Project Hoofdzaak } Werk

Meer baankansen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Meer baankansen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Hoofdzaak } Werk is een project van het convenant Sterk door Werk en heeft als doel om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar duurzaam werk toe te leiden. En dan gaat het specifiek om potentiële werknemers die nu nog een uitkering van de gemeente of UWV ontvangen én daarnaast een traject binnen de ggz volgen.

Ruim 4 op de 10 Nederlanders krijgen in zijn of haar leven te maken met psychische problemen. Velen van hen hebben geen betaald werk. Financieel zijn ze afhankelijk van een uitkering van het UWV of de gemeente. Bijna 60% van de ggz-kosten wordt gemaakt door mensen met een uitkering. Veel mensen met een uitkering en psychische klachten, willen graag aan het werk. Wanneer mensen met een psychische kwetsbaarheid succesvol re-integreren, levert dat een win-win-win op. Het betekent voor de persoon een waardevoller leven, maar het levert de maatschappij en de verschillende instanties die erbij betrokken zijn zoals UWV, gemeenten en zorginstellingen ook veel op. Mensen worden gelukkiger, gaan uit de uitkering, hebben minder zorg nodig en het levert werkgevers gemotiveerde werknemers op. Maar het vinden van een geschikte baan kost tijd en begeleiding. Om dit mogelijk te maken, betekent in de praktijk dat deze verschillende organisaties goed met elkaar samen moeten werken.

Samenwerking UWV, gemeenten, zorginstellingen, zorgverzekeraars en werkgevers

In alle 35 arbeidsmarktregio’s wordt samengewerkt door de Nederlandse ggz, gemeenten, UWV, zorgverzekeraars en werkgevers om in 2023 per arbeidsmarktregio minimaal 100 begeleidingstrajecten te realiseren. Dat betekent dat per jaar minimaal 3500 mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk begeleid worden. Daarbij worden diverse re-integratie-methodieken  ingezet waaronder IPS, jobcoaching en Werk als beste zorg. Het is aan de samenwerkende partijen om te bepalen welk re-integratietraject het best passend is voor de kandidaat.

Hoofdzaak } Werk ondersteunt de regio’s met het inrichten van een zelflerend, duurzaam uitvoerbaar en structureel bekostigd proces. Iedere arbeidsmarktregio heeft een projectleider als aanspreekpunt. Klik hier voor de gegevens per regio (is een pdf van: kaart van NL met namen en mailgegevens)

Hoofdzaak }  Werk Journaal

In het Hoofdzaak } Werk-Journaal is het laatste nieuws uit de regio te zien over het project Hoofdzaak } Werk, dat meer baankansen realiseert voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. In het journaal worden gasten ontvangen in de studio en zijn er filmpjes vanuit de verschillende arbeidsmarktregio’s, zodat regio’s bij elkaar een kijkje in de keuken kunnen nemen en van elkaars ervaringen kunnen leren. Bedoeld voor iedereen die bij dit project betrokken is en zich hard maakt voor meer duurzame banen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Bekijk hier die Journaals

Geschiedenis van het project Hoofdzaak } Werk

Vanuit het convenant Sterk door Werk wordt al sinds 2012 gewerkt aan een samenwerking tussen ggz, UWV en gemeente om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar duurzaam werk toe te leiden. Steeds meer partijen hebben zich bij Sterk door Werk aangesloten en de verschillende partijen op het gebied van ggz en Werk & Inkomen weten elkaar steeds beter te vinden. Vanaf 1 mei 2019 konden gemeenten en UWV daarnaast mensen met mildere psychische aandoeningen makkelijker aan het werk helpen door een subsidieregeling voor 200 IPS-trajecten (individuele plaatsing en steun). IPS is een gestandaardiseerde, bewezen effectieve methode om mensen met ernstige psychische aandoeningen naar werk te begeleiden. Kijk voor meer info over Individuele Plaatsing en Steun op de pagina IPS.

Met de toezegging van het kabinet dat het voor 2021 en 2022 18 miljoen vrijmaakt dat ingezet kan worden als trajectgeld, kan de landelijke opschaling die de convenantpartners voor ogen hebben van start. In het project Hoofdzaak } Werk kan de re-integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid landelijk worden opgeschaald met de doelstelling om uiterlijk in 2023 jaarlijks minimaal 100 mensen met een psychische kwetsbaarheid per arbeidsmartkregio duurzaam naar werk te begeleidden.

