Interview met Romy Migo Aanjager Jongerenparticipatie MIND young

Interview met Romy Migo van Mind Young

AANJAGER JONGERENPARTICIPATIE
OVER WERKEN MET
EEN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID

Het is klokslag 14.00 uur en Romy Migo van MIND young, een jonge vrouw van 21 jaar met een grote bos blonde krullen, meldt zich op de virtuele zoom-ontmoetingsplek. Op onze agenda; een gesprek over de zaken die een startende beroepsbeoefenaar met een psychische kwetsbaarheid zoal kan tegenkomen.

Romy heeft zelf in het verleden te maken gehad met een burn-out en een depressie, dus kan uit ervaring spreken. Hoewel die kwetsbaarheid voor haar iets is uit het verleden: “Ik volg al 2 jaar geen therapie meer en ik ken mijn valkuilen en krachten volgens mij goed.” Maar de garantie dat de kwetsbaarheden nooit meer de kop op zullen steken heeft ze niet. Want ook zij heeft gemerkt dat het als jonge professional best ingewikkeld is om je plek in het werkveld te vinden. Zeker als je net 2 weken aan een nieuwe baan bent begonnen en corona komt om de hoek kijken. “Ik had als redactielid net een jaar een werkervaringsplek bij MIND Young Studio erop zitten, en kon toen beginnen als vertegenwoordiger MIND Young en jongerenparticipatie. Ik had mijn plek op kantoor net een beetje gevonden, en toen begon vanwege corona het thuiswerken….” 

En dat viel best tegen. Temeer omdat Romy precies in die periode op zichzelf ging wonen. Dus daar zit je dan in je eentje aan je nieuwe keukentafel met je laptop. Romy: “Vooral in het begin was het lastig; ik moest sowieso nog wennen aan mijn nieuwe routine; voor mezelf zorgen, het alleen wonen. En dan is er ook nog eens geen leidinggevende of collega in de buurt om mee te sparren, ik moest het voor mijn gevoel toch zelf uitzoeken.” Maar dat lukte, omdat ze manieren vond om haar solo-werkdag te doorbreken: “Een kop thee met mijn moeder, of ik werkte een deel van de dag bij mijn ouders thuis. Het zijn natuurlijk vooral de onderlinge contacten met collega’s die je mist. Maar binnenkort mogen we gelukkig weer gedeeltelijk op kantoor werken.”
Haar functiebeschrijving vat Romy kort en krachtig samen: “Ik ben ‘Aanjager Jongerenparticipatie’ bij MIND. Ik ben het aanspreekpunt over jongeren, werk mee op de afdelingen marketing, communicatie en fondsenwerving, en werk mee aan de socials van MIND.” In die hoedanigheid heeft Romy ook gedetacheerd gezeten bij De Gezonde Generatie, een initiatief van gezamenlijke gezondheidsfondsen. Daarvoor heeft ze nog korte tijd gewerkt als verkoopmedewerker en verzorgde ze de content voor de socialmediakanalen van een vloerenbedrijf. Een behoorlijke staat van dienst, en op basis hiervan kan ze best wat do’s en don’ts op een rijtje zetten voor werkgevers die overwegen een jongere met een psychische kwetsbaarheid in dienst te nemen.
Romy: “Zeker als het voor de jongere zijn of haar eerste baan is, moet er een stevige begeleiding op zitten die de tijd neemt om de jongere te leren kennen. Alleen dan kan hij of zij goed ondersteund worden en het gevoel hebben ‘gezien te worden’.” En dat ‘gezien worden’ blijkt van essentieel belang, zo legt Romy uit: “Pas wanneer er echt aandacht besteed wordt aan wat iemand wil, kan, maar ook wat zijn of haar zwakke punten zijn, voelt de jongere zich serieus genomen. Aan overbezorgdheid hebben ze niet zoveel.”

Da’s klare taal. Geen overbezorgdheid, maar een werkgever die samen met de jongere kijkt naar mogelijkheden en haalbaarheid, zodat oplossingen voor eventuele belemmeringen gezocht kunnen worden.

