Noëlle ter Woerds in Column: ­’Zonder IPS-financiering thuiszitten?’

Column van Noëlle ter Woerds (Cedris) over de noodzaak van structurele financiering van re-integratietrajecten, zoals IPS voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Noëlle ter Woerdts

Zo belangrijk dat er in je wordt geloofd

Zelfs met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het niet altijd vanzelfsprekend dat je door een werkgever wordt aangenomen. Ook al ben je slim en heb je gestudeerd en wil je heel graag werken. Zeker niet als je verschillende psychische aandoeningen hebt, waardoor je soms anders reageert dan een ander verwacht. Dat wordt vaak best een beetje spannend gevonden.  

Werk-ontwikkelbedrijf DZB Leiden heeft een klant die een behandelteam om zich heen heeft staan, zodat hij zich staande kan houden in het dagelijkse leven. Van dat team is hij waarschijnlijk zijn hele leven afhankelijk. Deze klant, laten we hem Steve noemen, wil heel erg graag werken. Zijn psychiater twijfelde hier in eerste instantie aan, vanwege zijn problematiek.

IPS-coach cruciale rol

Totdat een IPS-trajectbegeleider op zijn pad kwam die zich niet liet tegenhouden. Een vrouw met gigantisch veel verstand van ggz-problematiek en die vooral mogelijkheden ziet. Zij hoorde zijn wens om te gaan werken en dacht: dit gaan we mogelijk maken!

Samen met consulenten van DZB Leiden heeft zij de handen ineengeslagen. Een mooie uitdaging, die soms ook wel een beetje spannend is voor iedereen. Want door stemmingswisselingen van Steve is het niet altijd duidelijk wie zij voor zich hebben en is een goed contact niet altijd vanzelfsprekend. Hierin is een cruciale rol voor de IPS-trajectbegeleider weggelegd. Door haar kennis van de psychiatrie maakt zij de vertaalslag naar wat Steve nodig heeft.

Goud

Steve is inmiddels op gesprek geweest bij een geïnteresseerde werkgever. Om zo goed mogelijk op die baan voorbereid te zijn en het bedrijf op de komst van Steve, gaat hij eerst starten op een werkervaringsplek bij DZB. Zo kunnen de consulenten zien hoe hij functioneert in een kantooromgeving, waar hij tegenaan loopt en wat hij nodig heeft.

Het klinkt allemaal zo eenvoudig. Van de wil om te werken tot het verkrijgen van een baan. Maar zonder de financiering van de IPS-trajecten was dit allemaal niet zomaar tot stand gekomen. Iemand zoals Steve, met de ambitie om te werken en die het zo gegund wordt, was dan misschien helemaal niet op het punt terecht gekomen dat hij kan gaan deelnemen aan de arbeidsmarkt. Wat had hij dan gemoeten? Thuis blijven zitten?

Het is zo ontzettend belangrijk dat er in je geloofd wordt. Dat er wordt gekeken naar wat je wél kan. Dat er mogelijkheden worden gecreëerd. Is het niet linksom, dan maar rechtsom. Het zorgt ervoor dat Steve dingen anders probeert te doen. Ook zijn behandelteam ziet deze ontwikkeling bij hem. En ja, dan ben ik onwijs trots op deze samenwerking tussen Steve, de IPS-trajectbegeleider en onze consulenten. Dat maakt het verschil. Van alleen de ambitie om te gaan werken tot aangenomen worden op een functie. Dat is goud!

Noëlle ter Woerds

Als directeur van werk-ontwikkelbedrijf DZB Leiden streeft Noëlle ter Woerds ernaar dat iedereen die kan en wil werken, ook daadwerkelijk mee kan doen. Naast haar werk bij DZB, is zij sinds 2023 ook bestuurslid van Cedris, de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt. In die functie maakt ze zich sterk om de meerwaarde van werk-ontwikkelbedrijven onder de aandacht te brengen, om werkgevers en mensen die al dan niet tijdelijk ondersteuning nodig hebben om mee te doen op de arbeidsmarkt, bij elkaar te brengen.

Waarom deze columns?

De tien partijen van het convenant Sterk door Werk hebben de afgelopen jaren een succesvolle domeinoverstijgende samenwerking tot stand gebracht tussen de domeinen Zorg en Werk & Inkomen, waardoor mensen met een psychische kwetsbaarheid betere kansen maken op het vinden en behouden van werk. Sterk door Werk vindt het nu de hoogste tijd voor structurele financiering van de re-integratietrajecten zoals IPS om ook in de toekomst meer baankansen te garanderen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Immers met de inzet van IPS-trajecten komen meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk, neemt de druk op de krappe arbeidsmarkt af, daalt de vraag naar GGZ-zorg en verdienen mensen hun eigen geld. De inzet van deze trajecten levert daarmee een bijdrage aan het betaalbaar houden van de zorg in Nederland. Maar het levert veel meer op: het zorgt voor gelukkiger mensen die een beter leven ervaren! En dus trekken de convenantspartijen samen op om de politiek te overtuigen van het belang van deze structureel gefinancierde weg naar werk. In wisselende columns zullen zij de ontwikkelingen hierover vanuit hun eigen perspectief beschrijven.

Abonneer op onze nieuwsbrief
Total
0
Share