Werkgeluk tijdens corona

Tips and tricks om ook tijdens het vele thuiswerken tijdens de corona-pandemie werkgeluk te ervaren. Met tips van onder andere communicatiespecialist Jessica Rits
Bokkedoorn-lucht

“Goede werkgevers
komen nu bovendrijven”

Thuiswerken. Het klinkt zo simpel. Aan de keukentafel met je eigen koffie en je warme sloffen aan, je werk doen. Je laptop als verbinding met de buitenwereld. Prima toch?

Nee dus, want nu thuiswerken al bijna 9 maanden de norm is, blijkt dit meer invloed op onze mentale en fysieke gezondheid dan gedacht. Acht uur lang alleen achter een beeldscherm zitten is zwaar en de collega’s en de praatjes bij het koffieapparaat worden enorm gemist. Door de coronamaatregelen is het werkgeluk in Nederland afgenomen. Werknemers missen het plezier en de verbinding met hun werk. Het wordt voor werknemers steeds lastiger om de motivatie te vinden om hun werk goed te doen omdat ze in hun eigen huis het grotere geheel waar ze het allemaal voor doen, niet meer zien. Het is nu aan werkgevers en leidinggevenden om hun teams toch bij elkaar te houden en per werknemer te kijken wat hij of zij nodig heeft om zowel fysiek als mentaal aan het werk te kunnen blijven. Ook dat is niet eenvoudig en daarom deze bonte verzameling tips en inzichten van deskundigen omdat we ook dit samen moeten doen!

Werkgeluk wat levert het organisaties op?

22% hogere klanttevredenheid
40% lager ziekteverzuim
40% lager personeelsveerloop

Wat kan de Werkgever nu doen voor werknemers?

 • Ondersteun je medewerkers om goed te kunnen werken. Vraag wat je werknemer nodig heeft
 • Laat medewerkers meebeslissen over hoe het werk dagelijks wordt gedaan:
  • de verdeling van taken
  • de aanpak en de volgorde van het werk
  • roosters, werktijden
 • Help werknemers om hun eigen ideeën te vertellen. Ideeën over wat voor hen goed werkt of bijdraagt aan hun werkplezier
 • Zorg voor afwisseling in het werk
 • Als het nodig is, moedig je medewerkers aan om hulp te zoeken. Verwijs naar passende hulp die de medewerker geen geld kost
 • Geef duidelijke en praktische voorlichting over psychische klachten en praat er niet negatief over
 • Vraag na bij de medewerker of die zich zorgen maakt over geld

ZOOMBIES

Bij videobellen kost het feit dat je elkaar wel ziet, maar niet bij elkaar bent, onbewust veel energie. Mensen zijn sociale dieren, gebouwd om in groepen te leven en gewend bewust, maar ook onbewust signalen van elkaar op te pikken. Het zijn die subtiele signalen die we missen bij het videobellen. Het brein draait overuren om dat tekort te compenseren. Nu thuiswerken en zoomen de norm is geworden, krijgen steeds meer mensen last van vermoeidheidsklachten en ligt het gevaar dat werknemers in zoom-bies veranderen op de loer.

Tips werken tijdens corona

 • Plan korte sessies (max 45 minuten)
 • Neem bewuste pauzes tussen sessies
 • Doe niet al het overleg met videobellen
 • Na 20 minuten beeldscherm 20 sec niet naar een scherm kijken om ogen even rust te geven

‘Mag je wel vragen naar de mentale gezondheid van je medewerkers?’ Ja dat mag!

Samen Sterk zonder Stigma-ambassadeur en communicatiespecialist Jessica Rits

Wat de invloed van thuiswerken is op de mentale gezondheid van een werknemer, is per persoon verschillend. Dat is sterk afhankelijk van persoonlijke en sociale factoren. We worden inmiddels in de media regelmatig gewezen op de psychische problemen die kunnen ontstaan door het vele thuiswerken. Zo kan vereenzaming een serieus probleem worden bij mensen die alleen wonen en een klein sociaal netwerk hebben. En bij extraverte mensen kan het tekort aan externe prikkels stemmingswisselingen veroorzaken.