Sterk door Werk | Tips van de Maand

VOOR JONGE WERKZOEKENDEN

  1. Wees open naar je werkgever en collega’s over waarin je ondersteuning nodig hebt, zodat het werk op maat gemaakt kan worden.
  2. Geef aan wat je talenten zijn, zodat de focus niet op de beperking, maar op je skills en ontwikkeling komt te liggen.
  3. Maak goede afspraken over het ontvangen van structurele begeleiding door een jobcoach, collega of werkgever, zodat er een veilig vangnet gecreëerd kan worden.

OPENHEID EN VEILIGHEID

Wat kan er van de jong professional zelf verwacht worden? Daar heeft Romy ook zo haar ideeën over: “Het is toch belangrijk dat je openheid van zaken geeft. Daarmee bedoel ik niet dat je je hele levensverhaal voor alle collega’s op tafel gooit. En je hoeft ook echt niet aan iedereen te vertellen met welke specifieke psychische problemen je te maken hebt (gehad). Met openheid bedoel ik, dat je duidelijk bent naar je nieuwe collega’s waarin je ondersteuning nodig hebt, wat je verwachtingen zijn, wat je valkuilen zijn. Dan kun je samen op zoek naar wat werkt.”

Dan, over haar eigen werk bij MIND Young: “MIND is een organisatie die veel werknemers heeft die bekend zijn met met een psychische kwetsbaarheid en een veilige werkomgeving biedt. Maar ik zou de overstap op termijn naar een andere, meer zakelijke sector denk ik wel kunnen maken. Ik kom uit een familie van ondernemers, ben een workaholic en ben best ambitieus. Maar op dit moment zou ik niet in een andere sector, zoals de grafische sector, willen werken. Kan zomaar zijn dat na verloop van tijd de druk te groot wordt. Door het moeten halen van deadlines, bijvoorbeeld.”

Die ondernemersgenen kan ze echter niet ontkennen: Op haar 19e richtte Romy haar eigen bedrijf op, Romigo. Daarmee informeert en ondersteunt ze kwetsbare jongeren, mensen die een naaste hebben met psychische problemen én voorziet ze leraren en docenten van handvatten hoe kwetsbare leerlingen en studenten te herkennen en hoe daarmee om te gaan. Met name die laatste tak van haar bedrijf wil ze graag verder ontwikkelen: “De afgelopen 2 jaar was dat vanwege corona lastig, en ik moet ook zeggen dat ik door mijn werk voor MIND Young inmiddels ook wel nieuwe inzichten heb gekregen. Maar vanuit ervaring weet ik hoe belangrijk het is dat leerlingen en studenten door hun docenten echt gezien worden. En daar kan ik ze bij helpen.”

WIN-WIN SITUATIE

En waarom is dat belangrijk? Romy: “Het probleem voor veel jongeren is, dat de opleiding vaak slecht aansluit bij het werkveld. Zeker voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid is dat een probleem, omdat de praktijk anders blijkt dan wat ze op school hebben meegekregen.” Dat hierdoor het gevoel van onzekerheid en onveiligheid voor deze groep toeneemt leidt geen twijfel. Romy: “Het zou toch een goed idee zijn dat bedrijven uit alle sectoren (dus niet alleen de zorg) meeloopdagen zouden houden voor deze groep? Of dat ze werkervaringsplekken zouden creëren zodat kwetsbare jongeren de kans krijgen om goed voorbereid de overstap te maken naar een echte baan binnen dat bedrijf. Daarnaast kan de werkgever kijken of de persoon bij het bedrijf past. Ik zie het als een win-win situatie.”

Romy Migo, Aanjager Jongerenparticipatie, weet van wanten. Prima idee om haar kennis en expertise voorlopig nog even te blijven delen met (kwetsbare) jongeren via MIND Young. Daar ligt nog werk genoeg.

WIST JE DAT?

Psychische problemen zich in 70% van de gevallen vóór het 25e levensjaar voordoen? Studievertraging-of uitval / langdurige werkloosheid zijn dan meestal het gevolg, waardoor de maatschappelijke kosten toenemen en de capaciteiten van deze jongvolwassenen onvoldoende worden benut.

(RIVM, 2019)

“Zeker als het voor de jongere de eerste baan is, moet er een stevige begeleiding zijn. Alleen dan kan hij of zij goed ondersteund worden en het gevoel hebben ‘gezien te worden’.”

