragen naar die gedachten. Door er over te praten krijgt iemand meer ruimte in zijn hoofd. Maar hoe doe je dat? Wat kun je wel vragen en wat beter niet? Hoe kun je de deur naar de hulpverlening zichtbaar maken? En wat heb jij nodig om iemand te begeleiden richting werk?  Daar gaan we het over hebben in de workshop Wat als het perspectief ontbreekt?

26. WORKSHOP

HRV en biofeedback als instrument voor vitaliteit en bevlogenheid

Aanbevolen voor Werkgevers!

Aantal deelnemers: geen max

Gegeven door: Lieke van Opdorp en Brent Maarsingh

In deze workshop wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

– Wat is biofeedback en hoe werkt het?

– Wat is HRV?

– Wat is de impact van HRV en biofeedback op vitaliteit en bevlogenheid?

– Hoe werkt dat in de praktijkpraktijk en welke voorbeelden zijn er al?

– Hoe kun je (tijdens je werk) snel ontspanning en focus vinden (praktijkoefening)

27. WORKSHOP

Regionale Cliënten Organisaties maken het verschil bij UWV trajecten

Aantal deelnemers: 30

Gegeven door: Roel van Suidgeest, Directeur Stichting Focus, Sandra van de Belt, Re-integratieconsulent en trajectbegeleider Stichting Focus, en Marja de Kinderen, Projectleider Kansen op werk en Bertolt, client UWV traject via Stichting Focus

Stichting Focus en Kansen op werk verzorgen voor UWV re-integratietrajecten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zij delen hun ervaring als van Regionale Cliënten Organisatie (RCO) waarbij het clienten perspectief centraal staat. De pijlers van RCO’s UWV trajecten zijn:

  • kennis van psychische kwetsbaarheid
  • uitgaan van de eigen kracht van mensen
  • tijdens de training lotgenotencontact bieden
  • inzet van professionele ervaringsdeskundigen trainers in de training en coaching.

28. WORKSHOP

Netwerkintake: het verhaal centraal

Aantal deelnemers: 30

Gegeven door: Karin Hagoort, Teamleider Innovatie Psychiatrie at UMC Utrecht

De Netwerkintake biedt een praktisch handvat om deze vragen te beantwoorden door te starten vanuit het verhaal van de klant en daarop aan te sluiten. Met deze narratieve gespreksmethode maakt de professional samen met de patiënt een brede analyse van thema’s die van belang zijn (negatief én positief) in een tekening. De professional kan een psychiater of psycholoog zijn, maar ook een bedrijfsarts of een POH-GGZ kan deze analyse maken.

De klant geeft zelf aan waar hij aan wil werken en wat hij hierin zelf kan doen, waar het informeel netwerk kan helpen en wat nog nodig is van professionele hulpverleners. Door vervolgens het netwerk van zorg en ondersteuning met elkaar te verbinden en op vaste momenten te evalueren wat goed gaat en waar actie nodig is, ontstaat een solide basis voor netwerkzorg.

Meer info:
Netwerk intake: een herstelondersteunende probleemanalyse – UMC Utrecht

29. WORKSHOP

IPS in de praktijk!

Aantal deelnemers: 30

Gegeven door: Cris Bergmans, IPS coördinator van kenniscentrum Phrenos en Debby Kamstra

Individuele Plaatsing en Steun in de praktijk!
IPS is een bewezen effectieve methodiek voor mensen met een (ernstige) psychische aandoening die een reguliere baan willen krijgen én behouden. In deze workshop geven we kort inzicht in de principes van IPS. Daarna zullen deelnemers een IPS aanpak verkennen aan de hand van een casus. Op deze manier krijgt de deelnemer inzicht in de manier waarop IPS wordt uitgevoerd en wat hierbij komt kijken.