Het is niet te voorspellen wie mentaal last krijgt van het vele thuiswerken en wie niet, maar dat het op iedereen in meer of mindere mate invloed heeft, is een feit. En uit de vele artikelen hierover blijkt wel dat leidinggevenden worstelen met de juiste aanpak om hun medewerkers hierbij te ondersteunen. “Werkgevers vinden het vaak lastig om met werknemers te praten over hun eventuele psychische kwetsbaarheid. Leidinggevenden zijn nogal eens geneigd te denken ‘Mag je hier wel naar vragen?’ Ja dat mag. En zeker in deze tijd met het vele thuiswerken is dat zelfs hard nodig om te kunnen inschatten hoe het met de mentale gezondheid van werknemers is gesteld.” Aan het woord is Samen Sterk zonder Stigma-ambassadeur en ervaringsdeskundige Jessica Rits. Zij is ook communicatie-specialist en geeft onder andere trainingen aan leidinggevenden over werk en mentale gezondheid. “Als werkgever ken je je mensen. Je weet hoe ze functioneren als het goed met ze gaat. Wat je op de werkplek onbewust aan non-verbale signalen zoals lichaamshouding en humeur van iemand opvangt, moet je nu bewuster signaleren. Vanachter een beeldscherm is dat veel minder goed waar te nemen. Benoem dat en vraag je werknemers om eerlijk te zijn. Mocht je dat als leidinggevende lastig vinden om aan te kaarten, geef dat dan aan. Als je dat doet, zal dat krachtig overkomen. En het levert waarschijnlijk ook openheid bij de werknemer op.” Rits benadrukt dat het maatwerk is: “Bij iedere medewerker zou je moeten kijken wat je op mentaal en fysiek vlak moet doen om uitval te voorkomen.”

Hoe kun je als leidinggevende mentale gezondheid aankaarten?

 • Vraag regelmatig aan de werknemer ‘Wat heb je van mij nodig om je werk goed te doen en om in balans te blijven?
 • Als de werknemer daar niet direct een antwoord op heeft, vraag hem/haar daar dan op een later moment op terug te komen
 • Stel open vragen en vraag door: zonder oordeel de dialoog aangaan
 • Vraag een werknemer waarvan je weet dat hij/zij voor corona een psychische kwetsbaarheid had of de coronamaatregelen invloed hebben op deze kwetsbaarheid
 • Vraag dat vanuit interesse en geef aan dat je niet wil vervallen in aannames
 • Wanneer je je zorgen maakt om iemands mentale gezondheid, stuur dan aan op een live-ontmoeting zoals een wandelafpraak
 • Spreek uit dat je denkt te zien dat het niet goed met iemand gaat en dat je je zorgen maakt. Realiseer je ook dat je vervolgens niet altijd een oplossing hebt voor deze persoon. Dat moet het doel niet zijn.
 • Ga het gesprek met je medewerker aan van mens tot mens, gelijkwaardig en in eerste instantie niet in de relatie werkgever – werknemer

Of de gevolgen van het thuiswerken voor mensen met een psychische kwetsbaarheid kleiner of groter zijn dan voor werknemers die voor deze thuiswerkperiode geen psychische kwetsbaarheid hadden, is (nog) niet bekend.

Wel weet een werknemer die al langer een psychische kwetsbaarheid heeft vaak waar hij of zij op moet letten bij zichzelf als het wat minder gaat. Hij/zij weet vaak al wat de eigen triggerpunten zijn. “Als je in balans bent met je kwetsbaarheid dan weet je goed waar je op moet letten. Je kent je eigen pijnpunten,” aldus Jessica Rits. “Ik heb er bijvoorbeeld baat bij om mensen te zien. Ook als ik me minder voel, dwing ik mezelf om toch in het koffietentje bij mij in de buurt te werken. Om toch een deel van de dag onder de mensen te zijn. Nu de horeca dicht is, ga ik er toch heen om wat te halen. Zo heb ik mijn loopje, maak ik een praatje met andere klanten terwijl ik wacht op mijn bestelling. Dat helpt. Probeer te focussen op wat wel kan. Daar heb ik me al behoorlijk in moeten trainen door mijn depressies, maar nu weet ik ‘Er is altijd een plan B’.”

Verbinding maken met werknemer

“Mensen zijn gemaakt voor verbondenheid met anderen.
Dat is wat ons leven richting en zin geeft.
En als het daaraan ontbreekt, lijden wij daaronder.”

Hoogleraar Brene Brown

Werkgeluk ervaar je als?

Je het gevoel hebt bij te kunnen dragen aan een hoger doel
Je voldoening voelt door het benutten van je eigen talent
Je positieve emoties voelt en plezier hebt in je werk

Abonneer op onze nieuwsbrief
Total
0
Share