Sterk door Werk | Tips van de Maand

VOOR WERKGEVERS

  1. Kijk voorbij de psychische kwetsbaarheid, focus op talentontwikkeling
  2. Creëer, samen met de jonge professional, functies ‘op maat’
  3. Faciliteer een veilig werkklimaat en (blijvende) begeleiding

Bron: Van der Weide, J., De Vries, S., Grooten, G. (2021). Jonge professionals met psychische kwetsbaarheid: lust of last. Tijdschrift voor HRM, 2021 editie 4, 32-49.

HET MIND YOUNG PROGRAMMA

Sander Slootmakermanager partnerships en zakelijke markt bij MIND, geeft tekst en uitleg over het MIND Young programma; een meerkoppig project voor en door jongeren dat en passant een goede voorbereiding is gebleken op een leven met een betaalde baan.
Sander: “4 jaar geleden werd de MIND Young Studio (MYS) opgericht, waarin 5 jongeren voor een half jaar een werkervaringsplek kunnen verwerven en onder begeleiding van twee professionals uit het audiovisuele werkveld content maken voor de MIND socials. Het creëren van content (doorlopend moeten er nieuwe video-en audioproducties aangeleverd worden voor de verschillende kanalen zoals YoutubeInstagram en De Gedachtegang) is het primaire doel, maar we merken dat de werkervaring die de deelnemers opdoen, ook goed is voor de opbouw van hun professionele netwerk en hun cv.” Voor de deelnemers aan de MIND Young Studio zijn ‘structuur’ en ‘zelfregie’ sleutelbegrippen. Sander: “De videomakers werken 4 dagen per week; ze hebben alle faciliteiten om opnames te kunnen maken, in studiosetting én op locatie. 

Er is begeleiding aanwezig, maar ze krijgen alle ruimte om zelf concepten te bedenken, uit te werken en op te nemen, zonder dat er ‘van bovenaf’ ingegrepen wordt.”
Naast de MIND Young Studio is er ook de MIND Young Academy (MYA), waarbij jongeren die zelf te maken hebben (gehad) met psychische problemen hun persoonlijke ervaringen in de klas delen. Dat MIND serieus inzet op deze manier van voorlichten blijkt uit het feit dat de  peer educators (evenals de deelnemers van de MYStudio) betaald worden voor hun werkzaamheden. Sander: “Voor de jongeren die de lessen verzorgen, is dit veelal hun betaalde bijbaan naast hun studie of andere baan.”

De 40 peer educators van MIND Young worden niet zomaar op pad gestuurd: ze krijgen een training, hebben een begeleider en tijdens de eerste lessen is die begeleider ook achterin de klas aanwezig voor feedback en ondersteuning.

Beide projecten uit het MIND Young programma blijken te functioneren als ‘bruggen’ naar de arbeidsmarkt. Sander hierover: “Wij bieden de jongeren een tijdelijke en veilige werkplek om de eerste meters op werkgebied op te pakken. Omdat wij bij MIND weten dat de belastbaarheid van deze jongeren soms minder kan zijn, is er hier altijd een vangnet. Mensen kunnen uitvallen, daar houden we rekening mee.”

Hoe verklaart Sander het succes van MIND Young? “Uiteindelijk blijft het een kwestie van durven en doen; werken met jongeren met een psychische kwetsbaarheid is geen rocket science. Als werkgever moet je goed luisteren, je moet kijken naar de competenties van de jongeren, je moet zorgen dat mensen het gevoel hebben erbij te horen en dat faciliteren. Dan volgen de resultaten vanzelf. Van de 25 MIND Young Studio deelnemers, hebben er inmiddels 5 een vaste betaalde baan. Ik heb met veel oud educators en redactieleden nog contact en als ik iets hoor over een interessante baan, zorg ik dat die vacature onder deze groep verspreid wordt. En als er een congres of activiteit is waarin jonge gastsprekers gevraagd worden (bijvoorbeeld op Lowlands), weet ik ze te vinden. Op die manier functioneert MIND dus ook als professioneel netwerk. ”

Abonneer op onze nieuwsbrief
Total
0
Share