Thema Aan het werk

Begeleiding naar werk helpt mensen met een psychische kwetsbaarheid

Werk werkt als medicijn voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Zowel onderzoeken als ervaringen uit de praktijk laten er geen misverstand over bestaan: voor mensen met een psychische kwetsbaarheid kan werk een goed medicijn zijn. Een passende baan geeft zin aan het dagelijks bestaan, is een reden om uit bed te komen en zorgt voor sociale contacten. En dat heeft zelfs zo’n positieve invloed op de mentale gezondheid dat de zorgvraag van ggz-cliënten bijna halveert bij het hebben van duurzaam werk. Toch blijkt uit de cijfers van ggz dat veel cliënten geen baan hebben. Bijna zestig procent van alle ggz-kosten wordt gemaakt door mensen met een uitkering van UWV of de gemeente. Deze kosten zijn daarmee per uitkeringsgerechtigde ongeveer negen keer hoger dan voor mensen met een baan. Veel uitkeringsgerechtigden met psychische problemen willen graag aan het werk, maar krijgen daarvoor onvoldoende kansen. Vaak is een begeleidingstraject, zoals een IPS-traject (Individuele Plaatsing en Steun), het middel voor het realiseren van duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Samenwerking ggz en Werk & Inkomen voor effectieve re-integratie

Om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam naar werk te begeleiden of aan het werk te houden, is samenwerking van de verschillende betrokken instanties het sleutelwoord. Wanneer professionals uit de geestelijke gezondheidszorg en aan de kant van uitkeringsverstrekkers, zoals UWV en gemeenten, samen met werkgevers doordrongen zijn van de herstellende kracht die passend werk kan hebben en de handen ineenslaan, leidt dat tot mooie successen. Het levert werk en meer kwaliteit van leven op voor de werkzoekende, maar ook dalende uitkeringskosten en dalende zorgkosten. Bovendien ingevulde vacaturen voor werkgevers. Een mooie win-win-win.

Deze betrokken instanties zijn vertegenwoordigd in het convenant Sterk door Werk. De ministeries van SZW en VWS hebben in 2022 extra geld vrijgemaakt voor de bemiddeling naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Deze bemiddeling wordt uitgevoerd vanuit het landelijke project Hoofdzaak } Werk van Sterk door Werk. En heeft als doel om meer baankansen te realiseren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Afgesproken is om 100 IPS begeleidingstrajecten in alle 35 arbeidsmarktregio’s per jaar te realiseren. In het project werken gemeenten, zorgverzekeraars, UWV, de Nederlandse ggz en werkgevers met arbeidsmarktregio’s samen om de doelen te bereiken. Klik hier voor meer informatie over het project Hoofdzaak } Werk.

Verschillende re-integratie methodieken 

Er bestaan verschillende methodieken die professionals van gemeenten, UWV en ggz kunnen inzetten als re-integratie trajecten om cliënten met psychische problematiek te begeleiden naar werk. Zo is er bijvoorbeeld het IPS-traject (Individuele Plaatsing en Steun), Werk als Beste Zorg, jobcoaching en de Werkgerichte Geïntegreerde Behandelaanpak (WGB). 

Meer weten over het project Hoofdzaak } Werk?

Chris Bergmans-vragen aan

Vragen aan Cris Bergmans?

Neem dan contact op met:
Cris Bergmans
T  
06-18875012
E  cbergmans@divosa.nl

Vragen aan Jan Markerink?

Neem dan contact op met:
Jan Markerink
T
  06-19616697
E  jmarkerink@divosa.nl

Wil je als werkgever mensen met een psychische kwetsbaarheid inzetten binnen je organisatie?
En wil je daar meer over weten? Neem dan contact op met:

Het werkgeverservicepunt (WSP) is een samenwerkingsverband van UWV, gemeenten en SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio.
WSP is hét aanspreekpunt voor werkgevers in de regio die inclusief willen ondernemen.

De Normaalste Zaak is een groeiend netwerk van ruim 700 bedrijven en organisaties die samen aan een inclusieve arbeidsmarkt bouwen

kennisbank Aan het werk onderdelen

KENNISBANK AAN HET WERK

Weten hoe je mensen met een psychische kwetsbaarheid begeleid naar werk?

Hieronder vind je praktische informatie, handige tips en tools, onderzoeken en trainingen die helpen bij toeleiding naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

AWVN: Gelijke kansen op de werkvloer
AWVN: Toolbox gelijke kansen op de arbeidsmarkt
Phrenos: Openbaar dashboard landelijke werkmonitor
Trimbos: Psychische aandoeningen in de algemene bevolking
HARRIE-training: Hoe begeleid je een collega met een psychische kwetsbaarheid?
ZINZIZ onderzoek: Samenwerking ggz en Werk & Inkomen
ZINZIZ onderzoek: Routekaart borging & inbedding
AWVN: Tips voor inclusief werkgeven vindt u bij Zelfcoach
ZonMw: Vakkundig aan het werk
AKC Kennisbibliotheek Chronisch Werkt voor werkgevers, werknemers en professionals
Instituut GAK Kennisbank
Open Hiring – Een baan vinden zonder te hoeven solliciteren
Werken met IPS
De Normaalste Zaak: Werken met een psychische kwetsbaarheid
HAN: Infographic Blijf Sterk aan het Werk
HAN: Blijven werken met psychische klachten
Kenniscentrum Inclusieve en Sociale Werkgelegenheid
Psychische aandoening: Houd je dat voor jezelf… of vertel je het tijdens een sollicitatie?
Trimbos: Veel eenzaamheid onder mensen met ernstige psychische problemen
Werkgeversservicepunt biedt werkgevers ondersteuning
UWV – NLWerkt Magazine voor Werkgevers
UWV – informatie over werknemers met een uitkering
Generieke module Arbeid als medicijn: leidraad om gesprek te voeren over ‘Werk als Medicijn’
Kerntraining arbeidsparticipatie: wordt een erkend MMM-professional
UWV: Ervaringsdeskundige zet klant in beweging
UWV: Op weg naar werk met de webinars van UWV
WijzijnMind: Op weg naar werk
Werk en participatie als medicijn – Erasmus MC
Kans op werk daalt door lange ggz-wachtlijsten
Tranzo – Arbeid en gezondheid
Divosa: Simpel Switchen in de participatieketen
Cedris: Ontwikkeling van de inclusieve arbeidsmarkt
UWV: Kansen op de arbeidsmarkt
IHW 2.0 – Kunnen we het werk niet slimmer verdelen? Ja dat kan!
Programmaraad: De routekaart psychische aandoeningen en werk
Programmaraad: Kennisbank Psychische Kwetsbaarheid en Werk
Proefschrift ‘Decisions on disclosure of mental illness in the workplace’
Sterk door Werk Volg je LinkedIn Banner 2023
Abonneer op onze nieuwsbrief