Beverly Rose over Ervaringsdeskundigheid in videoserie De Blik van …

Beverly Rose over ervaringsdeskundigheid in videoserie De Blik van …

In de nieuwe video-serie De Blik van… gaan we in gesprek met mensen die vanuit hun expertise zich met hart en ziel inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen naar vermogen mee kan doen. Deze eerste aflevering van de Blik van… praten we met Beverley Rose over de kracht van ervaringsdeskundigheid en de noodzaak om dit beroep te professionaliseren.


De rol van de ervaringsdeskundige wordt meer en meer gewaardeerd en ingezet. Naar schatting zijn ruim 2000 mensen in de ggz werkzaam als ervarings­deskundigen en dat aantal is groeiende. Maar het is vooral de vraag: wanneer ben je een ervarings­deskundige? Is iedereen met ervaring ook een ervarings­deskundige? En wat heb je ervoor nodig om een ervarings­deskundige te zijn? In opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport (VWS) ontwikkelt ZonMw een nieuw kwaliteitssysteem om ervarings­­deskundigheid verder te professio­naliseren. En dat is een historische mijlpaal: Nederland is internationaal gezien het eerste land waar ervaringsdeskundigheid wordt gepro­fessionaliseerd als relevant onderdeel binnen de ggz. Bovendien wordt het uitgevoerd door de beroepsgroep zelf, namelijk door de Vereniging van Ervaringsdeskundigen onder leiding van Beverley Rose. In de Blik van… gaan we in gesprek met Beverley over het belang van de professionaliseringsslag van het beroep ervaringsdeskundige.

Beverly Rose

Beverley Rose is adviseur, trainer, onderzoeker en projectleider ervaringsdeskundigheid voor verschillende organisaties in binnen- en buitenland. Zij heeft o.a. psychologie gestudeerd aan UCLA (USA) en de VU. Tevens heeft zij een Master in veranderkunde. Na ruim 20 jaar ervaring als (deeltijd)docent op het mbo, hbo en de universiteit is zij voor de ggz werkzaam vanuit het User Research Centre (URC): een onderzoeksnetwerk van, voor en met ervaringsdeskundigen. Vorig jaar was zij betrokken bij het onderzoeksproject ‘Verkenning Inzet Ervaringsdeskundigen’.

Sinds april 2020 is Beverley als (deel)projectleider actief bij het project ‘Ontwikkelen Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen’ (KvE). Een project om het beroep van ervaringsdeskudige verder te professionaliseren. Daarnaast is zij bezig een internationaal platform voor ervaringsdeskundigen op te zetten.

Abonneer op onze nieuwsbrief
Total
0
Share