In Samen voor de Klant tips voor werkgevers over werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid

Effectieve werkgeversbenadering voor (IPS-)kandidaten met een psychische kwetsbaarheid

In een interview op de website Samen voor de Klant van de Programmaraad geven Wouter Schramel van werkgeversvereniging AWVN en Nancy van der Vin van sociaal hoveniersbedrijf Rosa Novum professionals tips om werkgevers te overtuigen en te ondersteunen mensen met een psychische kwetsbaarheid aan te nemen. Wat kunnen UWV en gemeenten leren van IPS-begeleiders en andersom om deze groep mensen hierbij te helpen? En hoe kun je werkgevers overtuigen en ondersteunen? Nancy van der Vin en Wouter Schramel delen in onderstaand artikel tips.

Mensen met een psychische kwetsbaarheid komen het moeilijkst aan het werk van al degenen die aan de kant staan. Negatieve beeldvorming is een reden waarom werkgevers vaak huiverig zijn, zegt Schramel. Hij trekt met inzichten uit gesprekken met werkgevers en de wetenschap langs de regio’s. ‘Namens AWVN praat ik met professionals over wat zij kunnen doen om werkgevers effectief te benaderen. En we toetsen die inzichten steeds weer aan de praktijk.’ 

 • Vraag niet alleen wat iemand nodig heeft om het werk uit te voeren, maar ook wat iemand energie geeft. Stuur op beide aspecten om tot een duurzaam dienstverband te komen.
 • Werk altijd samen naar een goede match. Betrek de medewerker bij adviesvragen aan de trajectbegeleider of jobcoach. 
 • Is er een baan op maat nodig? Maatwerk ontstaat vooral door goed te luisteren. Voorkom dat je de behoefte van een medewerker invult.
 • Check je aannames. Wanneer je persoonlijke informatie krijgt over iemand, of er een gat in een CV staat. Welke beelden heb je daarbij, welke verwachtingen ontstaan er en zijn die terecht? 
 • Meer tips voor duurzame plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking staan in de presentatie van ION Vallei, het werkgeversplatform voor inclusief ondernemen in Food Valley.
 • Beschrijf wat een kandidaat nodig heeft als werkafspraken, zonder in te gaan op diagnoses. Jobcoaches kunnen die vertaalslag vaak heel goed maken. Werkafspraken zijn vaak erg praktisch. Ze beschrijven wat er voor een duurzaam dienstverband nodig is, in voor de werkgever herkenbare taal.
 • Doorloop CORAL, een tool om te besluiten hoe open je op de werkvloer tegen wie bent over een psychische kwetsbarheid. CORAL en goede werkafspraken zorgen ervoor dat mensen twee keer zo vaak werk krijgen en houden dan bij re-integratietrajecten zonder die combinatie. 
 • Ga in gesprek met IPS-begeleiders over hoe zij werkgevers benaderen voor werkzoekenden met psychische kwetsbaarheden.
 • Denk met werkgevers mee over de stappen die ze kunnen zetten naar inclusiever werkgeverschap. Geef gevraagd en ongevraagd advies over beschikbare instrumenten zoals Harrie-trainingen en inclusieve bedrijfsanalyse. Ook zo kunnen werkgevers op lange termijn meer mensen in dienst nemen.
 • Sluit aan op mediakanalen van het WSP (LinkedIn, nieuwsbrieven), en bied werkgevers destigmatiserende informatie over psychische kwetsbaarheden en werk.
 • Ook als werkgevers een match nog niet zien zitten, kunnen ze soms kleine stappen maken. Geef ze een zetje. Aansluiten op een banenmarkt of mediakanaal van het WSP kan op de lange termijn tot nieuwe matches leiden. 

Recent onderzoek van UWV en Amsterdam UMC toont aan dat IPS de beste re-integratiemethode is naar werk

Meer weten over IPS?

Abonneer op onze nieuwsbrief
Total
0
Share