COLOFON

Sterk door Werk is een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met een psychische kwetsbaarheid en werk. Dat kunnen werknemers en werkzoekenden zijn met een psychische kwetsbaarheid, maar ook werkgevers en professionals die mensen met een psychische aandoening ondersteunen bij het zoeken of behouden van werk.

Sterk door Werk is een initiatief van Het Convenant Samenwerken aan wat werkt!. Het convenant is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse ggz, UWV, Cedris, Divosa, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente, Stichting Samen Sterk zonder Stigma, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en werkgeversvereniging AWVN.

Concept

PlanB Media, Merel de Deugd

Realisatie

PlanB Media / PlanB Design

Redactie

Merel de Deugd (eindredactie)
Liesbeth van den Bosch 
Redactieraad Convenant Samenwerken aan wat Werkt!

Fotografie

Nathan Mooij (nathanmooij.com)

Film

Merel de Deugd 
Liesbeth van den Bosch 
Pieter de Lange 
Sjoerd van Rijn 
Gerlof Kamerling 
Bert van Zutphen 
Egbert Scheffer

Webdesign

PlanB Design, Bert van Zutphen & Pirenko Studio

Met dank aan:
Op sterk door werk maken we zichtbaar dat werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid mogelijk is. Dit kunnen we alleen maar doen in samenwerking met de mensen over wie het gaat: werkgevers, professionals en natuurlijk de mensen met psychische kwetsbaarheid die graag willen (blijven) werken. Zonder hen geen verhaal, daarom veel dank!
Copyright
Het is toegestaan artikelen of beeld uit Sterk door Werk, geheel of gedeeltelijk, te delen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de redactie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te kopiëren, te verspreiden of her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij PlanB Media / PlanB Design.