IPS in de praktijk

Ministers in gesprek met werknemers, werkgevers en professionals

Verhalen deze maand #1 2023

De politiek op werkbezoek bij Reakt

Door middel van het organiseren van werkbezoeken voor ministers en staatsecretarissen met mensen uit de praktijk, brengt het convenant Sterk door Werk het belang van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid onder de aandacht van de landelijke politiek. Op 23 januari jongstleden kwamen minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en minister Conny Helder (Langdurige zorg en Sport) op werkbezoek bij ggz organisatie Reakt Platinaweg in Den Haag. Ze lieten zich informeren over het belang en de stand van zaken rond de methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Organisator Karen Bogers, manager bij Reakt en projectleider bij Hoofdzaak } Werk, had IPS-deelnemers, maar ook IPS-trajectbegeleiders, arbeidsdeskundigen, werkgevers en behandelaars uitgenodigd. Zij gingen het gesprek aan met de ministers en deelden hun persoonlijke verhalen en professionele ervaringen. Al snel werd duidelijk dat de IPS methodiek niet alleen voor de deelnemers positief uitpakt, maar ook een goede maatschappelijke investering is.

Op de bijeenkomst waren ook afgevaardigden van UWV, de Nederlandse ggz, AWVN en MIND aanwezig om Schouten en Helder te voorzien van de nodige achtergrondinformatie zodat zij politieke keuzes kunnen maken die nodig zijn om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar (betaald) werk toe te leiden. In deze editie het artikel ‘IPS in de praktijk’; een verslag van de middag die vooral constructief was, met hier en daar een kritische kanttekening.

In deze editie ook een filmportret van Rianne die in 2019 startte met een IPS-traject.  Door de samenwerking tussen haar behandelaren, klantmanager en IPS-trajectbegeleider slaagde Rianne er in betaald werk te vinden en daarmee grote stappen te zetten op weg naar herstel.

Agenda Sterk door Werk

Op 7 maart organiseert @Ease Leeuwarden een informatieavond voor professionals en belangstellenden over mentale gezondheid bij jongeren en de rol die @ease daarbij kan spelen. Ook vertelt Morgan-Mae Bibo over haar eigen ervaringen en leest ze voor uit haar debuutroman Mistig.
Waar: NHL Stenden, Rengerslaan 10, Leeuwarden
inloop vanaf 18:30 uur.
Meer informatie over Mistig

De training gaat over jouw rol als leidinggevende / HR-medewerker en hoe jij om kan gaan met de mensen in jouw team / binnen jouw organisatie die psychische klachten hebben.

Welk beeld heb je van mensen met een psychische kwetsbaarheid? Wat zou je kunnen doen als je merkt dat iemand in jouw team niet lekker in zijn of haar vel zit? Hoe maak je afwijkend gedrag bespreekbaar? Wat zeg je wel of niet, hoe maak je afspraken over het werk en wat hebben medewerkers met psychische klachten nodig van hun leidinggevende?

  • Woensdag 8 maart Training Psychische diversiteit “Het Gesprek”
de Normaalste ZaakWerkgevers zijn steeds meer bezig met het anders organiseren van werk, met als doel meer (diverse) werkzoekenden aan te trekken. Het gaat dan om kandidaten die voorheen niet in beeld kwamen, omdat hun ervaring en opleiding bijvoorbeeld niet aansloten bij de gestelde eisen en verwachtingen van bepaalde functies. Door het werk anders te organiseren slagen werkgevers erin inclusiever te worden én de krappe arbeidsmarkt en hoge werkdruk beter het hoofd te bieden. Tijdens deze dialoogsessie van De Normaalste Zaak vertellen werkgevers over hun ervaringen en bespreken we met elkaar de mogelijkheden, werkwijzen en uitdagingen.

 
Neem contact op voor meer informatie en het aanmelden voor deze training met Thomas Pruijsen: thomas.pruijsen@wijzijnmind.nl, +31 6 30 46 70 36. 

Neem contact op voor meer informatie en het aanmelden voor deze training met Thomas Pruijsen: thomas.pruijsen@wijzijnmind.nl, +31 6 30 46 70 36. 

