Project Hoofdzaak Werk van Sterk door Werk verlengd tot 2026

De ministeries SZW en VWS hebben gezamenlijk besloten geld vrij te maken voor een vervolg van het project Hoofdzaak } Werk van het convenant Sterk door Werk. Het project dat baankansen vergroot voor mensen met een psychische kwetsbaarheid wordt daarmee vervolgd tot 2026.

Jan Markerink, programmamanager Hoofdzaak } Werk

Financiering

Voor nu hebben de ministeries van SZW en VWS 3 miljoen euro vrijgemaakt voor de voortzetting van Hoofdzaak } Werk voor de komende anderhalf jaar. Voorwaardelijk is nog 1 miljoen beschikbaar voor 2026. Toekenning van die laatste 1 mln is afhankelijk van het borgingsplan dat Hoofdzaak } Werk bij de ministeries van VWS en SZW zal neerleggen in het najaar van 2025. Daarmee zal het programmateam de komende jaren werken aan verdere inbedding in de arbeidsmarktregio’s.

Structurele financiering voor IPS

Ook zal er aansluiting worden gezocht bij de nieuwe arbeidsmarkt infrastructuur (RWC), de regiodeal en het IZA. Cris Bergmans, projectleider Hoofdzaak } Werk: “We zullen ook inzetten op het realiseren van structurele financiering van de (gemeentelijke) IPS trajecten die hebben bewezen zeer effectief te zijn. Tot slot wordt er samen met onze partners ingezet op campagnes rondom destigmatisering bij werkgevers, professionals van gemeenten en GGZ en wordt er verder gewerkt aan een platform voor kennisdeling over IPS en samenwerking.”

Domeinoverstijgende samenwerking

De verlenging van Hoofdzaak } Werk komt net voordat het project zou aflopen. Eind juni 2024 zou de financiering die de ontwikkeling van domeinoverstijgende samenwerking in de regio een boost geeft beëindigd worden. Slecht nieuws voor de 35 arbeidsmarktregio’s waarin hard gewerkt wordt aan het stroomlijnen van samenwerking tussen GGZ, gemeenten, UWV en werkgevers. “Partijen weten elkaar steeds beter te vinden, maar we zijn er nog lang niet,” aldus Markerink.

“Ik ben trots op de 4800 trajecten die nu lopen en waarvan we uit ervaring weten dat ruim eenderde een betaalde baan krijgt. Mooie resultaten en een bewijs dat de domeinoverstijgende samenwerking werkt, maar uiteindelijk zou er voor iedereen uit deze doelgroep perspectief op een betaalde baan moeten zijn,” zegt Jan Markerink, programmamanager Hoofdzaak } Werk van Sterk door Werk.

Psychische aandoening en werk: de cijfers

Ruim een kwart van de volwassen Nederlanders heeft in het afgelopen jaar een psychische aandoening gehad. Dat zijn 3,3 miljoen mensen. Al decennia zijn er hoge drempels voor mensen met een psychische kwetsbaarheid om mee te draaien in betaald werk. Al net zo lang vormen mensen met een psychische kwetsbaarheid 30-40 procent van de mensen met een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Voor mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid geldt dat hoogstens 21 procent een betaalde baan heeft van twaalf uur of meer per week, terwijl 70 procent van de mensen jonger dan 35 jaar graag zou willen werken. Het convenant Sterk door Werk is er om deze groep te helpen bij het vinden en behouden van betaald werk. 

Abonneer op onze nieuwsbrief
Total
0
Share