Om deze doelstelling te bereiken wordt een ondersteuningsprogramma ingericht met de landelijke key stakeholders UWV, VNG, Divosa, AWVN, de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland. Ook SZW en VWS hebben zich verbonden aan de doelstelling en werken actief mee aan de uitvoering van het plan, o.a. door subsidiering van de proceskosten in 2021.

Subsidieregeling IPS-trajecten

De ‘Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep’ werd in 2022 uitgewerkt door het ministerie van SZW en betrokken partners zoals UWV, gemeenten en ggz-instellingen. De regeling is op 1 maart van start gegaan. De regeling heeft tot doel de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te bevorderen.

Ga voor een aanvraagformulier en meer informatie over subsidieregeling IPS-trajecten naar

Netwerkconferentie 4 jaar Hoofdzaak Werk Banner

Meer weten over het project Hoofdzaak } Werk?

Chris Bergmans-vragen aan

Vragen aan Cris Bergmans?

Neem dan contact op met:
Cris Bergmans
T  
06-18875012
E  cbergmans@divosa.nl

Vragen aan Jan Markerink?

Neem dan contact op met:
Jan Markerink
T
  06-19616697
E  jmarkerink@divosa.nl

kennisbank AAN HET Werk onderdelen

KENNISBANK AAN HET WERK

Weten hoe je mensen met een psychische kwetsbaarheid begeleid naar werk?

Hieronder vind je praktische informatie, handige tips en tools, onderzoeken en trainingen die helpen bij toeleiding naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

AWVN: Gelijke kansen op de werkvloer
AWVN: Toolbox gelijke kansen op de arbeidsmarkt
Phrenos: Openbaar dashboard landelijke werkmonitor
Trimbos: Psychische aandoeningen in de algemene bevolking
HARRIE-training: Hoe begeleid je een collega met een psychische kwetsbaarheid?
ZINZIZ onderzoek: Samenwerking ggz en Werk & Inkomen
ZINZIZ onderzoek: Routekaart borging & inbedding
AWVN: Tips voor inclusief werkgeven vindt u bij Zelfcoach
ZonMw: Vakkundig aan het werk
AKC Kennisbibliotheek Chronisch Werkt voor werkgevers, werknemers en professionals
Instituut GAK Kennisbank
Open Hiring – Een baan vinden zonder te hoeven solliciteren
Werken met IPS
De Normaalste Zaak: Werken met een psychische kwetsbaarheid
HAN: Infographic Blijf Sterk aan het Werk
HAN: Blijven werken met psychische klachten
Kenniscentrum Inclusieve en Sociale Werkgelegenheid
Psychische aandoening: Houd je dat voor jezelf… of vertel je het tijdens een sollicitatie?
Trimbos: Veel eenzaamheid onder mensen met ernstige psychische problemen
Werkgeversservicepunt biedt werkgevers ondersteuning
UWV – NLWerkt Magazine voor Werkgevers
UWV – informatie over werknemers met een uitkering
Generieke module Arbeid als medicijn: leidraad om gesprek te voeren over ‘Werk als Medicijn’
Kerntraining arbeidsparticipatie: wordt een erkend MMM-professional
UWV: Ervaringsdeskundige zet klant in beweging
UWV: Op weg naar werk met de webinars van UWV
WijzijnMind: Op weg naar werk
Werk en participatie als medicijn – Erasmus MC
Kans op werk daalt door lange ggz-wachtlijsten
Tranzo – Arbeid en gezondheid
Divosa: Simpel Switchen in de participatieketen
Cedris: Ontwikkeling van de inclusieve arbeidsmarkt
UWV: Kansen op de arbeidsmarkt
IHW 2.0 – Kunnen we het werk niet slimmer verdelen? Ja dat kan!
Programmaraad: De routekaart psychische aandoeningen en werk
Programmaraad: Kennisbank Psychische Kwetsbaarheid en Werk
Proefschrift ‘Decisions on disclosure of mental illness in the workplace’
Sterk door Werk Volg je LinkedIn Banner 2023
Abonneer op onze nieuwsbrief