Thema Preventie

Voorkomen van uitval door psychische klachten is van groot belang

Sterk door Werk zet zich in voor preventie op de werkvloer

Werkstress, burn-out, depressie, angst of een andere psychische kwetsbaarheid: 43 procent van de Nederlanders heeft er ooit in zijn of haar leven mee te maken. Van de Nederlandse beroepsbevolking heeft 1 op de 6 burn-out klachten (1,3 miljoen mensen) én als we zo doorgaan staat in 2030 de teller op 1 op de 4. Het doel van het convenant Sterk door Werk is om werkgevers en werknemers te stimuleren om te werken aan de mentale gezondheid van medewerkers. Dit om uitval van betaald werk te voorkomen. Preventie van uitval van bestaande werknemers door psychische klachten is van groot belang, ruim een derde van het langdurig verzuim heeft een psychische achtergrond.

Uitval door werkstress of burn-out groot

Het aandeel werkstress gerelateerd verzuim is inmiddels zo groot, dat het beroepsziekte nummer 1 is. Het is een gevolg van een langdurige periode van stress en (over)spanning waardoor iemand zowel fysiek en mentaal opgebrand raakt. Alledaagse taken zoals werk kunnen dan een immense opgave zijn en te inspannend. Het duurt bij werknemers met psychische klachten die uitvallen steeds langer voordat ze weer aan het werk zijn; gemiddeld 220 dagen in de eerste helft van 2018. In 2017 was het 197 dagen en in 2016 nog 167 dagen. Van de werknemers die kampen met een burn-out is een kwart zelfs na 340 dagen nog niet hersteld.

Werkgevers kunnen cruciale rol spelen bij het voorkomen van uitval

Naast het persoonlijke leed voor de betreffende werknemer, kost het aan werkstress gerelateerde verzuim werkgevers veel geld. Een burn-out die 8 maanden duurt, kost al gauw € 80.000 exclusief de kosten van vervanging. Uit onderzoek blijkt dat werk in de meeste gevallen één van de belangrijke oorzaken is van overspannenheid en burn-out. Als werkgever wil je natuurlijk graag voorkomen dat werknemers hierdoor uitvallen, maar hoe doe je dat? 

Uit groeiende literatuur blijkt dat je als werkgever in een vroeg stadium een cruciale rol kunt spelen in het voorkomen van uitval van werknemers met (milde) psychische klachten. Maar hoe? Veel leidinggevenden en werkgevers willen wel, maar weten niet goed wat ze moeten doen om medewerkers te ondersteunen. Uit onderzoek van bijzonder hoogleraar Evelien Brouwers van Tilburg University blijkt dat bijna 40 procent van de leidinggevenden niet te weten hoe ze een werknemer met psychische gezondheidsklachten zouden moeten helpen. Een vijfde deel zegt daarnaast niet te weten hoe ze met iemand met psychische gezondheidsklachten om moeten gaan. 

Hoe kan je blijven werken met psychische klachten?

Het convenant Sterk door Werk werkt met verschillende partijen samen om te zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen blijven werken. Zo is het convenant betrokken bij de onderzoekers van het lectoraat Arbeidsdeskundigheid van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) om tools zoals de handreiking ‘Blijven werken bij psychische klachten” met daarin vijf praktische handvatten te ontwikkelen. Werkgevers kunnen de handreiking gebruiken om de kans op uitval door psychische problemen van werknemers te verkleinen. Aan de hand van deze handreiking kunnen werkgevers met een werknemer met mentale klachten het gesprek aangaan en samen kijken wat nodig is om aan het werk te kunnen blijven.

Meer weten?

Wil jij als werknemer of als werkgever weten hoe Sterk door Werk kan helpen bij het voorkomen van uitval door psychische klachten?

recente PREVENTIE artikelen

kennisbank preventie onderdelen

KENNISBANK PREVENTIE

Wil jij als professional, werknemer of werkgever weten hoe je voorkomt dat een werknemer door psychische klachten uitvalt?

Hieronder vind je praktische informatie, handige tips en tools, onderzoeken en trainingen die helpen bij het voorkomen van uitval door psychische klachten.

HAN: Factsheet Week van de Werkstress 2020
HAN: Onderzoek ervaren werkvermogen: Blijf Sterk aan het Werk
Stress- en burn-out problematiek – Whitepaper Welly: Waarom huidig vitaliteitbeleid vaak tekortschiet.
Proefschrift Suzanne van Hees Tilburg University
HAN: Blijven werken in praktische beroepen als je psychische klachten hebt.
AWVN: Preventie uitval door psychische klachten tips voor werkgevers
HAN: Training psychisch verzuim voorkomen
HAN: Handreiking voor leidinggevenden verbetert steun aan medewerkers met psychische klachten
Depressiekaarten met informatie en tip
Kerntraining arbeidsparticipatie: wordt een erkend MMM-professional
UWV: ervaringsdeskundige zet klant in beweging
Trimbos: Psychische aandoeningen in de algemene bevolking
AKC Kennisbibliotheek Chronisch Werkt voor werkgevers, werknemers en professionals
WijzijnMind: Op weg naar werk
Werk en participatie als medicijn – Erasmus MC
HARRIE-training: Hoe begeleid je een collega met een psychische kwetsbaarheid?
Tranzo – Arbeid en gezondheid
AWVN: Gelijke kansen op de werkvloer
AWVN: Toolbox gelijke kansen op de arbeidsmarkt
Trimbos: Een organisatiebrede aanpak van mentale gezondheid op het werk. Een leidraad
Trimbos: Mentaal gezond op het werk
Werken met een vlekje
UWV: Als verrekenen een beperking is
Sociale zekerheid? Vraag het de Benefit Counselor
Aanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’ 
Burn-outklachten onder jonge werknemers. Een groeiend probleem?
Sterk door Werk Volg je LinkedIn Banner 2023
Abonneer op onze nieuwsbrief