Sterk door Werk thema’s

Verschillende thema’s

Het convenant Sterk door Werk zet zich in voor duurzame banen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doet het convenant vanuit een aantal thema’s en projecten. Hieronder lees je welke.

Ga direct naar de thema’s

aan het werk

Aan het Werk

Toeleiding naar werk helpt

Onder het thema Aan het werk, vind je informatie, kennis en tools over het toeleiden naar werk. Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen via verschillende wegen en methodieken ondersteund worden in het vinden of behouden van werk. Op deze pagina lees je meer over de ondersteuning naar werk.

Meer over Aan het werk

Project Hoofdzaak } Werk

Project Hoofdzaak } Werk

Meer baankansen

Hoofdzaak } Werk is een project van het convenant Sterk door Werk en heeft als doel meer baankansen te creëren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. In de verschillende arbeidsmarktregio’s wordt samengewerkt door de Nederlandse ggz, gemeenten, UWV, zorgverzekeraars en werkgevers om meer begeleidingstrajecten naar werk te realiseren.

Meer over Project Hoofdzaak } Werk

Preventie van uitval op het werk door psychische klachten

Preventie

Preventie van groot belang

Eén van de belangrijkste doelen van het convenant Sterk door Werk is voorkomen dat werknemers door psychische klachten uitvallen. Sterk door Werk stimuleert werkgevers en werknemers om de mentale gezondheid van medewerkers te vergroten.
Preventie is van groot belang, ruim een derde van het langdurig verzuim heeft een psychische achtergrond en de aantallen groeien.

Meer over preventie

Stigmatisering

Stigmatisering

Stigma zit werk in de weg

Het taboe op het hebben van een psychische kwetsbaarheid is groot. Vaak is het stigma op een psychische kwetsbaarheid een grotere belemmering om aan werk te komen dan de psychische kwetsbaarheid zelf. Minder stigma op het werkt helpt mensen met een psychische kwetsbaarheid. Sterk door Werk zet zich op verschillende manieren in om stigmatisering tegen te gaan.

Meer over stigma

suicidepreventie

Suïcide preventie door professionals in zorg en Werk & Inkomen

Suïcidepreventie

Wat kan professional doen?

Suïcidepreventie is een belangrijk aandachtspunt van het convenant Sterk door Werk aangezien suïcidaliteit onder mensen in zorg en/of met een uitkering vaker voorkomt. Veertig procent van de mensen die aan suïcide overlijdt, is in zorg bij de ggz. Verder blijkt uit cijfers dat mensen met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering vijf keer vaker suïcide plegen.

Meer over suicidepreventie

Jongeren

Mentale gezondheid jongeren

Psychische kwetsbaarheden doen zich vaak al op jonge leeftijd voor. 75% van alle psychische problemen ontstaan tussen het 14e en 25e jaar. Vaak hebben jongeren met een psychische kwetsbaarheid tijdens hun opleiding extra ondersteuning nodig en hebben ze die hulp ook nodig in de overgang naar werk. Wanneer die ondersteuning er niet is, wordt de weg naar werk lastiger. Hierdoor blijft duurzame deelname op de arbeidsmarkt van jonge professionals met een psychische kwetsbaarheid achter.

Meer over jongeren

Meer weten over het belang van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid? Meld je hier aan voor de mailing.

Ambassadeur Stefan Groothuis

Sinds 2021 zet oud Olympisch schaatser Stefan Groothuis zich in als ambassadeur van Sterk door Werk. Groothuis kampte meerdere malen in zijn leven met een depressie. Prestatiedruk en faalangst lagen daaraan vaak ten grondslag. Hij weet als geen ander dat werk de oorzaak kan zijn van het ontstaan en verergeren van psychische klachten, maar ook -met de juiste balans en begeleiding- juist herstel bevorderend kan werken. Open zijn over zijn mentale gezondheid is voor Stefan heel belangrijk. Hij hoopt hiermee ook anderen een hand toe te reiken, die te maken krijgen met een psychische kwetsbaarheid.

Stefan zet als ambassadeur vanuit Sterk door Werk zijn ervaring in. Zo geeft hij lezingen en trainingen over het belang van mentale gezondheid (op de werkvloer) en over de kracht van een open werkcultuur.

Meer over ambassadeur Stefan Groothuis →

Sterk door Werk Boeken Lichtboek

Boeken

Boeken met ervaringsverhalen

Sterk door Werk geeft een aantal boeken uit die de missie van het convenant ondersteunt. Boeken met ervaringsverhalen over het belang van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en met praktijk verhalen uit arbeidsregio’s die met verschillende methodieken mensen naar werk begeleiden.

Meer over onze boeken


Meer weten over de thema’s van Sterk door Werk?

Abonneer op onze nieuwsbrief