Neem contact op voor meer informatie en het aanmelden voor deze training met Thomas Pruijsen: thomas.pruijsen@wijzijnmind.nl, +31 6 30 46 70 36. 

De training gaat over jouw rol als leidinggevende / HR-medewerker en hoe jij om kan gaan met de mensen in jouw team / binnen jouw organisatie die psychische klachten hebben.

Welk beeld heb je van mensen met een psychische kwetsbaarheid? Wat zou je kunnen doen als je merkt dat iemand in jouw team niet lekker in zijn of haar vel zit? Hoe maak je afwijkend gedrag bespreekbaar? Wat zeg je wel of niet, hoe maak je afspraken over het werk en wat hebben medewerkers met psychische klachten nodig van hun leidinggevende?

  • Maandag 3 april Training Psychische diversiteit “Het Gesprek”

Dinsdag 4 april van 14:30 – 16:00 uur organiseert de Programmaraad samen met het Landelijk WerkgeversServicepunt Gemeenten (LWSPG) een digitale Inspiratiesessie Inclusief Werkgeverschap voor kwetsbare doelgroepen. Hoe voer je als professional het gesprek met werkgevers over inclusief werkgeverschap?

Laat jij je ook inspireren op 4 april?

In het Nieuws

Mistig in het Nieuws

Ga voor eerdere edities naar

Voor de losse artikelen naar

Voor de video’s naar

Sterk door Werk

De site Sterk door Werk is een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met de weg naar werk en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij valt te denken aan werkzoekenden/­werknemers met een psychische kwetsbaarheid, werkgevers en professionals die mensen met psychische kwetsbaarheid ondersteunen.
De site bestaat uit een kennisportal waar onderzoeken, kennis, praktische informatie, tips en tools over toeleiding naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te vinden is, maar daarnaast is de site Sterk door Werk vooral ook een plek waar de kracht van werk letterlijk in verhalen zichtbaar wordt.
Door te focussen op het talent van iemand, is werk vrijwel voor iedereen haalbaar. Sterk door Werk laat zien dat werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid heel goed mogelijk is en herstelbevorderend kan werken.

Dit doen wij door persoonlijke verhalen in beeld te brengen. Inspirerende verhalen van werkgevers die mensen met psychische kwetsbaarheden aannemen, van professionals die zich voor (re)integratie en behoud van werk voor mensen met psychische aandoeningen inzetten en natuurlijk verhalen van mensen met psychische problemen die vertellen wat het hebben van werk voor hen betekent.
Iedere maand verschijnt op deze pagina een nieuwe editie met gloednieuwe, actuele artikelen en films over de ervaringen van werkgevers, professionals en mensen met een psychische kwetsbaarheid in relatie tot werk. Met deze verhalen komen thema’s aan bod als (zelf)stigma, bespreekbaarheid op de werkvloer, het voorkomen van uitval, werken ten tijde van corona en vele andere relevante onderwerpen.

Kijk voor meer informatie over Sterk door Werk op over ons.

Deze site is een initiatief van het convenant Sterk door Werk 2021-2024 Het convenant is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse ggz, UWV, Cedris, Divosa, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, werkgeversvereniging AWVN en Zorgverzekeraars Nederland Klik hier voor meer informatie over het convenant en de aangesloten partijen.

Elke maand uitgelicht

Alle convenant-partijen zetten zich vanuit hun eigen perspectief in om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden of aan het werk te houden. Hierover publiceren ze regelmatig artikelen. Elke maand brengen we deze voor het voetlicht.

Kennis Portal

voor drie doelgroepen

Sterk door Werk bestaat uit een kennisportal waarop alle kennis, onderzoeken, praktische informatie, tips en tools van alle aangesloten convenant-partners vrij toegankelijk is voor werkgevers, professionals (binnen de sector werk en inkomen en zorg) en voor werkzoekenden / werkenden met een psychische kwetsbaarheid.

Blijf op de hoogte, meld je aan voor de nieuwsbrief van Sterk door Werk