Colofon

Sterk door Werk Platform

Het platform Sterk door Werk is een initiatief van het convenant Sterk door Werk, naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid 2021-2024.

Het convenant Sterk door Werk is een samenwerkingsverband tussen De Nederlandse ggz, UWV, Cedris, Divosa, MIND, Valente, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, Mensen met Mogelijkheden, werkgeversvereniging AWVN en Zorgverzekeraars Nederland. 


Concept & Realisatie: PlanB Media / PlanB Design 

Redactie: Merel de Deugd (eindredactie), Liesbeth van den Bosch, Judith van Vliet en freelancers, redactieraad convenant Sterk door Werk

Fotografie: Nathan Mooij (nathanmooij.com)

Film: Merel de Deugd, Liesbeth van den Bosch, Pieter de Lange, Next Edit, Hoens Creative

Webdesign: PlanB Design, Bert van Zutphen


Met dank aan:

Op sterk door werk maken we zichtbaar dat werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid mogelijk is. Dit kunnen we alleen maar doen in samenwerking met de mensen over wie het gaat: werkgevers, professionals en natuurlijk de mensen met psychische kwetsbaarheid die graag willen (blijven) werken. Zonder hen geen verhaal, daarom veel dank! Het zijn stuk voor stuk oprechte ervaringsverhalen, Sterk door Werk bedankt iedereen voor de openheid.


Delen van verhalen:

Alle verhalen mogen (met bronvermelding) gedeeld worden en ingezet worden voor voorlichtingsdoeleinden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de redactie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te kopiëren, te verspreiden of her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij PlanB Media / PlanB Design. 


De missie

De missie van Sterk door Werk is een mentaal veerkrachtige, inclusieve samenleving waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid naar vermogen meedoen. Toeleiding en behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is daarom van essentieel belang.

Abonneer op onze nieuwsbrief