Suïcidepreventie

Suïcide preventie door professionals in zorg en Werk & Inkomen

Suïcidaliteit aandachtspunt voor Sterk door Werk

Suïcidepreventie is een belangrijk aandachtspunt van het convenant Sterk door Werk aangezien suïcidaliteit onder mensen in zorg en/of met een uitkering vaker voorkomt. Gemiddeld overlijden in Nederland vijf mensen per dag aan zelfdoding. Dat zijn jaarlijks ongeveer 1800 mensen. Daarnaast doen ongeveer 135 mensen per dag een suïcidepoging. Veertig procent van de mensen die aan suïcide overlijdt, is in zorg bij de ggz.  Verder blijkt uit cijfers dat mensen met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering vijf keer vaker suïcide plegen.

Suïcidaliteit onder jongeren

Suïcide is doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren van 10 tot 25 jaar. Het aantal jongeren tot 30 jaar dat door zelfdoding om het leven is gekomen, lag het afgelopen jaar 15 procent hoger dan in voorgaande jaren. Vooral onder jongeren tussen de 20 en 30 jaar is het aantal suïcides toegenomen, blijkt uit cijfers van de Commissie Actuele Nederlandse Suïcide Registratie (CANS). De coronacrisis heeft hier waarschijnlijk aan bijgedragen. (Zie voor meer info thema Jongeren)

Suïcidaliteit onder mannen

Het aantal suïcides onder mannen van middelbare leeftijd is al jaren hoog. Twee van de drie zelfdodingen zijn door mannen en meer dan de helft van die mannen is tussen de 40 en 65 jaar oud. Het wel of niet hebben van een baan speelt hierbij een grote rol.

Focus suïcidepreventie door professional

De focus van het convenant ligt onder andere op de signaleringsfunctie van de professionals. Hoe kunnen professionals suïcide beter signaleren en hoe moeten ze vervolgens handelen? Signaleren, bespreekbaar maken en waar nodig doorverwijzen, dat is waar het convenant de professionals bij wil ondersteunen met kennis en kunde. Voor goede suïcidepreventie is een brede samenwerking nodig, waarin organisaties binnen de domeinen Werk & Inkomen en Zorg ook deelnemen. Sinds 2016 werken ggz-instellingen samen via Supranet: ggz, Suïcide Preventie Actie Netwerk. Dit is een landelijk ‘levend’ netwerk voor en door hulpverleners, hulpvragers en hun naasten. Het doel is dusdanig goede zorg bieden zodat niemand overlijdt door zelfdoding. Zicht krijgen op de kwaliteit van zorg vormt een vertrekpunt om dit doel te bereiken.

Suïcidepreventie vanuit community-aanpak

Suïcidepreventie is niet alleen de verantwoordelijkheid van de zorgsector. Succesvolle suïcidepreventie werkt alleen in een zogeheten community-aanpak. Binnen de Supranet Community-aanpak werken familie en naasten, GGD’en, de wijk- of buurtteams, huisartsen, scholen, politie, (sport)verenigingen, ggz-instellingen, maar ook de vervoers- en sociaaleconomische sector intensief samen en worden mensen in de regio opgeleid. Dit levert een essentiële bijdrage aan het terugdringen van suïcides. Het convenant Sterk door Werk neemt deel aan de Supranet Community en is landelijk contactpersoon voor 113, initiatiefnemer van Supranet Community.

Sterk door Werk | Tips van de Maand

HOE MAAK JE SUÏCIDALITEIT BESPREEKBAAR?

  1. Vraag naar suïcidale gedachten 
  2. Praat hierover als ze er zijn
  3. Gun de ander tijd. Blijf open en onbevooroordeeld, laat weten dat deze gedachten niet gek zijn
  4. Wees niet te bang om een verkeerde vraag te stellen. Als je respectvol met de ander omgaat, hoef je daar niet bang voor te zijn.
  5. Neem suïcidale uitingen altijd serieus 
  6. Rond het gesprek goed af. Vraag wat iemand nu gaat doen.
    Op lange termijn maar ook direct na het gesprek
  7. Kortom: signaleer, maak bespreekbaar en verwijs waar nodig door

Meer weten over suïcidepreventie?

Wil jij als professional weten hoe je beter om kunt gaan met suïcidaliteit bij jou op het werk?

Meer weten over suïcidaliteit?

Heb je zelf hulp nodig?

Ben je persoonlijk geraakt door dit artikel? Blijf niet alleen rondlopen met je gevoelens en praat erover met iemand die je vertrouwt. 
Heb je zelf gedachten aan zelfmoord.

Neem dan contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-0113.

kennisbank SUÏCIDEpreventie onderdelen

KENNISBANK SUÏCIDEPREVENTIE

Wil jij als professional, werknemer of werkgever aan de slag met suïcidepreventie?

Hieronder vind je praktische informatie, handige tips en tools, onderzoeken en trainingen die helpen bij suïcidepreventie

113 Denk je aan Zelfmoord? We zijn er voor je. 
113 lanceert een nieuwe tool om suïcidaal gedrag in kaart te brengen
‘Samen minder suïcide’
Programmaraad: Kennisbank Psychische Kwetsbaarheid en Werk
Sterk door Werk Volg je LinkedIn Banner 2023
Abonneer op onze nieuwsbrief