Over ons

Sterk door Werk zet zich in voor duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Convenant Sterk door Werk

Het convenant Sterk door Werk, naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid 2021-2024, is een samenwerkingsverband tussen De Nederlandse ggz, UWV, Cedris, Divosa, MIND, Valente, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, Mensen met Mogelijkheden, werkgeversvereniging AWVN en Zorgverzekeraars Nederland.

De missie van Sterk door Werk is een mentaal veerkrachtige, inclusieve samenleving waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid naar vermogen meedoen. Toeleiding en behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is daarom van essentieel belang.

Geschiedenis Sterk door Werk

Het convenant Sterk door Werk is het vervolg op het convenant ‘Samen werken aan wat werkt!’ 2018-2021, destijds gesloten door de negen eerstgenoemde organisaties. In 2019 is de AWVN toegetreden en in 2021 ook Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Aan dit convenant ging nog een eerdere samenwerking ter bevordering van (re-)integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid tussen De Nederlandse ggz en UWV vooraf.

Delen van kennis over werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Een van de doelen van het convenant is het delen van kennis over duurzame re-integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Sterk door werk stimuleert het gedachtengoed dat werk als medicijn kan dienen en gelooft in een samenleving waarin aandacht voor mentale gezondheid vanzelfsprekend is, waarin we niet meer medicaliseren maar normaliseren en waarin taboes en stigma’s doorbroken worden. Zo kunnen veel meer mensen met een psychische kwetsbaarheid kans maken op een duurzame plek op de arbeidsmarkt.

Wat is het platform Sterk door Werk?

Op dit Sterk door Werk platform delen we de kennis en kunde met betrekking tot behoud en toeleiding naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Vertellen we inspirerende verhalen over de kracht van werk (tijdens herstel). En maken we in beeld en tekst inzichtelijk waar het convenant Sterk door Werk voor staat en wat het doet.

Voor wie is het platform Sterk door Werk?

Het platform is bedoeld voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met toeleiding en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij valt te denken aan werkzoekenden/werknemers met een psychische kwetsbaarheid, werkgevers en professionals die de mensen met een psychische kwetsbaarheid ondersteunen.

Belang van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Bijna driekwart van alle Nederlanders krijgt ooit te maken met een psychische kwetsbaarheid en wordt hierdoor gehinderd in het behouden/vinden van werk. Het krijgen van een psychische kwetsbaarheid kan ons allemaal overkomen en staat vaak dichterbij dan we in eerste instantie denken. Hoewel veel mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen en willen werken, is het realiseren daarvan in de praktijk moeilijk. Mensen met een ernstige psychische aandoening hebben 30% minder kans op een betaalde baan en zijn drie tot vier keer vaker werkloos dan mensen zonder psychische kwetsbaarheid. Mensen met lichte tot milde psychische aandoeningen hebben 10 tot 15% minder kans op een baan en zijn twee keer zo vaak werkloos. Door te focussen op iemands talent, is werk voor vrijwel iedereen haalbaar.

Stigmatisering

Vaak is het stigma op psychische kwetsbaarheid nog een grotere belemmering om aan werk te komen dan de psychische kwetsbaarheid zelf. Het taboe op het hebben van een psychische kwetsbaarheid is nog steeds groot. 70% van de mensen ervaart vooroordelen of heeft last van stigmatisering en discriminatie. De oorzaak is meestal onwetendheid. Met de ervaringsverhalen willen we de impact van stigma en ook zelfstigma zichtbaar en bespreekbaar maken.

Handelingsverlegenheid

Ook gebrek aan kennis over psychische kwetsbaarheid en handelingsverlegenheid kunnen belemmerend werken bij het krijgen of behouden van werk. Door heel praktisch te laten zien wat er nodig is om te werken met een psychische kwetsbaarheid groeit het wederzijds begrip, wat kan bijdragen aan een maatschappij waarin iedereen gelijke kansen heeft en naar vermogen mee kan doen op de arbeidsmarkt.  

Meer weten over Sterk door Werk?

Neem voor meer informatie over het Convenant Sterk

Neem voor meer informatie over de verhalen en het platform van Sterk

Laatste artikelen

schrijf je in voor onze SDW mailings

Meld je aan voor onze mailing en we houden je op de hoogte van alles wat er in de Sterk door Werk wereld gebeurt.

Ambassadeur Stefan Groothuis

Sinds 2021 zet oud Olympisch schaatser Stefan Groothuis zich in als ambassadeur van Sterk door Werk. Groothuis kampte meerdere malen in zijn leven met een depressie. Prestatiedruk en faalangst lagen daaraan vaak ten grondslag. Hij weet als geen ander dat werk de oorzaak kan zijn van het ontstaan en verergeren van psychische klachten, maar ook -met de juiste balans en begeleiding- juist herstel bevorderend kan werken. Open zijn over zijn mentale gezondheid is voor Stefan heel belangrijk. Hij hoopt hiermee ook anderen een hand toe te reiken, die te maken krijgen met een psychische kwetsbaarheid.

Stefan zet als ambassadeur vanuit Sterk door Werk zijn ervaring in. Zo geeft hij lezingen en trainingen over het belang van mentale gezondheid (op de werkvloer) en over de kracht van een open werkcultuur.

Meer over ambassadeur Stefan Groothuis →

parTners

PARTNERS
Convenant ‘Sterk door Werk’ 2021 – 2024

Het convenant Sterk door Werk, naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid 2021-2024 is een samenwerkingsverband tussen De Nederlandse ggz, UWV, Cedris, Divosa, MIND, Valente, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, Mensen met Mogelijkheden, werkgeversvereniging AWVN en Zorgverzekeraars Nederland. Het is het vervolg op het convenant ‘Samen werken aan wat werkt!’ 2018-2021, destijds gesloten door de negen eerstgenoemde organisaties. In 2019 is de AWVN toegetreden en in 2021 ook Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Aan dit convenant ging nog een eerdere samenwerking ter bevordering van (re-)integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid tussen De Nederlandse ggz en UWV vooraf.

Abonneer op onze nieuwsbrief