Thema Jongeren

Mentale gezondheid jongeren speelt rol op arbeidsmarkt

Overgang onderwijs naar werk lastig door mentale gezondheid

Psychische kwetsbaarheden doen zich vaak al op jonge leeftijd voor. 75% van alle psychische problemen ontstaan tussen het 14e en 25e jaar. Vaak hebben jongeren met een psychische kwetsbaarheid tijdens hun opleiding extra ondersteuning nodig en hebben ze die hulp ook nodig in de overgang naar werk. Wanneer die ondersteuning er niet is, wordt de weg naar werk lastiger voor ze of is het voor hen vervolgens moeilijker om zich staande te houden op de arbeidsmarkt. Hierdoor blijft duurzame deelname op de arbeidsmarkt van jonge professionals met een psychische kwetsbaarheid achter. En dat ligt vaak niet aan hun talenten, want met de juiste begeleiding kunnen die talenten heel goed tot hun recht komen.

Mentale gezondheid jongeren neemt af

De mentale gezondheid onder jongeren neemt af en de vraag naar hulp toe. Eén van de oorzaken hiervoor is dat de druk in de samenleving toeneemt, zeker op jongeren. Ze hebben te maken met sociale media: met een grote hoeveelheid informatie die voor handen is, maar ook met het tempo waar die informatie verwerkt moet worden. De keuzemogelijkheden die daaruit voortvloeien zijn enorm en ook dit levert stress op. In het werkende leven starten jongeren vaak met tijdelijke contracten en is de druk om te presteren hoog. En dat heeft een negatieve invloed op de mentale gezondheid.

Belang van werk voor jongeren

Werk is ook voor jongeren heel belangrijk. Het is de plek waar zij de sociale vaardigheden die ze hebben geleerd in het onderwijs, in de praktijk brengen. Het is de start van hun volwassen leven. Bovendien leren ze vallen, opstaan en groeien. Daarnaast geeft werk betekenis, structuur en houvast. Eigenlijk komt in werk alles samen. Begeleiding naar werk is voor deze groep van groot belang. Trajecten zoals jobcoaching en IPS zijn helpend.

Meer weten?

over het belang van werk voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid

kennisbank JONGEREN onderdelen

KENNISBANK JONGEREN

Wil jij als professional, werknemer of werkgever weten hoe je jongeren ondersteunt in hun weg naar werk?

Hieronder vind je praktische informatie, handige tips en tools, onderzoeken en trainingen die helpen bij het vinden en behouden van werk voor jongeren.

Samen voor de Klant: Kennisbank jeugdwerkloosheid
De Sociale Routekaart: Studeren & Werken op maat
Sterk door Werk Volg je LinkedIn Banner 2023
Abonneer op onze nieuwsbrief